W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Mapa strony

[{"title":"O powiecie","url":"/web/powiat-lipski/o-powiecie","pageId":20050626,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Co robimy","url":"/web/powiat-lipski/co-robimy","pageId":20050627,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Aktualności","url":"/web/powiat-lipski/aktualnosci","pageId":20050630,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Załatw sprawę","url":"/web/powiat-lipski/zalatw-sprawe","pageId":20050628,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kontakt","url":"/web/powiat-lipski/kontakt","pageId":20050629,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Wydział Administracyjno-Gospodarczy","url":"/web/powiat-lipski/wydzial-administracyjno-gospodarczy","pageId":20053149,"parentPageId":20055859,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Finansowy","url":"/web/powiat-lipski/wydzial-finansowy","pageId":20053152,"parentPageId":20055859,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości","url":"/web/powiat-lipski/wydzial-geodezji-kartografii-katastru-i-nieruchomosci","pageId":20053155,"parentPageId":20055859,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Komunikacji i Transportu","url":"/web/powiat-lipski/wydzial-komunikacji-i-transportu","pageId":20053156,"parentPageId":20055859,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska","url":"/web/powiat-lipski/wydzial-budownictwa-i-ochrony-srodowiska","pageId":20053157,"parentPageId":20055859,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Referat Promocji i Rozwoju","url":"/web/powiat-lipski/referat-promocji-i-rozwoju","pageId":20053158,"parentPageId":20055859,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Referat Edukacji i Sportu","url":"/web/powiat-lipski/referat-edukacji-i-sportu","pageId":20053159,"parentPageId":20055859,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Referat Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego","url":"/web/powiat-lipski/referat-spraw-obywatelskich-obrony-cywilnej-i-zarzadzania-kryzysowego","pageId":20053161,"parentPageId":20055859,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Stanowisko do spraw Zdrowia i Opieki Społecznej","url":"/web/powiat-lipski/stanowisko-do-spraw-zdrowia-i-opieki-spolecznej","pageId":20053162,"parentPageId":20055859,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Biuro Rady Powiatu","url":"/web/powiat-lipski/biuro-rady-powiatu","pageId":20053163,"parentPageId":20055859,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowy Rzecznik Konsumentów","url":"/web/powiat-lipski/powiatowy-rzecznik-konsumentow","pageId":20053164,"parentPageId":20055859,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności","url":"/web/powiat-lipski/powiatowy-zespol-do-spraw-orzekania-o-niepelnosprawnosci","pageId":20053165,"parentPageId":20055859,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Inspektor Ochrony Danych","url":"/web/powiat-lipski/inspektor-ochrony-danych","pageId":20053166,"parentPageId":20055859,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zarząd Powiatu","url":"/web/powiat-lipski/zarzad-powiatu2","pageId":20054617,"parentPageId":20051636,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Starosta","url":"/web/powiat-lipski/informacje","pageId":20052882,"parentPageId":20051636,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wicestarosta","url":"/web/powiat-lipski/wicestarosta3","pageId":20053228,"parentPageId":20051636,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwały Zarządu Powiatu","url":"/web/powiat-lipski/uchwaly-zarzadu-powiatu","pageId":20055625,"parentPageId":20051636,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zarządzenia Starosty","url":"/web/powiat-lipski/zarzadzenia-starosty2","pageId":20055626,"parentPageId":20051636,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdania Starosty z realizacji uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu","url":"/web/powiat-lipski/sprawozdania-starosty-z-realizacji-uchwal-rady-powiatu-i-pracy-zarzadu2","pageId":20055593,"parentPageId":20051636,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Oświadczenia majątkowe członków Zarządu Powiatu","url":"/web/powiat-lipski/oswiadczenia-majatkowe-czlonkow-zarzadu-powiatu","pageId":20055628,"parentPageId":20051636,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Struktura organizacyjna","url":"/web/powiat-lipski/struktura-organizacyjna","pageId":20055859,"parentPageId":20051641,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Lipsku","url":"/web/powiat-lipski/regulamin-organizacyjny-starostwa-powiatowego-w-lipsku","pageId":20054238,"parentPageId":20051641,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o stanie przyjmowania i załatwiania spraw, kolejności załatwiania lub rozstrzygania.","url":"/web/powiat-lipski/informacja-o-stanie-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw-kolejnosci-zalatwiania-lub-rozstrzygania","pageId":20054246,"parentPageId":20051641,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty","url":"/web/powiat-lipski/oswiadczenia-majatkowe-osob-wydajacych-decyzje-administracyjne-w-imieniu-starosty","pageId":20055741,"parentPageId":20051641,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Statut Powiatu Lipskiego","url":"/web/powiat-lipski/statut","pageId":20051739,"parentPageId":20055738,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sposoby stanowienia aktów prawnych","url":"/web/powiat-lipski/sposoby-stanowienia-aktow-prawnych","pageId":20054244,"parentPageId":20055738,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Administracyjno-Gospodarczy","url":"/web/powiat-lipski/wydzial-administracyjno-gospodarczy2","pageId":20051706,"parentPageId":20055867,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Wydział Finansowy","url":"/web/powiat-lipski/wydzial-finansowy2","pageId":20051708,"parentPageId":20055867,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości","url":"/web/powiat-lipski/wydzial-geodezji-kartografii-katastru-i-nieruchomosci2","pageId":20051709,"parentPageId":20055867,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Wydział Komunikacji i Transportu","url":"/web/powiat-lipski/wydzial-komunikacji-i-transportu2","pageId":20051711,"parentPageId":20055867,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska","url":"/web/powiat-lipski/wydzial-budownictwa-i-ochrony-srodowiska2","pageId":20051712,"parentPageId":20055867,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Referat Promocji i Rozwoju","url":"/web/powiat-lipski/referat-promocji-i-rozwoju2","pageId":20051713,"parentPageId":20055867,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Referat Edukacji i Sportu","url":"/web/powiat-lipski/referat-edukacji-i-sportu2","pageId":20051714,"parentPageId":20055867,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Referat Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego","url":"/web/powiat-lipski/referat-spraw-obywatelskich-obrony-cywilnej-i-zarzadzania-kryzysowego2","pageId":20051716,"parentPageId":20055867,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Stanowisko do spraw Zdrowia i Opieki Społecznej","url":"/web/powiat-lipski/stanowisko-do-spraw-zdrowia-i-opieki-spolecznej2","pageId":20051717,"parentPageId":20055867,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Biuro Rady Powiatu","url":"/web/powiat-lipski/biuro-rady-powiatu2","pageId":20051719,"parentPageId":20055867,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowy Rzecznik Konsumentów","url":"/web/powiat-lipski/powiatowy-rzecznik-konsumentow2","pageId":20051720,"parentPageId":20055867,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności","url":"/web/powiat-lipski/powiatowy-zespol-do-spraw-orzekania-o-niepelnosprawnosci2","pageId":20051721,"parentPageId":20055867,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Inspektor Ochrony Danych","url":"/web/powiat-lipski/inspektor-ochrony-danych2","pageId":20051722,"parentPageId":20055867,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje w imieniu starosty","url":"/web/powiat-lipski/oswiadczenia-majatkowe-osob-wydajacych-decyzje-w-imieniu-starosty2","pageId":20055457,"parentPageId":20055867,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o środkach wspierających komunikowanie się","url":"/web/powiat-lipski/informacja-o-srodkach-wspierajacych-komunikowanie-sie","pageId":20054231,"parentPageId":20055481,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej","url":"/web/powiat-lipski/wniosek-o-zapewnienie-dostepnosci-architektonicznej-i-informacyjno-komunikacyjnej","pageId":20054243,"parentPageId":20055481,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej","url":"/web/powiat-lipski/wniosek-o-zapewnienie-dostepnosci-cyfrowej","pageId":20054242,"parentPageId":20055481,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Tłumacz języka migowego","url":"/web/powiat-lipski/tlumacz-jezyka-migowego","pageId":20051758,"parentPageId":20055481,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Koordynator do spraw dostępności.","url":"/web/powiat-lipski/koordynator-do-spraw-dostepnosci","pageId":20054241,"parentPageId":20055481,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz rejestrów i ewidencji wynikających z mocy prawa prowadzonych w urzędzie","url":"/web/powiat-lipski/rejestry","pageId":20053188,"parentPageId":20055871,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz stowarzyszeń i organizacji pozarządowych","url":"/web/powiat-lipski/wykaz-stowarzyszen-i-organizacji-pozarzadowych","pageId":20054236,"parentPageId":20055868,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Oświadczenia złożone w 2022 roku","url":"/web/powiat-lipski/oswiadczenia-zlozone-w-2022-roku6","pageId":20055742,"parentPageId":20055741,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Oświadczenia złożone do 2022 roku","url":"/web/powiat-lipski/oswiadczenia-zlozone-do-2022-roku3","pageId":20053323,"parentPageId":20055741,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Dofinansowanie dla ZSOiT Lipsko","url":"/web/powiat-lipski/dofinansowanie-dla-zsoit-lipsko","pageId":20054208,"parentPageId":20054205,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dofinansowanie dla LO Solec nad Wisłą","url":"/web/powiat-lipski/dofinansowanie-dla-lo-solec","pageId":20054209,"parentPageId":20054205,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Oferty pracy do 31.12.2021r.","url":"/web/powiat-lipski/oferty-pracy-do-31122021r","pageId":20053181,"parentPageId":20055869,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"GKKN.6640.156.2021 - Informacja Starosty Lipskiego wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii","url":"/web/powiat-lipski/gkkn66401562021---informacja-starosty-lipskiego-wykonujacego-zadania-z-zakresu-geodezji-i-kartografii","pageId":20057719,"parentPageId":20055458,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"GKKN.6640.87.2021 - Informacja Starosty Lipskiego wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii","url":"/web/powiat-lipski/gkkn6640872021---informacja-starosty-lipskiego-wykonujacego-zadania-z-zakresu-geodezji-i-kartografii","pageId":20057715,"parentPageId":20055458,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"INFORMACJA STAROSTY LIPSKIEGO wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii","url":"/web/powiat-lipski/informacja-starosty-lipskiego-wykonujacego-zadania-z-zakresu-geodezji-i-kartografii","pageId":20055459,"parentPageId":20055458,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacje starosty lipskiego wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii","url":"/web/powiat-lipski/informacje-starosty-lipskiego-wykonujacego-zadania-z-zakresu-geodezji-i-kartografii2","pageId":20055461,"parentPageId":20055458,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Projekty realizowane w ramach funduszy z Unii Europejskiej","url":"/web/powiat-lipski/projekty-realizowane-w-ramach-funduszy-z-unii-europejskiej","pageId":20051735,"parentPageId":20054434,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Projekty realizowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego","url":"/web/powiat-lipski/projekty-realizowane-ze-srodkow-panstwowego-funduszu-celowego","pageId":20051736,"parentPageId":20054434,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Projekty realizowane ze środków Budżetu Państwa","url":"/web/powiat-lipski/projekty-realizowane-ze-srodkow-budzetu-panstwa","pageId":20051732,"parentPageId":20054434,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pozostałe jednostki organizacyjne","url":"/web/powiat-lipski/pozostale-jednostki-organizacyjne","pageId":20051743,"parentPageId":20054434,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Klauzula informacyjna","url":"/web/powiat-lipski/klauzula-informacyjna11","pageId":20053538,"parentPageId":20053536,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacje ułatwiające skorzystanie z pomocy Powiatowego Rzecznika Konsumentów","url":"/web/powiat-lipski/informacje-ulatwiajace-skorzystanie-z-pomocy-powiatowego-rzecznika-konsumentow","pageId":20053835,"parentPageId":20053536,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komunikacja i transport","url":"/web/powiat-lipski/komunikacja-i-transport","pageId":20055786,"parentPageId":20051744,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Geodezja, kartografia, nieruchomości","url":"/web/powiat-lipski/geodezja-kartografia-nieruchomosci","pageId":20055751,"parentPageId":20051744,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Architektura i budownictwo","url":"/web/powiat-lipski/sprawy-z-zakresu-architektury-i-budownictwa","pageId":20053254,"parentPageId":20051744,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ochrona środowiska","url":"/web/powiat-lipski/sprawy-z-zakresu-ochrony-srodowiska2","pageId":20053255,"parentPageId":20051744,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Oświata, edukacja, sport","url":"/web/powiat-lipski/sprawy-z-zakresu-edukacji-i-sportu","pageId":20053257,"parentPageId":20051744,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Orzekanie o niepełnosprawności","url":"/web/powiat-lipski/sprawy-z-zakresu-orzekania-o-niepelnosprawnosci","pageId":20053258,"parentPageId":20051744,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Promocja i rozwój powiatu","url":"/web/powiat-lipski/sprawy-z-zakresu-promocji-i-rozwoju","pageId":20053259,"parentPageId":20051744,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zdrowie i opieka społeczna","url":"/web/powiat-lipski/sprawy-z-zakresu-zdrowia-i-opieki-spolecznej","pageId":20053260,"parentPageId":20051744,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawy obywatelskie, obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe","url":"/web/powiat-lipski/sprawy-obywatelskie-obrona-cywilna-i-zarzadzanie-kryzysowe","pageId":20053267,"parentPageId":20051744,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowy Rzecznik Konsumentów","url":"/web/powiat-lipski/powiatowy-rzecznik-konsumentow3","pageId":20053536,"parentPageId":20051744,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rada powiatu","url":"/web/powiat-lipski/rada-powiatu2","pageId":20053270,"parentPageId":20051744,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uzyskaj informację publiczną","url":"/web/powiat-lipski/uzyskaj-informacje-publiczna","pageId":20053285,"parentPageId":20051744,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Skargi i wnioski","url":"/web/powiat-lipski/skargi-i-wnioski5","pageId":20053374,"parentPageId":20051744,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Biuro Rzeczy Znalezionych","url":"/web/powiat-lipski/biuro-rzeczy-znalezionych","pageId":20054145,"parentPageId":20051744,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Klauzula informacyjna","url":"/web/powiat-lipski/klauzula-informacyjna4","pageId":20053384,"parentPageId":20053285,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zasady udzielania informacji publicznej","url":"/web/powiat-lipski/udostepnianie-informacji-publicznej","pageId":20053286,"parentPageId":20053285,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego","url":"/web/powiat-lipski/ponowne-wykorzystywanie-informacji-sektora-publicznego","pageId":20054247,"parentPageId":20053285,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rada Powiatu","url":"/web/powiat-lipski/rada-powiatu","pageId":20051622,"parentPageId":20051621,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zarząd Powiatu","url":"/web/powiat-lipski/zarzad-powiatu","pageId":20051636,"parentPageId":20051621,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Posiedzenia Rady Powiatu - online","url":"/web/powiat-lipski/posiedzenia-rady-powiatu---online","pageId":20051626,"parentPageId":20051622,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Skład Rady Powiatu","url":"/web/powiat-lipski/sklad-rady-powiatu","pageId":20052246,"parentPageId":20051622,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Komisje Rady Powiatu","url":"/web/powiat-lipski/komisje-rady-powiatu2","pageId":20055667,"parentPageId":20051622,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Uchwały Rady Powiatu","url":"/web/powiat-lipski/uchwaly-rady-powiatu2","pageId":20055672,"parentPageId":20051622,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Oświadczenia majątkowe radnych","url":"/web/powiat-lipski/oswiadczenia-majatkowe-radnych3","pageId":20055678,"parentPageId":20051622,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Interpelacje i zapytania radnych","url":"/web/powiat-lipski/interpelacje-i-zapytania-radnych2","pageId":20055679,"parentPageId":20051622,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Transmisja na żywo","url":"/web/powiat-lipski/transmisja-na-zywo","pageId":20057677,"parentPageId":20051622,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Klauzula informacyjna","url":"/web/powiat-lipski/klauzula-informacyjna9","pageId":20053510,"parentPageId":20053267,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprowadzenie zwłok z zagranicy","url":"/web/powiat-lipski/sprowadzenie-zwlok-z-zagranicy","pageId":20054155,"parentPageId":20053267,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Oświadczenia złożone w 2022 roku","url":"/web/powiat-lipski/oswiadczenia-zlozone-w-2022-roku4","pageId":20055448,"parentPageId":20055446,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Oświadczenia złożone do 2022 roku","url":"/web/powiat-lipski/oswiadczenia-zlozone-do-2022-roku4","pageId":20055447,"parentPageId":20055446,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb oddziału ginekologiczno-położniczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku","url":"/web/powiat-lipski/dofinansowanie-ze-srodkow-budzetu-panstwa3","pageId":20055035,"parentPageId":20051732,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego","url":"/web/powiat-lipski/mazowiecki-program-przygotowania-szkol-nauczycieli-i-uczniow-do-nauczania-zdalnego","pageId":20054205,"parentPageId":20051735,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Klauzula informacyjna","url":"/web/powiat-lipski/klauzula-informacyjna10","pageId":20053511,"parentPageId":20053270,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dofinansowania na programy społeczne","url":"/web/powiat-lipski/dofinansowania-na-programy-spoleczne2","pageId":20055045,"parentPageId":20051743,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Materiały promocyjne i pliki do pobrania","url":"/web/powiat-lipski/materialy-promocyjne-i-pliki-do-pobrania","pageId":20051704,"parentPageId":20051713,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawy z zakresu budownictwa","url":"/web/powiat-lipski/sprawy-z-zakresu-budownictwa","pageId":20056825,"parentPageId":20051712,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Sprawy z zakresu ochrony środowiska","url":"/web/powiat-lipski/sprawy-z-zakresu-ochrony-srodowiska3","pageId":20056826,"parentPageId":20051712,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Regulamin Biura Rzeczy Znalezionych","url":"/web/powiat-lipski/regulamin-biura-rzeczy-znalezionych","pageId":20054146,"parentPageId":20054145,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacje o rzeczach znalezionych","url":"/web/powiat-lipski/informacje-o-rzeczach-znalezionych","pageId":20054151,"parentPageId":20054145,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Klauzula informacyjna","url":"/web/powiat-lipski/klauzula-informacyjna7","pageId":20053497,"parentPageId":20053255,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Nadzór nad gospodarką leśną","url":"/web/powiat-lipski/nadzor-nad-gospodarka-lesna","pageId":20054232,"parentPageId":20053255,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie kart wędkarskich","url":"/web/powiat-lipski/wydawanie-kart-wedkarskich","pageId":20054261,"parentPageId":20053255,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie zaświadczenia o lasach do notariusza","url":"/web/powiat-lipski/wydawanie-zaswiadczenia-o-lasach-do-notariusza","pageId":20054280,"parentPageId":20053255,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wypis z uproszczonego planu urządzania lasu","url":"/web/powiat-lipski/wypis-z-uproszczonego-planu-urzadzania-lasu","pageId":20054297,"parentPageId":20053255,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przekwalifikowanie gruntu rolnego na leśny","url":"/web/powiat-lipski/przekwalifikowanie-gruntu-rolnego-na-lesny","pageId":20054353,"parentPageId":20053255,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie zezwolenia na wycięcie drzewa w lesie prywatnym","url":"/web/powiat-lipski/wydawanie-zezwolenia-na-wyciecie-drzewa-w-lesie-prywatnym","pageId":20054294,"parentPageId":20053255,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu","url":"/web/powiat-lipski/wydanie-decyzji-na-pozyskanie-drewna-niezgodnie-z-uproszczonym-planem-urzadzania-lasu","pageId":20054356,"parentPageId":20053255,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Udostępnianie informacji o środowisko i jego ochronie","url":"/web/powiat-lipski/udostepnianie-informacji-o-srodowisko-i-jego-ochronie","pageId":20054354,"parentPageId":20053255,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie prawa unii europejskiej oraz umów międzynarodowych","url":"/web/powiat-lipski/rejestracja-zwierzat-nalezacych-do-gatunkow-podlegajacych-ograniczeniom-na-podstawie-prawa-unii-europejskiej-oraz-umow-miedzynarodowych","pageId":20054263,"parentPageId":20053255,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydanie zezwolenia na hodowanie lub utrzymanie chartów rasowych lub ich mieszańców","url":"/web/powiat-lipski/wydanie-zezwolenia-na-hodowanie-lub-utrzymanie-chartow-rasowych-lub-ich-mieszancow","pageId":20054268,"parentPageId":20053255,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów","url":"/web/powiat-lipski/wydawanie-pozwolenia-na-wytwarzanie-odpadow","pageId":20054275,"parentPageId":20053255,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów","url":"/web/powiat-lipski/wydawanie-zezwolenia-na-przetwarzanie-odpadow","pageId":20054291,"parentPageId":20053255,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie zezwolenia na zbieranie odpadów","url":"/web/powiat-lipski/wydawanie-zezwolenia-na-zbieranie-odpadow","pageId":20054295,"parentPageId":20053255,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów z instalacji","url":"/web/powiat-lipski/wydawanie-pozwolen-na-wprowadzanie-do-powietrza-gazow-lub-pylow-z-instalacji","pageId":20054277,"parentPageId":20053255,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych","url":"/web/powiat-lipski/udzielanie-koncesji-na-poszukiwanie-rozpoznawanie-i-wydobywanie-kopalin-pospolitych","pageId":20054266,"parentPageId":20053255,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rejestracja sprzętu pływającego","url":"/web/powiat-lipski/rejestracja-sprzetu-plywajacego2","pageId":20054302,"parentPageId":20053255,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Klauzula informacyjna","url":"/web/powiat-lipski/klauzula-informacyjna6","pageId":20053492,"parentPageId":20053254,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"E-budownictwo","url":"/web/powiat-lipski/e-budownictwo","pageId":20054620,"parentPageId":20053254,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę","url":"/web/powiat-lipski/uzyskanie-decyzji-o-pozwoleniu-na-budowe","pageId":20054252,"parentPageId":20053254,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pozwolenie na rozbiórkę","url":"/web/powiat-lipski/pozwolenie-na-rozbiorke","pageId":20054735,"parentPageId":20053254,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę","url":"/web/powiat-lipski/przeniesienie-decyzji-o-pozwoleniu-na-budowe","pageId":20054737,"parentPageId":20053254,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu","url":"/web/powiat-lipski/przeniesienie-praw-i-obowiazkow-wynikajacych-ze-zgloszenia-wobec-ktorego-organ-nie-wniosl-sprzeciwu","pageId":20054741,"parentPageId":20053254,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości","url":"/web/powiat-lipski/wydanie-decyzji-o-niezbednosci-wejscia-do-sasiedniego-budynku-lokalu-lub-na-teren-sasiedniej-nieruchomosci","pageId":20054742,"parentPageId":20053254,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę","url":"/web/powiat-lipski/wydanie-decyzji-o-zmianie-pozwolenia-na-budowe","pageId":20054744,"parentPageId":20053254,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Klauzula informacyjna","url":"/web/powiat-lipski/klauzula-informacyjna8","pageId":20053503,"parentPageId":20053257,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Awans na stopień nauczyciela mianowanego","url":"/web/powiat-lipski/awans-na-stopien-nauczyciela-mianowanego","pageId":20054162,"parentPageId":20053257,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kierowanie uczniów do szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych","url":"/web/powiat-lipski/kierowanie-uczniow-do-szkol-specjalnych-i-specjalnych-osrodkow-szkolno-wychowawczych","pageId":20054184,"parentPageId":20053257,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Organizacja nauczania indywidualnego","url":"/web/powiat-lipski/organizacja-nauczania-indywidualnego","pageId":20054165,"parentPageId":20053257,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka","url":"/web/powiat-lipski/organizacja-wczesnego-wspomagania-rozwoju-dziecka","pageId":20054167,"parentPageId":20053257,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Organizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych","url":"/web/powiat-lipski/organizacja-zajec-rewalidacyjno-wychowawczych","pageId":20054168,"parentPageId":20053257,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rejestracja niepublicznych szkół i placówek oświatowych","url":"/web/powiat-lipski/rejestracja-niepublicznych-szkol-i-placowek-oswiatowych","pageId":20054169,"parentPageId":20053257,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rejestracja stowarzyszenia kultury fizycznej","url":"/web/powiat-lipski/rejestracja-stowarzyszenia-kultury-fizycznej","pageId":20054171,"parentPageId":20053257,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wykreślenie klubu z ewidencji klubów sportowych","url":"/web/powiat-lipski/wykreslenie-klubu-z-ewidencji-klubow-sportowych","pageId":20054177,"parentPageId":20053257,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych","url":"/web/powiat-lipski/wpis-do-ewidencji-stowarzyszen-zwyklych","pageId":20054186,"parentPageId":20053259,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wpis zmian do ewidencji stowarzyszeń zwykłych","url":"/web/powiat-lipski/wpis-zmian-do-ewidencji-stowarzyszen-zwyklych","pageId":20054192,"parentPageId":20053259,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydanie zaświadczeń z ewidencji stowarzyszeń zwykłych","url":"/web/powiat-lipski/wydanie-zaswiadczen-z-ewidencji-stowarzyszen-zwyklych","pageId":20054195,"parentPageId":20053259,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Likwidacja stowarzyszenia zwykłego","url":"/web/powiat-lipski/likwidacja-stowarzyszenia-zwyklego","pageId":20054196,"parentPageId":20053259,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rejestr powiatowych instytucji kultury","url":"/web/powiat-lipski/rejestr-powiatowych-instytucji-kultury-prowadzonych-przez-starostwo-powiatowe-w-lipsku","pageId":20054334,"parentPageId":20053259,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kalendarz imprez","url":"/web/powiat-lipski/kalendarz-imprez","pageId":20054237,"parentPageId":20053259,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Klauzula informacyjna","url":"/web/powiat-lipski/klauzula-informacyjna5","pageId":20053389,"parentPageId":20053258,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przedłużenie ważności dokumentów - komunikat","url":"/web/powiat-lipski/przedluzenie-waznosci-dokumentow---komunikat","pageId":20054030,"parentPageId":20053258,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności","url":"/web/powiat-lipski/uzyskanie-orzeczenia-o-stopniu-niepelnosprawnosci2","pageId":20053872,"parentPageId":20053258,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności do 16 roku życia","url":"/web/powiat-lipski/uzyskanie-orzeczenia-o-niepelnosprawnosci-do-16-roku-zycia","pageId":20053964,"parentPageId":20053258,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uzyskanie orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień","url":"/web/powiat-lipski/orzeczenie-o-wskazaniach-do-ulg-i-uprawnien","pageId":20053981,"parentPageId":20053258,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uzyskanie legitymacji osoby niepełnosprawnej","url":"/web/powiat-lipski/uzyskanie-legitymacji-osoby-niepelnosprawnej","pageId":20054004,"parentPageId":20053258,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uzyskanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej","url":"/web/powiat-lipski/uzyskanie-karty-parkingowej-dla-osoby-niepelnosprawnej","pageId":20054014,"parentPageId":20053258,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komisja Rewizyjna","url":"/web/powiat-lipski/komisja-rewizyjna","pageId":20052338,"parentPageId":20055667,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Komisja Skarg, Wniosków i Petycji","url":"/web/powiat-lipski/komisja-skarg-wnioskow-i-petycji","pageId":20052340,"parentPageId":20055667,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu","url":"/web/powiat-lipski/komisja-rozwoju-gospodarczego-finansow-budzetu-rolnictwa-ochrony-srodowiska-i-promocji-powiatu","pageId":20052342,"parentPageId":20055667,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Komisja ds. Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa","url":"/web/powiat-lipski/komisja-ds-spolecznych-zdrowia-i-bezpieczenstwa","pageId":20052344,"parentPageId":20055667,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji","url":"/web/powiat-lipski/komisja-edukacji-kultury-sportu-turystyki-i-rekreacji","pageId":20052345,"parentPageId":20055667,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Rys historyczny","url":"/web/powiat-lipski/rys-historyczny","pageId":20051693,"parentPageId":20051700,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Podstawowe informacje","url":"/web/powiat-lipski/podstawowe-informacje","pageId":20051701,"parentPageId":20051700,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Herb i flaga Powiatu Lipskiego","url":"/web/powiat-lipski/insygnia-powiatu-lipskiego","pageId":20051702,"parentPageId":20051700,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Warto zobaczyć","url":"/web/powiat-lipski/warto-zobaczyc","pageId":20051703,"parentPageId":20051700,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Mienie gromadzkie","url":"/web/powiat-lipski/mienie-gromadzkie","pageId":20057672,"parentPageId":20056826,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Informator Turystyczny Powiatu Lipskiego","url":"/web/powiat-lipski/informator-turystyczny-powiatu-lipsko","pageId":20053191,"parentPageId":20051704,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Publikacja z okazji 10-lecia Powiatu Lipskiego","url":"/web/powiat-lipski/publikacja-z-okazji-10-lecia-powiatu-lipskiego","pageId":20053192,"parentPageId":20051704,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"VI kadencja lata 2022-2023","url":"/web/powiat-lipski/vi-kadencja-lata-2022-2025","pageId":20055410,"parentPageId":20055672,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"VI kadencja lata 2018-2021","url":"/web/powiat-lipski/vi-kadencja-lata-2018-2021","pageId":20052354,"parentPageId":20055672,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"BOŚ.6743.1.302.2021 K.M. - informacja o braku wniesienia sprzeciwu","url":"/web/powiat-lipski/bos674313022021-km---informacja-o-braku-wniesienia-sprzeciwu","pageId":20056827,"parentPageId":20056825,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacje nieudostępnione w biuletynie","url":"/web/powiat-lipski/informacje-nieudostepnione-w-biuletynie","pageId":20055740,"parentPageId":20051706,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Przeprowadzone kontrole","url":"/web/powiat-lipski/przeprowadzone-kontrole","pageId":20054249,"parentPageId":20051706,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Oświadczenia złożone w 2022 roku","url":"/web/powiat-lipski/oswiadczenia-zlozone-w-2022-roku5","pageId":20055683,"parentPageId":20055678,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Oświadczenia złożone do 2022 roku","url":"/web/powiat-lipski/oswiadczenia-zlozone-do-2022-roku","pageId":20052439,"parentPageId":20055678,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacje starosty lipskiego wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii","url":"/web/powiat-lipski/informacje-starosty-lipskiego-wykonujacego-zadania-z-zakresu-geodezji-i-kartografii","pageId":20055458,"parentPageId":20051709,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Jak fakturować","url":"/web/powiat-lipski/jak-fakturowac","pageId":20056409,"parentPageId":20051708,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Finanse powiatu","url":"/web/powiat-lipski/finanse-powiatu","pageId":20054248,"parentPageId":20051708,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Mienie będące w dyspozycji powiatu","url":"/web/powiat-lipski/mienie-bedace-w-dyspozycji-powiatu","pageId":20054245,"parentPageId":20051708,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Klauzula informacyjna","url":"/web/powiat-lipski/klauzula-informacyjna3","pageId":20053363,"parentPageId":20053374,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacje o sposobie składania skarg i wniosków","url":"/web/powiat-lipski/informacje-sposobie-skladania","pageId":20053366,"parentPageId":20053374,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"ZAPYTANIE OFERTOWE PiR.272.1.1.2022","url":"/web/powiat-lipski/zapytanie-ofertowe-pir272112022","pageId":20056603,"parentPageId":20056558,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr PiR.272.1.1.2022","url":"/web/powiat-lipski/zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-nr-pir272112022","pageId":20058311,"parentPageId":20056558,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Starostwo Powiatowe w Lipsku","url":"/web/powiat-lipski/struktura-starostwa-powiatowego","pageId":20051641,"parentPageId":20051669,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą","url":"/web/powiat-lipski/centrum-ksztalcenia-ustawicznego-w-solcu-nad-wisla","pageId":20053130,"parentPageId":20051669,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dom Pomocy Społecznej w Lipsku","url":"/web/powiat-lipski/dom-pomocy-spolecznej-w-lipsku2","pageId":20053133,"parentPageId":20051669,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Solcu nad Wisłą","url":"/web/powiat-lipski/mlodziezowy-osrodek-socjoterapii-w-solcu-nad-wisla2","pageId":20053131,"parentPageId":20051669,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Lipsku","url":"/web/powiat-lipski/poradnia-psychologiczno---pedagogiczna-w-lipsku","pageId":20053134,"parentPageId":20051669,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku","url":"/web/powiat-lipski/powiatowe-centrum-pomocy-rodzinie-w-lipsku2","pageId":20053136,"parentPageId":20051669,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipsku \"Słoneczny Dom\"","url":"/web/powiat-lipski/powiatowy-srodowiskowy-dom-samopomocy-w-lipsku1","pageId":20053137,"parentPageId":20051669,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Łaziskach \"Dworek Uroczysko\"","url":"/web/powiat-lipski/powiatowy-srodowiskowy-dom-samopomocy-w-laziskach1","pageId":20053138,"parentPageId":20051669,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku","url":"/web/powiat-lipski/powiatowy-urzad-pracy-w-lipsku2","pageId":20053139,"parentPageId":20051669,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Lipsku","url":"/web/powiat-lipski/powiatowy-zarzad-drog-publicznych-w-lipsku2","pageId":20053140,"parentPageId":20051669,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowy Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie.","url":"/web/powiat-lipski/powiatowy-zespol-placowek-pomocy-dziecku-i-rodzinie-w-siennie2","pageId":20053141,"parentPageId":20051669,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku","url":"/web/powiat-lipski/samodzielny-publiczny-zespol-zakladow-opieki-zdrowotnej-w-lipsku1","pageId":20053143,"parentPageId":20051669,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hucie im. Kawalerów Orderu Uśmiechu","url":"/web/powiat-lipski/specjalny-osrodek-szkolno-wychowawczy-w-hucie1","pageId":20053144,"parentPageId":20051669,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku im. Jana Pawła II","url":"/web/powiat-lipski/zespol-szkol-ogolnoksztalcacych-i-technicznych-w-lipsku1","pageId":20053145,"parentPageId":20051669,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zespół Szkół Technicznych w Siennie","url":"/web/powiat-lipski/zespol-szkol-technicznych-w-siennie1","pageId":20053147,"parentPageId":20051669,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zespół Szkół w Solcu nad Wisłą","url":"/web/powiat-lipski/zespol-szkol-w-solcu-nad-wisla2","pageId":20053148,"parentPageId":20051669,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych","url":"/web/powiat-lipski/oswiadczenia-majatkowe-kierownikow-jednostek-organizacyjnych3","pageId":20055446,"parentPageId":20051669,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacje z wydziałów","url":"/web/powiat-lipski/informacje-z-wydzialow2","pageId":20055867,"parentPageId":20050627,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie, mediacja","url":"/web/powiat-lipski/nieodplatna-pomoc-prawna-poradnictwo-obywatelskie-mediacja2","pageId":20055885,"parentPageId":20050627,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zamówienia publiczne","url":"/web/powiat-lipski/zamowienia-publiczne2","pageId":20055884,"parentPageId":20050627,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Raporty, strategie, programy","url":"/web/powiat-lipski/raporty-strategie-programy","pageId":20055883,"parentPageId":20050627,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rejestry prowadzone w urzędzie","url":"/web/powiat-lipski/rejestry-prowadzone-w-urzedzie","pageId":20055871,"parentPageId":20050627,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Projekty i dotacje","url":"/web/powiat-lipski/projekty-i-dotacje","pageId":20054434,"parentPageId":20050627,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Oferty pracy","url":"/web/powiat-lipski/oferty-pracy3","pageId":20055869,"parentPageId":20050627,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Organizacje pozarządowe","url":"/web/powiat-lipski/organizacje-pozarzadowe2","pageId":20055868,"parentPageId":20050627,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacje o powiecie","url":"/web/powiat-lipski/informacje-o-powiecie","pageId":20051700,"parentPageId":20050626,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Władze powiatu","url":"/web/powiat-lipski/wladze-powiatu","pageId":20051621,"parentPageId":20050626,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zbiór aktów prawa miejscowego","url":"/web/powiat-lipski/zbior-aktow-prawa-miejscowego2","pageId":20055738,"parentPageId":20050626,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gminy w powiecie","url":"/web/powiat-lipski/gminy-w-powiecie2","pageId":20055630,"parentPageId":20050626,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Jednostki organizacyjne powiatu","url":"/web/powiat-lipski/jednostki-organizacyjne-powiatu","pageId":20051669,"parentPageId":20050626,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Służby, inspekcje, straże","url":"/web/powiat-lipski/sluzby-inspekcje-straze","pageId":20053198,"parentPageId":20050626,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dane meteorologiczne dla powiatu","url":"/web/powiat-lipski/dane-meteorologiczne-dla-powiatu","pageId":20054233,"parentPageId":20050626,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dyżury aptek","url":"/web/powiat-lipski/dyzury-aptek","pageId":20054234,"parentPageId":20050626,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dane kontaktowe","url":"/web/powiat-lipski/dane-kontaktowe4","pageId":20055739,"parentPageId":20050629,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Dane do faktur","url":"/web/powiat-lipski/dane-do-faktur2","pageId":20056439,"parentPageId":20050629,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Telefony","url":"/web/powiat-lipski/telefony2","pageId":20054493,"parentPageId":20050629,"type":"REGISTER","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Redakcja BIP","url":"/web/powiat-lipski/biuletyn-informacji-publicznej---kontakt-sklad-redakcji","pageId":20051766,"parentPageId":20050629,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Biuro Rady Powiatu","url":"/web/powiat-lipski/kontakt-do-biura-rady-powiatu","pageId":20051763,"parentPageId":20050629,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Inspektor Ochrony Danych","url":"/web/powiat-lipski/inspektor-ochrony-danych-osobowych","pageId":20051764,"parentPageId":20050629,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Usługi dla obywatela i wzory dokumentów","url":"/web/powiat-lipski/dokumenty-i-wnioski","pageId":20051744,"parentPageId":20050628,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Obsługa osób niepełnosprawnych","url":"/web/powiat-lipski/obsluga-osob-niepelnosprawnych4","pageId":20055481,"parentPageId":20050628,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wiadomości","url":"/web/powiat-lipski/wiadomosci","pageId":20050632,"parentPageId":20050630,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydarzenia","url":"/web/powiat-lipski/wydarzenia","pageId":20050633,"parentPageId":20050630,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Nadchodzące Posiedzenie Rady Powiatu - 31.01.2022","url":"/web/powiat-lipski/posiedzenie-rady-powiatu","pageId":20057490,"parentPageId":20050633,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Lipskiego","url":"/web/powiat-lipski/wyklad-uniwersytetu-trzeciego-wieku-powiatu-lipskiego","pageId":20055413,"parentPageId":20050633,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uroczysty Apel w Pionkach – przekazanie pojazdów pożarniczych dla PSP i OSP z regionu radomskiego.","url":"/web/powiat-lipski/uroczysty-apel-w-pionkach--przekazanie-pojazdow-pozarniczych-dla-psp-i-osp-z-regionu-radomskiego","pageId":20051398,"parentPageId":20050633,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Paczki świąteczne dla dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej","url":"/web/powiat-lipski/paczki-swiateczne-dla-dzieci-z-rodzinnej-pieczy-zastepczej","pageId":20051425,"parentPageId":20050633,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Radni Powiatu Lipskiego po raz kolejny przygotowali świąteczne prezenty dla rodziny w projekcie Szlachetna PACZKA","url":"/web/powiat-lipski/radni-powiatu-lipskiego-po-raz-kolejny-przygotowali-swiateczne-prezenty-dla-rodziny-w-projekcie-szlachetna-paczka","pageId":20051429,"parentPageId":20050633,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lipsku","url":"/web/powiat-lipski/v-zjazd-oddzialu-powiatowego-zwiazku-ochotniczych-strazy-pozarnych-rzeczypospolitej-polskiej-w-lipsku","pageId":20056479,"parentPageId":20050633,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Lipsku","url":"/web/powiat-lipski/nowa-odslona-strony-internetowej","pageId":20054944,"parentPageId":20050632,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Harmonogram pracy punktów pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacjii","url":"/web/powiat-lipski/wykaz-planowanych-dyzurow-na-terenie-powiatu","pageId":20054431,"parentPageId":20050632,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"7 stycznia - urząd nieczynny","url":"/web/powiat-lipski/7-stycznia---urzad-nieczynny","pageId":20054189,"parentPageId":20050632,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Podziękowania dla przedstawicieli delegacji dożynkowej powiatu lipskiego","url":"/web/powiat-lipski/podziekowania-dla-przedstawicieli-delegacji-dozynkowej-powiatu-lipskiego","pageId":20053562,"parentPageId":20050632,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zmarła Jadwiga Buza","url":"/web/powiat-lipski/zmarla-jadwiga-buza","pageId":20053337,"parentPageId":20050632,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"31 grudnia 2021 r. - skrócenie czasu pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Lipsku","url":"/web/powiat-lipski/31-grudnia-2021-r---skrocenie-czasu-pracy-dla-pracownikow-starostwa-powiatowego-w-lipsku","pageId":20053248,"parentPageId":20050632,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Życzenia Świąteczne od Starosty","url":"/web/powiat-lipski/zyczenia-swiateczne-od-starosty","pageId":20052482,"parentPageId":20050632,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Boże Narodzenie 2021","url":"/web/powiat-lipski/boze-narodzenie-2021","pageId":20051900,"parentPageId":20050632,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"24 grudnia 2021 r. - urząd nieczynny","url":"/web/powiat-lipski/24-grudnia-2021-r---urzad-nieczynny","pageId":20051895,"parentPageId":20050632,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uruchomienie Geoportalu Powiatu Lipskiego","url":"/web/powiat-lipski/uruchomienie-geoportalu-powiatu-lipskiego","pageId":20051405,"parentPageId":20050632,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja dotycząca wykonywania badań mammograficznych","url":"/web/powiat-lipski/informacja-dotyczaca-wykonywania-badan-mammograficznych","pageId":20051409,"parentPageId":20050632,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Życzenia Noworoczne","url":"/web/powiat-lipski/zyczenia-noworoczne","pageId":20053738,"parentPageId":20050632,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ważne! Nowe obowiązki stowarzyszeń do 31 stycznia 2022 r.","url":"/web/powiat-lipski/wazne-nowe-obowiazki-stowarzyszen-do-31-stycznia-2022-r","pageId":20055424,"parentPageId":20050632,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sukces Technikum z Sienna","url":"/web/powiat-lipski/sukces-technikum-z-sienna","pageId":20055631,"parentPageId":20050632,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Stopień alarmowy ALFA-CRP na terenie całego kraju","url":"/web/powiat-lipski/stopien-alarmowy-alfa-crp-na-terenie-calego-kraju","pageId":20056602,"parentPageId":20050632,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"PCPR - Wniosek o 500+ przez PUE ZUS","url":"/web/powiat-lipski/pcpr---wniosek-o-500-przez-pue-zus","pageId":20056623,"parentPageId":20050632,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dzień Babci i Dziadka - życzenia","url":"/web/powiat-lipski/dzien-babci-i-dziadka---zyczenia","pageId":20057076,"parentPageId":20050632,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Działalność Zarządu Powiatu Lipskiego - Podsumowanie","url":"/web/powiat-lipski/dzialalnosc-zarzadu-powiatu-lipskiego---podsumowanie","pageId":20057797,"parentPageId":20050632,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia","url":"/web/powiat-lipski/dzien-pracownika-publicznych-sluzb-zatrudnienia","pageId":20058017,"parentPageId":20050632,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"KRUS - Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym","url":"/web/powiat-lipski/krus---konkurs-dla-dzieci-na-rymowanke-o-bezpieczenstwie-w-gospodarstwie-rolnym","pageId":20058249,"parentPageId":20050632,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowy program opieki nad zabytkami powiatu lipskiego na lata 2021 - 2024","url":"/web/powiat-lipski/powiatowy-program-opieki-nad-zabytkami-powiatu-lipskiego-na-lata-2021---2024","pageId":20053189,"parentPageId":20055883,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Program usuwania azbestu Powiatu Lipskiego","url":"/web/powiat-lipski/program-usuwania-azbestu-powiatu-lipskiego","pageId":20053190,"parentPageId":20055883,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"BOŚ.6620.1.2022 decyzja ustalająca mienie gromadzkie","url":"/web/powiat-lipski/bos-662012022-decyzja-ustalajaca-mienie-gromadzkie","pageId":20057673,"parentPageId":20057672,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr CXXVI/287/2022 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 18 stycznia 2022 roku","url":"/web/powiat-lipski/uchwala-nr-cxxvi2872022-zarzadu-powiatu-w-lipsku-z-dnia-18-stycznia-2022-roku","pageId":20056840,"parentPageId":20055625,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr CXXVI/286/2022 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 18 stycznia 2022 roku","url":"/web/powiat-lipski/uchwala-nr-cxxvi2862022-zarzadu-powiatu-w-lipsku-z-dnia-18-stycznia-2022-roku","pageId":20056835,"parentPageId":20055625,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr CXXVI/285/2022 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 18 stycznia 2022 roku","url":"/web/powiat-lipski/uchwala-nr-cxxvi2852022-zarzadu-powiatu-w-lipsku-z-dnia-18-stycznia-2022-roku","pageId":20056724,"parentPageId":20055625,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr CXXV/284/2022 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 05 stycznia 2022 r.","url":"/web/powiat-lipski/uchwala-nr-cxxv2842022-zarzadu-powiatu-w-lipsku-z-dnia-05-stycznia-2022-r","pageId":20055391,"parentPageId":20055625,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr CXXV/283/2022 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 05 stycznia 2022 roku","url":"/web/powiat-lipski/uchwala-nr-cxxv2832022-zarzadu-powiatu-w-lipsku-z-dnia-05-stycznia-2022-roku","pageId":20055388,"parentPageId":20055625,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwały archiwalne","url":"/web/powiat-lipski/uchwaly-archiwalne","pageId":20052385,"parentPageId":20055625,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Chotcza","url":"/web/powiat-lipski/gmina-chotcza","pageId":20052626,"parentPageId":20055630,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ciepielów","url":"/web/powiat-lipski/gmina-ciepielow","pageId":20052629,"parentPageId":20055630,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Lipsko","url":"/web/powiat-lipski/gmina-lipsko","pageId":20052632,"parentPageId":20055630,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rzeczniów","url":"/web/powiat-lipski/gmina-rzeczniow","pageId":20052634,"parentPageId":20055630,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sienno","url":"/web/powiat-lipski/gmina-sienno","pageId":20052635,"parentPageId":20055630,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Solec nad Wisłą","url":"/web/powiat-lipski/gmina-solec-nad-wisla","pageId":20052636,"parentPageId":20055630,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Oświadczenia złożone do roku 2022","url":"/web/powiat-lipski/oswiadczenia-zlozone-do-roku-2022","pageId":20052398,"parentPageId":20055628,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Oświadczenia złożone w roku 2022","url":"/web/powiat-lipski/oswiadczenia-zlozone-w-roku-2023","pageId":20055629,"parentPageId":20055628,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Platforma Zamówień Publicznych","url":"/web/powiat-lipski/platforma-zamowien-publicznych","pageId":20051726,"parentPageId":20055884,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zamówienia do 130 tys. zł.","url":"/web/powiat-lipski/zamowienia-do-130-tys-zl2","pageId":20056558,"parentPageId":20055884,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych","url":"/web/powiat-lipski/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-publicznych-starostwa-powiatowego-w-lipsku","pageId":20052022,"parentPageId":20055884,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przetargi w Biuletynie Informacji Publicznej","url":"/web/powiat-lipski/przetargi-w-biuletynie-informacji-publicznej","pageId":20052026,"parentPageId":20055884,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz dyżurów na terenie powiatu - harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego","url":"/web/powiat-lipski/wykaz-planowanych-dyzurow-na-terenie-powiatu-harmonogram-pracy-punktow-nieodplatnej-pomocy-prawnej-i-nieodplatnego-poradnictwa-obywatelskiego","pageId":20054430,"parentPageId":20055885,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o działalności punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w 2022 roku","url":"/web/powiat-lipski/informacje3","pageId":20053183,"parentPageId":20055885,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacje w Biuletynie Informacji Publicznej","url":"/web/powiat-lipski/informacje-w-biuletynie-informacji-publicznej","pageId":20053185,"parentPageId":20055885,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA","url":"/web/powiat-lipski/karta-informacyjna-poradnictwa-nieodplatna-pomoc-prawna","pageId":20058366,"parentPageId":20055885,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE","url":"/web/powiat-lipski/karta-informacyjna-poradnictwa-nieodplatne-poradnictwo-obywatelskie","pageId":20058373,"parentPageId":20055885,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA NIEODPŁATNA MEDIACJA","url":"/web/powiat-lipski/karta-informacyjna-poradnictwa-nieodplatna-mediacja","pageId":20058375,"parentPageId":20055885,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"KARTA INFORMACYJNA POMOC DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM, ŚWIADKÓW I OSÓB IM NAJBLIŻSZYCH","url":"/web/powiat-lipski/karta-informacyjna-pomoc-dla-osob-pokrzywdzonych-przestepstwem-swiadkow-i-osob-im-najblizszych","pageId":20058376,"parentPageId":20055885,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji","url":"/web/powiat-lipski/informacja-o-zasadach-i-zakresie-udzielania-nieodplatnej-pomocy-prawnej-swiadczenia-nieodplatnego-poradnictwa-obywatelskiego-oraz-nieodplatnej-mediacji","pageId":20058377,"parentPageId":20055885,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacje o możliwości skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów oraz korzyściach z tego wynikających","url":"/web/powiat-lipski/informacje-o-mozliwosci-skorzystania-z-polubownych-metod-rozwiazywania-sporow-oraz-korzysciach-z-tego-wynikajacych","pageId":20058381,"parentPageId":20055885,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 2022 (zmiana I)","url":"/web/powiat-lipski/lista-jednostek-nieodplatnego-poradnictwa-2022-zmiana-i","pageId":20058382,"parentPageId":20055885,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej","url":"/web/powiat-lipski/komenda-powiatowa-panstwowej-strazy-pozarnej","pageId":20053199,"parentPageId":20053198,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Powiatowa Policji","url":"/web/powiat-lipski/komenda-powiatowa-policji","pageId":20053200,"parentPageId":20053198,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowy Inspektorat Weterynarii","url":"/web/powiat-lipski/powiatowy-inspektorat-weterynarii","pageId":20053201,"parentPageId":20053198,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego","url":"/web/powiat-lipski/powiatowy-inspektorat-nadzoru-budowlanego","pageId":20053202,"parentPageId":20053198,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna","url":"/web/powiat-lipski/powiatowa-stacja-sanitarno-epidemiologiczna","pageId":20053203,"parentPageId":20053198,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false}]
true
{"register":{"columns":[]}}