W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użyczenie Znak GKKN.6850.3.2023.1 z dnia 20 grudnia 2023r.

20.12.2023

Lipsko, dnia 20 grudnia 2023 r.
Znak: GKKN.6850.3.2023.1

Starosta Lipski na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użyczenie

Lp.

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości

Numer księgi wieczystej

Opis nieruchomości, sposób jej zagospodarowania

Przeznaczenie nieruchomości

Okres trwania umowy

1

Lipsko

ul. Partyzantów 4

Jednostka ewidencyjna: 140903_4 LIPSKO - MIASTO

Obręb geodezyjny: 0001 LIPSKO

Arkusz mapy nr 10

Działka ewidencyjna nr 641 o powierzchni 0,2185 ha

RA1L/00005609/3

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem administracyjno – biurowym.

Dwa pomieszczenia znajdujące się na pierwszej kondygnacji podziemnej budynku wraz z korytarzem o powierzchni ogólnej 22,46 m2 przeznaczona do oddania w użyczenie na rzecz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lipsku z przeznaczeniem na składowanie dokumentacji archiwalnej.

Z dniem 01.01.2003 roku plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lipsko z mocy prawa stracił ważność. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Lipsko (Uchwała Nr XIII/99/99 Rady Miasta i Gminy Lipsko z dnia 30 grudnia 1999 r.) zgodnie z opracowaną strukturą funkcjonalno-przestrzenną dla m. Lipska przedmiotową nieruchomość klasyfikuje jako: tereny o przewadze funkcji usługowych.

1 rok

 

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni (tj. od 21.12.2023 roku do 10.01.2024 roku) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipsku, stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lipsku oraz na stronie podmiotowej Wojewody Mazowieckiego w Biuletynie Informacji Publicznej. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego jest położona nieruchomość. Wnioski i uwagi dotyczące przedmiotowej nieruchomości można składać w terminie 21 dni od daty wywieszenia wykazu.

STAROSTA
/-/ Sławomir Śmieciuch

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
21.12.2023 00:08 Piotr Tkaczyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sławomir Śmieciuch - Starosta
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użyczenie Znak GKKN.6850.3.2023.1 z dnia 20 grudnia 2023r. 2.0 03.01.2024 08:28 Piotr Tkaczyk
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użyczenie Znak GKKN.6850.3.2023.1 z dnia 20 grudnia 2023r. 1.0 21.12.2023 00:08 Piotr Tkaczyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}