W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Uroczystości przekazania Ognia Niepodległości w Lipsku

09.11.2022

Uczestnicy uroczystości odśpiewują hymn narodowy na sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Lipsku.

Przygotowując się do święta Odzyskania przez Polskę Niepodległości po raz XXI ruszyła Sztafeta Rowerowa „Ogień Niepodległości” organizowana przez Hufiec ZHP Zgierz pod patronatem honorowym prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy.

W dniu 7 listopada 2022 r. sztafeta dojechała do Lipska. Na terenie powiatu lipskiego uroczystość rozpoczęła się od spotkania w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lipsku, gdzie został odśpiewany hymn państwowy, a następnie głos zabrał Starosta Lipski – Sławomir Śmieciuch.

Kolejnym punktem wydarzenia było wręczenie medali Stulecia Odzyskania Niepodległości. W imieniu Prezydenta RP – Andrzeja Dudy wręczyli je: Minister Andrzej Dera – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP oraz Sławomir Śmieciuch – Starosta Lipski.

Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości uhonorowani zostali:

Helena Barańska, Piotr Bednarski, Stanisław Fryziel (z powodu nagłej śmierci w dniu 6 października 2022 r., medal odebrała córka – Małgorzata Szypuła oraz syn Marian Fryziel), Zbigniew Korycki, Zdzisław Machel, Jacek Piotrowski i Katarzyna Furmanek. W imieniu odznaczonych głos zabrała Helena Barańska.

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości jest nadawany osobom żyjącym, które poprzez pełnienie nienagannej służby publicznej – cywilnej lub wojskowej, walkę o niepodległość oraz działalność na rzecz przemian demokratycznych, aktywną działalność zawodową i społeczną, twórczość naukową, literacką i artystyczną – przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej.

Po nadaniu odznaczeń głos zabrał Minister Andrzej Dera, wygłaszając okolicznościowe przemówienie.

Przystąpiono do wręczenia odznaczeń nadanych przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Medal PRO PATRIA z rąk Ministra Andrzeja Dery, Starosty Lipskiego i Przewodniczącego Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska – Zdzisława Maszkiewicza otrzymał Wojciech Dziółko.

Odznaczenia nadane przez Związek Żołnierzy Wojska Polskiego wręczyli: płk. Jerzy Salamucha – Prezes Zarządu Krajowego Ligi Obrony Kraju, Major Artur Łęcki – Szef Wydziału Rekrutacji Wojskowego Centrum w Radomiu oraz Minister Andrzej Dera. Kapituła Krzyża i Odznaki Honorowej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego nadała Złoty Krzyż Związku Żołnierzy Wojska Polskiego następującym osobom: ks. Henrykowi Jagieło, Kazimierze Gawlik, Marianowi Markowi oraz Tadeuszowi Misiakowi.

Srebrny Krzyż Związku Żołnierzy Wojska Polskiego otrzymali: hm. Krzysztof Kowalewski, Zbigniew Rutkowski oraz Eligiusz Hajec.

Zostały również wręczone medale Rady Krajowej Ligi Obrony Kraju. Złoty Medal Społeczny Trud - Obronności Kraju „Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju” otrzymali: hm. Tadeusz Ciastek, (phm) Krzysztof Górski oraz phm. Marek Kieloch. Srebrny Medal Społeczny Trud - Obronności Kraju „Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju” otrzymali: Marek Gierasiński, Grzegorz Krakowiak, Wojciech Krycka, mł. bryg. Paweł Niewczas, asp. sztab. Artur Puton oraz Sebastian Żądło.

Komendant Sztafety Ognia Niepodległości – Krzysztof Kowalewski odznaczył komendanta PSP w Lipsku – Tomasza Krzyczkowskiego brązową odznaką „Zasłużony dla Hufca Zgierz”. Następnie Starosta Lipski wręczył podziękowanie Ministrowi Andrzejowi Derze za ponowne przyjęcie zaproszenia i udział w uroczystym przekazaniu „Ognia Niepodległości” w Lipsku. Starosta podziękował również XXI Sztafecie Rowerowej „Ogień Niepodległości” za zasługi i zaangażowanie w upamiętnienie tradycji niepodległościowej Rzeczypospolitej Polskiej oraz symboliczne złożenie Ognia na Ziemi Lipskiej.

Na zakończenie oficjalnej części uroczystości mjr Artur Łęcki – Szef Wydziału Rekrutacji Wojskowego Centrum w Radomiu w krótkiej prezentacji przedstawił postać por. Stefana Ostrowskiego.

O godzinie 16.40 nastąpiła zbiórka pocztów sztandarowych i zgromadzonych delgacji przed Starostwem Powiatowym w Lipsku. Wystrzał z armaty wiwatówki (prochowej) w wykonaniu Korpusu Artylerii Wojewody Podolskiego Marcina Kazanowskiego zainicjował przemarsz uczestników uroczystości w asyście orkiestry dętej z Sienna do kościoła pw. św. Trójcy w Lipsku, gdzie odbyła się msza św. koncelebrowana, której przewodniczył ks. kan. Henryk Jagieło – dziekan dekanatu lipskiego wraz z ks. Mariuszem Babulą i ks. Dominikiem Frączkiem. Po zakończeniu liturgii Starosta Lipski – Sławomir Śmieciuch odczytał idee sztafety „Ogień Niepodległości” oraz podziękował kapłanom za odprawioną liturgię.

Następnym punktem uroczystości było przekazanie ognia przez XXI Sztafetę przybyłym delegacjom z gmin powiatu lipskiego i ościennych oraz zaprzyjaźnionych samorządów, stowarzyszeń i instytucji. W mszy świętej udział wzięły delegacje z Mielca, Ostrowca Świętokrzyskiego, gminy Bałtów wraz z sztandarem Szkoły Podstawowej w Okole im. Legionów Polskich, gminy Tarłów wraz z sztandarem Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy o Tarłów w 1915r. w Tarłowie, poszczególne samorządy powiatu lipskiego wraz ze sztandarami oraz jednostki powiatowe poszczególnych gmin, a także harcerze, strzelcy, leśnicy, strażacy i policjanci.

Na zakończenie uroczystości przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze przy pomniku „Milenium” poświęconemu papieżowi Janowi Pawłowi II, który znajduje się na placu kościelnym.

W wydarzeniu wzięli udział m.in.: Andrzej Dera – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Sławomir Śmieciuch – Starosta Lipski, Paweł Sagan – ekspert w Biurze Wojewody reprezentujący Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, płk Jerzy Salamucha – Prezes Ligi Obrony Kraju, płk. Witold Bubak – Dowódca 6 Mazowieckiej Brygady WOT im. Rotmistrza W. Pileckiego, Artur Wasilewski – Dowódca 62 Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Radomiu, major Artur Łęcki – Szef Wydziału Rekrutacji – WCR Radom, płk Andrzej Stefański – Prezes Zarządu Okręgu Radom Związku Piłsudczyków RP wraz z delegacją: Haliną Kędzierską i Heleną Fularą, Maria Węgrzecka – Wicestarosta Powiatu Lipskiego, Janusz Witczak – Wójt Gminy Chotcza, Mariusz Strąk – Wójt Gminy Sienno, Karol Burek – Wójt Gminy Rzeczniów, Józef Sosnowski – Przewodniczący Rady Powiatu w Lipsku, Romuald Kowaleczko – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Lucyna Gaik – Członek Zarządu Powiatu Lipskiego, Aneta Zając – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Powiatu Lipskiego, Jan Cyran – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Powiatu Lipskiego, Antoni Ćwikliński – Przewodniczący Komisji ds. Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa Powiatu Lipskiego, Mieczysław Mejzner – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku im. Jana Pawła II, Marcin Węgłowski – Dyrektor Zespołu Szkół Solcu nad Wisłą, Roman Markiewicz – przewodniczący Rady gminy Sienno, Iwona Pastuszka – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lipsku, Anna Świderska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku, Koryna Kucharczyk – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Grzegorz Comber – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Karol Mordak – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku, Ewelina Kustra – Dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie, Zdzisław Maszkiewicz – Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska, Tomasz Krzyczkowski – Komendant Powiatowy PSP w Lipsku, mł. insp. Robert Galas – I zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lipsk, Krzysztof Furmanek – Komendant Hufca ZHP w Lipsku, Marek Łata – Przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipskiej „Powiśle”, Adam Greś – Korpus Artylerii Wojewody Podolskiego Marcina Kazanowskiego, Przedstawiciele Nadleśnictwa Zwoleń – Tomasz Sobczyk, Zbigniew Zamorski, Grzegorz Krakowiak, Norbert Ciupiński oraz mł. bryg. Łukasz Kapinos – Komendant Powiatowy PSP w Mielcu.

Materiały

Fotorelacja z wydarzenia

Wideo

{"register":{"columns":[]}}