W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarząd Powiatu z absolutorium i wotum zaufania

30.06.2022

100% Radnych obecnych na Sesji Rady Powiatu w Lipsku 30 czerwca 2022 roku opowiedziało się za udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu pod przewodnictwem Starosty Lipskiego – Sławomira Śmieciucha. Radni udzielili również Zarządowi Powiatu wotum zaufania.

Tabela z wynikami głosowania wyemitowana podczas relacji online z sesji absolutoryjnej.

W dniu 30 czerwca 2022 roku odbyła się sesja absolutoryjna podczas, której radni przyjęli sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za rok 2021. Rada Powiatu Lipskiego jednogłośnie udzieliła Zarządowi Powiatu absolutorium z wykonania budżetu. Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady Powiatu nad działalnością Zarządu. Ocena działań Zarządu Powiatu w zakresie stopnia realizacji budżetu, gospodarności i celowości należy do Rady Powiatu, dlatego istotne znaczenie miała m.in. ocena pracy Zarządu dokonana przez Komisję Rewizyjną oraz pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Według RIO i Komisji Rewizyjnej przedłożone sprawozdanie finansowe przedstawia w rzetelny sposób wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej powiatu.

Podczas sesji absolutoryjnej przedstawiony został również Raport o stanie Powiatu Lipskiego w 2021 roku. Po debacie nad raportem Zarząd Powiatu uzyskał wotum zaufania.

Starosta Lipski – Sławomir Śmieciuch serdecznie podziękował Radnym Powiatu Lipskiego, za zaufanie i wspólną owocną pracę.

Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu świadczy o słuszności podejmowanych decyzji, które mają służyć wspólnemu dobru, dla wszystkich mieszkańców.

{"register":{"columns":[]}}