W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Powiat Lipski – Laureat nagrody Liderzy Regionu

03.11.2023

Starosta Lipski trzyma statuetkę oraz dyplom Liderzy Regionu. W tle granatowa ścianka z herbami powiatu Lipskiego.

W tym roku po raz siedemnasty redakcja Echo Dnia przyznała prestiżowe nagrody w corocznym plebiscycie Liderzy Regionu. Kapituła, w skład której weszli: Adam Bielan - Poseł do Parlamentu Europejskiego, Zbigniew Kuźmiuk - Poseł do Parlamentu Europejskiego, Radosław Witkowski – Prezydent Miasta Radomia, Stanisław Wróbel - Redaktor Naczelny Echa Dnia, Sławomir Baćkowski – Dyrektor oddziału Echa Dnia w Radomiu oraz dziennikarze redakcji Echa Dnia w Radomiu wybrali zarówno Liderów Gospodarczych – czyli Liderów Biznesu, jak i Liderów Samorządowych. Kapituła postanowiła przyznać także wyjątkowe Nagrody Specjalne, a także statuetki Superlidera. Taką statuetkę otrzymał Powiat Lipski w kategorii Opieka Społeczna.

Statut „Lidera Regionu” otrzymują najlepsze firmy oraz samorządy, które wyróżniały się na tle innych zaangażowaniem, formą i skutecznością.
POWIAT LIPSKI otrzymał tę nagrodę za spełnianie różnorodnych społecznych potrze­b mieszkańców i skutecznie reali­zuje zadania polityki społecznej wymagającej wnioskowania o dofinansowania inicjatyw i przedsięwzięć związanych z dostępnością, niejednokrotnie poprawą czy równaniem szans w różnych dziedzinach i różnych środo­wiskach. Dostrzegając potrzeby wszystkich grup spo­łecznych, Powiat oferuje wsparcie dla osób potrzebujących w różnym wieku, stanie zdrowia i przystosowania społecznego.

Statuetkę i dyplom „Liderzy Regionu” podczas spotkania ze Starostą Lipskim – Sławomirem Śmieciuchem wręczył Sławomir Baćkowski – dyrektor radomskiego oddziału Echa Dnia.

– Miano „Super Lidera” w kategorii Opieka społeczna w regionie radomskim to jeden z najbardziej prestiżowych tytułów, jaki można otrzymać. To zaszczytne wyróżnienie i potwierdzenie, że podejmowane przez Powiat Lipski działania cieszą się uznaniem i zadowoleniem wśród mieszkańców powiatu – mówi Starosta Lipski.

Dostrzegając potrzeby wszystkich grup społecznych, nasz Powiat oferuje wsparcie dla osób potrzebujących w różnym wieku, stanie zdrowia i przystosowania społecznego.

Bezpieczna przystań – Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Lipsku

To pierwsza tak duża inwestycja, która w całości została zainicjowana przez Powiat Lipski. Jednostka powstała w ramach zadania realizowanego z programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Koszt wybudowania i wyposażenia wynosi 3 442 221,29 zł.

Mieszkańcy ośrodka – 20 osób – mają do dyspozycji 12 pokoi – 4 jednoosobowe oraz 8 dwuosobowych wraz z łazienką, ze wszystkimi udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami.

Głównym celem utworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego było uzupełnienie systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami, które obok pomocy (w tym w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych), mają zapewnioną możliwość niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb.

Dobro dziecka w placówce pełnej ciepła – Domy Dziecka w Lipsku

Trwa budowa trzech domów dziecka z budynkiem administracji w Lipsku, w których opiekę znajdzie czterdzieścioro dwoje dzieci. Cała inwestycja wyniesie 6 milionów 691 tysięcy 697 złotych. To ogromna kwota, która byłaby nieosiągalna dla Powiatu Lipskiego, gdyby nie dwa duże dofinansowania: pierwsze ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, zaś drugie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W nowych obiektach zamieszkają dzieci, które obecnie przebywają w Powiatowym Zespole Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie.

Inwestycja jest ogromną zmianą oraz nadzieją dla podopiecznych placówki w Siennie, którzy otrzymają zupełnie nowe miejsce stworzone z myślą o zapewnieniu im jak najlepszych warunków do życia, nauki i startu w przyszłość. Troska o dzieci pozostające pod opieką samorządu powiatu lipskiego to jeden z priorytetów dla obecnego Zarządu Powiatu.

Resocjalizacja i wsparcie – Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Solcu nad Wisłą

Jedną z największych ubiegłorocznych inwestycji prospołecznych w powiecie lipskim była gruntowna modernizacja Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą, a także jego filii w Szymanowie, gm. Lipsko.

Zakres prac budowlanych był bardzo szeroki. Wymieniono między innymi kotły ciepłownicze, drzwi i okna, a zewnętrzna elewacja została docieplona. Zainstalowano również pompy ciepła i panele fotowoltaiczne. Pozwoliło to na zastosowanie bardziej proekologicznych rozwiązań.

Inwestycja kosztowała ponad cztery miliony złotych i była możliwa dzięki wsparciu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. To program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Solcu nad Wisłą to jednostka, w której  funkcjonuje szkoła podstawowa – klasy VI,  VII i VIII, natomiast w Filii w Szymanowie – szkoła branżowa I stopnia kształcąca w zawodach: fryzjer, kucharz, mechanik samochodowy i murarz-tynkarz. 

W placówce realizowane są programy wychowawczo-profilaktyczne, współpracy ze środowiskiem lokalnym czy programy zajęć socjoterapeutycznych.

Godne, aktywne i bezpieczne życie – Dom Pomocy Społecznej w Lipsku

Dom Pomocy Społecznej w Lipsku jest placówką stałego pobytu, przeznaczoną  dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Dogodna lokalizacja, blisko ważnych punktów miejskich, tj.: dworzec autobusowy, kościół, centrum administracyjne oraz kulturalne i sąsiadujący bezpośrednio powiatowy szpital, to wyróżniające się atuty tego miejsca, ale nie tylko. Teren jest w pełni zagospodarowany poprzez drogi dojazdowe, alejki, ścieżki, ścieżki spacerowe, trawniki i rabaty kwiatowe. Chodniki są dostosowane do poruszających się osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym mieszkańców na wózkach inwalidzkich.

Celem funkcjonowania Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb zdrowotnych, edukacyjnych, społecznych oraz religijnych. Potrzeby każdego mieszkańca Domu postrzegane są indywidualnie.

Uśmiech dziecka dewizą szczęścia – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Hucie

To placówka publiczna dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami:

– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem, w tym ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, słabosłyszących, słabowidzących.

Celem Ośrodka jest przygotowanie uczniów i wychowanków, w miarę ich możliwości, do samodzielnego życia w integracji ze społeczeństwem w warunkach współczesnego świata, w szczególności poprzez osiągnięcie optymalnego rozwoju umysłowego, moralnego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz możliwościami psychofizycznymi.

Placówka oferuje naukę dla dzieci w wieku przedszkolnym, młodzieży, aż po osoby dorosłe. Mocną stroną Ośrodka jest bardzo dobrze wyszkolona i stale podnosząca kwalifikacje zawodowe kadra pedagogiczna. Ośrodek zapewnia również specjalistyczną pomoc  w zakresie terapii: pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej, usprawniania technik szkolnych. Placówka dysponuje wspaniałymi ogrodami sensorycznymi.

W pracy z wychowankami stosowane są różnorodne metody terapii m.in.: Integracji Sensorycznej, hipoterapii, dogoterapii, muzykoterapii.

Ponadto dla uczniów spoza miejsca stałego zamieszkania Ośrodek organizuje grupy wychowawcze (tzw. internat), który jest drugim domem dla naszych wychowanków. Troską Powiatu jest ciągła modernizacja Ośrodka wraz z podległym terenem w celu dostosowania do bieżących potrzeb wychowanków. Powiat dysponuje projektem rozbudowy Ośrodka na kwotę 30 mln zł, ale jego realizacja zależy od uzyskania w przyszłości środków zewnętrznych.

Zawsze blisko i ze wsparciem

Uwzględniając tematykę pomocy społecznej należy wspomnieć o działaniach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku, które rokrocznie realizuje mnóstwo programów pomocy rodzinie, a wiele z nich jest finansowane ze środków zewnętrznych na przykład Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej czy Opieka Wytchnieniowa i Asystent Rodziny. Programy sukcesywnie są powiększane w celu zaspokojenia zapotrzebowania społecznego.

W powiecie lipskim prężnie funkcjonują również domy samopomocy: Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom” w Lipsku oraz Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy ,,Dworek Uroczysko” w Łaziskach. Oba ośrodki współpracują ze stowarzyszeniem: ,,Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" im. Św. Brata Alberta w Lipsku”. Rezultatem współpracy jest uczestnictwo podopiecznych w różnych wydarzeniach integracyjnych i zajęciach dla osób z niepełnosprawnościami.

Powiat Lipski jest otwarty na wszelką współpracę, stale zachęca do rozmów, spotkań, a mieszkańcy na bieżąco są informowani o tym, co się dzieje w powiecie lipskim.

W kontekście przyznanego tytułu, należy podkreślić, że od początku kadencji Powiat Lipski realizuje zadania zgodnie z zasadą wyrównywania szans, nie pozostawiając nikogo bez wsparcia.

 

Materiały

Fotorelacja z wręczenia statuetki i dyplomu
{"register":{"columns":[]}}