W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Informacja o środkach wspierających komunikowanie się

Realizując zapisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się uprzejmie informujemy, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą w Starostwie Powiatowym w Lipsku wykorzystać przysługujące im prawo do skorzystania z pomocy środków wspierających komunikowanie się, w szczególności poprzez:

korzystanie z poczty elektronicznej (starostwo@powiatlipsko.pl);
korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP (/hi6y047ten/skrytka);
przesyłanie faksów (48 378 30 44);
korzystanie z usługi wideotłumacza języka migowego (stanowisko z dostępem w Punkcie Obsługi Interesanta).
Usługa wideotłumacza dostępna jest bezpłatnie i nie wymaga wcześniejszego umawiania się. Szczegółowe informacje na temat usługi wideotłumacza znajdują się na podstronie: Tłumacz języka migowego.

 

Osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwana dalej „osobą uprawnioną” ma prawo do załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej. Zgodnie z zapisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się istnieje możliwość reprezentowania osoby uprawnionej przez osobę przybraną. Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) ani SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

 

W celu uzyskania innych form pomocy osoba uprawniona winna zgłosić taką potrzebę w dowolnej formie (np. pisemnie, za pomocą e-maila, telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, za pomocą faksu itp.) co najmniej na 3 dni robocze przed przewidywanym kontaktem i jednocześnie wskazać wybraną metodę komunikowania się na adres:

Starostwo Powiatowe w Lipsku ul. Rynek 1 27-300 Lipsko;
e-mail: starostwo@powiatlipsko.pl;
e-PUAP: Starostwo Powiatowe w Lipsku (/hi6y047ten/skrytka);
nr telefonu: 48 378 30 11;
nr fax: 48 378 30 44.

Materiały

Tłumacz języka migowego
{"register":{"columns":[]}}