W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Uchwała Nr LI/292/2022

Uchwała Nr LI/292/2022
Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata   2022 2027.

Na podstawie: art. 12, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.), art. 228 ust. 1 pkt 1, ust. 2 oraz art 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r  o finansach publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 305 ze zm. ),

Rada Powiatu w Lipsku uchwala, co następuje;


§ 1.

W uchwale Nr : XLVII/267/2021 Rady Powiatu  w Lipsku z dnia 30 grudnia 2021 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2027  wprowadza się następujące zmiany:
1)    Załącznik nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lipskiego na lata 2022- 2027" do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2)    Załącznik nr 2 - "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich" do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3)    W §1 ust. 3 dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:
,,4) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały”.

§ 2.

1.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Powiatu

Józef Sosnowski


 

Materiały

załącznik Nr 1 do uchwały Rady Nr 292
zal​_1​_292.pdf 3.01MB
załącznik Nr 2 do uchwały Rady Nr 292
zal​_2​_292.pdf 0.12MB
Objaśnienia do WPF
OBJAŚNIENIA​_DO​_ZMIANY​_WIELOLETNIEJ​_PROGNOZY​_FINANSOWEJ​_POWIATU​_LIPSKIEGO​_51.pdf 0.38MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.05.2022 13:05 Małgorzata Szmit
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Skarbnik Powiatu Grażyna Maryniak-Gawrylik
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr LI/292/2022 1.0 11.05.2022 13:05 Małgorzata Szmit

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}