W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Prezentacja efektów realizacji projektu “Adaptacja kluczowych komórek organizacyjnych Szpitala pod kątem hospitalizacji pacjentów z COVID-19”

15.09.2023

W czwartek, 14 września w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku pod przewodnictwem Starosty Lipskiego Sławomira Śmieciucha oraz Dyrektor SPZZOZ w Lipsku Marii Chmielnickiej odbyła się prezentacja efektów realizacji projektu “Adaptacja kluczowych komórek organizacyjnych Szpitala pod kątem hospitalizacji pacjentów z COVID-19”.

Uczestnicy spotkania

Starosta Lipski wraz z Dyrektor SPZZOZ w Lipsku przywitali przybyłych gości, po czym przystąpili do przedstawienia wykonanych inwestycji na terenie lipskiego szpitala. Głos zabrali również - Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz oraz Posłowie na Sejm RP: Marek Suski, Anna Kwiecień, Radosław Fogiel oraz Andrzej Kosztowniak.

W kolejnym punkcie spotkania Dyrektor SPZZOZ w Lipsku oprowadziła zaproszonych gości po budynku, prezentując wykonane inwestycje.

W październiku 2022r. szpital podpisał umowę z Wojewodą Mazowieckim na dotację w kwocie 3 200 000 zł na: „Adaptację kluczowych komórek organizacyjnych szpitala pod kątem hospitalizacji pacjentów z COVID-19” z aneksowanym terminem realizacji do dnia 31.05.2023 r.

Następnie ksiądz proboszcz parafii pw. Św. Trójcy w Lipsku Henryk Jagieło wraz z księdzem kapelanem szpitala Sławomirem Kośniewskim poświęcił wyremontowane skrzydło, w którym znajduje się szpitalna apteka, głos zabrała Pani kierownik apteki, dziękując za podjęte starania na rzecz tej inwestycji. “Pacjent jest naszym przyjacielem, a jego zdrowie najwyższą wartością”- cytat widniejący na ścianie w budynku szpitala idealnie wpisuje się jako hasło przewodnie tego spotkania.

Podczas uroczystości obecni byli - Anna Kwiecień-Poseł na Sejm RP, Marek Suski-Poseł na Sejm RP, Radosław Fogiel-Poseł na Sejm RP,Andrzej Kosztowniak-Poseł na Sejm RP, Artur Standowicz-Wicewojewoda Mazowiecki, Mariola Łodzińska-Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,Małgorzata Sokulska-Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, Maria Węgrzecka- Wicestarosta Powiatu Lipskiego, Józef Sosnowski-Przewodniczący Rady powiatu lipskiego, Romuald Kowaleczko-Wiceprzewodniczący Rady powiatu lipskiego, Radni powiatu lipskiego-Lucyna Gaik,Antoni Ćwikliński,Zbigniew Ostrach, Anna Świderska-Dyrektor PUP w Lipsku,Koryna Kucharczyk-Dyrektor PCPR w Lipsku,Iwona Pastuszka-Dyrektor PSSE w Lipsku,Bożena Kopcińska-Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą,Artur Szewczyk-Wójt Gminy Ciepielów,Janusz Witczak-Wójt Gminy Chotcza,Mariusz Strąk-Wójt Gminy Sienno, nadkom. Konrad Rusin-Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lipsku, bryg. Paweł Niewczas- Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku,ks. Henryk Jagieło-Proboszcz parafii pw. Św. Trójcy w Lipsku, ks. Sławomir Kośniewski- kapelan szpitala w Lipsku, Władysław Bajkowski-Redaktor Naczelny Twoje Radio Lipsko, Joanna Garganisz- Studniarz- Z-cz Dyrektora ds. Lecznictwa, Wioleta Tłuścik-Pełnomocnik ds. Jakości, Michał Hetman -Kierownik OAIIT, Renata Gałek - piel. oddziałowa OAilT, Jarosław Zugaj - Chirurgia Og i Ur. Ort., Małgorzata Szwaja piel. oddziałowa Chirurgia Og.i Ur.Ort., Barbara Gościmska-Ograbek-Noworodki, Renata Kaczmarska - położna oddziałowa ginekologii i położnictwa, Krystyna Szostok-Pisarska -Pediatria, Jolanta Cholewa- piel. Oddziałowa- Pediatria, Robert Czerwonka - O. Wewnętrzny, Wiesława Kolenda piel. Oddziałowa Wewnętrzny ,Robert Sosiński - Ordynator O. Rehabilitacyjnego,Teresa Trela- piel. Oddziałowa Rehabilitacja,Regina Krzyczkowska - Kierownik Pracowni Rehabilitacji, Małgorzata Wielorańska - Ordynator O. Psychiatrycznego,Małgorzata Wyrostek Stępień – Kierownik Uzależnienia,Agnieszka Więcław Z-ca piel. oddziałowej Psychiatryczneg Leczenia Uzależnień,Ewa Pietuszko - Kierownik ZPO,Justyna Małaczek -piel. koordynująca ZPO,Maria Urbańska- lek. Przewodnicząca Zespołu Kontroli Zaka Szpitalnych, Elżbieta Kosanowska - Kierownik Apteki,Ewa Portka - Koordynator RTG,Beata Zugaj - Kierownik Laboratorium,Teresa Gontarczyk piel. koordynująca -Reumatologia,Grażyna Piskorowska - piel. Koordynująca,Urszula Nowak - pielęgniarka koordynująca AOS, Katarzyna Tkaczyk -Kierownik SSP, Elżbieta Kozłowska – Kierownik Kuchni,Dariusz Tuszyński Kierownik S. Administarcyjno-Gospodarczej,Jarosław Zagozdon -kierownik Sekcji Technicznej,Marcin Skoczylas – Zamówienia Publiczne,Mirosław Ruszkiewicz-Informatyk,Łukasz Sajdak - komórka Centralna Sterylizacja.ia

Materiały

Fotorelacja

Wideo

{"register":{"columns":[]}}