W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Powiatowe ćwiczenie obronne p.k. „POWIŚLE 2022”

10.11.2022

zdjęcie przedstawia po lewej stronie dłonie trzymające smartfon, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Komunikat

W dniach 16-17 listopada br. na terenie powiatu lipskiego odbędzie się powiatowe ćwiczenie obronne p.k. POWIŚLE 2022.

Celem ćwiczenia, którym będzie kierował Starosta Lipski, jest sprawdzenie poziomu przygotowania kadry kierowniczej Starostwa Powiatowego, powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży oraz Gmin powiatu lipskiego do realizacji zadań obronnych wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu i gmin w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie powiatu.

W pierwszym dniu ćwiczenia zostanie sprawdzone funkcjonowanie systemów łączności oraz elementów rozwijanych w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa tj. Systemu Stałych Dyżurów w ramach Stanowisk Kierowania ćwiczących jednostek organizacyjnych w stanie gotowości obronnej państwa czasu kryzysu.

We współdziałaniu z Wojskowym Centrum Rekrutacji w Radomiu prowadzona będzie akcja kurierska w ramach mobilizacyjnego uzupełniania Sił Zbrojnych.

Na terenie każdej z gmin wystąpi określona sytuacja kryzysowa, którą będą rozwiązywać ich szefowie przy pomocy Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego.

Przeprowadzone zostanie, w wersji aplikacyjnej przemieszczenie Głównego Stanowiska Kierowania Starosty Lipskiego w Zapasowe Miejsce Pracy wraz z niezbędną obsadą urzędu.

Wymienione działania będą miały charakter aplikacyjno-sztabowy.

W drugim dniu ćwiczenia sprawdzone zostaną praktycznie procedury działań ratowniczych, przyjęte w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego.

Podczas epizodu praktycznego ćwiczenia, przygotowanego przez Komendę Powiatową Policji , oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej będziemy mogli obserwować działania służb ratowniczych związane z odbiciem zakładników z rąk terrorystów. Scenariusz tego epizodu realizowany będzie na terenie Starostwa Powiatowego w Lipsku. Akcja ratownicza prowadzona siłami Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Ratownictwa Medycznego zawiera takie elementy jak: ewakuacja pracowników starostwa, odbicie zakładników, zabezpieczenie miejsca zdarzenia.

Końcowym elementem ćwiczenia będzie konferencja główna na której; Burmistrzowie, Wójtowie oraz kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży przedstawią kierownikowi ćwiczenia – Staroście, informacje ze stanu realizacji zadań związanych z podwyższaniem gotowości obronnej praz działań ratowniczych prowadzonych po wystąpieniu sytuacji kryzysowych.

{"register":{"columns":[]}}