W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Zarządzenie nr 31/2022 Starosty Lipskiego z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie: ogłoszenia informacji o opracowanym projekcie „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Lipskiego”.

09.12.2022

Zarządzenie nr 31/2022 Starosty Lipskiego z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie: ogłoszenia informacji o opracowanym projekcie „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Lipskiego”.

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 4 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1343) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłasza się informację o opracowanym projekcie „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Lipskiego” w:
1)    Miejscowej prasie;
2)    Biuletynie Informacji Publicznej;
3)    Na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipsku.

§ 2

Miejscem wyłożenia projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Lipskiego” jest Starostwo Powiatowe w Lipsku, Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Partyzantów 4, 27-300 Lipsko.

§ 3

Uwagi do projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Lipskiego” należy składać w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia w okresie od 9 grudnia do 31 grudnia 2022 r. w następujący sposób:
1)    Drogą korespondencyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Lipsku, ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko (liczy się data wpływu);
2)    Bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Lipsku, Wydziale Komunikacji i Transportu, ul. Partyzantów 4, 27-300 Lipsko od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30,
3)    Drogą elektroniczną (skan) na adres e-mailowy: starostwo@powiatlipsko.pl lub kmt@powiatlipsko.pl, wpisując w tytule wiadomości: „Konsultacje społeczne – Plan Transportowy”
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Lipsku

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.12.2022 10:59 Piotr Tkaczyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sławomir Śmieciuch - Starosta
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zarządzenie nr 31/2022 Starosty Lipskiego z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie: ogłoszenia informacji o opracowanym projekcie „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Lipskiego”. 1.0 09.12.2022 10:59 Piotr Tkaczyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}