W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Uchwała Nr CLXXX/398/2023 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 1 września 2023 roku

Uchwała Nr CLXXX/398/2023
Zarządu Powiatu w Lipsku
z dnia 1 września 2023 r.


w sprawie przeniesienia środków pomiędzy zadaniami realizowanymi, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 Na podstawie:  
-    art. 4 ust.1 pkt. 5 i art. 32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r.  poz. 1526  późn. zm.),
-    §3 uchwały nr LXII/354/2023 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 lutego 2023 roku 
w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej  osób niepełnosprawnych w Powiecie Lipskim na 2023 rok

ZARZĄD POWIATU uchwala, co następuje:

§1
Dokonuje się przeniesienia środków finansowych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    


Członkowie Zarządu Powiatu:     

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Sławomir Śmieciuch 

Dygas Artur 

Gaik Lucyna

Ostrach Zbigniew 

Węgrzecka Maria                        
 

Materiały

Załącznik Nr 1 do uchwały 398 ZP
Załacznik​_do​_uchwały​_398​_ZP.pdf 0.29MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.09.2023 09:27 Małgorzata Szmit
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Koryna Kucharczyk Dyrektor PCPR w Lipsku
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr CLXXX/398/2023 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 1 września 2023 roku 1.0 07.09.2023 09:27 Małgorzata Szmit

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}