W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja o wyniku postępowania na wybór partnera w celu realizacji projektu

18.11.2022

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie kobietę i mężczyznę w strojach biurowych, rozmawiających ze sobą, po prawej stronie na beżowym tle zarys grafiki z literą i oraz napis Informacja

Powiat Lipski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku informuje o wyniku postępowania na wybór partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji wniosku o dofinansowanie projektu Na Starcie Szanse Dostałem w konkursie nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-103/22, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Do pełnienia funkcji partnera została wybrana;
Fundacja Sportu Zdrowia i Turystyki EST 04-381 Warszawa, ul Chrzanowskiego 2/48.

Materiały

Ogłoszenie wyinku
Ogłoszenie​_wyniku​_naboru​_partnera.pdf 0.31MB
{"register":{"columns":[]}}