W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Powiat Lipski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku w 2023 roku realizuje Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023 oraz Opieka wytchnieniowa - edycja 2023

06.03.2023

Flaga i Godło Polski na białym tle.

Wyżej wymienione Programy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowane są ze środków państwowego funduszu celowego - Fundusz Solidarnościowy.

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023, otrzymano dofinansowanie w kwocie;

- Wartość dofinansowania – 814 174,02 zł

- Całkowita wartość zadania – 814 174,02 zł

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Program w 2023 roku skierowany jest do 36 osób niepełnosprawnych w tym: 26 osób ze znacznym stopniem, 6 osoby z umiarkowanym stopniem, 4 dzieci do 16 roku życia.

Program Opieka wytchnieniowa – edycja 2023 otrzymano dofinansowanie w kwocie;

- Wartość dofinansowania – 469 900,94 zł

- Całkowita wartość zadania – 469 900,94 zł

Program opieka wytchnieniowa – edycja 2023 realizowany jest w dwóch formach:

pobyt dzienny oraz pobyt całodobowy.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W ramach pobytu dziennego usługą objętych zostanie 2 członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 22 członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/ osobami z orzeczeniami równoważnymi – łącznie 24 uczestników Programu.

W ramach pobytu całodobowego usługą objętych zostanie - 14 członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem

o niepełnosprawności oraz 14 członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/ osobami z orzeczeniami równoważnymi – łącznie 28 uczestników Programu.

Tekst zewnętrzny: PCPR w Lipsku

{"register":{"columns":[]}}