W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Uchwała Nr CL/343/2022 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 21 października 2022 roku

Uchwała Nr CL/343/2022
Zarządu Powiatu w Lipsku
z dnia 21 października 2022 roku


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla zadania: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2023 r.”
    

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) Zarząd  Powiatu w Lipsku  uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert pn.: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2023 r.”, polegającego na prowadzeniu jednego punktu, w którym udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone będzie nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, a także powierzeniu zadania z zakresu edukacji prawnej. 
2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajduje się na terenie Powiatu Lipskiego.

§ 2.

1. Treść ogłoszenia, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Ogłoszenie podlega publikacji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lipsku, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lipskiemu.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                            
Członkowie Zarządu Powiatu:

Przewodniczący Zarządu Powiatu:   Śmieciuch Sławomir

Dygas Artur  

Gaik Lucyna 

Ostrach Zbigniew 

Węgrzecka Maria 

Materiały

Załącznik do uchwały Zarządu Nr 343
Załącznik​_do​_uchwały​_Zarządu​_Powiatu​_-​_Ogłoszenie​_o​_konkursie​_na​_nieodpłatną​_pomoc​_prawną​_2022.pdf 0.41MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
21.10.2022 14:19 Małgorzata Szmit
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sekretarz Powiatu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr CL/343/2022 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 21 października 2022 roku 1.0 21.10.2022 14:19 Małgorzata Szmit

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}