W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Uchwała Nr CLXXXIII/405/2023 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 września 2023 roku

29.09.2023

Uchwała Nr CLXXXIII/405/2023
Zarządu Powiatu Lipskiego
z dnia 29 września 2023 roku


w sprawie przeniesienia środków pomiędzy zadaniami realizowanymi, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 Na podstawie:  
-    art. 4 ust.1 pkt. 5 i art. 32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r.  poz. 1526  późn. zm.),
-    §3 uchwały nr LXII/354/2023 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 lutego 2023 roku 
w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej  osób niepełnosprawnych w Powiecie Lipskim na 2023 rok

ZARZĄD POWIATU uchwala, co następuje:

§1
Dokonuje się przeniesienia środków finansowych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    


Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                                                                                                                                             
                        
Dygas Artur 

Gaik Lucyna 

Ostrach Zbigniew 

Węgrzecka Maria             

Lipsko, dnia  29.09. 2023

Uzasadnienie
do zmian w  uchwale Zarządu Powiatu w Lipsku w sprawie podziału środków PFRON według algorytmu na rok 2023 r.
    

PCPR w Lipsku prosi o przesunięcie niewykorzystanej kwoty środków PFRON z zadania  dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (art. 10e) w kwocie 3 240,00 zł  na realizacię zadania zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, celem  zaspokojenia podstawowych potrzeb dla osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu lipskiego.

Dokonuje się zmiany w planie budżetu PFRON na rok 2023, w następujący sposób:

I. Środki na zadania z zakresu rehabilitacji  społecznej:
     
1. Zmniejsza się wydatki o kwotę 3 240,00 zł:

- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów 
w turnusach rehabilitacyjnych (art. 10e) – w kwocie 3 240,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki o kwotę  3 240,00 zł:

- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów (art. 35a  ust. 1 pkt. 7c) - w kwocie  3 240,00 zł.


Prosimy o uwzględnienie w/w zmian w Uchwale Zarządu Powiatu w Lipsku.

 
 

Materiały

Załącznik Nr 1 do uchwały 405 ZP
Załacznik​_Nr​_1​_do​_uchwały​_405​_ZP.pdf 0.29MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
02.10.2023 14:02 Małgorzata Szmit
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Koryna Kucharczyk - Dyrektor PCPR w Lipsku
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr CLXXXIII/405/2023 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 września 2023 roku 1.0 02.10.2023 14:02 Małgorzata Szmit

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}