W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Podsumowanie roku 2023 w Powiecie Lipskim – Skuteczne zarządzanie i dynamiczny rozwój

29.12.2023

Dzięki zdecydowanemu i efektywnemu zarządzaniu przez Zarząd Powiatu rok 2023 przyniósł liczne i pozytywne zmiany w powiecie lipskim. Realizacja inwestycji, modernizacja dróg, wsparcie dla służby zdrowia, budowa domów dziecka, ochrona zabytków – to tylko kilka obszarów, które wpłynęły na rozwój i zyskały nową jakość w podejmowaniu najważniejszych przedsięwzięć.

Panorama miasta Lipsko - ujęcie z drona. Na górze zdjęcia napis: Podsumowanie roku 2023 w Powiecie Lipskim – Skuteczne zarządzanie i dynamiczny rozwój

Inwestycje w infrastrukturę drogową za ponad 20 milionów złotych

Jednym z kluczowych osiągnięć roku 2023 było skoncentrowanie się na infrastrukturze drogowej. Zarząd Powiatu zainicjował modernizację dróg powiatowych, inwestując około 4 miliony zł z budżetu powiatu oraz pozyskując blisko 20 milionów zł z programów wsparcia. Te prace miały kluczowe znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz komfortu mieszkańców.

Wsparcie dla służby zdrowia

Rok 2023 to również okres intensywnej troski o służbę zdrowia. Powiat Lipski przeznaczył imponującą kwotę 5 680 000,00 zł pochodzącą z programów wsparcia na różnorodne projekty z dofinansowania, dodatkowo inwestując w te inicjatywy kwotę 200 000,00 zł ze środków budżetu Powiatu. Takie działania poprawiły dostępność usług medycznych i jakość opieki zdrowotnej. Jest to też znacząca decyzja w kierunku budowy silnego systemu opieki zdrowotnej, który sprosta rosnącym potrzebom społeczności lokalnej.

Budowa domów dziecka – inwestycja na rzecz przyszłości dzieci

Bieżący rok przyniósł również rozwój działań na rzecz dzieci i młodzieży. Rozpoczęto budowę trzech nowoczesnych domów dziecka oraz budynku administracyjnego o wartości około 7 milionów zł. Ta inwestycja była możliwa dzięki wsparciu Województwa Mazowieckiego oraz środkom Rządowego Funduszu Polski Ład. To ważny krok w kierunku zapewnienia odpowiednich warunków opieki dla najmłodszych mieszkańców powiatu.

Dofinansowanie na ochronę zabytków – pielęgnacja dziedzictwa kulturowego

Zarząd Powiatu skierował uwagę na zachowanie dziedzictwa kulturowego. Dofinansowanie na zabytki w kwocie 4 362 687,56 zł z pewnością przyczyni się do ochrony i restauracji cennych obiektów historycznych. To nie tylko troska o przeszłość, ale także inwestycja w atrakcyjność turystyczną powiatu oraz powód do dumy z zachowania swojego unikalnego dziedzictwa.

Walka z bezrobociem – inwestycje na rzecz zatrudnienia

Powiat Lipski aktywnie podejmuje wysiłki w zakresie walki z bezrobociem, dążąc do stworzenia sprzyjającego środowiska dla rozwoju miejscowego rynku pracy. Działania te są wspierane przez znaczące fundusze, które mają na celu zainicjowanie projektów sprzyjających zatrudnieniu oraz podnoszeniu kwalifikacji mieszkańców. Dodatkowo, programy aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych lub poszukujących nowego zatrudnienia są intensyfikowane. Oferują one wsparcie w procesie poszukiwania pracy, dostarczając narzędzi do tworzenia profesjonalnych CV, udzielając porad dotyczących rozmów kwalifikacyjnych i organizując szkolenia z zakresu umiejętności miękkich. Przeznaczone środki na aktywizację bezrobotnych w roku 2023 to blisko 10 milionów zł.

Pomoc społeczna

Powiat Lipski to przyjazny samorząd, który odpowiada na różnorodne społeczne potrzeby mieszkańców i skutecznie realizuje zadania polityki społecznej wymagającej wnioskowania o dofinansowania inicjatyw i przedsięwzięć związanych z dostępnością, niejednokrotnie poprawą czy równaniem szans w różnych dziedzinach i środowiskach. Wiele z tych zadań wymaga wysokich nakładów finansowych, jednak Powiat Lipski stawia czoła tym wyzwaniom. Są to między innymi bezzwrotne dotacje, ze środków krajowych i unijnych. Inwestycje z mniejszym budżetem są wdrażane własnymi siłami. Dostrzegając potrzeby wszystkich grup społecznych, nasz Powiat oferuje wsparcie dla osób na wielu płaszczyznach, obejmując pomoc dla osób potrzebujących, integrację społeczną oraz inicjowanie projektów mających na celu poprawę warunków życia. Fundusze pochodzące z programów wsparcia w roku 2023 sięgnęły blisko 5 milionów zł.

Taka działalność i realizacja polityk społecznych po raz kolejny została dostrzeżona przez mieszkańców oraz media lokalne. W plebiscycie Echa Dnia „Najlepsze Firmy i Samorządy Regionu Radomskiego – Lider Regionu 2023” Powiat Lipski został wyróżniony nagrodą Super – Lider w kategorii Opieka Społeczna.

Podsumowując, rok 2023 w powiecie lipskim zdecydowanie można określić jako czas dynamicznego rozwoju i efektywnego zarządzania zasobami. Inwestycje w infrastrukturę, opiekę zdrowotną, wsparcie dla dzieci oraz ochronę dziedzictwa kulturowego to kroki w stronę lepszego życia dla obecnych i przyszłych pokoleń mieszkańców. Dzięki determinacji i skutecznemu zarządzaniu społeczność lipska może spodziewać się dalszego postępu i rozwoju w nadchodzących latach. Skuteczne zarządzanie to klucz do osiągnięcia sukcesu społecznego.

Materiały

Zdjęcia

Wideo

{"register":{"columns":[]}}