W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lipsku

18.01.2022

Uczestnicy zjazdu w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku. Na pierwszym planie stoi mównica z napisem Powiat lipski i herbem Powiatu. W tle tablica z nazwa zjazdu oraz flaga straży.

W dniu 15 stycznia 2022 roku odbył się piąty zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lipsku.

Zjazd poprzedziła msza święta w kościele parafialnym pw. św. Trójcy w Lipsku, którą celebrował kapelan powiatowy lipskich strażaków ks. kanonika Krzysztof Maj. Po mszy delegacja strażaków powiatu lipskiego złożyła kwiaty przy pomniku "Papieskim-Millennium".

Następnym punktem wydarzenia była zbiórka przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, gdzie na „Skwerze Pamięci” oddano honory wszystkim walczącym o wolną i niepodległą Polskę, składając wiązanki kwiatów i zapalając znicze przy pomniku.

Oficjalna część zjazdu odbyła się na sali gimnastycznej w szkole. Wybrano prezydium obrad zjazdu, w skład którego weszli prezes ZOP ZOSP RP w Lipsku Janusz Witczak, wiceprezesi ZOP ZOSP RP w Lipsku Karol Burek i Michał Wlazłowski oraz prezes honorowy Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lipsku Zygmunt Rudzki, przedstawiciel Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz Komendant Powiatowy PSP w Lipsku. Dokonano ceremonii dekoracji odznaczeniami oraz wręczono wyróżnienia dla aktywnych strażaków i przedstawicieli instytucji współpracujących. Przyznano jedno odznaczenie honorowe za zasługi dla Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa mazowieckiego, siedemnaście medali za zasługi dla pożarnictwa (pięć złotych, pięć srebrnych i siedem brązowych) oraz pięć odznak strażak wzorowy i siedem wyróżnień przyznanych przez Starostę Lipskiego, Komendanta Powiatowego PSP w Lipsku oraz Prezesa Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lipsku.

Następnie druh Janusz Witczak przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu za okres sprawozdawczy 2016 – 2021, podziękował również za społeczną pracę ustępującemu zarządowi i wszystkim druhom strażakom OSP oraz funkcjonariuszom PSP w Lipsku za bardzo dobrą współpracę. Sprawozdanie ze swojej działalności złożyła również Komisja Rewizyjna Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lipsku.

Informację o współpracy Komendy Powiatowej PSP w Lipsku z Zarządem Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lipsku oraz jednostkami OSP z powiatu i obszaru chronionego w minionej kadencji oraz podsumowanie interwencji i wydarzeń minionych 5 lat przedstawił st. bryg. Tomasz Krzyczkowski Komendant Powiatowy PSP w Lipsku. Dodatkowo omówił treść Ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku oraz udzielił informacji na zadawane pytania.

Podczas zjazdu wybrany został Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, na którego czele stanął po raz kolejny druh prezes Janusz Witczak, wiceprezesami zostali: druh Tomasz Stempień oraz druh Michał Wojtal, skarbnikiem – druh Waldemara Kominka, sekretarzem druh Przemysława Kawałka, a członkami prezydium – druh Michał Wlazłowski oraz druh Sławomir Śmieciuch.

W zjeździe wziął udział przedstawiciel mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP, zastępca naczelnika wydziału technicznego KW PSP w Warszawie mł. bryg. Karol Ziętala, prorektor Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie st. bryg. Grzegorz Bugaj, st. bryg. Tomasz Krzyczkowski – Komendant Powiatowy PSP w Lipsku, jednocześnie przewodniczący Sądu Honorowego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Warszawie, Starosta Lipski – Sławomir Śmieciuch.

Ponadto w zjeździe wzięli udział: wiceprzewodniczący Rady Powiatu Lipskiego Romuald Kowalewko, ks. kan. dr Krzysztof Maj kapelan strażaków powiatu lipskiego, wice dziekan dekanatu lipskiego, ks. kan. Andrzej Cieszkowski- kapelan strażaków gminy Sienno, jednocześnie dziekan dekanatu siennieńskiego, przewodniczący terenowej komisji koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Lipsku Wojciech Dziółko, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku Anna Świderska, dowódca JRG PSP w Lipsku mł. bryg. Paweł Niewczas, dowódca Jednostki Strzeleckiej "Strzelec" OSW w Lipsku im. płk Dionizego Czachowskiego st. chor. ZS Jacek Piotrowski, komendant hufca ZHP w Lipsku hm. Krzysztof Furmanek, przedstawiciel dowódcy 6 Mazowieckiej Brygady WOT im. Rtm. Witolda Pileckiego w Warszawie ppor. Marcin Korny, przedstawiciel komendanta powiatowego policji w Lipsku st. asp. Artur Rożek, przedstawiciel nadleśniczego nadleśnictwa Lasów Państwowych w Zwoleniu Zbigniew Zamorski, przewodniczący spółki leśnej Lasu Soleckiego Tadeusz Cybulski, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku Mieczysław Mejzner, przedstawiciel kierownika placówki KRUS w Lipsku Matryna Wolak, przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipskiej "Powiśle", jednocześnie zastępca dyrektora Marek Łata, wójt gminy Tarłów jednocześnie prezes ZOG ZOSP RP w Tarłowie Tomasz Kamiński, redaktor Twojego Radia Lipsko Katarzyna Muskała, wszyscy burmistrzowie i wójtowie gmin z powiatu lipskiego, którzy byli delegatami na zjazd lub przedstawicielami do Zarządu ZOSP RP w Lipsku (Lipsko - Jacek Wielorański, Solec nad Wisła - Marek Szymczyk, Ciepielów - Artur Szewczyk, Chotcza - Janusz Witczak, Rzeczniów - Karol Burek, Sienno - Mariusz Strąk).

Zjazdowi towarzyszyła wystawy: planszowa "Strażacy dla Niepodległej", strażackich kronik oraz instytucji i stowarzyszeń z którymi współpracują na co dzień.

Tekst zewnętrzny, skrócony - KP PSP w Lipsku

Zdjęcia: KP PSP w Lipsku

Materiały

Więcej zdjęć na Facebooku Starostwa Powiatowego w Lipsku
{"register":{"columns":[]}}