W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

BOŚ.6740.21.2023.MP - obwieszczenie Starosty Lipskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

24.08.2023

Lipsko, dnia 22.08.2023 r.
BOŚ.6740.21.2023.MP

OBWIESZCZENIE STAROSTY LIPSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

Na podstawie art. 11f ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych / Dz.U. z 2023 r. poz. 162/ zawiadamia się, że została wydana dnia 22.08.2023r. decyzja nr 73/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:„budowa drogi gminnej w miejscowości Rzeczniówek” obręb 0020 Rzeczniówek; jednostka ewidencyjna 140904_2 Rzeczniów na działce stanowiącej pas drogi gminnej nr ewid. 434/2 oraz działkach nr ewid. ulegających podziałowi wg projektu podziału przeznaczonych pod realizację inwestycji drogowej: 
przez nawiasem podano numery działek ulegające podziałowi; w nawiasach podano numery działek po podziale, przy czym pogrubionym drukiem zaznaczono działki przeznaczone pod realizację inwestycji, niewytłuszczonym drukiem nr działki pozostające przy obecnym właścicielu:
433 (433/1, 433/2), 432 ( 432/1, 432/2), 490 (490/1, 490/2), 431 (431/1, 431/2), 429 (429/1, 429/2), 489 (489/1, 489/2), 488/1 (488/3, 488/4), 488/2 (488/5, 488/6), 487/1 (487/3, 487/4), 487/2 (487/5, 487/6), 405 ( 405/1, 405/2), 404 ( 404/1, 404/2), 486 (486/1, 486/2), 485 (485/1, 485/2), 403 (403/1, 403/2), 483/1 (483/2, 483/3), 482/1 (482/2, 482/3), 402 (402/1, 402/2), 481/1 (481/2, 481/3), 480 (480/1, 480/2), 479 (479/1, 479/2), 478 (478/1, 478/2), 477 ( 477/1, 477/2), 401 ( 401/1, 401/2), 400 ( 400/1, 400/2), 476 ( 476/1, 476/2), 399 ( 399/1, 399/2), 475 ( 475/1, 475/2), 398 ( 398/1 , 398/2), 397 ( 397/1, 397/2), 395 ( 395/1, 395/2), 474 ( 474/1, 474/2), 473 ( 473/1, 473/2), 394 ( 394/1, 394/2), 367 (367/1, 367/2), 472/1 (472/2, 472/3), 471/1 ( 471/2, 471/3), 469 (469/1, 469/2), 366 ( 366/1, 366/2), 468 (468/1, 468/2 ), 467 (467/1, 467/2), 466 ( 466/1, 466/2), 465 ( 465/1, 465/2), 365 (365/1, 365/2), 464 (464/1, 464/2), 463 (463/1, 463/2), 330 ( 330/1, 330/2), 329 (329/1, 329/2), 449 (449/1, 449/2), 460 (460/1, 460/2), 435/2 (435/3, 435/4), 328/2 (328/3, 328/4), 

Nr działek podlegające ograniczeniu w korzystaniu, 496/1, 496/2  pas drogi powiatowej – nie wchodzące w skład projektowanego pasa drogowego

Przedmiotowa decyzja została wydana na wniosek Wójta Gminy Rzeczniów, 27-353 Rzeczniów. 

Ww. decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. 

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej i katastrze nieruchomości – art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Jednocześnie informuje się, że w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej posiadającej rygor natychmiastowej wykonalności - wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartość  prawa użytkowania wieczystego.    

Ponadto tutejszy organ wyjaśnia, iż zgodnie z art. 12 ust. 4g ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych: „jeżeli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje się w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji                    o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności.”

Jeśli wykazują Państwo gotowość do wydania nieruchomości, w celu udokumentowania powyższego faktu winni Państwo wysłać oświadczenie do inwestora.

Od przedmiotowej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Lipskiego, w terminie 14 dni od dnia publicznego zamieszczenia obwieszczenia w BIP i na tablicy ogłoszeń  tutejszego urzędu, Urzędu Gminy Rzeczniów oraz w prasie lokalnej.                       

Z treścią decyzji można się zapoznać  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lipsku, ul. Rynek 1 ( po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym wizyty  nr tel. 48 3783026 ). 

Zgodnie z art. 49§2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni  od dnia publicznego obwieszczenia.

/-/z  up. STAROSTY 
mgr inż. Witold Stachurski
Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska


Obwieszczenie zamieszcza się :
1.    Tablica ogłoszeń  i BIP Starostwa Powiatowego w Lipsku
2.    Tablica ogłoszeń  i BIP Urzędu Gminy Rzeczniów
3.    Prasa lokalna.

Materiały

DECYZJA ZRID dr gm Rzeczniówek
DECYZJA​_​_ZRID​_​_dr​_gm​_Rzeczniówek​_​_BIP.pdf 0.19MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.08.2023 15:05 Piotr Tkaczyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Witold Stachurski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
BOŚ.6740.21.2023.MP - obwieszczenie Starosty Lipskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2.0 24.08.2023 15:05 Piotr Tkaczyk
BOŚ.6740.21.2023.MP - obwieszczenie Starosty Lipskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 1.0 24.08.2023 15:05 Piotr Tkaczyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}