W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

BOŚ zawarł ramowe porozumienie o współpracy z powiatem lipskim

14.07.2022

Przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Lipsku i Banku Ochrony Środowiska pokazują podpisane umowy.

14 lipca br. Bank Ochrony Środowiska podpisał ramowe porozumienie z powiatem lipskim. Deklaracja współpracy dotyczy m.in. wymiany informacji i doświadczeń w zakresie przygotowania i finansowania inwestycji proekologicznych. Kluczowym elementem porozumienia jest współdziałanie stron w zakresie udostępnienia przez BOŚ bezzwrotnego dofinansowania z grantu ELENA kosztów dokumentacji technicznej, niezbędnej do realizacji inwestycji pro-ekologicznych.

Deklaracja współpracy podpisana w Lipsku to kolejne porozumienie z jednostką samorządu terytorialnego, które reguluje zasady współpracy banku z samorządem. Jeszcze w lipcu br. BOŚ planuje nawiązać współpracę w tym samym zakresie z kolejnymi samorządami.

– Współpraca z samorządami jest jednym z naszych kluczowych celów. Ich zaangażowanie przełoży się na krajową skalę i sukces zielonej transformacji. Co istotne, realizacja proekologicznych projektów będzie miała wpływ nie tylko na czyste środowisko, ale również na zmniejszenie wydatków samorządu – powiedział Marek Szczepański, Dyrektor ds. Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego w Banku Ochrony Środowiska.

Środki z grantu ELENA, którymi dysponuje BOŚ, pozwolą na sfinansowanie 90% kosztów dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji planowanych inwestycji ekologicznych. Wśród dokumentów do sfinansowania z grantu znajdują się m.in. audyty energetyczne, projekty architektoniczno-budowlane, analizy techniczne, raporty oddziaływania na środowisko oraz studia wykonalności odnawialnych źródeł energii. Samorząd sfinansuje jedynie 10% kosztów przygotowania dokumentacji.

Zawarte porozumienie obejmuje kilka obszarów współpracy związanych z realizacją zielonych inwestycji. W ramach nawiązanej relacji powiat może liczyć na wsparcie BOŚ przy projektach mających na celu: poprawę efektywności energetycznej – w tym poprzez montaż instalacji OZE – wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Możliwe do zrealizowania są również projekty dotyczące termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, modernizacji lub rozbudowy oświetlenia ulicznego, budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz rozwoju i modernizacji sieci ciepłowniczych.

Porozumienie będzie obowiązywać do końca 2024 r. z możliwością jego przedłużenia.

Przygotowana dzięki grantowi ELENA dokumentacja techniczna będzie w szczególności wykorzystywana przez samorządy do rozpoczęcia realizacji inwestycji finansowanych ze środków programów unijnych w ramach perspektywy finansowej UE 2021-2027.

Jesienią 2022 r. BOŚ uruchomi specjalny produkt dla jednostek samorządów terytorialnych – EKO Pożyczka dla samorządów – który umożliwi sfinansowanie wkładu własnego inwestora w projektach dotacyjnych.

– Powiat Lipski z zaangażowaniem wdraża zastosowanie rozwiązań proekologicznych w podejmowanych inwestycjach. Przykładem na to jest budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Lipsku. Priorytetowe zadania, które obecnie wymagają termomodernizacji budynków istniejących, dotyczą niemal każdej szkoły średniej na terenie powiatu. W planie jest również modernizacja oświetlenia ulicznego na ulicy Witosa przy lipskim szpitalu, czy Zespole Szkół Technicznych w Siennie. Środki z grantu ELENA zdecydowanie przyczyniłyby się do przyspieszenia realizacji tych inwestycji – mówi Starosta Lipski – Sławomir Śmieciuch.

ELENA (ang. European Local ENergy Assistance) to program zarządzany przez Europejski Bank Inwestycyjny w ramach programu Horyzont 2020 pod nazwą „Inteligentna Energia – Europa II”. Środki pochodzące z programu ELENA mogą być dystrybuowane w trzech obszarach: wspieranie efektywności energetycznej i inwestycji w energię odnawialną, zwiększanie efektywności energetycznej budynków oraz rozbudowa innowacyjnego transportu miejskiego. Bank Ochrony Środowiska jest obecnie jedynym bankiem w Polsce, który w ramach tego programu może wspierać jednostki samorządu terytorialnego w przygotowaniu i finansowaniu dokumentacji technicznej.

Tekst opracowany przez: Bank Ochrony Środowiska S.A.

Materiały

Fotorelacja z podpisania umowy

Wideo

{"register":{"columns":[]}}