W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

PCPR w Lipsku - informacja

04.03.2024

Powiat Lipski i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku w 2024 roku realizuje Program Opieka Wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie kobietę i mężczyznę w strojach biurowych, rozmawiających ze sobą, po prawej stronie na beżowym tle zarys grafiki z literą i oraz napis Informacja

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Opieka Wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowany ze środków państwowego funduszu celowego - Fundusz Solidarnościowy.

Wartość dofinansowania – 482 369,22 zł
Całkowita wartość zadania – 482 369,22 zł

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44),

- poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki

wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek  i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych..

Program Opieka Wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 będzie realizowany w formie pobytu dziennego i w formie pobytu całodobowego.

Uczestnik nie ponosi odpłatności za usługi świadczone w ramach Programu.

Materiały

Więcej informacji o Programie

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}