W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

SZPITAL W LIPSKU WZOROWĄ PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ

16.12.2022

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie kobietę i mężczyznę w strojach biurowych, rozmawiających ze sobą, po prawej stronie na beżowym tle zarys grafiki z literą i oraz napis Informacja

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku zdobył tytuł „Wzorowa Placówka Medyczna” w ogólnopolskim konkursie kwalifikującym do grona najlepszych.

Niezależne gremium specjalistów z Forum Ekspertów oceniło placówkę w Lipsku i zdecydowało o przyznaniu certyfikatu.

Ocenie podlegała bieżąca działalność placówki w tym między innymi: działalność medyczna, oferowane usługi rehabilitacyjne, pielęgniarskie i diagnostyczne, zrealizowane projekty inwestycyjne, obsługa pacjentów wraz z kadrą medyczną. Elementem oceny były również osiągnięcia i zmiany w działalności placówki w ostatnich latach oraz planowana działalność zmierzająca do dalszego rozwoju podmiotu.

Szpital regularnie stara się pozyskiwać dofinansowania na różnego rodzaju inwestycje prowadzone w placówce.

Nowoczesny sprzęt będący na wyposażeniu szpitala sprawia, że diagnostyka pacjentów prowadzona jest w profesjonalny sposób, z wykorzystaniem aktualnej wiedzy personelu. Szpital dysponując tak dobrze funkcjonującym zapleczem jest niemal samodzielny, a pacjenci nie muszą jeździć do innych placówek medycznych, aby przeprowadzić kompleksowo diagnostykę i podjąć leczenie.

Dnia 12.12.2022 r. w obecności Sławomira Śmieciucha - Starosty Lipskiego, Marii Węgrzeckiej - Wicestarosty Powiatu Lipskiego i przedstawiciela Rady Powiatu, Dyrektor szpitala - Maria Chmielnicka odebrała certyfikat Wzorowa Placówka Medyczna.

Certyfikat przyznany został szpitalowi na trzy lata.

Treść: SPZZOZ w Lipsku

{"register":{"columns":[]}}