W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Cyfrowy Powiat

21.10.2022

Powiat Lipski jest realizatorem grantu „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Oficjalny baner - Cyfrowy Powiat z białym napisem Cyfrowy Powiat - ponad 63 miliony na Cyfryzację Powiatów! na granatowym tle. W grafice logotypami i podpisem Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię Covid-19.

Realizacja projektu

Koncepcja realizacji grantu wpisuje się w cele Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa: V oś priorytetowa Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Realizacja projektu wpłynie znacząco na poprawę cyberbezpieczeństwa, co będzie się przekładać m.in. na poprawę możliwości i standardów w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców w tym zakresie. Koncepcja projektu zakłada wydatki związane ze znacznym podniesieniem poziomu bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej urzędu.

Wykonanie:

 Zakup laptopów wraz z systemami operacyjnymi na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lipsku (4. szt.),

 Zakup stacji roboczych komputerów wraz z systemami operacyjnymi na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lipsku (13. szt.),

Wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa.

Grantodawca: 

Skarb Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Wartość projektu:

Wartość grantu dla Powiatu Lipskiego wynosi: 100 794,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich:

Wartość dofinansowania ze środków UE wynosi: 100 794,00 zł.

Okres realizacji grantu:

1022/23 r. – 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Umowy o powierzenie grantu (nie dłużej niż do dnia 31.10.2023 r.).

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Materiały

Więcej informacji odnośnie projektu
{"register":{"columns":[]}}