W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Debata o stanie powiatu

05.06.2023

Fragment zegara na beżowym tle z zarysem białych punktów oraz napis Wydarzenia

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.) Zarząd Powiatu, co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.

Raport obejmuje podsumowanie działalność samorządu w roku poprzednim. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady powiatu.

Powyższa ustawa daje możliwość udziału mieszkańca powiatu w debacie nad raportem.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, składa do przewodniczącego rady powiatu pisemne zgłoszenie (załącznik –wzór zgłoszenia) poparte podpisami, co najmniej 150 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie powiatu.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Sesja, na której będzie  debata nad raportem odbędzie się 30 czerwca 2023 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku (szczegółowe informacje na BIP Starostwa).
Zapraszamy do zapoznania się z raportem.

Materiały

Raport o stanie powiatu za 2022 rok
RAPORT​_O​_STANIE​_POWIATU​_ZA​_2022r.pdf 2.68MB
Wniosek debata 2022
Wniosek​_debata​_2022.docx 0.01MB
{"register":{"columns":[]}}