W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

PCPR w Lipsku – OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA

05.01.2024

Powiat Lipski ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji wniosku o dofinansowanie projektu TA SZANSA JEST DLA CIEBIE – USŁUGI SPOŁECZNE NA RZECZ RODZIN w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działanie 08.06 Usługi społeczne na rzecz rodzin.

zdjęcie przedstawia po lewej stronie fragment laptopa z dłońmi ułożonymi na klawiaturze, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Ogłoszenie

Cel naboru Partnera

Celem naboru jest wyłonienie Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 8.6. Usługi społeczne na rzecz rodzin. Planowana wartość projektu wynosi około 350 tys. PLN.

Istnieje możliwość modyfikacji przedmiotowej kwoty w ramach negocjacji pomiędzy partnerami. Minimalny udział wkładu własnego wnioskodawcy w finansowaniu wydatków kwalifikowanych projektu wynosi nie mniej niż 5% wydatków kwalifikowalnych.

Celem projektu TA SZANSA JEST DLA CIEBIE – USŁUGI SPOŁECZNE NA RZECZ RODZIN jest aktywna integracja 30 osób (18 kobiet i 12 mężczyzn) z następujących grup:

- rodziny, dzieci i młodzież, wymagające wsparcia, w tym w systemie pieczy zastępczej

- pozostałe osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (w tym społeczności

marginalizowane) – zgodnie z art.7 ustawy o pomocy społecznej i/lub

- otoczenie oraz kadry świadczące wsparcie dla ww. grup docelowych.

Projekt zakłada realizację następujących typów zadań:

1. Rozwój usług społecznych na rzecz dzieci i młodzieży, w tym w ramach usług wsparcia systemu pieczy zastępczej. W ramach rozwoju usług społecznych na rzecz dzieci i młodzieży, w tym usług wsparcia systemu pieczy zastępczej planowane są do realizacji działania związane ze wsparciem rodziny oraz systemu pieczy zastępczej, które będą służyć zapobieganiu wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży, począwszy od działań o charakterze profilaktycznym do działań aktywizujących dla usamodzielniającej się młodzieży. Planowane są m.in. działania:

a. mające na celu pogłębienie umiejętności wychowawczych rodziców, umiejętności społecznych u dzieci i wzmacniające więzi w rodzinie (m.in. warsztaty, szkolenia, kursy, wydarzenia kulturalne, rekreacyjne, także organizowane za pośrednictwem szkoły dotyczące m.in. rozwijania umiejętności wychowawczych u opiekunów oraz psychoedukacji dzieci),

b. mające na celu przywrócenie rodzinom przeżywającym trudności w wychowaniu dzieci zdolności do pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych (m.in. konsultacje).

Więcej o naborze oraz Formularz zgłoszeniowy w załącznikach.

 

Materiały

Ogłoszenie o naborze partnera
Ogłoszenie​_o​_naborze​_partnera.pdf 0.51MB
Formularz oferty
Formularz​_Oferty​_Lipsko.pdf 0.33MB
{"register":{"columns":[]}}