W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Uchwała Nr CLX/364/2023 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 19 stycznia 2023 roku


Uchwała Nr CLX/364/2023
Zarządu Powiatu w Lipsku
z dnia 19 stycznia 2023 roku


w sprawie wprowadzenia „Zasad i wysokości dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych według algorytmu w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych obowiązujących w Powiecie Lipskim w 2023 roku”


Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a, lit. b, lit. c, lit. d i lit. f oraz ust. 2 pkt. 1ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  25 czerwca 2002 r. w sprawie  określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 926) i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r.w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Lipsku uchwala, co następuje:

§1
Wprowadza się zasady i wysokości dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.    

§3
Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia.


Członkowie Zarządu Powiatu:          

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Śmieciuch  Sławomir

Dygas Artur 

Gaik Lucyna

Ostrach Zbigniew

Węgrzecka Maria               
                                 


 

Materiały

Załącznik do uchwały 364 Zarządu Powiatu
Załącznik​_do​_uchwały​_Zarządu​_364.pdf 0.42MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
02.02.2023 10:35 Małgorzata Szmit
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dyrektor PCPR w Lipsku
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr CLX/364/2023 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 19 stycznia 2023 roku 1.0 02.02.2023 10:35 Małgorzata Szmit

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}