W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarząd Powiatu Lipskiego otrzymał absolutorium i wotum zaufania

30.06.2023

Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady Powiatu nad działalnością Zarządu. Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu świadczy o słuszności podejmowanych decyzji, które mają służyć wspólnemu dobru, dla wszystkich mieszkańców.

Tabelaryczne wyniki głosowania na udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu. W tle Radni Powiatu podczas głosowania.

Wotum zaufania i absolutorium radni udzielili jednogłośnie.

Rok 2022 był zaskakujący i pełen wyzwań związanych z wybuchem konfliktu zbrojnego na Ukrainie, a także zmieniającą się sytuacja społeczno-gospodarcza, która na koniec roku dała wskaźnik inflacji na poziomie 14,4%. Pomimo wielu trudności, rok 2022 został jednak zakończony sukcesem, ponieważ zrealizowano zaplanowane zadania.

Szczegółowe dane dotyczące funkcjonowania Powiatu Lipskiego zawarte są w Sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 r. oraz w Raporcie o stanie Powiatu za 2022, które dostępne są na stronie internetowej powiatu.

Przejdź do transmisji z posiedzenia.

Dzisiejsza sesja absolutoryjna była również wspaniałą okazją do podziękowania Pani Grażynie Maryniak-Gawrylik – Skarbnik Powiatu, która wyróżnia się obowiązkowością, solidarnością, lojalnością i kompetencją. Przypominamy, że Pani Grażyna miesiąc temu zdobyła III miejsce w ogólnopolskim rankingu „Skarbnik Samorządu”.

Serdecznie gratulujemy!

Na sesji złożono również życzenia imieninowe Radnej Powiatu – Lucynie Gaik oraz list z podziękowaniem dla Eugeniusza Lasoty, który zakończył pracę w Mazowieckiej Izbie Rolniczej.

Materiały

Fotorelacja z przekazania podziękowań i gratulacji
{"register":{"columns":[]}}