W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Podatniku! - …myśl globalnie - wspieraj lokalnie…

15.02.2023

Pomarańczowy znak graficzny przedstawiający 1,5 procent. Czarny napis informacja. Pomarańczowy napis Podatniku oraz czarny napis myśl globalnie wspieraj lokalnie. Napisy umieszczone na biało szarym tle z małą białą literą i.

Starosta Lipski zachęca wszystkich podatników z terenu powiatu lipskiego - przekaż 1,5% podatku dla organizacji pożytku publicznego działających na terenie powiatu lipskiego.

W rozliczeniu rocznym PIT za rok 2022 istnieje możliwość odpisu 1,5% Twojego podatku na rzecz organizacji pozarządowych posiadających status organizacji pożytku publicznego. Wspomóż tą kwotą organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu lipskiego. Nawet, jeżeli jednostkowa kwota nie jest duża, to wielość tworzy setki czy tysiące złotych.

Wspomagajmy się wzajemnie wpływając na rozwój naszego wspólnego środowiska.

Wpłata na rzecz organizacji nie obciąża podatnika, gdyż pieniądze przekazuje Urząd Skarbowy na podstawie wpisanych numerów KRS.

Poniżej podajemy wykaz organizacji pozarządowych (OPP) i ich numerów KRS, na które można dokonywać odpisów 1,5%:

-----------------------------------------

- Chorągiew Mazowiecka ZHP – Hufiec im. Bohaterów Chotczy w Lipsku

KRS: 0000291419

koniecznie z dopiskiem w polu „Cel szczegółowy 1,5%” – Hufiec Lipsko

-----------------------------------------

- Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” im. św. Brata Alberta w Lipsku

KRS: 0000080582

-----------------------------------------

- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lipskiej „POWIŚLE” w Lipsku

KRS: 0000113964

-----------------------------------------

Podmioty uprawnione, czyli kto może przekazać 1,5% podatku?

Prawo, by przekazać 1,5% podatku, dotyczy wszystkich podatników rozliczających w danym roku przychody podlegające opodatkowaniu, które nie są z podatku zwolnione. Mogą go rozliczyć zatem podatnicy rozliczający się:

• poprzez skalę podatkową (niezależnie od źródła, np. umowy o pracę, umowy zlecenia, praw autorskich, zbycia akcji, czy z tzw. innych źródeł), czyli poprzez standardowy PIT roczny z opodatkowaniem 12% i 32%

• podatkiem liniowym,

• ryczałtowo od przychodów ewidencjonowanych,

• podatnicy rozliczający przychody ryczałtowe wskazane w ustawie o PIT – zbycie nieruchomości, kapitały pieniężne, prawa majątkowe.

Jak przekazać 1,5% podatku

Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które są niezbędne by przekazać 1,5% rocznego podatku. W pola te wpisać należy:

• numer KRS organizacji

• przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1,5%

W deklaracji rocznej podatnik może również zaznaczyć, że chce przekazać swoje dane obdarowanej organizacji. Wówczas zaznacza pole, poprzez które upoważnia organy skarbowe do przekazania informacji o darczyńcy oddającym 1,5%.

Są to dane, które mogą posłużyć organizacji celem podziękowania podatnikowi za przekazanie kwoty. Jeżeli podatnik nie będzie chciał ujawnić swoich danych (pozostać anonimowy), nie musi danych przekazywać i wyrażać zgody. Mimo to może on oczywiście przekazać 1,5% podatku.

Konkretny cel przekazania OPP

Podatnik w deklaracji może wskazać również konkretny cel, na który przekazuje się 1,5% podatku. 

Zaokrąglanie

Przekazywaną kwotę podatku należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół. Przykładowo, gdy 1,5 procent wynosi 23,43 zł przekazać należy 23,40 zł, gdy kwota ta wynosi 23,49 zł, przekazać należy 23,40 zł.

Nieuwzględnione w w/w wykazie organizacje OPP prosimy o przesłanie kompletnych informacji (pełna nazwa, numer KRS) w celu opublikowania na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lipsku.

Informacje prosimy przesyłać na adres:  promtur@powiatlipsko.pl

{"register":{"columns":[]}}