W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Konkurs Grantowy "Cyfrowy Powiat"

                                     Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

CYFROWY POWIAT

Nazwa projektu

Cyfrowy Powiat

Cel projektu

Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na zadania związane z:

  • Cyfryzacją urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej.
  • Edukację cyfrową dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji.
  • Analizą stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Beneficjent

Powiat Lipski

Wartość

100 794,00 PLN

Wartość dofinansowania

100 794,00 PLN - dotacja - Skarb Państwa w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Procent dofinansowania

100% - dotacja - Skarb Państwa w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Projekt realizowany w ramach programu:

Konkurs Grantowy Cyfrowy Powiat w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Grantodawca: Skarb Państwa w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa (https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowy-powiat)

Lata realizacji

2022 - 2023

 

Zakres wniosku obejmował zakup i wykonanie:

  1. Zakup laptopów wraz z systemami operacyjnymi na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lipsku

           4 szt. x 4.500,00 zł/szt. = 18.000,00 zł

           - rodzaj zamówienia: dostawa

  1. Zakup stacji roboczych komputerów wraz z systemami operacyjnymi na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lipsku

           13 szt. x 6.000,00 zł/szt. = 78.000,00 zł

           - rodzaj zamówienia: dostawa

  1. Wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa dla Starostwa Powiatowego w Lipsku – 4.794,00 zł/szt.

           - rodzaj zamówienia: usługa

 

Wartość złożonego i zaakceptowanego grantu razem poz. 1-3 wynosi: 100.794,00 zł.

Powiaty otrzymają dofinansowanie w formie grantu do 100% wydatków kwalifikowanych. Finansowanie zadania będzie odbywać się w formie zaliczki 100%, która zostanie przekazana w ciągu 40 roboczych od daty zawarcia umowy o powierzenie grantu. Maksymalna kwota dofinasowania przeznaczona dla Powiatu Lipskiego wynosi 100.794,00 zł.

Projekt będzie realizowany w okresie maksymalnie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Umowy o powierzenie grantu (ale nie dłużej niż do dnia 31.10.2023 r.). 

 

Umowa o powierzenie grantu o numerze 5620/P/2022 z dnia 14 października 2022 roku

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2022

Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącą

realizacji konkursu grantowego "Cyfrowy Powiat" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}