W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Uchwała Nr LXII/354/2023 Rady Powiatu z dnia 28 lutego 2023 roku

Uchwała Nr LXII/354/2023
Rady Powiatu w Lipsku 
z dnia 28 lutego 2023 roku

w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej  i społecznej  osób niepełnosprawnych w Powiecie Lipskim na 2023 rok

 Na podstawie: 
-    art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r.  poz. 1526)
-    art. 35a ust. 1 pkt.  7, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r.  poz. 100 z późn.zm. )  


RADA POWIATU uchwala, co następuje:

§ 1
Określa się zadania i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według  algorytmu w 2023 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (załącznik do uchwały).

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Lipsku w zakresie zadań z rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku w zakresie zadań z rehabilitacji zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.

§ 3
Upoważnia się Zarząd Powiatu w Lipsku do dokonywania przeniesień środków pomiędzy zadaniami realizowanymi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Józef Sosnowski


 

Materiały

Załącznik nr 1 do uchwały 354
Załącznik​_do​_uchwały​_354.pdf 0.23MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.03.2023 11:59 Małgorzata Szmit
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Koryna Kucharczyk Dyrektor PCPR w Lipsku
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr LXII/354/2023 Rady Powiatu z dnia 28 lutego 2023 roku 1.0 03.03.2023 11:59 Małgorzata Szmit

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}