W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Uchwała Nr XLIX/288/2022 Rady Powiatu

Uchwała Nr XLIX/288/2022

Rady Powiatu w Lipsku 
z dnia 24 lutego 2022 roku


w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej  i społecznej  osób niepełnosprawnych w Powiecie Lipskim na 2022 rok

 Na podstawie: 
-    art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r.  poz. 920 z późn. zm.)
-    art. 35a ust. 1 pkt.  7, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r.  poz. 573 z późn.zm. )  


RADA POWIATU uchwala, co następuje:

§ 1
Określa się zadania i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według  algorytmu w 2022 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (załącznik do uchwały).

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku w zakresie zadań z rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku w zakresie zadań z rehabilitacji zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.

§ 3
Upoważnia się Zarząd Powiatu w Lipsku do dokonywania przeniesień środków pomiędzy zadaniami realizowanymi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Powiatu 

  Józef Sosnowski


 

Materiały

Załącznik do uchwały Nr 288
Załacznik​_do​_uchwały​_nr​_288.pdf 0.19MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
10.03.2022 12:30 Małgorzata Szmit
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dyrektor PCPR w Lipsku Koryna Kucharczyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr XLIX/288/2022 Rady Powiatu 1.0 10.03.2022 12:30 Małgorzata Szmit

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}