W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Komentarz do posta portalu informacyjnego moje.lipsko.info z dnia 15 kwietnia 2024 r. odnośnie dyżurów aptek w powiecie lipskim

15.04.2024

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie kobietę i mężczyznę w strojach biurowych, rozmawiających ze sobą, po prawej stronie na beżowym tle zarys grafiki z literą i oraz napis Informacja

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1938) uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie, przyjęte przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycznia 2024 r., zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych uchwał zarządu powiatu wyznaczających aptekę ogólnodostępną do pełnienia dyżurów w porze nocnej lub dyżurów w dni wolne od pracy. Zarząd Powiatu w Lipsku na bieżąco realizuje postanowienia art. 94 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301 z późn. zm.) zmierzające do podjęcia uchwały w sprawie wyznaczenia apteki ogólnodostępnej do pełnienia dyżurów w porze nocnej i dyżurów w dni wolne od pracy.

Zarząd Powiatu w Lipsku:

1. Przeprowadził analizę w zakresie zaspokojenia potrzeb ludności, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne z której wynika potrzeba wyznaczenia apteki do pełnienia:

1) dyżurów w porze nocnej we wszystkie dni tygodnia tj.: poniedziałek/wtorek/środa/czwartek/ piątek/sobota/niedziela w godzinach od 20.00 do 22.00 oraz

2) dyżurów we wszystkie dni wolne od pracy w rozumieniu art. 1 lub art. 1a ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920) w godzinach od 10.00 do 14.00.

2. Poinformował podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne na terenie powiatu lipskiego o potrzebie wyznaczenia apteki ogólnodostępnej do pełnienia dyżurów w porze nocnej i w dni wolne od pracy.

Do dnia 15 kwietnia 2024 r. podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne nie zgłosiły gotowości do pełnienia dyżurów w zakresie wskazanym przez Zarząd Powiatu. Gotowość do pełnienia dyżurów zgłosił wyłącznie podmiot prowadzący aptekę w Solcu nad Wisłą ul. Rynek 11, 27-320 Solec nad Wisłą. Zgłoszenie gotowości obejmuje następujące dni tygodnia: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek oraz 1 raz na kwartał w 2 dni wolne od pracy. Większość podmiotów podniosła jako powód braku gotowości do pełnienia dyżurów brak wystarczającej liczby personelu.

Mając na uwadze powyższe oraz art. 94 ust. 11 ustawy Prawo farmaceutyczne, Zarząd Powiatu w Lipsku w dniu 22.04.2024 r. podejmie decyzję o zwróceniu się do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego o potwierdzenie wskazanych przez podmioty prowadzące apteki okoliczności uniemożliwiających pełnienie dyżurów. Po otrzymaniu odpowiedzi Zarząd Powiatu będzie podejmował dalsze działania zmierzające do podjęcia uchwały w sprawie wyznaczenia apteki ogólnodostępnej do pełnienia dyżurów w porze nocnej i dyżurów w dni wolne od pracy.

{"register":{"columns":[]}}