W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Uchwała Nr CXXVI/288/2022 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 18 stycznia 2022 roku

Uchwała Nr CXXVI/288/2022

Zarządu Powiatu w Lipsku

z dnia 18 stycznia 2022 roku

 

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku

 

Na podstawie:

  • art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2020 r, poz. 920 z późn. zm.),

 

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje się Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku  w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr XCIX/177/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku  z dnia  15 marca 2018 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodniczący Zarządu Powiatu Sławomir Śmiciuch

Członkowie obecni na posiedzeniu: 

Dygas Artur                                              

Gaik Lucyna                   

Ostrach Zbigniew

Węgrzecka Maria

 

Materiały

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
REGULAMIN​_do​_uchwały​_288.doc 0.23MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.02.2022 11:10 Małgorzata Szmit
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dyrektor PCPR w Lipsku
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr CXXVI/288/2022 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 18 stycznia 2022 roku 1.0 07.02.2022 11:10 Małgorzata Szmit

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}