W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

BOŚ.6740.99.2021.WM - obwieszczenie Starosty Lipskiego o zapoznaniu się z materiałem sprawy dotyczącej budowy drogi gminnej Nr 190349W - ulica Gospodarcza w Lipsku

06.11.2023

Lipsko, dnia 06.11.2023 r.
Znak: BOŚ.6740.99.2021.WM

OBWIESZCZENIE STAROSTY LIPSKIEGO o zapoznaniu się z materiałem sprawy

Zgodnie z art. 10§1 w związku z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity /Dz.U. z 2023 roku poz. 775 z późn. zm/ zawiadamia się, o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:

„Budowa drogi gminnej Nr 190349W – ulica Gospodarcza w Lipsku” 

Inwestor: Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko

- numery działek w istniejącym pasie drogi gminnej Nr 190349W przeznaczone pod inwestycję:
jednostka ewidencyjna 140903_4 Lipsko - Miasto, obręb 0001 Lipsko ark. 21 – działka o nr ew. 1944
jednostka ewidencyjna 140903_4 Lipsko - Miasto, obręb 0001 Lipsko ark. 22 – działki o nr ew. 1944, 1896/3, 1896/6, 1896/8, 1897/3, 1898/1, 1899/3, 1900/3, 1988/2, 1922

- numery działek podlegające podziałowi przeznaczonych pod inwestycję - przed nawiasem podano numery działek podlegające podziałowi, w nawiasach podano numery działek po podziale, przy czym tłustym drukiem zaznaczono numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję, niewytłuszczonym drukiem nr działek po podziale pozostające przy obecnym właścicielu:

jednostka ewidencyjna 140903_4 Lipsko - Miasto, obręb 0001 Lipsko ark. 21 – działki o nr ew.: 
1866 (1866/1, 1866/2), 1869/1 (1869/3, 1869/4, 1869/5), 1870 (1870/1, 1870/2), 1872 (1872/1, 1872/2), 1873 (1873/1,1873/2), 1874/1 (1874/3, 1874/4), 1875 (1875/1, 1875/2) 1877/1 (1877/3, 1877/4), 1878 (1878/1, 1878/2),

jednostka ewidencyjna 140903_4 Lipsko - Miasto, obręb 0001 Lipsko ark. 22 – działki o nr ew.:
1947/2 (1947/3, 1947/4), 1948/2 (1948/3, 1948/4), 1949 (1949/1, 1949/2), 1950/2 (1950/3, 1950/4), 1951/2 (1951/3, 1951/4), 1952/2 (1952/3, 1952/4), 1953/2 (1953/3, 1953/4), 1954 (1954/1, 1954/2), 1955/2 (1955/3, 1955/4), 1956/2 (1956/3, 1956/4), 1957/1 (1957/5, 1957/6), 1958/1 (1958/3, 1958/4), 1958/2 (1958/5, 1958/6), 1959 (1959/1, 1959/2), 1960/2 (1960/3, 1960/4), 1961 (1961/1, 1961/2), 1962/2 (1962/3, 1962/4), 1963 (1963/1, 1963/2), 1964 (1964/1, 1964/2), 1965 (1965/1, 1965/2), 1966 (1966/1, 1966/2), 1967 (1967/1, 1967/2), 2318 (2318/1, 2318/2), 1972/2 (1972/3, 1972/4), 1973 (1973/1, 1973/2), 1974/2 (1974/3, 1974/4), 1975 (1975/1, 1975/2), 1976 (1976/1, 1976/2), 1977 (1977/1, 1977/2), 1979 (1979/1, 1979/2), 1980/1 (1980/3, 1980/4), 1981 (1981/1, 1981/2), 1982 (1982/1, 1982/2), 1983/1 (1983/3, 1983/4), 1983/2 (1983/5, 1983/6), 1984 (1984/1, 1984/2), 1985 (1985/1, 1985/2), 1986 (1986/1, 1986/2), 1987 (1987/1, 1987/2), 1994 (1994/1, 1994/2), 1921/2 (1921/3, 1921/4), 1923 (1923/1, 1923/2), 1908/3 (1908/4, 1908/5) 

- numery działek, które w całości przechodzą pod inwestycję, nie podlegające podziałom:
jednostka ewidencyjna 140903_4 Lipsko - Miasto, obręb 0001 Lipsko ark. 22 – działki o nr ew. 1945/1, 1946/1, 1897/1

- numery działek z których korzystanie będzie ograniczone:
jednostka ewidencyjna 140903_4 Lipsko - Miasto, obręb 0001 Lipsko ark. 21 – działki o nr ew. 1866, 1869/1, 1870, 1872, 1873, 1878, 1811/2
jednostka ewidencyjna 140903_4 Lipsko - Miasto, obręb 0001 Lipsko ark. 22 – działki o nr ew. 1947/2, 1946/3, 1950/2, 1896/7, 1908/3, 1811/6

Obwieszczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, oraz udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. Z aktami sprawy można się zapoznać ww. terminie (od dnia publicznego ogłoszenia) w Starostwie Powiatowym  w Lipsku, ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu wizyty tel. 48 3783026.

z  up. STAROSTY 
mgr inż. Witold Stachurski
Naczelnik Wydziału Budownictwa 
i Ochrony Środowiska

Obwieszczenie zamieszcza się:
1.    Tablica ogłoszeń  i BIP Starostwa Powiatowego w Lipsku
2.    Tablica ogłoszeń  i BIP Urzędu Miasta i Gminy Lipsko
3.    a/a

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.11.2023 09:58 Piotr Tkaczyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Witold Stachurski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
BOŚ.6740.99.2021.WM - obwieszczenie Starosty Lipskiego o zapoznaniu się z materiałem sprawy dotyczącej budowy drogi gminnej Nr 190349W - ulica Gospodarcza w Lipsku 1.0 06.11.2023 09:58 Piotr Tkaczyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}