W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Raport z konsultacji

17.11.2023

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 5 i 5a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Lipskiego Uchwałą Nr CLXXXII/401/2023 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 21 września 2023 roku ogłosił konsultacje społecznie w sprawie „Programu współpracy Powiatu Lipskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2024-2028”.

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie kobietę i mężczyznę w strojach biurowych, rozmawiających ze sobą, po prawej stronie na beżowym tle zarys grafiki z literą i oraz napis Informacja

Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi zostały przeprowadzone w celu poznania opinii, uwag i sugestii podmiotów sektora pozarządowego w dziedzinach stanowiących przedmiot ich działalności.

Termin konsultacji wyznaczono w terminie od 25 września 2023 r. do 16 października 2023 r.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem programu współpracy oraz formularzem  konsultacji zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na oficjalnej stronie internetowej  Powiatu Lipskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Starostwa Powiatowego w Lipsku.

W ogłoszeniu wskazano sposób, miejsce i termin zgłaszania opinii i uwag.

Komórką organizacyjną Urzędu Starostwa Powiatowego w Lipsku wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii był Referat Promocji i Rozwoju.

Do Urzędu Starostwa Powiatowego w Lipsku, w okresie przeznaczonym na konsultacje, nie wpłynęły żadne uwagi ani opinie dotyczące projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2024-2028.

{"register":{"columns":[]}}