W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

PCPR - Wniosek o 500+ przez PUE ZUS

19.01.2022

Dyrektor PCPR w Lipsku z upoważnienia Starosty Lipskiego informuje o nowych zasadach Programu 500+ dla pieczy zastępczej.

Niebieski napis na białym tle: info PCPR Wniosek o 500+ przez PUE ZUS

Wniosek o 500+ przez PUE ZUS – dla osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem/opiekuna prawnego/opiekuna faktycznego.

Sprawujesz pieczę zastępczą nad dzieckiem, jesteś opiekunem prawnym albo opiekunem faktycznym (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka) i chcesz złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze z rządowego programu „Rodzina 500+” ? Możesz to zrobić przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Przeczytaj instrukcję.

Świadczenie wychowawcze 500+ otrzymasz na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat. Świadczenie przysługuje niezależnie od Twoich dochodów.

Aby otrzymać wsparcie, złóż wniosek o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+”(SW-O), przeznaczony dla osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem/ opiekuna prawnego/ opiekuna faktycznego.

Pamiętaj!

Od 1 lutego 2022 r. będziesz mógł złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres świadczeniowy, który rozpoczyna się od 1 czerwca 2022 r. a kończy 31 maja 2023 r. Jeśli teraz pobierasz świadczenie z gminy lub jako osoba sprawująca pieczę zastępczą nad dzieckiem pobierasz dodatek wychowawczy z powiatu będzie Ci on nadal wypłacany do 31 maja 2022 r.

Jeśli w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 maja 2022 r. zacząłeś sprawować pieczę zastępczą nad dzieckiem/stałeś się opiekunem prawnym/opiekunem faktycznym, możesz jeszcze złożyć wniosek na aktualny okres świadczeniowy, który rozpoczął się 1 czerwca 2021 r. i trwa do 31 maja 2022 r. Możesz też złożyć wniosek do ZUS na ten okres świadczeniowy na dziecko, nad którym zacząłeś sprawować pieczę zastępczą/stałeś się jego opiekunem prawnym/opiekunem faktycznym przed 2022 r., jeśli wcześniej nie złożyłeś wniosku do gminy o świadczenie wychowawcze albo do powiatu o dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego.

Decyzje wydane przez PCPR w Lipku przyznające dodatek wychowawczy (500+) zachowują ważność do końca okresu, na jaki zostały przyznane, lecz nie dłużej niż do 31.05.2022 r., tj. tracą moc z dniem 1 czerwca 2022 r. Aby nadal otrzymywać 500+ należy złożyć wniosek do ZUS.

Jeśli okres, na który otrzymał/-a Pan/-i 500+ na podstawie decyzji wydanej przez PCPR w Lipsku zakończy się przed 31.05.2022 r. to PCPR w Lipsku przedłuży prawo do 500+ kolejną decyzją, nie dłużej niż do 31.05.2022 r. oraz wypłaci świadczenie.

Ważne

Jeśli wysłałeś już przez PUE ZUS wniosek o świadczenie wychowawcze (SW-O) i chcesz go skorygować, złóż wniosek ponownie i wprowadź poprawne dane.

Materiał zewnętrzny: Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Lipsku

Materiały

Instrukcja do Programu 500+
{"register":{"columns":[]}}