W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja PCPR w Lipsku – OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

26.02.2024

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT nr FS-2024-01 na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej usługi opieki wytchnieniowej i asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością w Powiecie Lipskim w ramach Programu Opieka Wychnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 i Programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie kobietę i mężczyznę w strojach biurowych, rozmawiających ze sobą, po prawej stronie na beżowym tle zarys grafiki z literą i oraz napis Informacja

REALIZATOR - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Iłżecka 6 Lipsko

Termin i miejsce składania ofert

Oferty, w formie pisemnej, należy składać do dnia 19 marca 2024 r. do godziny 9:00 pocztą lub osobiście na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

27-300 Lipsko, ul. Iłżecka 6

w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

„Oferta w ramach Otwartego Konkursu Ofert nr FS-2024-01 na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej usługi opieki wytchnieniowej i asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością w Powiecie Lipskim

– Nie otwierać do dnia 19 marca 2024 r. przed godz. 9:20.

Więcej informacji w załączonych dokumentach.

Materiały

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr FS-2024-01
ogłoszenie​_otwartego​_konkursu​_ofert​_nr​_FS-2024-01.pdf 0.40MB
Opis koncepcji wykonania zadania w otwartym konkursie ofert nr FS-2024-01
opis​_koncepcji​_wykonania​_zadania​_w​_otwartym​_konkursie​_ofert​_nr​_FS-2024-01.pdf 0.21MB
{"register":{"columns":[]}}