W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Obwieszczenie Starosty Lipskiego z dnia 21 maja 2024 roku o wygaśnięciu decyzji o rejestracji pojazdów

22.05.2024

OBWIESZCZENIE
STAROSTY LIPSKIEGO
z dnia 21 maja 2024 roku

o wygaśnięciu decyzji o rejestracji pojazdów
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 poz. 572) w związku z art. 17 ust. 3 ustawy  z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz.U. z 2023 r.  poz. 1394),
 
STAROSTA LIPSKI
ZAWIADAMIA 

że zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości:
- decyzje o rejestracji pojazdu wydane przed dniem 14 marca 2005 r. dotyczące pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (polisa OC), jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem 22 lipca 2023 r., wygasają z dniem 10 czerwca 2024 r.
 
Przepisu nie stosuje się do pojazdów zabytkowych oraz pojazdów wolnobieżnych.
 
Pojazd, którego decyzja o rejestracji wygaśnie z dniem 10 czerwca 2024 r. może podlegać powtórnej rejestracji po spełnieniu warunków dopuszczenia pojazdu do ruchu.

Wykaz pojazdów, których decyzja o rejestracji wygaśnie z dniem 10 czerwca 2024 r., sporządzony został na podstawie zestawienia danych przekazanych Staroście Lipskiemu przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji .

Załącznik:
1. Wykaz pojazdów, których decyzja o rejestracji wygasnie z dniem 10 czerwca 2024 r.

Materiały

Obwieszczenie podpisane
obwieszczenie-podpisane.pdf 0.30MB
Wykaz pojazdów, których decyzja o rejestracji wygasnie z dniem 10 czerwca 2024 r.
wykaz​_poj​_dec​_wygaszenie.pdf 7.59MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.05.2024 12:44 Piotr Tkaczyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Paweł Lizner / Jerzy Pasek - Starosta
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Obwieszczenie Starosty Lipskiego z dnia 21 maja 2024 roku o wygaśnięciu decyzji o rejestracji pojazdów 1.0 22.05.2024 12:44 Piotr Tkaczyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}