W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Uchwała Nr LXVIII/379/2023 Rady Powiatu z dnia 28.07.2023 roku


Uchwała Nr LXVIII/379/2023
Rady Powiatu w Lipsku 
z dnia 28 lipca 2023 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej  osób niepełnosprawnych w Powiecie Lipskim na 2023 rok

 Na podstawie: 
-    art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r.  poz. 1526 z późn. zm.),
-    art. 35a ust. 1 pkt.  7, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r.  poz. 100 z późn. zm.)  


RADA POWIATU uchwala, co następuje:

§1
Zmienia się uchwałę nr LXII/354/2023 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej  osób niepełnosprawnych w Powiecie Lipskim na 2023 rok w taki sposób, że załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku w zakresie zadań z rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku w zakresie zadań z rehabilitacji zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

 Józef Sosnowski

Materiały

Zał Nr 1 do uchwały 379
Załącznik​_do​_uchwały​_Nr​_379.pdf 0.29MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.08.2023 08:50 Małgorzata Szmit
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dyrektor PCPR Koryna Kucharczyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr LXVIII/379/2023 Rady Powiatu z dnia 28.07.2023 roku 1.0 03.08.2023 08:50 Małgorzata Szmit

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}