W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Mapa strony

[{"title":"O gminie","url":"/web/gmina-kobior/o-gminie","pageId":20110321,"type":"SIDE_MENU","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Co robimy","url":"/web/gmina-kobior/co-robimy","pageId":20110322,"type":"SIDE_MENU","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Aktualności","url":"/web/gmina-kobior/aktualnosci","pageId":20110323,"type":"SIDE_MENU","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Załatw sprawę","url":"/web/gmina-kobior/zalatw-sprawe","pageId":20110324,"type":"SIDE_MENU","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Kontakt","url":"/web/gmina-kobior/kontakt","pageId":20110325,"type":"SIDE_MENU","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Zarządzenie nr 366/23 Wojewody Śląskiego z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Śląskiego, radnych rad powiatów oraz rad gmin województwa śląskiego na kadencję 2024-2029","url":"/web/gmina-kobior/zarzadzenie-nr-36623-wojewody-slaskiego-z-dnia-9-listopada-2023-r-w-sprawie-ustalenia-liczby-radnych-wybieranych-do-sejmiku-wojewodztwa-slaskiego-radnych-rad-powiatow-oraz-rad-gmin-wojewodztwa-slaskiego-na-kadencje-2024-2029","pageId":20158639,"parentPageId":20158640,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast","url":"/web/gmina-kobior/rozporzadzenie-prezesa-rady-ministrow-z-dnia-29-stycznia-2024-r-w-sprawie-zarzadzenia-wyborow-do-rad-gmin-rad-powiatow-sejmikow-wojewodztw-i-rad-dzielnic-mst-warszawy-oraz-wyborow-wojtow-burmistrzow-i-prezydentow-miast2","pageId":20165166,"parentPageId":20158640,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Kobiór z dnia 7 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kobiórze","url":"/web/gmina-kobior/obwieszczenie-wojta-gminy-kobior-z-dnia-7-lutego-2024-roku-o-okregach-wyborczych-ich-granicach-i-numerach-liczbie-radnych-wybieranych-w-okregach-wyborczych-oraz-siedzibie-gminnej-komisji-wyborczej-w-kobiorze","pageId":20166732,"parentPageId":20158640,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Starosty Pszczyńskiego z dnia 8 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Pszczynie","url":"/web/gmina-kobior/obwieszczenie-starosty-pszczynskiego-z-dnia-8-lutego-2024-roku-o-okregach-wyborczych-ich-granicach-i-numerach-liczbie-radnych-wybieranych-w-okregach-wyborczych-oraz-siedzibie-powiatowej-komisji-wyborczej-w-pszczynie","pageId":20166926,"parentPageId":20158640,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskeigo z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej","url":"/web/gmina-kobior/obwieszczenie-marszalka-wojewodztwa-slaskeigo-z-dnia-2-lutego-2024-r-w-sprawie-informacji-o-okregach-wyborczych-ich-granicach-i-numerach-liczbie-radnych-wybieranych-w-kazdym-okregu-wyborczym-oraz-o-wyznaczonej-siedzibie-wojewodzkiej-komisji-wyborczej","pageId":20166971,"parentPageId":20158640,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat","url":"/web/gmina-kobior/informacja-o-uprawnieniach-wyborcow-niepelnosprawnych-oraz-wyborcow-ktorzy-najpozniej-w-dniu-glosowania-ukoncza-60-lat","pageId":20167741,"parentPageId":20158640,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zarządzenie nr 16/V/2024 Wójta Gminy Kobiór z dnia 15 lutego 2024 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych","url":"/web/gmina-kobior/zarzadzenie-nr-16v2024-wojta-gminy-kobior-z-dnia-15-lutego-2024-roku-w-sprawie-wyznaczenia-miejsc-przeznaczonych-na-bezplatne-umieszczanie-urzedowych-obwieszczen-wyborczych-i-plakatow-wszystkich-komitetow-wyborczych","pageId":20167742,"parentPageId":20158640,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Kobiór z dnia 14 lutego 2024 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika","url":"/web/gmina-kobior/obwieszczenie-wojta-gminy-kobior-z-dnia-14-lutego-2024-r-o-numerach-oraz-granicach-obwodow-glosowania-wyznaczonych-siedzibach-obwodowych-komisji-wyborczych-oraz-mozliwosci-glosowania-korespondencyjnego-i-przez-pelnomocnika","pageId":20167743,"parentPageId":20158640,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Komunikat Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania, przez komitety wyborcze, kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych","url":"/web/gmina-kobior/komunikat-komisarza-wyborczego-w-bielsku-bialej-i-z-dnia-13-lutego-2024-r-w-sprawie-sposobu-zglaszania-przez-komitety-wyborcze-kandydatow-do-skladow-terytorialnych-komisji-wyborczych","pageId":20167744,"parentPageId":20158640,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Druki, wnioski do pobrania","url":"/web/gmina-kobior/druki-wnioski-do-pobrania2","pageId":20167740,"parentPageId":20158640,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie zmiany terminu losowania kandydatów do składów komisji terytorialnych","url":"/web/gmina-kobior/informacja-komisarza-wyborczego-w-bielsku-bialej-i-z-dnia-22-lutego-2024-r-w-sprawie-zmiany-terminu-losowania-kandydatow-do-skladow-komisji-terytorialnych","pageId":20168486,"parentPageId":20158640,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Postanowienie nr 88/2024 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych","url":"/web/gmina-kobior/postanowienie-nr-882024-komisarza-wyborczego-w-bielsku-bialej-i-z-dnia-26-lutego-2024-r-w-sprawie-powolania-terytorialnych-komisji-wyborczych","pageId":20168890,"parentPageId":20158640,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Postanowienie nr 89/2024 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych","url":"/web/gmina-kobior/postanowienie-nr-892024-komisarza-wyborczego-w-bielsku-bialej-i-z-dnia-26-lutego-2024-r-w-sprawie-zwolania-pierwszych-posiedzen-terytorialnych-komisji-wyborczych","pageId":20168940,"parentPageId":20158640,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Kobiórze powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach","url":"/web/gmina-kobior/informacja-gminnej-komisji-wyborczej-w-kobiorze-powolanej-w-celu-przeprowadzenia-wyborow-organow-jednostek-samorzadu-terytorialnego-zarzadzonych-na-dzien-7-kwietnia-2024-r-o-skladzie-siedzibie-i-dyzurach","pageId":20169356,"parentPageId":20158640,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Komunikat Gminnej Komisji Wyborzczej w Kobiórze o przeprowadznieu publicznego losowania numerów list kandydatów na radnych","url":"/web/gmina-kobior/komunikat-gminnej-komisji-wyborzczej-w-kobiorze-o-przeprowadzeniu-losowania-numerow-list-kandydatow-na-radnych","pageId":20171891,"parentPageId":20158640,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kobiórze z dnia 15 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych","url":"/web/gmina-kobior/obwieszczenie-gminnej-komisji-wyborczej-w-kobiorze-z-dnia-15-marca-2024-r-o-przyznanych-numerach-list-kandydatow-na-radnych","pageId":20171961,"parentPageId":20158640,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Postanowienie nr 102/2024 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych","url":"/web/gmina-kobior/postanowienie-nr-1022024-komisarza-wyborczego-w-bielsku-bialej-i-z-dnia-15-marca-2024-r-w-sprawie-powolania-obwodowych-komisji-wyborczych","pageId":20172256,"parentPageId":20158640,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kobiórze z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych","url":"/web/gmina-kobior/obwieszczenie-gminnej-komisji-wyborczej-w-kobiorze-z-dnia-18-marca-2024-r-o-zarejestrowanych-listach-kandydatow-na-radnych","pageId":20172489,"parentPageId":20158640,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kobiórze z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta","url":"/web/gmina-kobior/obwieszczenie-gminnej-komisji-wyborczej-w-kobiorze-z-dnia-18-marca-2024-r-o-zarejestrowanych-kandydatach-na-wojta","pageId":20172491,"parentPageId":20158640,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Postanowienie nr 104/2024 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych","url":"/web/gmina-kobior/postanowienie-nr-1042024-komisarza-wyborczego-w-bielsku-bialej-i-z-dnia-19-marca-2024-r-w-sprawie-zwolania-pierwszych-posiedzen-obwodowych-komisji-wyborczych","pageId":20172694,"parentPageId":20158640,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o siedzibach, składach i godzinie rozpoczęcia pracy w dniu 7 kwietnia 2024 r. Obwodowych Komisji Wyborczych w Kobiórze","url":"/web/gmina-kobior/informacja-o-siedzibach-skladach-i-godzinie-rozpoczecia-pracy-w-dniu-7-kwietnia-2024-r-obwodowych-komisji-wyborczych-w-kobiorze","pageId":20173150,"parentPageId":20158640,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Pszczynie z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Pszczyńskiego","url":"/web/gmina-kobior/obwieszczenie-powiatowej-komisji-wyborczej-w-pszczynie-z-dnia-18-marca-2024-r-o-zarejestrowanych-listach-kandydatow-na-radnych-w-wyborach-do-rady-powiatu-pszczynskiego","pageId":20173400,"parentPageId":20158640,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego","url":"/web/gmina-kobior/obwieszczenie-wojewodzkiej-komisji-wyborczej-w-katowicach-z-dnia-14-marca-2024-r-o-zarejestrowanych-listach-kandydatow-na-radnych-w-wyborach-do-sejmiku-wojewodztwa-slaskiego","pageId":20173401,"parentPageId":20158640,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o organizacji w gminie Kobiór bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów","url":"/web/gmina-kobior/informacja-o-organizacji-w-gminie-kobior-bezplatnego-gminnego-przewozu-pasazerskiego-w-dniu-wyborow2","pageId":20173754,"parentPageId":20158640,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Kobiórze","url":"/web/gmina-kobior/informacja-o-dyzurach-gminnej-komisji-wyborczej-w-kobiorze","pageId":20174243,"parentPageId":20158640,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Frekwencja w Gminie Kobiór na godzinę 12:00","url":"/web/gmina-kobior/frekwencja-w-gminie-kobior-na-godzine-1201","pageId":20175480,"parentPageId":20158640,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Frekwencja w Gminie Kobiór na godzinę 17:00","url":"/web/gmina-kobior/frekwencja-w-gminie-kobior-na-godzine-1701","pageId":20175481,"parentPageId":20158640,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wyniki wyborów na wójta i radnych do Rady Gminy Kobiór","url":"/web/gmina-kobior/wyniki-wyborow-na-wojta-i-radnych-do-rady-gminy-kobior","pageId":20175548,"parentPageId":20158640,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Kobiórze z dnia 8 kwietnia 2024 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21 kwietnia 2024 r.","url":"/web/gmina-kobior/uchwala-gminnej-komisji-wyborczej-w-kobiorze-z-dnia-8-kwietnia-2024-r-o-przeprowadzeniu-ponownego-glosowania-w-wyborach-organow-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-dniu-21-kwietnia-2024-r","pageId":20175550,"parentPageId":20158640,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o organizacji w gminie Kobiór bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu drugiej tury wyborów","url":"/web/gmina-kobior/informacja-o-organizacji-w-gminie-kobior-bezplatnego-gminnego-przewozu-pasazerskiego-w-dniu-drugiej-tury-wyborow","pageId":20175995,"parentPageId":20158640,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o siedzibach, składach i godzinie rozpoczęcia pracy w dniu 21 kwietnia 2024 r. Obwodowych Komisji Wyborczych w Kobiórze","url":"/web/gmina-kobior/informacja-o-siedzibach-skladach-i-godzinie-rozpoczecia-pracy-w-dniu-21-kwietnia-2024-r-obwodowych-komisji-wyborczych-w-kobiorze2","pageId":20177188,"parentPageId":20158640,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Frekwencja w Gminie Kobiór na godzinę 12:00","url":"/web/gmina-kobior/frekwencja-w-gminie-kobior-na-godzine-1202","pageId":20177450,"parentPageId":20158640,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Frekwencja w Gminie Kobiór na godzinę 17:00","url":"/web/gmina-kobior/frekwencja-w-gminie-kobior-na-godzine-1702","pageId":20177451,"parentPageId":20158640,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wyniki ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Kobiór","url":"/web/gmina-kobior/wyniki-ponownego-glosowania-w-wyborach-wojta-gminy-kobior","pageId":20177484,"parentPageId":20158640,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Kobiór","url":"/web/gmina-kobior/analiza-stanu-gospodarki-odpadami-komunalnymi-na-terenie-gminy-kobior","pageId":20118532,"parentPageId":20113457,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Osiągnięte poziomy na podstawie art. 3 ust. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach","url":"/web/gmina-kobior/osiagniete-poziomy-na-podstawie-art-3-ust-2-ustawy-o-utrzymaniu-czystosci-i-porzadku-w-gminach","pageId":20133737,"parentPageId":20113457,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Miejsce zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania","url":"/web/gmina-kobior/miejsce-zagospodarowania-niesegregowanych-zmieszanych-odpadow-komunalnych-bioodpadow-oraz-pozostalosci-z-sortowania-odpadow-komunalnych-przeznaczonych-do-skladowania","pageId":20117784,"parentPageId":20113457,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Firmy zajmujące się odbiorem i utylizacją używanych opon osobowych","url":"/web/gmina-kobior/firmy-zajmujace-sie-odbiorem-i-utylizacja-uzywanych-opon-osobowych","pageId":20117787,"parentPageId":20113457,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wykaz stacji demontażu pojazdów","url":"/web/gmina-kobior/wykaz-stacji-demontazu-pojazdow","pageId":20177182,"parentPageId":20113457,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Punkt zbierania odpadów powstających w gospodarstwach rolnych","url":"/web/gmina-kobior/punkt-zbierania-odpadow-powstajacych-w-gospodarstwach-rolnych","pageId":20117786,"parentPageId":20113457,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny","url":"/web/gmina-kobior/zuzyty-sprzet-elektryczny-i-elektroniczny","pageId":20117783,"parentPageId":20113457,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Harmonogram wywozu odpadów","url":"/web/gmina-kobior/harmonogram-wywozu-odpadow","pageId":20113458,"parentPageId":20113457,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kobiór","url":"/web/gmina-kobior/podmioty-odbierajace-odpady-komunalne-od-wlascicieli-nieruchomosci-z-terenu-gminy-kobior","pageId":20117785,"parentPageId":20113457,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych","url":"/web/gmina-kobior/punkt-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalnych","pageId":20116057,"parentPageId":20113457,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Opłaty i regulaminy","url":"/web/gmina-kobior/oplaty-i-regulaminy","pageId":20115311,"parentPageId":20113457,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Edukacja ekologiczna","url":"/web/gmina-kobior/edukacja-ekologiczna2","pageId":20117665,"parentPageId":20113457,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Pogotowie ratunkowe","url":"/web/gmina-kobior/pogotowie-ratunkowe","pageId":20115839,"parentPageId":20111157,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"NZOZ Przychodnia Lekarska KOBIMED Sp. z o.o.","url":"/web/gmina-kobior/przychodnia-lekarska-kobimed-sp-z-oo","pageId":20115840,"parentPageId":20111157,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDIDENT","url":"/web/gmina-kobior/niepubliczny-zaklad-opieki-zdrowotnej-medident","pageId":20115841,"parentPageId":20111157,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Apteka VITA","url":"/web/gmina-kobior/apteka-vita","pageId":20115842,"parentPageId":20111157,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Apteki ogólnodostępne na terenie powiatu pszczyńskiego","url":"/web/gmina-kobior/apteki-ogolnodostepne-na-terenie-powiatu-pszczynskiego","pageId":20116029,"parentPageId":20111157,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Modernizacja energetyczna dwóch budynków komunalnych w Kobiórze","url":"/web/gmina-kobior/modernizacja-energetyczna-dwoch-budynkow-komunalnych-w-kobiorze2","pageId":20121348,"parentPageId":20118331,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wymiana oświetlenia w Szkole Podstawowej przy ul. Tuwima 33 w Kobiórze na energooszczędne","url":"/web/gmina-kobior/wymiana-oswietlenia-w-szkole-podstawowej-przy-ul-tuwima-33-w-kobiorze-na-energooszczedne","pageId":20118333,"parentPageId":20118331,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kobiór w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024","url":"/web/gmina-kobior/swiadczenie-uslug-odbierania-i-zagospodarowania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci-na-terenie-gminy-kobior-w-okresie-od-01012024-do-31122024","pageId":20144618,"parentPageId":20118331,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Rewitalizacja zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul. Rodzinnej 97 w Kobiórze z przeznaczeniem na mieszkania socjalne","url":"/web/gmina-kobior/rewitalizacja-zabytkowego-budynku-mieszkalnego-przy-ul-rodzinnej-97-w-kobiorze-z-przeznaczeniem-na-mieszkania-socjalne","pageId":20159904,"parentPageId":20118331,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Podatki i opłaty za rok 2024","url":"/web/gmina-kobior/podatki-i-oplaty-za-rok-2024","pageId":20151759,"parentPageId":20113464,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Podatki i opłaty za rok 2023","url":"/web/gmina-kobior/podatki-i-oplaty","pageId":20115037,"parentPageId":20113464,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Policja","url":"/web/gmina-kobior/policja","pageId":20116031,"parentPageId":20116030,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zarządzanie kryzysowe","url":"/web/gmina-kobior/zarzadzanie-kryzysowe","pageId":20116105,"parentPageId":20116030,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ochotnicza Straż Pożarna","url":"/web/gmina-kobior/ochotnicza-straz-pozarna","pageId":20116032,"parentPageId":20116030,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia ↗","url":"/web/gmina-kobior/gornoslasko-zaglebiowska-metropolia-","pageId":20117764,"parentPageId":20117667,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Powiat pszczyński ↗","url":"/web/gmina-kobior/powiat-pszczynski","pageId":20117760,"parentPageId":20117667,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"LGD Ziemia Pszczyńska ↗","url":"/web/gmina-kobior/lgd-ziemia-pszczynska-","pageId":20117761,"parentPageId":20117667,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Urząd Pracy w Pszczynie ↗","url":"/web/gmina-kobior/urzad-pracy-w-pszczynie","pageId":20117759,"parentPageId":20117667,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wojskowe Centrum Rekrutacji w Tychach ↗","url":"/web/gmina-kobior/wojskowe-centrum-rekrutacji-w-tychach-","pageId":20117762,"parentPageId":20117667,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Miejskie Schronisko dla Zwierząt w Tychach ↗","url":"/web/gmina-kobior/miejskie-schronisko-dla-zwierzat-w-tychach-","pageId":20117763,"parentPageId":20117667,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"LKS Leśnik Kobiór ↗","url":"/web/gmina-kobior/lks-lesnik-kobior","pageId":20117775,"parentPageId":20117667,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ochotnicza Straż Pożarna w Kobiórze ↗","url":"/web/gmina-kobior/ochotnicza-straz-pozarna-w-kobiorze-","pageId":20187508,"parentPageId":20117667,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa ↗","url":"/web/gmina-kobior/krajowa-mapa-zagrozen-bezpieczenstwa","pageId":20148410,"parentPageId":20117667,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Po co segregować odpady skoro i tak wszystkie trafiają do jednej śmieciarki?","url":"/web/gmina-kobior/po-co-segregowac-odpady-skoro-i-tak-wszystkie-trafiaja-do-jednej-smieciarki","pageId":20134214,"parentPageId":20117665,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wirtualne Centrum Edukacji Ekologicznej","url":"/web/gmina-kobior/wirtualne-centrum-edukacji-ekologicznej","pageId":20134215,"parentPageId":20117665,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Odkręć, opróżnij, zgnieć - w segregacji ważne są szczegóły!","url":"/web/gmina-kobior/odkrec-oproznij-zgniec---w-segregacji-wazne-sa-szczegoly","pageId":20134220,"parentPageId":20117665,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Jednolity System Segregacji Odpadów","url":"/web/gmina-kobior/jednolity-system-segregacji-odpadow","pageId":20134219,"parentPageId":20117665,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Pylący problem - dlaczego segregujemy popiół?","url":"/web/gmina-kobior/pylacy-problem---dlaczego-segregujemy-popiol","pageId":20134221,"parentPageId":20117665,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Segregacja odpadów bio-kuchennych","url":"/web/gmina-kobior/segregacja-odpadow-bio-kuchennych","pageId":20144296,"parentPageId":20117665,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Kłopotliwe odpady - jak sobie z nimi radzić?","url":"/web/gmina-kobior/klopotliwe-odpady---jak-sobie-z-nimi-radzic2","pageId":20155338,"parentPageId":20117665,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Biuletyn Kobiórski - luty 2010","url":"/web/gmina-kobior/wl-gm","pageId":20110335,"parentPageId":20110501,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Biuletyn Kobiórski - kwiecień 2010","url":"/web/gmina-kobior/biuletyn-kobiorski---kwiecien-2010","pageId":20113829,"parentPageId":20110501,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Biuletyn Kobiórski - czerwiec 2010","url":"/web/gmina-kobior/biuletyn-kobiorski---czerwiec-2010","pageId":20113878,"parentPageId":20110501,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Biuletyn Kobiórski - wrzesień 2010","url":"/web/gmina-kobior/biuletyn-kobiorski---wrzesien-2010","pageId":20114281,"parentPageId":20110501,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Biuletyn Kobiórski - listopad 2010","url":"/web/gmina-kobior/biuletyn-kobiorski---listopad-2010","pageId":20114522,"parentPageId":20110501,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Biuletyn Kobiórski - grudzień 2010","url":"/web/gmina-kobior/biuletyn-kobiorski---grudzien-2010","pageId":20114523,"parentPageId":20110501,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Biuletyn Kobiórski - luty 2011","url":"/web/gmina-kobior/biuletyn-kobiorski---luty-2011","pageId":20114524,"parentPageId":20110501,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Biuletyn Kobiórski - czerwiec 2011","url":"/web/gmina-kobior/biuletyn-kobiorski---czerwiec-2012","pageId":20114526,"parentPageId":20110501,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Biuletyn Kobiórski - wrzesień 2011","url":"/web/gmina-kobior/biuletyn-kobiorski---wrzesen-2011","pageId":20114525,"parentPageId":20110501,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Biuletyn Kobiórski - listopad 2011","url":"/web/gmina-kobior/biuletyn-kobiorski---listopad-2011","pageId":20114527,"parentPageId":20110501,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Biuletyn Kobiórski - grudzień 2011","url":"/web/gmina-kobior/biuletyn-kobiorski---grudzien-2011","pageId":20114528,"parentPageId":20110501,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Biuletyn Kobiórski - kwiecień 2012","url":"/web/gmina-kobior/biuletyn-kobiorski---kwiecien-2012","pageId":20114529,"parentPageId":20110501,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Biuletyn Kobiórski - czerwiec 2012","url":"/web/gmina-kobior/biuletyn-kobiorski----2012","pageId":20114530,"parentPageId":20110501,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Biuletyn Kobiórski - grudzień 2012","url":"/web/gmina-kobior/biuletyn-kobiorski---grudzien-2012","pageId":20114531,"parentPageId":20110501,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informator Gminy Kobiór - styczeń 2013","url":"/web/gmina-kobior/informator-gminy-kobior---styczen-2013","pageId":20114532,"parentPageId":20110501,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informator Gminy Kobiór - luty 2013","url":"/web/gmina-kobior/informator-gminy-kobior---luty-2013","pageId":20114533,"parentPageId":20110501,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informator Gminy Kobiór - marzec 2013","url":"/web/gmina-kobior/informator-gminy-kobior---marzec-2013","pageId":20114534,"parentPageId":20110501,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informator Gminy Kobiór - maj 2013","url":"/web/gmina-kobior/informator-gminy-kobior---maj-2013","pageId":20114535,"parentPageId":20110501,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informator Gminy Kobiór - lipiec 2013","url":"/web/gmina-kobior/informator-gminy-kobior---lipiec-2013","pageId":20114536,"parentPageId":20110501,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informator Gminy Kobiór - wrzesień 2013","url":"/web/gmina-kobior/informator-gminy-kobior---wrzesien-2013","pageId":20114537,"parentPageId":20110501,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informator Gminy Kobiór - październik 2013","url":"/web/gmina-kobior/informator-gminy-kobior---pazdziernik-2013","pageId":20114538,"parentPageId":20110501,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informator Gminy Kobiór - grudzień 2013","url":"/web/gmina-kobior/informator-gminy-kobior---grudzien-2013","pageId":20114539,"parentPageId":20110501,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informator Gminy Kobiór - styczeń 2014","url":"/web/gmina-kobior/informator-gminy-kobior---styczen-2014","pageId":20114542,"parentPageId":20110501,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informator Gminy Kobiór - marzec 2014","url":"/web/gmina-kobior/informator-gminy-kobior---marzec-2014","pageId":20114543,"parentPageId":20110501,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informator Gminy Kobiór - czerwiec 2014","url":"/web/gmina-kobior/informator-gminy-kobior---czerwiec-2014","pageId":20114544,"parentPageId":20110501,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informator Gminy Kobiór - listopad 2014","url":"/web/gmina-kobior/informator-gminy-kobior---listopad-2014","pageId":20114545,"parentPageId":20110501,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informator Gminy Kobiór - grudzień 2014","url":"/web/gmina-kobior/informator-gminy-kobior---grudzien-2014","pageId":20114546,"parentPageId":20110501,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informator Gminy Kobiór - luty 2015","url":"/web/gmina-kobior/informator-gminy-kobior---luty-2015","pageId":20114547,"parentPageId":20110501,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informator Gminy Kobiór - marzec 2015","url":"/web/gmina-kobior/informator-gminy-kobior---marzec-2015","pageId":20114548,"parentPageId":20110501,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informator Gminy Kobiór - maj 2015","url":"/web/gmina-kobior/informator-gminy-kobior---maj-2015","pageId":20114549,"parentPageId":20110501,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informator Gminy Kobiór - lipiec 2015","url":"/web/gmina-kobior/informator-gminy-kobior---lipiec-2015","pageId":20114550,"parentPageId":20110501,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informator Gminy Kobiór - wrzesień 2015","url":"/web/gmina-kobior/informator-gminy-kobior---wrzesien-2015","pageId":20114551,"parentPageId":20110501,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informator Gminy Kobiór - grudzień 2015","url":"/web/gmina-kobior/informator-gminy-kobior---grudzien-2015","pageId":20114552,"parentPageId":20110501,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informator Gminy Kobiór - marzec 2016","url":"/web/gmina-kobior/informator-gminy-kobior---marzec-2016","pageId":20114566,"parentPageId":20110501,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informator Gminy Kobiór - lipiec 2016","url":"/web/gmina-kobior/informator-gminy-kobior---lipiec-2016","pageId":20114567,"parentPageId":20110501,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informator Gminy Kobiór - październik 2016","url":"/web/gmina-kobior/informator-gminy-kobior---pazdziernik-2016","pageId":20114569,"parentPageId":20110501,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informator Gminy Kobiór - grudzień 2016","url":"/web/gmina-kobior/informator-gminy-kobior---grudzien-2016","pageId":20114574,"parentPageId":20110501,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informator Gminy Kobiór - kwiecień 2017","url":"/web/gmina-kobior/informator-gminy-kobior---kwiecien-2017","pageId":20114576,"parentPageId":20110501,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informator Gminy Kobiór - lipiec 2017","url":"/web/gmina-kobior/informator-gminy-kobior---lipiec-2017","pageId":20114580,"parentPageId":20110501,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informator Gminy Kobiór - wrzesień 2017","url":"/web/gmina-kobior/informator-gminy-kobior---wrzesien-2017","pageId":20114583,"parentPageId":20110501,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informator Gminy Kobiór - grudzień 2017","url":"/web/gmina-kobior/informator-gminy-kobior---grudzien-2017","pageId":20114584,"parentPageId":20110501,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informator Gminy Kobiór - marzec 2018","url":"/web/gmina-kobior/informator-gminy-kobior---marzec-2018","pageId":20114585,"parentPageId":20110501,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informator Gminy Kobiór - lipiec 2018","url":"/web/gmina-kobior/informator-gminy-kobior---lipiec-2018","pageId":20114587,"parentPageId":20110501,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informator Gminy Kobiór - październik 2018","url":"/web/gmina-kobior/informator-gminy-kobior---pazdziernik-2018","pageId":20114588,"parentPageId":20110501,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informator Gminy Kobiór - grudzień 2018","url":"/web/gmina-kobior/informator-gminy-kobior---grudzien-2018","pageId":20114593,"parentPageId":20110501,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informator Gminy Kobiór - kwiecień 2019","url":"/web/gmina-kobior/informator-gminy-kobior---kwiecien-2019","pageId":20114595,"parentPageId":20110501,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informator Gminy Kobiór - lipiec 2019","url":"/web/gmina-kobior/informator-gminy-kobior---lipiec-2019","pageId":20114597,"parentPageId":20110501,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informator Gminy Kobiór - październik 2019","url":"/web/gmina-kobior/informator-gminy-kobior---pazdziernik-2019","pageId":20114599,"parentPageId":20110501,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informator Gminy Kobiór - grudzień 2019","url":"/web/gmina-kobior/informator-gminy-kobior---grudzien-2019","pageId":20114600,"parentPageId":20110501,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informator Gminy Kobiór - kwiecień 2020","url":"/web/gmina-kobior/informator-gminy-kobior---kwiecien-2020","pageId":20114602,"parentPageId":20110501,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informator Gminy Kobiór - lipiec 2020","url":"/web/gmina-kobior/informator-gminy-kobior---lipiec-2020","pageId":20114603,"parentPageId":20110501,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informator Gminy Kobiór - październik 2020","url":"/web/gmina-kobior/informator-gminy-kobior---pazdziernik-2020","pageId":20114605,"parentPageId":20110501,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informator Gminy Kobiór - grudzień 2020","url":"/web/gmina-kobior/informator-gminy-kobior---grudzien-2020","pageId":20114606,"parentPageId":20110501,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informator Gminy Kobiór - kwiecień 2021","url":"/web/gmina-kobior/informator-gminy-kobior---kwiecien-2022","pageId":20114614,"parentPageId":20110501,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informator Gminy Kobiór - październik 2021","url":"/web/gmina-kobior/informator-gminy-kobior---pazdziernik-2021","pageId":20114615,"parentPageId":20110501,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informator Gminy Kobiór - grudzień 2021","url":"/web/gmina-kobior/informator-gminy-kobior---grudzien-2021","pageId":20114617,"parentPageId":20110501,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informator Gminy Kobiór - kwiecień 2022","url":"/web/gmina-kobior/informator-gminy-kobior---kwiecien-2023","pageId":20114618,"parentPageId":20110501,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informator Gminy Kobiór - lipiec 2022","url":"/web/gmina-kobior/informator-gminy-kobior---lipiec-2022","pageId":20114619,"parentPageId":20110501,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informator Gminy Kobiór - październik 2022","url":"/web/gmina-kobior/informator-gminy-kobior---pazdziernik-2022","pageId":20114622,"parentPageId":20110501,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informator Gminy Kobiór - grudzień 2022","url":"/web/gmina-kobior/informator-gminy-kobior---grudzien-2022","pageId":20114623,"parentPageId":20110501,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informator Gminy Kobiór - kwiecień 2023","url":"/web/gmina-kobior/informator-gminy-kobior--kwiecien-2023","pageId":20116098,"parentPageId":20110501,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informator Gminy Kobiór - lipiec 2023","url":"/web/gmina-kobior/informator-gminy-kobior-lipiec-2023","pageId":20136298,"parentPageId":20110501,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informator Gminy Kobiór - grudzień 2023","url":"/web/gmina-kobior/informator-gminy-kobior---grudzien-2023","pageId":20159820,"parentPageId":20110501,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wydanie specjalne Informatora Gminy Kobiór - marzec 2024","url":"/web/gmina-kobior/wydanie-specjalne-informatora-gminy-kobior---marzec-2024","pageId":20170226,"parentPageId":20110501,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informator Gminy Kobiór - marzec 2024","url":"/web/gmina-kobior/informator-gminy-kobior---marzec-2024","pageId":20173599,"parentPageId":20110501,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Oświadczenia majątkowe Wójta, pracowników Urzędu Gminy","url":"/web/gmina-kobior/oswiadczenia-majatkowe-wojta-pracownikow-urzedu-gminy","pageId":20115824,"parentPageId":20118056,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek Gminy","url":"/web/gmina-kobior/oswiadczenia-majatkowe-pracownikow-jednostek-gminy","pageId":20118057,"parentPageId":20118056,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Przebudowa fragmentu ul. Olszewskiego wraz z budową miejsc postojowych","url":"/web/gmina-kobior/przebudowa-fragmentu-ul-olszewskiego-wraz-z-budowa-miejsc-postojowych","pageId":20118343,"parentPageId":20115500,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Budowa I etapu ciągu pieszo-rowerowego relacji Kobiór-Paprocany na odcinku prowadzącym wzdłuż ul. Promnickiej i ul. Pogodnej do Tyskiego DPS „Dobre Miejsce” w Kobiórze wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przystankową i oświetleniem LED","url":"/web/gmina-kobior/budowa-i-etapu-ciagu-pieszo-rowerowego-relacji-kobior-paprocany-na-odcinku-prowadzacym-wzdluz-ul-promnickiej-i-ul-pogodnej-do-tyskiego-dps-dobre-miejsce-w-kobiorze-wraz-z-infrastruktura-towarzyszaca-przystankowa-i-oswietleniem-led","pageId":20118344,"parentPageId":20115500,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Modernizacja energetyczna dwóch budynków komunalnych w Kobiórze","url":"/web/gmina-kobior/modernizacja-energetyczna-dwoch-budynkow-komunalnych-w-kobiorze","pageId":20118345,"parentPageId":20115500,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Przebudowa istniejącego budynku na Remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobiórze, wraz z robotami towarzyszącymi","url":"/web/gmina-kobior/przebudowa-istniejacego-budynku-na-remize-ochotniczej-strazy-pozarnej-w-kobiorze-wraz-z-robotami-towarzyszacymi","pageId":20122587,"parentPageId":20115500,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Budowa przedszkola w Kobiórze","url":"/web/gmina-kobior/budowa-przedszkola-w-kobiorze","pageId":20122610,"parentPageId":20115500,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Przebudowa dróg gminnych w Kobiórze wraz z niezbędną infrastrukturą","url":"/web/gmina-kobior/przebudowa-drog-gminnych-w-kobiorze-wraz-z-niezbedna-infrastruktura","pageId":20122615,"parentPageId":20115500,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wymiana oświetlenia w Szkole Podstawowej","url":"/web/gmina-kobior/wymiana-oswietlenia-w-szkole-podstawowej","pageId":20132111,"parentPageId":20115500,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Przebudowa ul. Tuwima i ul. Błękitnej","url":"/web/gmina-kobior/przebudowa-ul-tuwima-i-ul-blekitnej","pageId":20157718,"parentPageId":20115500,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Remont schodów do budynku Urzędu Gminy","url":"/web/gmina-kobior/remont-schodow-do-budynku-urzedu-gminy","pageId":20155424,"parentPageId":20115500,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Chodnik przy ul. Olszewskiego","url":"/web/gmina-kobior/chodnik-przy-ul-olszewskiego","pageId":20157719,"parentPageId":20115500,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Montaż kompensatora mocy biernej","url":"/web/gmina-kobior/montaz-kompensatora-mocy-biernej","pageId":20157729,"parentPageId":20115500,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości","url":"/web/gmina-kobior/wydanie-zezwolenia-na-usuniecie-drzew-i-krzewow-z-terenu-nieruchomosci","pageId":20116761,"parentPageId":20116756,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Gospodarka ściekowa na terenach nieobjętych kanalizacją sanitarną","url":"/web/gmina-kobior/gospodarka-sciekowa-na-terenach-nieobjetych-kanalizacja-sanitarna","pageId":20116764,"parentPageId":20116756,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia","url":"/web/gmina-kobior/wniosek-o-wydanie-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach-zgody-na-realizacje-przedsiewziecia","pageId":20113722,"parentPageId":20116756,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wniosek na dofinansowanie inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych","url":"/web/gmina-kobior/wniosek-na-dofinansowanie-iwestycji-zwiazanych-ze-zmiana-systemu-ogrzewania-na-ogrzewanie-proekologiczne-w-budynkach-mieszkalnych-jednorodzinnych","pageId":20113721,"parentPageId":20116756,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych","url":"/web/gmina-kobior/wniosek-o-wydanie-zezwolenia-na-prowadzenie-dzialalnosci-w-zakresie-oprozniania-zbiornikow-bezodplywowych-i-transportu-nieczystosci-cieklych","pageId":20117014,"parentPageId":20116756,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kobiór","url":"/web/gmina-kobior/wniosek-o-wpis-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci-polozonych-na-terenie-gminy-kobior","pageId":20117016,"parentPageId":20116756,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wniosek o wydanie warunków technicznych na odprowadzenie ścieków","url":"/web/gmina-kobior/wniosek-o-wydanie-warunkow-technicznych-na-odprowadzenie-sciekow","pageId":20116766,"parentPageId":20116764,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wniosek o dokonanie odbioru bezodpływowego osadnika ścieków","url":"/web/gmina-kobior/wniosek-o-dokonanie-odbioru-bezodplywowego-osadnika-sciekow","pageId":20116768,"parentPageId":20116764,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wniosek o dokonanie odbioru przydomowej oczyszczalni ścieków","url":"/web/gmina-kobior/wniosek-o-dokonanie-odbioru-przydomowej-oczyszczalni-sciekow","pageId":20116767,"parentPageId":20116764,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków","url":"/web/gmina-kobior/zgloszenie-do-ewidencji-zbiornikow-bezodplywowych-szamb-lub-przydomowych-oczyszczalni-sciekow","pageId":20116769,"parentPageId":20116764,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Skład Rady","url":"/web/gmina-kobior/sklad-rady2","pageId":20180664,"parentPageId":20179587,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Komisje Rady","url":"/web/gmina-kobior/komisje-rady2","pageId":20180667,"parentPageId":20179587,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Uchwały Rady Gminy","url":"/web/gmina-kobior/uchwaly-rady-gminy2","pageId":20182759,"parentPageId":20179587,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Interpelacje i zapytania Radnych","url":"/web/gmina-kobior/interpelacje-i-zapytania-radnych","pageId":20186215,"parentPageId":20179587,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"System transmisji obrad ↗","url":"/web/gmina-kobior/system-transmisji-obrad-","pageId":20179588,"parentPageId":20179587,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Skład Rady","url":"/web/gmina-kobior/sklad-rady","pageId":20115830,"parentPageId":20115591,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Komisje Rady","url":"/web/gmina-kobior/komisje-rady","pageId":20115831,"parentPageId":20115591,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Oświadczenia majątkowe","url":"/web/gmina-kobior/oswiadczenia-majatkowe2","pageId":20115825,"parentPageId":20115591,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Uchwały Rady Gminy","url":"/web/gmina-kobior/uchwaly-rady-gminy","pageId":20115111,"parentPageId":20115591,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Protokoły z Sesji Rady Gminy","url":"/web/gmina-kobior/protokoly-z-sesji-rady-gminy","pageId":20115832,"parentPageId":20115591,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"System transmisji obrad ↗","url":"/web/gmina-kobior/system-transmisji-obrad","pageId":20122937,"parentPageId":20115591,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zajęcie pasa drogowego dot. prowadzenia robót","url":"/web/gmina-kobior/zajecie-pasa-drogowego-dot-prowadzenia-robot","pageId":20119089,"parentPageId":20110345,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zajęcie pasa drogowego dot. umieszczenia obiektów budowlanych oraz reklam","url":"/web/gmina-kobior/zajecie-pasa-drogowego-dot-umieszczenia-obiektow-budowlanych-oraz-reklam","pageId":20119090,"parentPageId":20110345,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zajęcie pasa drogowego dot. umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej","url":"/web/gmina-kobior/zajecie-pasa-drogowego-dot-umieszczenia-urzadzen-infrastruktury-technicznej","pageId":20119091,"parentPageId":20110345,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności","url":"/web/gmina-kobior/zajecie-pasa-drogowego-na-prawach-wylacznosci","pageId":20119092,"parentPageId":20110345,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury i inżynierii komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej","url":"/web/gmina-kobior/ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-urzednicze-ds-infrastruktury-i-inzynierii-komunalnej-w-referacie-gospodarki","pageId":20143665,"parentPageId":20115982,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej","url":"/web/gmina-kobior/ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-urzednicze-ds-ksiegowosci-budzetowej","pageId":20145433,"parentPageId":20115982,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej","url":"/web/gmina-kobior/ogloszenie-o-konkursie-na-stanowisko-dyrektora-szkoly-podstawowej","pageId":20184814,"parentPageId":20115982,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. kadr","url":"/web/gmina-kobior/ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-urzednicze-ds-kadr","pageId":20186958,"parentPageId":20115982,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. kultury, promocji i zaopatrzenia","url":"/web/gmina-kobior/ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-urzednicze-ds-kultury-promocji-i-zaopatrzenia","pageId":20187111,"parentPageId":20115982,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnego Domu Kultury w Kobiórze","url":"/web/gmina-kobior/ogloszenie-o-konkursie-na-stanowisko-dyrektora-gminnego-domu-kultury-w-kobiorze","pageId":20187447,"parentPageId":20115982,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Plan postępowań o udzielenie zamówień","url":"/web/gmina-kobior/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien","pageId":20116197,"parentPageId":20115314,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zamówienia publiczne realizowane na podstawie ustawy Pzp","url":"/web/gmina-kobior/zamowienia-publiczne-realizowane-na-podstawie-ustawy-pzp","pageId":20118331,"parentPageId":20115314,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT_SEARCH","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Zapytania ofertowe","url":"/web/gmina-kobior/zapytania-ofertowe","pageId":20117334,"parentPageId":20115314,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Mienie Gminne - sprzedaż, dzierżawa, najem","url":"/web/gmina-kobior/mienie-gminne-sprzedaz-dzierzawa-najem","pageId":20116813,"parentPageId":20115314,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Projekty, Inwestycje","url":"/web/gmina-kobior/projekty-inwestycje","pageId":20115500,"parentPageId":20110322,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zamówienia publiczne","url":"/web/gmina-kobior/zamowienia-publiczne2","pageId":20115314,"parentPageId":20110322,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Gospodarka odpadami","url":"/web/gmina-kobior/gospodarka-odpadami","pageId":20113457,"parentPageId":20110322,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Ochrona środowiska","url":"/web/gmina-kobior/ochrona-srodowiska","pageId":20115310,"parentPageId":20110322,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"System Informacji Przestrzennej ↗","url":"/web/gmina-kobior/system-informacji-przestrzennej","pageId":20129749,"parentPageId":20110322,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Plan zagospodarowania przestrzennego","url":"/web/gmina-kobior/plan-zagospodarowania-przestrzennego","pageId":20119385,"parentPageId":20110322,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wybory, referenda","url":"/web/gmina-kobior/wybory-referenda","pageId":20115835,"parentPageId":20110322,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Konsultacje społeczne","url":"/web/gmina-kobior/konsultacje-spoleczne2","pageId":20115834,"parentPageId":20110322,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Współpraca z organizacjami pozarządowymi","url":"/web/gmina-kobior/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi","pageId":20115313,"parentPageId":20110322,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Nabór pracowników","url":"/web/gmina-kobior/nabor-pracownikow2","pageId":20115982,"parentPageId":20110322,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Wykazy, Rejestry, Ewidencje","url":"/web/gmina-kobior/wykazy-rejestry-ewidencje","pageId":20115315,"parentPageId":20110322,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Archiwalna Strona Internetowa ↗","url":"/web/gmina-kobior/archiwalna-strona-internetowa","pageId":20119665,"parentPageId":20110322,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Rejestr działalności regulowanej","url":"/web/gmina-kobior/rejestr-dzialalonosci-regulowanej","pageId":20113720,"parentPageId":20115315,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ewidencja udzielonych i cofniętych decyzji w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami","url":"/web/gmina-kobior/ewidencja-udzielonych-i-cofnietych-decyzji-w-zakresie-ochrony-przed-bezdomnymi-zwierzetami","pageId":20117047,"parentPageId":20115315,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie ↗","url":"/web/gmina-kobior/wykaz-danych-o-dokumentach-zawierajacych-informacje-o-srodowisku-i-jego-ochronie-","pageId":20158299,"parentPageId":20115315,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Rejestr wydanych zezwoleń na uprawę konopi włóknistych","url":"/web/gmina-kobior/rejestr-wydanych-zezwolen-na-uprawe-konopi-wloknistych","pageId":20117048,"parentPageId":20115315,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Kobiór","url":"/web/gmina-kobior/wykaz-podmiotow-posiadajacych-zezwolenie-na-oproznianie-zbiornikow-bezodplywowych-przydomowych-oczyszczalni-sciekow-i-transport-nieczystosci-cieklych-z-terenu-gminy-kobior","pageId":20158312,"parentPageId":20115315,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Gminna Ewidencja Zabytków","url":"/web/gmina-kobior/gminna-ewidencja-zabytkow","pageId":20120014,"parentPageId":20115315,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Rejestr kontroli zewnętrznych","url":"/web/gmina-kobior/rejestr-kontroli-zewnetrznych","pageId":20120039,"parentPageId":20115315,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Aktualności","url":"/web/gmina-kobior/aktualnosci2","pageId":20110330,"parentPageId":20110323,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Tablica ogłoszeń","url":"/web/gmina-kobior/tablica-ogloszen","pageId":20110331,"parentPageId":20110323,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Obwieszczenia","url":"/web/gmina-kobior/obwieszczenia","pageId":20116709,"parentPageId":20110323,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Informacje dla rolników","url":"/web/gmina-kobior/informacje-dla-rolnikow","pageId":20116198,"parentPageId":20110323,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informacje dot. przebudowy Drogi Wojewódzkiej nr 928","url":"/web/gmina-kobior/informacje-dot-przebudowy-drogi-wojewodzkiej-nr-928","pageId":20122585,"parentPageId":20110323,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2023","url":"/web/gmina-kobior/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi-i-innymi-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-w-roku-2023","pageId":20117241,"parentPageId":20115313,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2024","url":"/web/gmina-kobior/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi-i-innymi-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-w-roku-2024","pageId":20182791,"parentPageId":20115313,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacje o Gminie","url":"/web/gmina-kobior/informacje-o-gminie","pageId":20114540,"parentPageId":20110321,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Urząd Gminy","url":"/web/gmina-kobior/urzad-gminy2","pageId":20114808,"parentPageId":20110321,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Rada Gminy","url":"/web/gmina-kobior/rada-gminy2","pageId":20114811,"parentPageId":20110321,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Jednostki organizacyjne","url":"/web/gmina-kobior/jednostki-organizacyjne2","pageId":20113476,"parentPageId":20110321,"type":"ACCORDION_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Bezpieczeństwo","url":"/web/gmina-kobior/bezpieczenstwo","pageId":20116030,"parentPageId":20110321,"type":"ACCORDION_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Pomoc prawna","url":"/web/gmina-kobior/pomoc-prawna","pageId":20115836,"parentPageId":20110321,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Opieka medyczna","url":"/web/gmina-kobior/opieka-medyczna-kobior","pageId":20111157,"parentPageId":20110321,"type":"ACCORDION_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny","url":"/web/gmina-kobior/parafia-wniebowziecia-najswietszej-maryi-panny","pageId":20115837,"parentPageId":20110321,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Rozkłady jazdy komunikacji zbiorowej","url":"/web/gmina-kobior/rozklady-jazdy-komunikacji-zbiorowej","pageId":20116037,"parentPageId":20110321,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Mapa Gminy ↗","url":"/web/gmina-kobior/mapa-gminy","pageId":20113455,"parentPageId":20110321,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informator Gminy Kobiór","url":"/web/gmina-kobior/informator-gminy-kobior","pageId":20110501,"parentPageId":20110321,"type":"TILES_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Miasta partnerskie","url":"/web/gmina-kobior/miasta-partnerskie","pageId":20117779,"parentPageId":20110321,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Polecane strony internetowe","url":"/web/gmina-kobior/polecane-strony-internetowe","pageId":20117667,"parentPageId":20110321,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Elektroniczna Skrzynka Podawcza","url":"/web/gmina-kobior/elektroniczna-skrzynka-podawcza","pageId":20117325,"parentPageId":20110324,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Urząd Stanu Cywilnego","url":"/web/gmina-kobior/urzad-stanu-cywilnego","pageId":20115033,"parentPageId":20110324,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Referat Ogólny i Spraw Obywatelskich","url":"/web/gmina-kobior/referat-ogolny-i-spraw-obywatelskich","pageId":20115031,"parentPageId":20110324,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Referat Finansowo-Budżetowy","url":"/web/gmina-kobior/referat-finansowo-budzetowy","pageId":20113464,"parentPageId":20110324,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Referat Gospodarki Przestrzennej","url":"/web/gmina-kobior/referat-gospodarki-przestrzennej","pageId":20115032,"parentPageId":20110324,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Ochrona środowiska","url":"/web/gmina-kobior/ochrona-srodowiska2","pageId":20116756,"parentPageId":20110324,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Referat Gospodarki Komunalnej","url":"/web/gmina-kobior/referat-gospodarki-komunalnej","pageId":20115035,"parentPageId":20110324,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych","url":"/web/gmina-kobior/rodo","pageId":20111158,"parentPageId":20110324,"type":"DOCUMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Urząd Gminy","url":"/web/gmina-kobior/urzad-gminy","pageId":20113718,"parentPageId":20110325,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Urząd Stanu Cywilnego","url":"/web/gmina-kobior/urzad-stanu-cywilnego2","pageId":20114809,"parentPageId":20110325,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Punkt kasowy","url":"/web/gmina-kobior/punkt-kasowy","pageId":20114611,"parentPageId":20110325,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Redakcja BIP","url":"/web/gmina-kobior/redakcja-bip","pageId":20110332,"parentPageId":20110325,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zarządzenie Nr 6/V/2023 Wójta Gminy Kobiór z dnia 18 stycznia 2023r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na wolne miejsca w Gminnym Przedszkolu w Kobiórze na rok szkolny 2023/2024","url":"/web/gmina-kobior/zarzadzenie-nr-6v2023-wojta-gminy-kobior-z-dnia-18-stycznia-2023r-w-sprawie-okreslenia-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-w-tym-terminow-skladania-dokumentow-na-wolne-miejsca-w-gminnym-przedszkolu-w-kobiorze-na-rok-szkolny-20232024","pageId":20119052,"parentPageId":20114810,"type":"DOCUMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zarządzenie Nr 7/V/2023 Wójta Gminy Kobiór z dnia 18 stycznia 2023r. w sprawie określenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Kobiór na rok szkolny 2023/2024","url":"/web/gmina-kobior/zarzadzenie-nr-7v2023-wojta-gminy-kobior-z-dnia-18-stycznia-2023r-w-sprawie-okreslenia-harmonogramu-czynnosci-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-do-klasy-pierwszej-szkoly-podstawowej-prowadzonej-przez-gmine-kobior-na-rok-szkolny-20232024","pageId":20119053,"parentPageId":20114810,"type":"DOCUMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zarządzenie Nr 4/V/2024 Wójta Gminy Kobiór z dnia 18 stycznia 2024r. w sprawie określenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Kobiór na rok szkolny 2024/2025","url":"/web/gmina-kobior/zarzadzenie-nr-4v2024-wojta-gminy-kobior-z-dnia-18-stycznia-2024r-w-sprawie-okreslenia-harmonogramu-czynnosci-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-do-klasy-pierwszej-szkoly-podstawowej-prowadzonej-przez-gmine-kobior-na-rok-szkolny-20242025","pageId":20164976,"parentPageId":20114810,"type":"DOCUMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zarządzenie Nr 6/V/2024 Wójta Gminy Kobiór z dnia 18 stycznia 2024r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na wolne miejsca w Gminnym Przedszkolu w Kobiórze na rok szkolny 2024/2025","url":"/web/gmina-kobior/zarzadzenie-nr-6v2024-wojta-gminy-kobior-z-dnia-18-stycznia-2024r-w-sprawie-okreslenia-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-w-tym-terminow-skladania-dokumentow-na-wolne-miejsca-w-gminnym-przedszkolu-w-kobiorze-na-rok-szkolny-20242026","pageId":20164978,"parentPageId":20114810,"type":"DOCUMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zarządzenie Nr 19/2024 Wójta Gminy Kobiór z dnia 15 lutego 2024r. w sprawie wprowadzenia procedury kontroli palenisk pod kątem przestrzegania uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego i zakazu spalania odpadów","url":"/web/gmina-kobior/zarzadzenie-nr-192024-wojta-gminy-kobior-z-dnia-15-lutego-2024r-w-sprawie-wprowadzenia-procedury-kontroli-palenisk-pod-katem-przestrzegania-uchwaly-antysmogowej-dla-wojewodztwa-slaskiego-i-zakazu-spalania-odpadow2","pageId":20170213,"parentPageId":20114810,"type":"DOCUMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zarządzenie Nr 51/V/2020 Wójta Gminy Kobiór z dnia 11.04 .2024r. w sprawie: poddania konsultacjom społecznym projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kobiór na lata 2024-2026”","url":"/web/gmina-kobior/zarzadzenie-nr-51v2020-wojta-gminy-kobior-z-dnia-1104-2024r-w-sprawie-poddania-konsultacjom-spolecznym-projektu-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-programu-ograniczenia-niskiej-emisji-dla-gminy-kobior-na-lata-2024-2026","pageId":20176193,"parentPageId":20114810,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zarządzenie nr 2/VI/2024 Wójta Gminy Kobiór z dnia 21.05.2024 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kobiór w 2024 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia","url":"/web/gmina-kobior/zarzadzenie-nr-2vi2024-wojta-gminy-kobior-z-dnia-21052024-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadan-publicznych-gminy-kobior-w-2024-roku-w-zakresie-ochrony-i-promocji-zdrowia","pageId":20182752,"parentPageId":20114810,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Konsultacje społeczne Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok","url":"/web/gmina-kobior/konsultacje-spoleczne-programu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-i-innymi-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-2023-rok","pageId":20117238,"parentPageId":20115834,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Konsultacje społeczne Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok","url":"/web/gmina-kobior/konsultacje-spoleczne-programu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-i-innymi-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-2024-rok","pageId":20151049,"parentPageId":20115834,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Konsultacje społeczne projektów uchwał w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobiór oraz w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi","url":"/web/gmina-kobior/konsultacje-spoleczne-projektow-uchwal-w-sprawie-zmiany-uchwaly-w-sprawie-regulaminu-utrzymania-czystosci-i-porzadku-na-terenie-gminy-kobior-oraz-w-sprawie-zmiany-uchwaly-w-sprawie-szczegolowego-sposobu-swiadczenia-uslug-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci-i-zagospodarowania-tych-odpadow-w-zamian-za-uiszczona-przez-wlasciciela-nieruchomosci-oplate-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi","pageId":20166734,"parentPageId":20115834,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Konsultacje społeczne projektu „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kobiór na lata 2024-2026”","url":"/web/gmina-kobior/konsultacje-spoleczne-projektu-programu-ograniczenia-niskiej-emisji-dla-gminy-kobior-na-lata-2024-2026","pageId":20176195,"parentPageId":20115834,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Masz wpływ na rozwój Kobióra","url":"/web/gmina-kobior/masz-wplyw-na-rozwoj-kobiora","pageId":20113490,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Jak zostać dawcą narządów ↗","url":"/web/gmina-kobior/jak-zostac-dawca-narzadow","pageId":20113494,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Kapliczka dla upamiętnienia ofiar NKWD","url":"/web/gmina-kobior/kapliczka-dla-upamietnienia-ofiar-nkwd","pageId":20113642,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"XX edycja Reggae w Stodole","url":"/web/gmina-kobior/xx-edycja-reggae-w-stodole","pageId":20113646,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Skorzystaj bezpłatnie z poradnictwa obywatelskiego, z pomocy prawnej, z mediacji","url":"/web/gmina-kobior/skorzystaj-bezplatnie-z-poradnictwa-obywatelskiego-z-pomocy-prawnej-z-mediacjicy-prawnej-z-mediacji","pageId":20115783,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Jubileusz 90-tej rocznicy urodzin","url":"/web/gmina-kobior/jubileusz-90-tej-rocznicy-urodzin","pageId":20117770,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Możliwość bezpłatnej kastracji zwierząt w ramach akcji \"Zwierzowa akcja kastracja\"","url":"/web/gmina-kobior/mozliwosc-bezplatnej-kastracji-zwierzat-w-ramach-akcji-zwierzowa-akcja-kastracja","pageId":20118489,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Funkcjonowanie komunikacji w czasie \"majówki\" oraz święta Bożego Ciała w 2023 roku","url":"/web/gmina-kobior/funkcjonowanie-komunikacji-w-czasie-majowki-oraz-swieta-bozego-ciala-w-2023-roku","pageId":20117771,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Dzieci z Gminnego Przedszkola w Kobiórze apelują o ochronę środowiska","url":"/web/gmina-kobior/dzieci-z-gminnego-przedszkola-w-kobiorze-apeluja-o-ochrone-srodowiska","pageId":20118340,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"6. Krajowa Wystawa Psów Ras Myśliwskich","url":"/web/gmina-kobior/6-krajowa-wystawa-psow-ras-mysliwskich","pageId":20118555,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Biblioteczna amnestia","url":"/web/gmina-kobior/biblioteczna-amnestia","pageId":20119160,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informacje na temat najnowszych działań szpitala Joannitas w Pszczynie","url":"/web/gmina-kobior/informacje-na-temat-najnowszych-dzialan-szpitala-joannitas-w-pszczynie","pageId":20119161,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Życzenia z okazji dnia św. Floriana - Święta Strażaków","url":"/web/gmina-kobior/zyczenia-z-okazji-dnia-sw-floriana---swieta-strazakow","pageId":20119227,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Dzieci odwiedzają strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobiórze","url":"/web/gmina-kobior/dzieci-odwiedzaja-strazakow-z-ochotniczej-strazy-pozarnej-w-kobiorze","pageId":20119520,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Dni Kobióra 2023","url":"/web/gmina-kobior/dni-kobiora-2023","pageId":20119635,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Nowe możliwości dla pacjentów laboratorium Szpitala Joannitas w Pszczynie","url":"/web/gmina-kobior/nowe-mozliwosci-dla-pacjentow-laboratorium-szpitala-joannitas-w-pszczynie","pageId":20119747,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"W rezerwacie „Babczyna Dolina” otwarto ścieżkę przyrodniczą „Dolina Baby Jagi”","url":"/web/gmina-kobior/w-rezerwacie-babczyna-dolina-otwarto-sciezke-przyrodnicza-dolina-baby-jagi","pageId":20120090,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Kobiórski Przegląd Talentów 2023","url":"/web/gmina-kobior/kobiorski-przeglad-talentow-2023","pageId":20120162,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Warsztaty muzyki liturgicznej „Bogu w Trójcy Jedynemu”","url":"/web/gmina-kobior/warsztaty-muzyki-liturgicznej-bogu-w-trojcy-jedynemu","pageId":20120174,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"X edycja turnieju o Puchar Prezesa LKS Leśnik Kobiór","url":"/web/gmina-kobior/x-edycja-turnieju-o-puchar-prezesa-lks-lesnik-kobior","pageId":20120454,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Nowe nasadzenia drzew","url":"/web/gmina-kobior/nowe-nasadzenia-drzew","pageId":20120477,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Dnia 15 maja rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa","url":"/web/gmina-kobior/dnia-15-maja-rozpoczyna-sie-kwalifikacja-wojskowa","pageId":20120608,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Nabór wniosków na rozwój instytucjonaly młodych organizacji","url":"/web/gmina-kobior/nabor-wnioskow-na-rozwoj-instytucjonaly-mlodych-organizacji","pageId":20121460,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bezpłatne wakacyjne kursy w Szkole Rodzenia Joannitas","url":"/web/gmina-kobior/bezplatne-wakacyjne-kursy-w-szkole-rodzenia-joannitas","pageId":20121461,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Dzień Śląski w Przedszkolu","url":"/web/gmina-kobior/dzien-slaski-w-przedszkolu","pageId":20121530,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"XX edycja festiwalu Reggae w Stodole","url":"/web/gmina-kobior/xx-edycja-festiwalu-reggae-w-stodole","pageId":20121831,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wyróżnienie I stopnia w VIII edycji Konkursu Recytatorskiego w Gwarze Śląskiej","url":"/web/gmina-kobior/wyroznienie-i-stopnia-w-viii-edycji-konkursu-recytatorskiego-w-gwarze-slaskiej","pageId":20121832,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Współpraca zagraniczna - co dalej po 4 letniej przerwie?","url":"/web/gmina-kobior/wspolpraca-zagraniczna---co-dalej-po-4-letniej-przerwie","pageId":20122024,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Spotkanie z honorowym obywatelem Petrem Skyvą","url":"/web/gmina-kobior/spotkanie-z-honorowym-obywatelem-petrem-skyva","pageId":20122075,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka","url":"/web/gmina-kobior/zawody-wedkarskie-z-okazji-dnia-dziecka","pageId":20122159,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Na Gminnym Ośrodku Sportu powstanie altana z grillem","url":"/web/gmina-kobior/na-gminnym-osrodku-sportu-powstanie-altana-z-grillem","pageId":20122697,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Trwa budowa przedszkola w Kobiórze","url":"/web/gmina-kobior/trwa-budowa-przedszkola-w-kobiorze","pageId":20122699,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"W woj. śląskim rusza akcja informacyjna Łap słońce z głową","url":"/web/gmina-kobior/w-woj-slaskim-rusza-akcja-informacyjna-lap-slonce-z-glowa","pageId":20123587,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"O zdrowiu seniorów. Zapraszamy na konferencję w pszczyńskim starostwie","url":"/web/gmina-kobior/o-zdrowiu-seniorow-zapraszamy-na-konferencje-w-pszczynskim-starostwie","pageId":20123590,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Za nami druga edycja turnieju piłki nożnej dla najmłodszych Kiko Cup","url":"/web/gmina-kobior/za-nami-druga-edycja-turnieju-pilki-noznej-dla-najmlodszych-kiko-cup","pageId":20123540,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Gmina Kobiór uzyskała dofinansowanie w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”","url":"/web/gmina-kobior/gmina-kobior-uzyskala-dofinansowanie-ramach-realizacji-projektu-grantowego-cyfrowa-gmina","pageId":20134999,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zawodnicy rywalizowali o Puchar Wójta Gminy Kobiór w tradycyjnym skacie","url":"/web/gmina-kobior/zawodnicy-rywalizowali-o-puchar-wojta-gminy-kobior-w-tradycyjnym-skacie","pageId":20124404,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"XVIII Regionalny Konkurs Gry na Fletach Podłużnych","url":"/web/gmina-kobior/xviii-regionalny-konkurs-gry-na-fletach-podluznych","pageId":20124409,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Z okazji Dnia dziecka w dniu 03.06.2023 odbyły się zawody wędkarskie","url":"/web/gmina-kobior/z-okazji-dnia-dziecka-w-dniu-03062023-odbyly-sie-zawody-wedkarskie","pageId":20124609,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Warsztaty muzyki liturgicznej w Kobiórze - Bogu w Trójcy Jedynemu","url":"/web/gmina-kobior/warsztaty-muzyki-liturgicznej-w-kobiorze---bogu-w-trojcy-jedynemu","pageId":20124622,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Kobiórzanka mistrzem Polski U-13","url":"/web/gmina-kobior/kobiorzanka-mistrzem-polski-u-13","pageId":20125668,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zaproszenie do wstąpienia w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobiórze","url":"/web/gmina-kobior/zaproszenie-do-wstapienia-w-szeregi-ochotniczej-strazy-pozarnej-w-kobiorze","pageId":20125653,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zielona Pracownia już wkrótce w naszej szkole!","url":"/web/gmina-kobior/zielona-pracownia-juz-wkrotce-w-naszej-szkole","pageId":20126067,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informacja o możliwych utrudnieniach w ruchu drogowym","url":"/web/gmina-kobior/informacja-o-mozliwych-utrudnieniach-w-ruchu-drogowym","pageId":20126116,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Kobiórskie wakacje 2023","url":"/web/gmina-kobior/kobiorskie-wakacje-2023","pageId":20126190,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Nie bój się prosić o pomoc - Ogólnopolski Telefon Zaufania „Uzależnienia”","url":"/web/gmina-kobior/nie-boj-sie-prosic-o-pomoc---ogolnopolski-telefon-zaufania-uzaleznienia","pageId":20126430,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"XX edycja Reggae w Stodole za nami","url":"/web/gmina-kobior/xx-edycja-reggae-w-stodole-za-nami","pageId":20126333,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"V Edycja Festiwalu POLEKU slow life po naszymu","url":"/web/gmina-kobior/v-edycja-festiwalu-poleku-slow-life-po-naszymu","pageId":20126400,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Szczepienia przeciw HPV ↗","url":"/web/gmina-kobior/szczepienia-przeciw-hpv","pageId":20126432,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"I Biesiada Śląska w Szkole Podstawowej","url":"/web/gmina-kobior/i-biesiada-slaska-w-szkole-podstawowej","pageId":20126715,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Leśnik Kobiór otrzymał dofinansowania z programów \"Klub 2023\"","url":"/web/gmina-kobior/lesnik-kobior-otrzymal-dofinansowania-z-programow-klub-2023","pageId":20126717,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Przypomnienie o obowiązku wykaszania traw","url":"/web/gmina-kobior/przypomnienie-o-obowiazku-wykaszania-traw","pageId":20128033,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Dzień Otwarty w Szkole Podstawowej","url":"/web/gmina-kobior/dzien-otwarty-w-szkole-podstawowej","pageId":20128034,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wojewoda Śląski odwiedził gminy Powiatu Pszczyńskiego","url":"/web/gmina-kobior/wojewoda-slaski-odwiedzil-gminy-powiatu-pszczynskiego","pageId":20128012,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Kiz Fajer w Stodole - powitanie lata","url":"/web/gmina-kobior/kiz-fajer-w-stodole---powitanie-lata","pageId":20128874,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Uroczyste zakończenie przedszkola","url":"/web/gmina-kobior/uroczyste-zakonczenie-przedszkola","pageId":20129500,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zakończenie roku szkolnego 2022/2023","url":"/web/gmina-kobior/zakonczenie-roku-szkolnego-20222023","pageId":20129192,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Strażacka przygoda","url":"/web/gmina-kobior/strazacka-przygoda","pageId":20130788,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta","url":"/web/gmina-kobior/wotum-zaufania-i-absolutorium-dla-wojta","pageId":20130564,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Przebudowa dróg gminnych","url":"/web/gmina-kobior/przebudowa-drog-gminnych","pageId":20131360,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zachęcamy do oszczędzania wody","url":"/web/gmina-kobior/zachecamy-do-oszczedzania-wody","pageId":20131550,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Uciążliwość palenia latem w kotłach","url":"/web/gmina-kobior/uciazliwosc-palenia-latem-w-kotlach","pageId":20131551,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Podsumowanie sezonu piłkarskiego seniorów Leśnik Kobiór","url":"/web/gmina-kobior/podsumowanie-sezonu-pilkarskiego-seniorow-lesnik-kobior","pageId":20131950,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Jeszcze łatwiejszy dostęp do danych przestrzennych","url":"/web/gmina-kobior/jeszcze-latwiejszy-dostep-do-danych-przestrzennych","pageId":20132102,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Policja ostrzega: uwaga na wakacyjnych oszustów","url":"/web/gmina-kobior/policja-ostrzega-uwaga-na-wakacyjnych-oszustow","pageId":20132203,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Jubileusze kapłaństwa w naszej parafii","url":"/web/gmina-kobior/jubileusze-kaplanstwa-w-naszej-parafii","pageId":20132666,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Pobierz mObywatela 2.0 i korzystaj z nowych możliwości!","url":"/web/gmina-kobior/pobierz-mobywatela-20-i-korzystaj-z-nowych-mozliwosci","pageId":20133714,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Gminne inwestycje - fotorelacja","url":"/web/gmina-kobior/gminne-inwestycje---fotorelacja","pageId":20133715,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Nie ma wakacji od segregacji","url":"/web/gmina-kobior/nie-ma-wakacji-od-segregacji","pageId":20134007,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Jubileusz 90-tej rocznicy urodzin Pani Weroniki Spiki","url":"/web/gmina-kobior/jubileusz-90-tej-rocznicy-urodzin-pani-weroniki-spiki","pageId":20133998,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Jubileusz 90-tej rocznicy urodzin Pani Bronisławy Rozkoszny","url":"/web/gmina-kobior/jubileusz-90-tej-rocznicy-urodzin-pani-bronislawy-rozkoszny","pageId":20134086,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zmiana nazwy przystanków autobusowych","url":"/web/gmina-kobior/zmiana-nazwy-przystankow-autobusowych","pageId":20134257,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Jubileusz 90-tej rocznicy urodzin Pani Marii Kłakus","url":"/web/gmina-kobior/jubileusz-90-tej-rocznicy-urodzin-pani-marii-klakus","pageId":20134294,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Rollercoasterem przez Kobiór z prędkością 160km/h","url":"/web/gmina-kobior/rollercoasterem-przez-kobior-z-predkoscia-160kmh","pageId":20134980,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zmiany organizacji przejazdów komunikacji zbiorowej w dn. 04.08.2023r.","url":"/web/gmina-kobior/zmiany-organizacji-przejazdow-komunikacji-zbiorowej-w-dn-04082023r","pageId":20135450,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Spotkaj się z EkoDoradcą","url":"/web/gmina-kobior/spotkaj-sie-z-ekodoradca","pageId":20117769,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Kondolencje","url":"/web/gmina-kobior/kondolencje","pageId":20136071,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zmiana lokalizacji Nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej","url":"/web/gmina-kobior/zmiana-lokalizacji-nocnej-i-swiatecznej-opieki-zdrowotnej","pageId":20136079,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ruszają dotacje na przydomowe systemy zbierania deszczówki","url":"/web/gmina-kobior/ruszaja-dotacje-na-przydomowe-systemy-zbierania-deszczowki","pageId":20136893,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zbliża się kolejna fala upałów, uwaga na zwierzęta!","url":"/web/gmina-kobior/zbliza-sie-kolejna-fala-upalow-uwaga-na-zwierzeta","pageId":20137404,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Gmina Kobiór złożyła wnioski o dofinansowanie do Polskiego Ładu","url":"/web/gmina-kobior/gmina-kobior-zlozyla-wnioski-o-dofinansowanie-do-polskiego-ladu","pageId":20138223,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Niezbędnik prawny: Hejt zabija – Poradnik o cyberprzemocy","url":"/web/gmina-kobior/niezbednik-prawny-hejt-zabija--poradnik-o-cyberprzemocy","pageId":20138818,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Lepsza współpraca mikroinstalacji z siecią. Nowe działania TAURON Dystrybucji","url":"/web/gmina-kobior/lepsza-wspolpraca-mikroinstalacji-z-siecia-nowe-dzialania-tauron-dystrybucji","pageId":20138812,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024","url":"/web/gmina-kobior/rozpoczecie-roku-szkolnego-20232024","pageId":20138958,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wakacyjne zawody wędkarskie dla dzieci","url":"/web/gmina-kobior/wakacyjne-zawody-wedkarskie-dla-dzieci","pageId":20138236,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. wprowadza promocyjną cenę za przyjęcie czystego gruzu do zakładu spółki – ul. Lokalna 11 w Tychach","url":"/web/gmina-kobior/master--odpady-i-energia-sp-z-oo-wprowadza-promocyjna-cene-za-przyjecie-czystego-gruzu-do-zakladu-spolki--ul-lokalna-11-w-tychach","pageId":20140972,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bałagan na biurku, czy porządek ?","url":"/web/gmina-kobior/balagan-na-biurku-czy-porzadek-","pageId":20140978,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zaproszenie na skata","url":"/web/gmina-kobior/zaproszenie-na-skata","pageId":20140979,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zaproszenie na zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci","url":"/web/gmina-kobior/zaproszenie-na-zajecia-ogolnorozwojowe-dla-dzieci","pageId":20140995,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zajęcia pokazowe: kurs rysunku, język angielski","url":"/web/gmina-kobior/zajecia-pokazowe-kurs-rysunku-jezyk-angielski","pageId":20140996,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zapraszamy na festyn rodzinny - Żniwne 2023","url":"/web/gmina-kobior/zapraszamy-na-festyn-rodzinny---zniwne-2023","pageId":20140977,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"„Dzień dobry, szkoło, dzień dobry…” - inauguracja roku szkolnego 2023/2024","url":"/web/gmina-kobior/dzien-dobry-szkolo-dzien-dobry---inauguracja-roku-szkolnego-20232024","pageId":20141811,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zielona Pracownia uroczyście otwarta","url":"/web/gmina-kobior/zielona-pracownia-uroczyscie-otwarta","pageId":20141812,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Fundacja Sportowe Poruszenie zaprasza na zajęcia ogólnorozwojowe z elementami judo dla dzieci 4-10 lat","url":"/web/gmina-kobior/fundacja-sportowe-poruszenie-zaprasza-na-zajecia-ogolnorozwojowe-z-elementami-judo-dla-dzieci-4-10-lat","pageId":20141822,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Konkurs dla szkół podstawowych z terenu LGD! ↗","url":"/web/gmina-kobior/konkurs-dla-szkol-podstawowych-z-terenu-lgd","pageId":20142104,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Jubileusz 90-tej rocznicy urodzin Pani Janiny Sturgulewskiej","url":"/web/gmina-kobior/jubileusz-90-tej-rocznicy-urodzin-pani-janiny-sturgulewskiej","pageId":20142542,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Mistrzostwa Kobióra w szachach","url":"/web/gmina-kobior/mistrzostwa-kobiora-w-szachach","pageId":20142807,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Joga w Kobiórze","url":"/web/gmina-kobior/joga-w-kobiorze","pageId":20142808,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Żniwne 2023 - fotorelacja","url":"/web/gmina-kobior/zniwne-2023---fotorelacja","pageId":20142829,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wdrażanie systemu Transport GZM","url":"/web/gmina-kobior/wdrazanie-systemu-transport-gzm","pageId":20142846,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zaproszenie na spektakl teatralny - Chora z urojenia","url":"/web/gmina-kobior/zaproszenie-na-spektakl-teatralny---chora-z-urojenia","pageId":20144322,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Aby nie przegrać życia – warsztaty profilaktyczne nt. uzależnień behawioralnych w Szkole Podstawowej","url":"/web/gmina-kobior/aby-nie-przegrac-zycia--warsztaty-profilaktyczne-nt-uzaleznien-behawioralnych-w-szkole-podstawowej","pageId":20144325,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Potrzebujesz szybkiego internetu? - zgłoś to na stronie internet.gov.pl","url":"/web/gmina-kobior/potrzebujesz-szybkiego-internetu---zglos-to-na-stronie-internetgovpl","pageId":20144477,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Mistrzostwa Polski w skacie","url":"/web/gmina-kobior/mistrzostwa-polski-w-skacie","pageId":20144959,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wycieczka rowerowa kobiórskich Seniorów","url":"/web/gmina-kobior/wycieczka-rowerowa-kobiorskich-seniorow","pageId":20144960,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Kondolencje","url":"/web/gmina-kobior/kondolencje2","pageId":20145434,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Kobiórskie seniorki z wizytą w OSP","url":"/web/gmina-kobior/kobiorskie-seniorki-z-wizyta-w-osp","pageId":20145779,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Kolejna edycja kampanii Sadza płonie. Czad zabija. Żyj.","url":"/web/gmina-kobior/kolejna-edycja-kampanii-sadza-plonie-czad-zabija-zyj","pageId":20145905,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wybory parlamentarne oraz Referendum ogólnokrajowe - 15 października 2023 r. - sprawdź gdzie zagłosować","url":"/web/gmina-kobior/wybory-parlamentarne-oraz-referendum-ogolnokrajowe---15-pazdziernika-2023-r---sprawdz-gdzie-zaglosowac","pageId":20146135,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"10.10.2023 r. - Światowy Dzień Drzewa","url":"/web/gmina-kobior/10102023-r---swiatowy-dzien-drzewa","pageId":20146280,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Powiat Pszczyński organizuje bezpłatną pomoc prawną","url":"/web/gmina-kobior/powiat-pszczynski-organizuje-bezplatna-pomoc-prawna","pageId":20146345,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Jubileusz 90-tej rocznicy urodzin Pana Karola Myszora","url":"/web/gmina-kobior/jubileusz-90-tej-rocznicy-urodzin-pana-karola-myszora","pageId":20146346,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze zaprasza na Konferencję dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców na temat \"Zdrowia psychicznego w szkole i poza nią\"","url":"/web/gmina-kobior/gminny-osrodek-pomocy-spolecznej-w-kobiorze-zaprasza-na-konferencje-dla-dzieci-mlodziezy-nauczycieli-i-rodzicow-na-temat-zdrowia-psychicznego-w-szkole-i-poza-nia","pageId":20146516,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Gmina Kobiór otrzymała dofinansowania do zadań inwestycyjnych","url":"/web/gmina-kobior/gmina-kobior-otrzymala-dofinansowanie-do-zadan-inwestycyjnych","pageId":20146406,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Jazda na wybory! Bezpłatny transport zbiorowy 15 października","url":"/web/gmina-kobior/jazda-na-wybory-bezplatny-transport-zbiorowy-15-pazdziernika","pageId":20146570,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Kondolencje","url":"/web/gmina-kobior/kondolencje3","pageId":20146803,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zapraszamy na wybory - duża frekwencja szansą na dodatkowe środki dla mieszkańców Kobióra","url":"/web/gmina-kobior/zapraszamy-na-wybory---duza-frekwencja-szansa-na-dodatkowe-srodki-dla-mieszkancow-kobiora","pageId":20146942,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zaproszenie na spotkanie z ekoDoradcą - zmiana terminu na 8.11.2023 r.","url":"/web/gmina-kobior/zaproszenie-na-spotkanie-z-ekodoradca","pageId":20145771,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej","url":"/web/gmina-kobior/zyczenia-z-okazji-dnia-edukacji-narodowej","pageId":20146943,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zmiana rozkładu jazdy linii M10","url":"/web/gmina-kobior/zmiana-rozkladu-jazdy-linii-m10","pageId":20147710,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Nadchodząca zima, a uchwała antysmogowa – wszystko co musisz wiedzieć!","url":"/web/gmina-kobior/nadchodzaca-zima-a-uchwala-antysmogowa--wszystko-co-musisz-wiedziec","pageId":20147988,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informacja o czasowej organizacji ruchu na DW 928","url":"/web/gmina-kobior/informacja-o-czasowej-organizacji-ruchu-na-dw-929","pageId":20148017,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zaproszenie na spotkanie autorskie z Dariuszem Bożkiem","url":"/web/gmina-kobior/zaproszenie-na-spotkanie-autorskie-z-dariuszem-bozkiem","pageId":20148215,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zaproszenie na I Kobiórską Biesiadę Seniora","url":"/web/gmina-kobior/zaproszenie-na-i-kobiorska-biesiade-seniora","pageId":20148288,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych","url":"/web/gmina-kobior/bezplatna-infolinia-dla-osob-bezdomnych","pageId":20148771,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"„Ksiądz Bernard Czernecki – kapelan Solidarności”","url":"/web/gmina-kobior/ksiadz-bernard-czernecki--kapelan-solidarnosci","pageId":20149145,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Funkcjonowanie komunikacji miejskiej w okresie Wszystkich Świętych - bezpłatne przejazdy i linie specjalne","url":"/web/gmina-kobior/funkcjonowanie-komunikacji-miejskiej-w-okresie-wszystkich-swietych---bezplatne-przejazdy-i-linie-specjalne","pageId":20149512,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Remont schodów wejściowych do Urzędu Gminy","url":"/web/gmina-kobior/remont-schodow-wejsciowych-do-urzedu-gminy","pageId":20149548,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Podsumowanie gminnego programu na dofinansowanie wymiany kotłów","url":"/web/gmina-kobior/podsumowanie-z-gminnego-programu-na-dofinansowanie-wymiany-kotlow","pageId":20149699,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zmiana organizacji ruchu na ul. Tuwima","url":"/web/gmina-kobior/zmiana-organizacji-ruchu-na-ul-tuwima","pageId":20147132,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Nowe wyposażenie w jednostce OSP Kobiór","url":"/web/gmina-kobior/nowe-wyposazenie-w-jednostce-osp-kobior","pageId":20150032,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Kondolencje","url":"/web/gmina-kobior/kondolencje4","pageId":20150381,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"1.09.1939 r. - Pamiętamy!","url":"/web/gmina-kobior/1091939-r---pamietamy","pageId":20150384,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Gminny Dom Kultury zaprasza na Zabawę Andrzejkową","url":"/web/gmina-kobior/gminny-dom-kultury-zaprasza-na-zabawe-andrzejkowa","pageId":20150958,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"GZM pyta mieszkańców o ład przestrzenny","url":"/web/gmina-kobior/gzm-pyta-mieszkancow-o-lad-przestrzenny","pageId":20151051,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Nadchodzące dyżury ekodoradcy","url":"/web/gmina-kobior/nadchodzace-dyzury-ekodoradcy","pageId":20151052,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Prace remontowe w Zameczku Myśliwskim Promnice","url":"/web/gmina-kobior/prace-remontowe-w-zameczku-mysliwskim-promnice","pageId":20151054,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Koleje Śląskie informują o uruchomieniu zastępczej komunikacji autobusowej na linii S5","url":"/web/gmina-kobior/koleje-slaskie-informuja-o-uruchomieniu-zastepczej-komunikacji-autobusowej-na-linii-s5","pageId":20151293,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Komunikat w sprawie płatności rat podatków","url":"/web/gmina-kobior/komunikat-w-sprawie-platnosci-rat-podatkow","pageId":20151756,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Akcja charytatywna - \"Podziel się swoim sercem z innymi\"","url":"/web/gmina-kobior/akcja-charytatywna---podziel-sie-swoim-sercem-z-innymi","pageId":20152230,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informacja o organizacji zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Kobiór w sezonie 2023/2024","url":"/web/gmina-kobior/informacja-o-organizacji-zimowego-utrzymania-drog-na-terenie-gminy-kobior-w-sezonie-20232024","pageId":20152981,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Czerwone światło to sygnał do zatrzymania","url":"/web/gmina-kobior/czerwone-swiatlo-to-sygnal-do-zatrzymania","pageId":20154156,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"III nabór wniosków o przyznanie Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej","url":"/web/gmina-kobior/iii-nabor-wnioskow-o-przyznanie-lokalnej-marki-ziemi-pszczynskiej","pageId":20154160,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Złote, Diamentowe i Kamienne Gody - Kobiór 2023","url":"/web/gmina-kobior/zlote-diamentowe-i-kamienne-gody---kobior-2023","pageId":20154913,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Nowe zasady dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego i świadczenia wspierającego","url":"/web/gmina-kobior/nowe-zasady-dotyczace-swiadczenia-pielegnacyjnego-i-swiadczenia-wspierajacego","pageId":20155059,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Kłopotliwe odpady - jak sobie z nimi radzić?","url":"/web/gmina-kobior/klopotliwe-odpady---jak-sobie-z-nimi-radzic","pageId":20155334,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ogólnopolski cykl spotkań on-line dla mikroprzedsiębiorców „Środy z KSeF”","url":"/web/gmina-kobior/ogolnopolski-cykl-spotkan-on-line-dla-mikroprzedsiebiorcow-srody-z-ksef","pageId":20155346,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zakończył się remont schodów do budynku Urzędu Gminy","url":"/web/gmina-kobior/zakonczyl-sie-remont-schodow-do-budynku-urzedu-gminy","pageId":20155423,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Od 1 grudnia 2023 r. wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej na linii 157","url":"/web/gmina-kobior/od-1-grudnia-2023-r-wprowadzone-zostana-zmiany-w-funkcjonowaniu-komunikacji-miejskiej-na-linii-157","pageId":20155598,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Kobiór gminą dobrą do życia","url":"/web/gmina-kobior/kobior-gmina-dobra-do-zycia","pageId":20156791,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Spotkanie ze świętym Mikołajem","url":"/web/gmina-kobior/spotkanie-ze-swietym-mikolajem","pageId":20156757,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Z uwagi na występujące w ostatnich dniach pogorszenie jakości powietrza, przypominamy o zalecanych środkach ostrożności dla ochrony zdrowia","url":"/web/gmina-kobior/z-uwagi-na-wystepujace-w-ostatnich-dniach-pogorszenie-jakosci-powietrza-przypominamy-o-zalecanych-srodkach-ostroznosci-dla-ochrony-zdrowia","pageId":20157074,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zastrzeż swój numer PESEL lub cofnij zastrzeżenie ↗","url":"/web/gmina-kobior/zastrzez-swoj-numer-pesel-lub-cofnij-zastrzezenie-","pageId":20157321,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informacja o rozkładzie jazdy pociągów kolei śląskich w okresie 10 XII 2023 - 9 III 2024","url":"/web/gmina-kobior/informacja-o-rozkladzie-jazdy-pociagow-kolei-slaskich-w-okresie-10-xii-2023---9-iii-2024","pageId":20157340,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zaproszenie na spotkanie z przyrodnikiem - członkiem Federacji Arborystów Polskich","url":"/web/gmina-kobior/zaproszenie-na-spotkanie-z-przyrodnikiem---czlonkiem-federacji-arborystow-polskich","pageId":20157488,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"„Kobiórsko Czelodka” w Sejmie","url":"/web/gmina-kobior/kobiorsko-czelodka-w-sejmie","pageId":20157730,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Nie dajmy się okraść na święta!","url":"/web/gmina-kobior/nie-dajmy-sie-okrasc-na-swieta","pageId":20157744,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Nadchodzące dyżury ekodoradcy","url":"/web/gmina-kobior/nadchodzace-dyzury-ekodoradcy2","pageId":20157935,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zaproszenie dla dzieci i młodzieży na bezpłatne warsztaty ↗","url":"/web/gmina-kobior/zaproszenie-dla-dzieci-i-mlodziezy-na-bezplatne-warsztaty","pageId":20158563,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Świąteczne spotkanie Kobiórskich Seniorów","url":"/web/gmina-kobior/swiateczne-spotkanie-kobiorskich-seniorow","pageId":20158561,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych i segregowanych w 2024 roku","url":"/web/gmina-kobior/harmonogram-wywozu-odpadow-zmieszanych-i-segregowanych-w-2024-roku","pageId":20158657,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zaproszenie na casting do spektaklu teatralnego - \"Świniobici\"","url":"/web/gmina-kobior/zaproszenie-na-casting-do-spektaklu-teatralnego-swiniobici","pageId":20159736,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ekologiczne święta - jak segregować świąteczne odpady?","url":"/web/gmina-kobior/ekologiczne-swieta---jak-segregowac-swiateczne-odpady","pageId":20159811,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Świąteczny numer bezpłatnego Informatora Gminy Kobiór","url":"/web/gmina-kobior/swiateczny-numer-bezplatnego-informatora-gminy-kobior","pageId":20159827,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Od marca bilety miesięczne w Transport GZM również na kolej","url":"/web/gmina-kobior/od-marca-bilety-miesieczne-w-transport-gzm-rowniez-na-kolej","pageId":20160367,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Szkoła Podstawowa oraz Gminne Przedszkole w Kobiórze organizują zabawy karnawałowe","url":"/web/gmina-kobior/szkola-podstawowa-oraz-gminne-przedszkole-w-kobiorze-organizuja-zabawy-karnawalowe","pageId":20160379,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"III kobiórskie wspólne śpiewanie kolęd","url":"/web/gmina-kobior/iii-kobiorskie-wspolne-spiewanie-koled","pageId":20160491,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Badanie ankietowe GUS - Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach","url":"/web/gmina-kobior/badanie-ankietowe-gus---uczestnictwo-mieszkancow-polski-rezydentow-w-podrozach","pageId":20160840,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Parafia Wniebowzięcia NMP wraz z Gminą Kobiór i Szkołą Podstawową zapraszają na \"Kobiórski Orszak Trzech Króli\".","url":"/web/gmina-kobior/parafia-wniebowziecia-nmp-wraz-z-gmina-kobior-i-szkola-podstawowa-zapraszaja-na-kobiorski-orszak-trzech-kroli","pageId":20160961,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Kobiórscy radni uchwalili budżet na 2024 rok","url":"/web/gmina-kobior/kobiorscy-radni-uchwalili-budzet-na-2024-rok","pageId":20160671,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zmiana rozkładu jazdy busa relacji Kobiór – Tychy oraz Kobiór – Pszczyna","url":"/web/gmina-kobior/zmiana-rozkladu-jazdy-busa-relacji-kobior--tychy-oraz-kobior--pszczyna","pageId":20160981,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2024 r.","url":"/web/gmina-kobior/wysokosc-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-od-1-stycznia-2024-r","pageId":20161317,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Statystyka - dane dotyczące ludności w gminie Kobiór na dzień 31.12.2023 r.","url":"/web/gmina-kobior/statystyka---dane-dotyczace-ludnosci-w-gminie-kobior-na-dzien-31122023-r","pageId":20161236,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zawiadomienie o całkowitym zakmnięciu drogi Gostyń - Kobiór","url":"/web/gmina-kobior/zawiadomienie-o-calkowitym-zakmnieciu-drogi-gostyn---kobior2","pageId":20161245,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Nadchodzące dyżury ekodoradcy","url":"/web/gmina-kobior/nadchodzace-dyzury-ekodoradcy3","pageId":20161335,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Kobiórzanin Jan Matera wśród powołanych do Kadry Juniorów U16 na Młodzieżowe Igrzyska","url":"/web/gmina-kobior/kobiorzanin-jan-matera-wsrod-powolanych-do-kadry-juniorow-u16-na-mlodziezowe-igrzyska","pageId":20161521,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Za nami kolejny Kobiórski Orszak Trzech Króli","url":"/web/gmina-kobior/za-nami-kolejny-kobiorski-orszak-trzech-kroli","pageId":20161520,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wymień stary piec węglowy z dotacją gminy Kobiór","url":"/web/gmina-kobior/wymien-stary-piec-weglowy-z-dotacja-gminy-kobior","pageId":20162146,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ruszył nabór wniosków o Nagrodę Starosty Pszczyńskiego w dziedzinie kultury","url":"/web/gmina-kobior/ruszyl-nabor-wnioskow-o-nagrode-starosty-pszczynskiego-w-dziedzinie-kultury","pageId":20162152,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Przedszkole przystąpiło do projektu: \"Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci\"","url":"/web/gmina-kobior/przedszkole-przystapilo-do-projektu-wszystkie-dzieci-zbieraja-elektrosmieci","pageId":20162153,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zima to trudny czas dla zwierząt","url":"/web/gmina-kobior/zima-to-trudny-czas-dla-zwierzat","pageId":20162236,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Mieszkańcy mogą korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej","url":"/web/gmina-kobior/mieszkancy-moga-korzystac-z-bezplatnej-pomocy-prawnej","pageId":20162238,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Nabór do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego w kadencji 2024-2026","url":"/web/gmina-kobior/nabor-do-mlodziezowego-sejmiku-wojewodztwa-slaskiego-w-kadencji-2024-2026","pageId":20162437,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"W dniu 1 lutego na terenie całego kraju rozpocznie się kwalifikacja wojskowa, która potrwa do 30 kwietnia br.","url":"/web/gmina-kobior/w-dniu-1-lutego-na-terenie-calego-kraju-rozpocznie-sie-kwalifikacja-wojskowa-ktora-potrwa-do-30-kwietnia-br","pageId":20162514,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zaproszenie na wyjazd na kulig do Wisły ↗","url":"/web/gmina-kobior/zaproszenie-na-wyjazd-na-kulig-do-wisly","pageId":20162626,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zaproszenie na wyjazd do kopalni soli w Bochni ↗","url":"/web/gmina-kobior/zaproszenie-na-wyjazd-do-kopalni-soli-w-bochni","pageId":20162686,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"W kościele parafialnym odbył się koncert świąteczno-noworoczny przygotowany przez uczniów naszej szkoły","url":"/web/gmina-kobior/w-kosciele-parafialnym-odbyl-sie-koncert-swiateczno-noworoczny-przygotowany-przez-uczniow-naszej-szkoly","pageId":20162695,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Kobiórska Inicjatywa Kulturalna zaprasza na 32 finał WOŚP","url":"/web/gmina-kobior/kobiorska-inicjatywa-kulturalna-zaprasza-na-32-final-wosp","pageId":20162716,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Uroczyste ślubowanie Młodzieżowej Reprezentacji Polski na IV ZMIO Gangwon 2024","url":"/web/gmina-kobior/uroczyste-slubowanie-mlodziezowej-reprezentacji-polski-na-iv-zmio-gangwon-2024","pageId":20163112,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zaproszenie na Zabawę Karnawałową","url":"/web/gmina-kobior/zaproszenie-na-zabawe-karnawalowa","pageId":20163122,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Szkoła Podstawowa nabyła nowe książki do swojej biblioteki","url":"/web/gmina-kobior/w-ramach-narodowego-programu-rozwoju-czytelnictwa-szkola-podstawowa-nabyla-nowe-ksiazki-do-swojej-biblioteki","pageId":20163202,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Kobiórskie Ferie 2024","url":"/web/gmina-kobior/kobiorskie-ferie-2024","pageId":20163993,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zasady bezpiecznych ferii","url":"/web/gmina-kobior/zasady-bezpiecznych-ferii","pageId":20164390,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ferie za złotówkę w Kolejach Śląskich","url":"/web/gmina-kobior/ferie-za-zlotowke-w-kolejach-slaskich","pageId":20165173,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Rozwijamy mamy!","url":"/web/gmina-kobior/rozwijamy-mamy","pageId":20165846,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Przekaż 1,5% podatku na Organizacje Pożytku Publicznego działające na terenie gminy Kobiór","url":"/web/gmina-kobior/przekaz-15-podatku-na-organizacje-pozytku-publicznego-dzialajace-na-terenie-gminy-kobior","pageId":20165867,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Decyzje podatkowe na rok 2024","url":"/web/gmina-kobior/decyzje-podatkowe-na-rok-2024","pageId":20166099,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"W dniach 10-11 lutego Zarząd Transportu Metropolitalnego zawiesza kursy linii Z-57","url":"/web/gmina-kobior/w-dniach-10-11-lutego-zarzad-transportu-metropolitalnego-zawiesza-kursy-linii-z-57","pageId":20166233,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Rekrutacja kandydatów na wolne miejsca w przedszkolu 2024/2025","url":"/web/gmina-kobior/rekrutacja-kandydatow-na-wolne-miejsca-w-przedszkolu-20242025","pageId":20166259,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Nadchodzące dyżury ekodoradcy","url":"/web/gmina-kobior/nadchodzace-dyzury-ekodoradcy4","pageId":20166529,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ulga termomodernizacyjna - nie zapomnij o niej składając PIT","url":"/web/gmina-kobior/ulga-termomodernizacyjna---nie-zapomnij-o-niej-skladajac-pit","pageId":20166674,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ćwiczenia wojskowe pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24","url":"/web/gmina-kobior/cwiczenia-wojskowe-pod-kryptonimem-steadfast-defender-24-i-dragon-24","pageId":20166809,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Skorzystaj bezpłatnie z poradnictwa obywatelskiego, z pomocy prawnej, z mediacji","url":"/web/gmina-kobior/skorzystaj-bezplatnie-z-poradnictwa-obywatelskiego-z-pomocy-prawnej-z-mediacji","pageId":20167739,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Przypomnienie o obowiązku umieszczania numeru porządkowego na budynku","url":"/web/gmina-kobior/przypomnienie-o-obowiazku-umieszczania-numeru-porzadkowego-na-budynku","pageId":20130789,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Rekrutacja dzieci do Szkoły Postawowej na rok szkolny 2024/2025","url":"/web/gmina-kobior/rekrutacja-dzieci-do-szkoly-postawowej-na-rok-szkolny-20242025","pageId":20167738,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wznowienie działania punktu wsparcia rodziny","url":"/web/gmina-kobior/wznowienie-dzialania-punktu-wsparcia-rodziny","pageId":20167745,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informacja o wznowieniu naboru wniosków w ramach Programu „Przydomowa oczyszczalnia”","url":"/web/gmina-kobior/informacja-o-wznowieniu-naboru-wnioskow-w-ramach-programu-przydomowa-oczyszczalnia","pageId":20167795,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Urząd Gminy zaleca dojście z ul. Ołtuszewskiego do centrum Kobióra poprzez ul. Łukową i Starodroże","url":"/web/gmina-kobior/urzad-gminy-zaleca-dojscie-z-ul-oltuszewskiego-do-centrum-kobiora-poprzez-ul-lukowa-i-starodroze","pageId":20168003,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Jubileusz 90-tej rocznicy urodzin świętowała Pani Felicja Bojdoł","url":"/web/gmina-kobior/jubileusz-90-tej-rocznicy-urodzin-swietowala-pani-felicja-bojdol","pageId":20168008,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Klub piłkarski Leśnik Kobiór prowadzi nabór zawodników do drużyny seniorów","url":"/web/gmina-kobior/klub-pilkarski-lesnik-kobior-prowadzi-nabor-zawodnikow-do-druzyny-seniorow","pageId":20168308,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Nadchodzące dyżury ekodoradcy","url":"/web/gmina-kobior/nadchodzace-dyzury-ekodoradcy5","pageId":20170209,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Kondolencje","url":"/web/gmina-kobior/kondolencje5","pageId":20170335,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Komunikat dla mieszkańców Osiedla ws. przerwy w dostawie wody","url":"/web/gmina-kobior/komunikat-dla-mieszkancow-osiedla-ws-przerwy-w-dostawie-wody","pageId":20170422,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"W dniu 1 marca 2024 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku Gminnego Przedszkola w Kobiórze przy ul. Tuwima 60","url":"/web/gmina-kobior/w-dniu-1-marca-2024-roku-odbylo-sie-uroczyste-otwarcie-nowego-budynku-gminnego-przedszkola-w-kobiorze-przy-ul-tuwima-60","pageId":20170495,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Rozwijamy się na wiosnę. Od 1 marca w Transport GZM nowe możliwości","url":"/web/gmina-kobior/rozwijamy-sie-na-wiosne-od-1-marca-w-transport-gzm-nowe-mozliwosci","pageId":20171701,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bezpłatne porady z zakresu sporządzenia PIT","url":"/web/gmina-kobior/bezplatne-porady-z-zakresu-sporzadzenia-pit","pageId":20171714,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"TAURON Dystrybucja wymienia liczniki na inteligentne","url":"/web/gmina-kobior/tauron-dystrybucja-wymienia-liczniki-na-inteligentne","pageId":20171950,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"„Przy kawie o prawie – Prawo spadkowe-dziedziczenie”","url":"/web/gmina-kobior/przy-kawie-o-prawie--prawo-spadkowe-dziedziczenie","pageId":20172120,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w roku 2024","url":"/web/gmina-kobior/rodzaje-dodatkowych-uslug-swiadczonych-przez-gmine-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci-w-roku-2024","pageId":20161311,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Gminny Dom Kultury organizuje wyjazd do teatru Bagatela na spektakl „Pomoc domowa”","url":"/web/gmina-kobior/gminny-dom-kultury-organizuje-wyjazd-do-teatru-bagatela-na-spektakl-pomoc-domowa","pageId":20172941,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bezpłatne webinarium dla seniorów i ich opiekunów - „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. I edycja”","url":"/web/gmina-kobior/bezplatne-webinarium-dla-seniorow-i-ich-opiekunow---na-co-uwazac-i-jak-nie-dac-sie-okrasc-w-internecie--bankowosc-elektroniczna-dla-seniorow-i-edycja","pageId":20173398,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Znamy kandydatów do Rady Gminy Kobiór, Rady Powiatu Pszczyńskiego, Sejmiku Województwa Śląskiego oraz na Wójta Gminy Kobiór","url":"/web/gmina-kobior/znamy-kandydatow-do-rady-gminy-kobior-rady-powiatu-pszczynskiego-sejmiku-wojewodztwa-slaskiego-oraz-na-wojta-gminy-kobior","pageId":20173403,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ukazał się nowy numer bezpłatnego Informatora Gminy Kobiór","url":"/web/gmina-kobior/ukazal-sie-nowy-numer-bezplatnego-informatora-gminy-kobior","pageId":20173600,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Jubileusz 90-lecia urodzin Pani Anieli Jaromin","url":"/web/gmina-kobior/jubileusz-90-lecia-urodzin-pani-anieli-jaromin","pageId":20173914,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ostrzeżenie dla wnioskodawców i beneficjentów programu „Czyste Powietrze”","url":"/web/gmina-kobior/ostrzezenie-dla-wnioskodawcow-i-beneficjentow-programu-czyste-powietrze","pageId":20173929,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"LGD Ziemia Pszczyńska zaprasza do udziału w pierwszym - RUNMAGEDDONIE KIDS","url":"/web/gmina-kobior/lgd-ziemia-pszczynska-zaprasza-do-udzialu-w-pierwszym---runmageddonie-kids","pageId":20174166,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Otwarto Międzygminny Dom Pomocy Społecznej „Dobre miejsce” w Kobiórze","url":"/web/gmina-kobior/otwarto-miedzygminny-dom-pomocy-spolecznej-dobre-miejsce-w-kobiorze","pageId":20174176,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Nadchodzące dyżury ekodoradcy","url":"/web/gmina-kobior/nadchodzace-dyzury-ekodoradcy6","pageId":20175023,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Jubileusz 90-lecia urodzin Pani Elżbiety Kołodziej","url":"/web/gmina-kobior/jubileusz-90-lecia-urodzin-pani-elzbiety-kolodziej","pageId":20175156,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Koncert charytatywny","url":"/web/gmina-kobior/koncert-charytatywny","pageId":20175982,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Od 15 kwietnia rusza \"Akcja Kastracja\"","url":"/web/gmina-kobior/od-15-kwietnia-rusza-akcja-kastracja","pageId":20175993,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"„Szpital Joannitas w Pszczynie, dzień dobry” – do pacjentów poradni szpitala zadzwoni bot","url":"/web/gmina-kobior/szpital-joannitas-w-pszczynie-dzien-dobry--do-pacjentow-poradni-szpitala-zadzwoni-bot","pageId":20175999,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zaproszenie na sztukę teatralną \"Chop od mojij baby\"","url":"/web/gmina-kobior/zaproszenie-na-sztuke-teatralna-chop-od-mojij-baby","pageId":20176585,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Klejnot Ziemi Pszczyńskiej. Wyróżnienie dla wyjątkowych kobiet","url":"/web/gmina-kobior/klejnot-ziemi-pszczynskiej-wyroznienie-dla-wyjatkowych-kobiet","pageId":20176832,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"2 maja - Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej","url":"/web/gmina-kobior/2-maja---dzien-flagi-rzeczpospolitej-polskiej","pageId":20177189,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Europejski Tydzień Szczepień 2024","url":"/web/gmina-kobior/europejski-tydzien-szczepien-2024","pageId":20177949,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Co ze zmianą trasy linii busowej?","url":"/web/gmina-kobior/co-ze-zmiana-trasy-linii-busowej","pageId":20178114,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wiosna w Kobiórze - konkurs fotograficzny","url":"/web/gmina-kobior/wiosna-w-kobiorze---konkurs-fotograficzny","pageId":20178312,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Uczennica Szkoły Podstawowej zajęła II miejsce w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Wojewodę Śląskiego oraz Śląską Kurator Oświaty - 20 lat Polski w Unii Europejskiej","url":"/web/gmina-kobior/uczennica-szkoly-podstawowej-zajela-ii-miejsce-w-konkursie-plastycznym-zorganizowanym-przez-wojewode-slaskiego-oraz-slaska-kurator-oswiaty---20-lat-polski-w-unii-europejskiej","pageId":20178559,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Kondolencje","url":"/web/gmina-kobior/kondolencje6","pageId":20179050,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Kobiórsko Czelodka znów na podium","url":"/web/gmina-kobior/kobiorsko-czelodka-znow-na-podium","pageId":20179253,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"4 maja, w dniu wspomnienia świętego Floriana obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Strażaka.","url":"/web/gmina-kobior/4-maja-w-dniu-wspomnienia-swietego-floriana-obchodzony-jest-miedzynarodowy-dzien-strazaka","pageId":20179377,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Skorzystaj z nieodpłatnych porad prawnych","url":"/web/gmina-kobior/skorzystaj-z-nieodplatnych-porad-prawnych","pageId":20179585,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Za nami pierwsza sesja IX kadencji Rady Gminy Kobiór","url":"/web/gmina-kobior/za-nami-pierwsza-sesja-ix-kadencji-rady-gminy-kobior","pageId":20180187,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Życzenia z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek","url":"/web/gmina-kobior/zyczenia-z-okazji-dnia-bibliotekarza-i-bibliotek","pageId":20180195,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Nadchodzące dyżury ekodoradcy","url":"/web/gmina-kobior/nadchodzace-dyzury-ekodoradcy7","pageId":20180321,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Życzenia z okazji Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej","url":"/web/gmina-kobior/zyczenia-z-okazji-dnia-pracownika-gospodarki-komunalnej","pageId":20180733,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Turniej skata o puchar Wójta Gminy Kobiór","url":"/web/gmina-kobior/turniej-skata-o-puchar-wojta-gminy-kobior","pageId":20180810,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Uroczystości kościelne związane z dniami Kobióra","url":"/web/gmina-kobior/uroczystosci-koscielne-zwiazane-z-dniami-kobiora","pageId":20181070,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Dni Kobióra 2024","url":"/web/gmina-kobior/dni-kobiora-2024","pageId":20181071,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Nie będzie zamknięcia drogi na odcinku od Kobióra do Gostyni","url":"/web/gmina-kobior/nie-bedzie-zamkniecia-drogi-na-odcinku-od-kobiora-do-gostyni","pageId":20181149,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Uczennica Szkoły Podstawowej w Kobiórze uczestniczką Wielkiej Gali","url":"/web/gmina-kobior/uczennica-szkoly-podstawowej-w-kobiorze-uczestniczka-wielkiej-gali","pageId":20181458,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Jubileusz 90-tej rocznicy urodzin Pani Marii Mazur","url":"/web/gmina-kobior/jubileusz-90-tej-rocznicy-urodzin-pani-marii-mazur","pageId":20181632,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Kobiórsko Czelodka znów triumfuje! I miejsce i Grand Prix","url":"/web/gmina-kobior/kobiorsko-czelodka-znow-triumfuje-i-miejsce-i-grand-prix","pageId":20182154,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"XXI edycja festiwalu Reggae w Stodole","url":"/web/gmina-kobior/xxi-edycja-festiwalu-reggae-w-stodole","pageId":20182399,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Spotkanie ponad podziałami","url":"/web/gmina-kobior/spotkanie-ponad-podzialami","pageId":20182487,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Gmina Kobiór partnerem KP GKS Tychy","url":"/web/gmina-kobior/gmina-kobior-partnerem-kp-gks-tychy","pageId":20182762,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"RPWiK TYCHY S.A. prosi o wypełnienie ankiety dotyczącej e-usług wodociągowych","url":"/web/gmina-kobior/rpwik-tychy-sa-prosi-o-wypelnienie-ankiety-dotyczacej-e-uslug-wodociagowych","pageId":20182939,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wspomnienie świętego Urbana I patrona gminy Kobiór","url":"/web/gmina-kobior/wspomnienie-swietego-urbana-i-patrona-gminy-kobior","pageId":20182931,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego","url":"/web/gmina-kobior/zyczenia-z-okazji-dnia-samorzadu-terytorialnego","pageId":20183906,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka","url":"/web/gmina-kobior/zawody-wedkarskie-z-okazji-dnia-dziecka2","pageId":20184017,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Kobiór z II miejscem na Międzynarodowej Spartakiadzie Młodzieży","url":"/web/gmina-kobior/kobior-z-ii-miejscem-na-miedzynarodowej-spartakiadzie-mlodziezy","pageId":20183908,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Delegacja Urzędu Gminy Kobiór na spotkaniu Miast Partnerskich","url":"/web/gmina-kobior/delegacja-urzedu-gminy-kobior-na-spotkaniu-miast-partnerskich","pageId":20184129,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Pierwsze efekty współpracy z GKS Tychy","url":"/web/gmina-kobior/pierwsze-efekty-wspolpracy-z-gks-tychy","pageId":20184135,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Tour de GZM Maraton Rowerowy wokół Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii 14 - 16 czerwca 2024 r.","url":"/web/gmina-kobior/tour-de-gzm-maraton-rowerowy-wokol-gornoslasko---zaglebiowskiej-metropolii-14---16-czerwca-2024-r","pageId":20184474,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka","url":"/web/gmina-kobior/zawody-wedkarskie-z-okazji-dnia-dziecka3","pageId":20184706,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"XIX Konkurs Gry na Fletach Podłużnych","url":"/web/gmina-kobior/xix-konkurs-gry-na-fletach-podluznych","pageId":20184729,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Mistrzostwa Kobióra w szachach do lat 18","url":"/web/gmina-kobior/mistrzostwa-kobiora-w-szachach-do-lat-18","pageId":20184773,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"IV Ogólnopolski konkurs filmowy „Świat się kręci wokół wsi” - 2024 r. ↗","url":"/web/gmina-kobior/iv-ogolnopolski-konkurs-filmowy-swiat-sie-kreci-wokol-wsi---2024-r","pageId":20184939,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Dzień Dziecka na sportowo w Szkole Podstawowej","url":"/web/gmina-kobior/dzien-dziecka-na-sportowo-w-szkole-podstawowej","pageId":20185202,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wyniki konkursu fotograficznego „Wiosna w Kobiórze\"","url":"/web/gmina-kobior/wyniki-konkursu-fotograficznego-wiosna-w-kobiorze","pageId":20185516,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zastrzeż PESEL i chroń swoje dane w mObywatelu 2.0","url":"/web/gmina-kobior/zastrzez-pesel-i-chron-swoje-dane-w-mobywatelu-20","pageId":20185699,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zaproszenie na spotkanie sprawozdawczo-wyborcze klubu Leśnik Kobiór","url":"/web/gmina-kobior/zaproszenie-na-spotkanie-sprawozdawczo-wyborcze-klubu-lesnik-kobior","pageId":20185737,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bezpłatnie sprawdź samochód przed wyjazdem na wakacje","url":"/web/gmina-kobior/bezplatnie-sprawdz-samochod-przed-wyjazdem-na-wakacje","pageId":20185793,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Nadchodzące dyżury ekodoradcy","url":"/web/gmina-kobior/nadchodzace-dyzury-ekodoradcy8","pageId":20185896,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Festiwal tańca w Gminnym Przedszkolu","url":"/web/gmina-kobior/festiwal-tanca-w-gminnym-przedszkolu","pageId":20185900,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Gminny program dofinansowania wymiany kotłów węglowych na ekologiczne w 2024 r.","url":"/web/gmina-kobior/gminny-program-dofinansowania-wymiany-kotlow-weglowych-na-ekologiczne-w-2024r","pageId":20186298,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Dzień Samorządu Terytorialnego z udziałem Pary Prezydenckiej","url":"/web/gmina-kobior/dzien-samorzadu-terytorialnego-z-udzialem-pary-prezydenckiej","pageId":20186342,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"„Rybki, czyli Sztolerki” – premiera sztuki teatralnej w Gminnym Domu Kultury","url":"/web/gmina-kobior/rybki-czyli-sztolerki--premiera-sztuki-teatralnej-w-gminnym-domu-kultury","pageId":20186580,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Jubileusz 70 lat kapłaństwa ks. prałata Bernarda Czerneckiego","url":"/web/gmina-kobior/jubileusz-70-lat-kaplanstwa-ks-pralata-bernarda-czerneckiego","pageId":20186675,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Funkcjonowanie komunikacji miejskiej w okresie wakacji letnich","url":"/web/gmina-kobior/funkcjonowanie-komunikacji-miejskiej-w-okresie-wakacji-letnich","pageId":20186751,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Przygotuj się na Lato z Narodowym Funduszem Zdrowia","url":"/web/gmina-kobior/przygotuj-sie-na-lato-z-narodowym-funduszem-zdrowia","pageId":20186960,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Kobiórskie wakacje 2024","url":"/web/gmina-kobior/kobiorskie-wakacje-2024","pageId":20186964,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Pierwszy w tej kadencji konwent włodarzy","url":"/web/gmina-kobior/pierwszy-w-tej-kadencji-konwent-wlodarzy","pageId":20187263,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Uruchomiliśmy profil na Facebooku","url":"/web/gmina-kobior/uruchomilismy-profil-na-facebooku","pageId":20187277,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Nowe miejsca parkingowe tylko dla klientów Urzędu Gminy","url":"/web/gmina-kobior/nowe-miejsca-parkingowe-tylko-dla-klientow-urzedu-gminy","pageId":20187330,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wybrano nowy zarząd klubu Leśnik Kobiór","url":"/web/gmina-kobior/wybrano-nowy-zarzad-klubu-lesnik-kobior","pageId":20187332,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Boiska wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej będą ogólnodostępne","url":"/web/gmina-kobior/boiska-wielofunkcyjne-przy-szkole-podstawowej-beda-ogolnodostepne","pageId":20187352,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wizyta, której się nie zapomina","url":"/web/gmina-kobior/wizyta-ktorej-sie-nie-zapomina","pageId":20187489,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Sportowa Sobota w Goczałkowicach-Zdroju","url":"/web/gmina-kobior/sportowa-sobota-w-goczalkowicach-zdroju","pageId":20187878,"parentPageId":20110330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informacja o przystąpieniu Gminy Kobiór do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 30 kwietnia 2023 r.","url":"/web/gmina-kobior/informacja-o-przystapieniu-gminy-kobior-do-zakupu-paliwa-stalego-z-przeznaczeniem-dla-gospodarstw-domowych-do-dnia-30-kwietnia-2023-r","pageId":20118061,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023r.","url":"/web/gmina-kobior/wysokosc-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-od-1-stycznia-2023r","pageId":20117772,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy Kobiór","url":"/web/gmina-kobior/ogloszenie-o-sesji-rady-gminy-kobior","pageId":20117776,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach informuje, iż z uwagi na złożenie wniosków na pulę przekraczającą planowany budżet Programu z dniem 14.04.2023 r. wstrzymuje nabór wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Przydomowa oczyszczalnia","url":"/web/gmina-kobior/wojewodzki-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej-w-katowicach-informuje-iz-z-uwagi-na-zlozenie-wnioskow-na-pule-przekraczajaca-planowany-budzet-programu-z-dniem-14042023-r-wstrzymuje-nabor-wnioskow-na-dofinansowanie-przedsiewziec-w-ramach-programu-przydomowa-oczyszczalnia","pageId":20118484,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Postanowienie nr 34/2023 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Kobiór do stanu faktycznego","url":"/web/gmina-kobior/postanowienie-nr-342023-komisarza-wyborczego-w-bielsku-bialej-i-z-dnia-28-kwietnia-2023-r-w-sprawie-dostosowania-opisu-granic-okregow-wyborczych-gminy-kobior-do-stanu-faktycznego","pageId":20119271,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Postanowienie nr 35/2023 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I z dnia 28 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Kobiór na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych","url":"/web/gmina-kobior/postanowienie-nr-352023-komisarza-wyborczego-w-bielsku-bialej-i-z-dnia-28-kwietnia-2023-r-zmieniajace-postanowienie-w-sprawie-podzialu-gminy-kobior-na-stale-obwody-glosowania-ustalenia-ich-numerow-granic-oraz-siedzib-obwodowych-komisji-wyborczych","pageId":20119273,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 r. na terenie Gminy Kobiór","url":"/web/gmina-kobior/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadan-publicznych-w-2023-r-na-terenie-gminy-kobior","pageId":20118328,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"II rata opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych","url":"/web/gmina-kobior/ii-rata-oplaty-za-korzystanie-z-zezwolen-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych","pageId":20121727,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zamówienie publiczne - Modernizacja energetyczna dwóch budynków komunalnych w Kobiórze","url":"/web/gmina-kobior/zamowienie-publiczne---modernizacja-energetyczna-dwoch-budynkow-komunalnych-w-kobiorze","pageId":20121829,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy Kobiór","url":"/web/gmina-kobior/ogloszenie-o-sesji-rady-gminy-kobior2","pageId":20121865,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wybory ławników sądowych w 2023r.","url":"/web/gmina-kobior/wybory-lawnikow-sadowych-w-2023r","pageId":20125043,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy","url":"/web/gmina-kobior/informacja-o-zamiarze-przeprowadzenia-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-na-odbior-transport-i-zagospodarowanie-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci-na-ktorych-nie-zamieszkuja-mieszkancy","pageId":20126065,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja w sprawie debaty nad raportem o stanie Gminy Kobiór za 2022 rok","url":"/web/gmina-kobior/informacja-w-sprawie-debaty-nad-raportem-o-stanie-gminy-kobior-za-2022-rok","pageId":20126226,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 r. na terenie Gminy Kobiór","url":"/web/gmina-kobior/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadan-publicznych-w-2023-r-na-terenie-gminy-kobior2","pageId":20126275,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych","url":"/web/gmina-kobior/zawiadomienie-o-rozpoczeciu-robot-budowlanych","pageId":20127083,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zapytanie ofertowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej","url":"/web/gmina-kobior/zapytanie-ofertowe-gminnego-osrodka-pomocy-spolecznej","pageId":20127223,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje opiekunów prawnych","url":"/web/gmina-kobior/gminny-osrodek-pomocy-spolecznej-poszukuje-opiekunow-prawnych","pageId":20127222,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Gmina Kobiór prowadzi konkursy ofert","url":"/web/gmina-kobior/gmina-kobior-prowadzi-konkursy-ofert","pageId":20127220,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Kobiór","url":"/web/gmina-kobior/ogloszenie-o-sesji-rady-gminy-kobior3","pageId":20128892,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o zmianach w organizacji ruchu w terminie 5 lipca - 5 września 2023 r.","url":"/web/gmina-kobior/informacja-o-zmianach-w-organizacji-ruchu-w-terminie-5-lipca---5-wrzesnia-2023-r","pageId":20130548,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Tymczasowa zmiana godzin otwarcia Biblioteki","url":"/web/gmina-kobior/tymczasowa-zmiana-godzin-otwarcia-biblioteki","pageId":20133732,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Nabór na stanowisko - nauczyciel wychowania przedszkolnego ↗","url":"/web/gmina-kobior/nabor-na-stanowisko-nauczyciel-wychowania-przedszkolnego","pageId":20134088,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ogłoszenie dotyczące zmiany czasu pracy Urzędu Stanu Cywilnego","url":"/web/gmina-kobior/ogloszenie-dotyczace-zmiany-czasu-pracy-usc","pageId":20134479,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wójt Gminy Kobiór ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż mienia ruchomego – używany samochód ciężarowy skrzyniowy NISSAN CABSTAR o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.","url":"/web/gmina-kobior/wojt-gminy-kobior-oglasza-przetarg-ofertowy-na-sprzedaz-mienia-ruchomego--uzywany-samochod-ciezarowy-skrzyniowy-nissan-cabstar-o-dopuszczalnej-masie-calkowitej-do-35-t","pageId":20136949,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Przypomnienie o dofinansowaniu wymiany kotłów węglowych","url":"/web/gmina-kobior/przypomnienie-o-dofinansowaniu-wymiany-kotlow-weglowych","pageId":20137405,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej","url":"/web/gmina-kobior/informacja-gminnego-osrodka-pomocy-spolecznej","pageId":20138226,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wnioski PFRON Aktywny Samorząd moduł I – likwidacja barier utrudniających osobom z niepełnosprawnością aktywizację społeczną i zawodową do 31.08.2023 r.","url":"/web/gmina-kobior/wnioski-pfron-aktywny-samorzad-modul-i--likwidacja-barier-utrudniajacych-osobom-z-niepelnosprawnoscia-aktywizacje-spoleczna-i-zawodowa-do-31082023-r","pageId":20138810,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ogłoszenie o czasowej przerwie w pracy","url":"/web/gmina-kobior/ogloszenie-o-czasowej-przerwie-w-pracy","pageId":20139529,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Kobiór","url":"/web/gmina-kobior/ogloszenie-o-sesji-rady-gminy-kobior4","pageId":20139530,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej na terenie Gminy Kobiór na okres 3 lat","url":"/web/gmina-kobior/ogloszenie-taryfy-dla-zbiorowego-odprowadzania-sciekow-obowiazujacej-na-terenie-gminy-kobior-na-okres-3-lat","pageId":20141310,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o naborze na stanowisko Asystenta Rodziny ↗","url":"/web/gmina-kobior/ogloszenie-gminnego-osrodka-pomocy-spolecznej-o-naborze-na-stanowisko-asystenta-rodziny","pageId":20141432,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Prośba o udział w ankiecie","url":"/web/gmina-kobior/prosba-o-udzial-w-ankiecie","pageId":20142185,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zmiana w zakresie obsługi przez bus relacji Tychy-Kobiór-Pszczyna, Pszczyna-Kobiór-Tychy przystanku Kobiór Centralna (na Osiedlu)","url":"/web/gmina-kobior/zmiana-w-zakresie-obslugi-przez-bus-relacji-tychy-kobior-pszczyna-pszczyna-kobior-tychy-przystanku-kobior-centralna-na-osiedlu","pageId":20142539,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Kobiór","url":"/web/gmina-kobior/ogloszenie-o-sesji-rady-gminy-kobior5","pageId":20143294,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury i inżynierii komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej","url":"/web/gmina-kobior/ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-urzednicze-ds-infrastruktury-i-inzynierii-komunalnej-w-referacie-gospodarki2","pageId":20143670,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informacja o zamknięciu ul. Tuwima","url":"/web/gmina-kobior/informacja-o-zamknieciu-ul-tuwima","pageId":20144617,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zamówienie publiczne - Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kobiór w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024","url":"/web/gmina-kobior/zamowienie-publiczne---swiadczenie-uslug-odbierania-i-zagospodarowania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci-na-terenie-gminy-kobior-w-okresie-od-01012024-do-31122024","pageId":20144619,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego","url":"/web/gmina-kobior/przetarg-nieograniczony-na-najem-lokalu-uzytkowego2","pageId":20144699,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zawiadomienie Gminnego Przedszkola w Kobiórze","url":"/web/gmina-kobior/zawiadomienie-gminnego-przedszkola-w-kobiorze","pageId":20148115,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy Kobiór","url":"/web/gmina-kobior/ogloszenie-o-sesji-rady-gminy-kobior6","pageId":20148185,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"I przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego","url":"/web/gmina-kobior/i-przetarg-nieograniczony-na-najem-lokalu-uzytkowego2","pageId":20148773,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Konsultacje społeczne Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok","url":"/web/gmina-kobior/konsultacje-spoleczne-programu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-i-innymi-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-2024-rok2","pageId":20151050,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zapytanie ofertowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczenj w Kobiórze na usługi pogrzebowe w 2023 roku ↗","url":"/web/gmina-kobior/zapytanie-ofertowe-gminnego-osrodka-pomocy-spoleczenj-w-kobiorze-na-uslugi-pogrzebowe-w-2023-roku","pageId":20151055,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Kobiór","url":"/web/gmina-kobior/ogloszenie-o-sesji-rady-gminy-kobior7","pageId":20154947,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy w zakresie publicznego transportu zbiorowego","url":"/web/gmina-kobior/ogloszenie-o-zamiarze-bezposredniego-zawarcia-umowy-w-zakresie-publicznego-transportu-zbiorowego","pageId":20157499,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Przetarg ofertowy na sprzedaż mienia ruchomego - kosiarka bijakowa przednia Muthing MU-C100","url":"/web/gmina-kobior/przetarg-ofertowy-na-sprzedaz-mienia-ruchomego---kosiarka-bijakowa-przednia-muthing-mu-c100","pageId":20159814,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Kobiór","url":"/web/gmina-kobior/ogloszenie-o-sesji-rady-gminy-kobior8","pageId":20159857,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zamówienie publiczne - Rewitalizacja zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul. Rodzinnej 97 w Kobiórze z przeznaczeniem na mieszkania socjalne","url":"/web/gmina-kobior/zamowienie-publiczne---rewitalizacja-zabytkowego-budynku-mieszkalnego-przy-ul-rodzinnej-97-w-kobiorze-z-przeznaczeniem-na-mieszkania-socjalne","pageId":20159955,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego w dniu 28 grudnia","url":"/web/gmina-kobior/komunikat-w-sprawie-przyjmowania-wnioskow-o-wydanie-dowodu-osobistego-w-dniu-28-grudnia","pageId":20159987,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów Gminy Kobiór","url":"/web/gmina-kobior/ogloszenie-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-dla-fragmentow-gminy-kobior","pageId":20161497,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Przypominamy o obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych wraz z dokonaniem opłaty - termin do 31 stycznia 2024 roku","url":"/web/gmina-kobior/przypominamy-o-obowiaku-zlozenia-oswiadczenia-o-wartosci-sprzedazy-napojow-alkoholowych-wraz-z-dokonaniem-oplaty---termin-do-31-stycznia-2024-roku","pageId":20161918,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zaproszenie do składania ofert","url":"/web/gmina-kobior/zaproszenie-do-skladania-ofert2","pageId":20162151,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Referat Finansowo-Budżetowy przypomina o terminach składania deklaracji podatkowych przez osoby prawne","url":"/web/gmina-kobior/referat-finansowo-budzetowy-przypomina-o-terminach-skladania-deklaracji-podatkowych-przez-osoby-prawne","pageId":20162303,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zmiana godzin pracy Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych","url":"/web/gmina-kobior/zmiana-godzin-pracy-urzedu-stanu-cywilnego-ewidencji-ludnosci-i-dowodow-osobistych","pageId":20163445,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Kobiór","url":"/web/gmina-kobior/ogloszenie-o-sesji-rady-gminy-kobior9","pageId":20163460,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Nabór wniosków do Programu ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024","url":"/web/gmina-kobior/nabor-wnioskow-do-programu-opieka-wytchnieniowa--edycja-2024","pageId":20164391,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wójt Gminy Kobiór ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących mienie Komunalne gminy Kobiór","url":"/web/gmina-kobior/wojt-gminy-kobior-oglasza-przetarg-ustny-nieograniczony-na-zbycie-nieruchomosci-stanowiacych-mienie-komunalne-gminy-kobior","pageId":20165842,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zaproszenie do złożenia oferty na budowę altany z grillem plenerowym na terenie Gminnego Ośrodka Sportu","url":"/web/gmina-kobior/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-budowe-altany-z-grillem-plenerowym-na-terenie-gminnego-osrodka-sportu","pageId":20166231,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Kobiór","url":"/web/gmina-kobior/ogloszenie-o-sesji-rady-gminy-kobior10","pageId":20168558,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Komunikat w sprawie możliwości umieszczenia materiałów wyborczych na urządzeniach i gruntach stanowiących własność Gminy Kobiór","url":"/web/gmina-kobior/komunikat-w-sprawie-mozliwosci-umieszczenia-materialow-wyborczych-na-urzadzeniach-i-gruntach-stanowiacych-wlasnosc-gminy-kobior","pageId":20169537,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: „Renowacja zabytkowego krzyża przydrożnego z 1887r. wraz z przeniesieniem w pobliże jego historycznej lokalizacji”","url":"/web/gmina-kobior/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-zadanie-pn-renowacja-zabytkowego-krzyza-przydroznego-z-1887r-wraz-z-przeniesieniem-w-poblize-jego-historycznej-lokalizacji","pageId":20169577,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informacja o wyznaczeniu apteki „Na Bielskiej” z siedzibą w Pszczynie przy ul. Bielskiej 2 do pełnienia dyżurów w porze nocnej w 2024 r.","url":"/web/gmina-kobior/informacja-o-wyznaczeniu-apteki-na-bielskiej-z-siedziba-w-pszczynie-przy-ul-bielskiej-2-do-pelnienia-dyzurow-w-porze-nocnej-w-2024-r","pageId":20170736,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ogłoszenie o otwartym naborze Lokalnej Organizacji Partnerskiej (OPL) w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościowa (FEPŻ) 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowanego w Podprogramie 2023","url":"/web/gmina-kobior/ogloszenie-o-otwartym-naborze-lokalnej-organizacji-partnerskiej-opl-w-ramach-programu-fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-fepz-2021-2027-wspolfinansowanego-z-europejskiego-funduszu-spolecznego-plus-realizowanego-w-podprogramie-2023","pageId":20171700,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informacja o skróconym czasie pracy biur USC, EL oraz DO","url":"/web/gmina-kobior/informacja-o-skroconym-czasie-pracy-biur-usc-el-oraz-do","pageId":20172250,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Kobiór","url":"/web/gmina-kobior/ogloszenie-o-sesji-rady-gminy-kobior11","pageId":20173135,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie o skróconym czasie pracy Urzędu Gminy","url":"/web/gmina-kobior/ogloszenie-o-skroconym-czasie-pracy-urzedu-gminy","pageId":20173958,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ogłoszenie o skróconym czasie pracy Urzędu Gminy","url":"/web/gmina-kobior/ogloszenie-o-skroconym-czasie-pracy-urzedu-gminy2","pageId":20174998,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ogłoszenie o wstrzymaniu naboru wniosków w Programie Przydomowa Oczyszczalnia","url":"/web/gmina-kobior/ogloszenie-o-wstrzymaniu-naboru-wnioskow-w-programie-przydomowa-oczyszczalnia","pageId":20176001,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu pn. „50 kW na start” - środki dla przedsiębiorców","url":"/web/gmina-kobior/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-pn-50-kw-na-start---srodki-dla-przedsiebiorcow","pageId":20176003,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informacja o poddaniu konsultacjom społecznym projektu „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kobiór na lata 2024-2026”","url":"/web/gmina-kobior/informacja-o-poddaniu-konsultacjom-spolecznym-projektu-programu-ograniczenia-niskiej-emisji-dla-gminy-kobior-na-lata-2024-2026","pageId":20176196,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ogłoszenia o skróconym czasie pracy Urzędu Gminy","url":"/web/gmina-kobior/ogloszenia-o-skroconym-czasie-pracy-urzedu-gminy","pageId":20176835,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Gmina Kobiór, zwraca się z zapytaniem ofertowym na zakup i dostawę rębaka napędzanego silnikiem spalinowym.","url":"/web/gmina-kobior/gmina-kobior-zwraca-sie-z-zapytaniem-ofertowym-na-zakup-i-dostawe-rebaka-napedzanego-silnikiem-spalinowym","pageId":20177058,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Protokół inwentaryzacyjny dotyczący komunalizacji mienia Skarbu Państwa","url":"/web/gmina-kobior/protokol-inwentaryzacyjny-dotyczacy-komunalizacji-mienia-skarbu-panstwa","pageId":20177187,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Przetarg ofertowy na sprzedaż mienia ruchomego: brama przesuwna stalowa + przęsła ogrodzeniowe stalowe","url":"/web/gmina-kobior/przetarg-ofertowy-na-sprzedaz-mienia-ruchomego-brama-przesuwna-stalowa--przesla-ogrodzeniowe-stalowe2","pageId":20177326,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Kobiór","url":"/web/gmina-kobior/ogloszenie-o-sesji-rady-gminy-kobior12","pageId":20177896,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Komunikat o dniu wolnym od pracy w dniu 2 maja 2024 r.","url":"/web/gmina-kobior/komunikat-o-dniu-wolnym-od-pracy-w-dniu-2-maja-2024-r","pageId":20178116,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Kobiór","url":"/web/gmina-kobior/ogloszenie-o-sesji-rady-gminy-kobior13","pageId":20179312,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zawiadomienie o możliwości wskazywania osób do składu Komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kobiór w 2024 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia","url":"/web/gmina-kobior/zawiadomienie-o-mozliwosci-wskazywania-osob-do-skladu-komisji-konkursowej-powolanej-do-opiniowania-zlozonych-ofert-w-zwiazku-z-ogloszeniem-otwartego-konkursu-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadan-publicznych-gminy-kobior-w-2024-roku-w-zakresie-ochrony-i-promocji-zdrowia","pageId":20182753,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Komunikat o dniu wolnym od pracy w dniu 31 maja 2024 r.","url":"/web/gmina-kobior/komunikat-o-dniu-wolnym-od-pracy-w-dniu-31-maja-2024-r","pageId":20182757,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ogłoszenie o posiedzeniach Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa oraz Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia Rady Gminy","url":"/web/gmina-kobior/ogloszenie-o-posiedzeniach-komisji-gospodarki-przestrzennej-komunalnej-i-rolnictwa-oraz-komisji-kultury-oswiaty-i-zdrowia-rady-gminy","pageId":20182760,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ogłoszenie dotyczące niedzielnego meczu GKS Tychy - Górnik Łęczna","url":"/web/gmina-kobior/ogloszenie-dotyczace-niedzielnego-meczu-gks-tychy---gornik-leczna","pageId":20183424,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Kobiór","url":"/web/gmina-kobior/ogloszenie-o-sesji-rady-gminy-kobior14","pageId":20184492,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej","url":"/web/gmina-kobior/ogloszenie-o-konkursie-na-stanowisko-dyrektora-szkoly-podstawowej2","pageId":20184816,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania przetargowego","url":"/web/gmina-kobior/informacja-o-zamiarze-przeprowadzenia-postepowania-przetargowego","pageId":20185718,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie o skróconym czasie pracy biura Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych","url":"/web/gmina-kobior/ogloszenie-o-skroconym-czasie-pracy-biura-urzedu-stanu-cywilnego-ewidencji-ludnosci-i-dowodow-osobistych","pageId":20185831,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Kobiór przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w 2024 roku","url":"/web/gmina-kobior/wykaz-nieruchomosci-stanowiacych-mienie-komunalne-gminy-kobior-przeznaczonych-do-sprzedazy-w-trybie-bezprzetargowym-w-2024-roku3","pageId":20185899,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. kadr","url":"/web/gmina-kobior/ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-urzednicze-ds-kadr2","pageId":20186959,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. kultury, promocji i zaopatrzenia","url":"/web/gmina-kobior/ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-urzednicze-ds-kultury-promocji-i-zaopatrzenia2","pageId":20187336,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnego Domu Kultury w Kobiórze","url":"/web/gmina-kobior/ogloszenie-o-konkursie-na-stanowisko-dyrektora-gminnego-domu-kultury-w-kobiorze2","pageId":20187488,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ogłoszenie o zmianie programu priorytetowego „Czyste Powietrze”","url":"/web/gmina-kobior/ogloszenie-o-zmianie-programu-priorytetowego-czyste-powietrze","pageId":20187876,"parentPageId":20110331,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Referendum Ogólnokrajowe - 15 października 2023 r.","url":"/web/gmina-kobior/referendum-ogolnokrajowe-15-pazdziernika-2023-r","pageId":20122593,"parentPageId":20115835,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 15 października 2023 r.","url":"/web/gmina-kobior/wybory-do-sejmu-rzeczypospolitej-polskiej-i-do-senatu-rzeczypospolitej-polskiej-15-pazdziernika-2023-r","pageId":20115838,"parentPageId":20115835,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Wybory Samorządowe - 7 kwietnia 2024 r. (21 kwietnia 2024 r. - II tura wyborów Wójta Gminy)","url":"/web/gmina-kobior/wybory-samorzadowe-7-kwietnia-2024-r","pageId":20158640,"parentPageId":20115835,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Wybory do Parlamentu Europejskiego - 9 czerwca 2024 r.","url":"/web/gmina-kobior/wybory-do-parlamentu-europejskiego---9-czerwca-2024-r","pageId":20172633,"parentPageId":20115835,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Informacje dla Radnych ↗","url":"/web/gmina-kobior/informacje-dla-radnych","pageId":20119934,"parentPageId":20114811,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Kadencja IX (2024 - 2029)","url":"/web/gmina-kobior/kadencja-ix-2024---2029","pageId":20179587,"parentPageId":20114811,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Kadencja VIII (2018 - 2024)","url":"/web/gmina-kobior/kadencja-viii-2018---2024","pageId":20115591,"parentPageId":20114811,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Kierownictwo Urzędu","url":"/web/gmina-kobior/kierownictwo-urzedu","pageId":20115829,"parentPageId":20114808,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Statut","url":"/web/gmina-kobior/statut","pageId":20115827,"parentPageId":20114808,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Regulamin organizacyjny","url":"/web/gmina-kobior/regulamin-organizacyjny","pageId":20115828,"parentPageId":20114808,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zarządzenia Wójta Gminy","url":"/web/gmina-kobior/zarzadzenia-wojta-gminy","pageId":20114810,"parentPageId":20114808,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Oświadczenia majątkowe","url":"/web/gmina-kobior/oswiadczenia-majatkowe3","pageId":20118056,"parentPageId":20114808,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Finanse Gminy","url":"/web/gmina-kobior/finanse-gminy","pageId":20117332,"parentPageId":20114808,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Konta bankowe","url":"/web/gmina-kobior/konta-bankowe","pageId":20115316,"parentPageId":20114808,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Dane do faktur","url":"/web/gmina-kobior/dane-do-faktur","pageId":20120492,"parentPageId":20114808,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raport o stanie Gminy","url":"/web/gmina-kobior/raport-o-stanie-gminy","pageId":20115826,"parentPageId":20114808,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej","url":"/web/gmina-kobior/postanowienie-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej-z-dnia-8-sierpnia-2023-r-w-sprawie-zarzadzenia-wyborow-do-sejmu-rzeczypospolitej-polskiej-i-do-senatu-rzeczypospolitej-polskiej","pageId":20138218,"parentPageId":20115838,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.","url":"/web/gmina-kobior/obwieszczenie-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-14-sierpnia-2023-r-o-okregach-wyborczych-w-wyborach-do-sejmu-rzeczypospolitej-polskiej-i-do-senatu-rzeczypospolitej-polskiej-zarzadzonych-na-dzien-15-pazdziernika-2023-r","pageId":20138219,"parentPageId":20115838,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zarządzenie nr 72/V/2023 Wójta Gminy Kobiór z dnia 21.08.2023r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 15 października 2023 r.","url":"/web/gmina-kobior/zarzadzenie-nr-72v2023-wojta-gminy-kobior-z-dnia-21082023r-w-sprawie-wyznaczenia-miejsc-przeznaczonych-na-bezplatne-umieszczanie-urzedowych-obwieszczen-wyborczych-i-plakatow-wszystkich-komitetow-wyborczych-w-wyborach-do-sejmu-rzeczypospolitej-polskiej-i-do-senatu-rzeczypospolitej-polskiej-w-dniu-15-pazdziernika-2023-r","pageId":20138952,"parentPageId":20115838,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zaświadczenie o prawie do głosowania ↗","url":"/web/gmina-kobior/zaswiadczenie-o-prawie-do-glosowania-","pageId":20140965,"parentPageId":20115838,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zgłoś zamiar głosowania przez pełnomocnika ↗","url":"/web/gmina-kobior/zglos-zamiar-glosowania-przez-pelnomocnika-","pageId":20140966,"parentPageId":20115838,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zgłoś, że chcesz głosować korespondencyjnie ↗","url":"/web/gmina-kobior/zglos-ze-chcesz-glosowac-korespondencyjnie-","pageId":20140967,"parentPageId":20115838,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zmień miejsce głosowania ↗","url":"/web/gmina-kobior/zmien-miejsce-glosowania-","pageId":20140968,"parentPageId":20115838,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zmień obwód głosowania lub dopisz się do CRW ↗","url":"/web/gmina-kobior/zmien-obwod-glosowania-lub-dopisz-sie-do-crw-","pageId":20140969,"parentPageId":20115838,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Druki, wnioski do pobrania","url":"/web/gmina-kobior/druki-wnioski-do-pobrania","pageId":20140970,"parentPageId":20115838,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Bielsku-Białej I z dnia 30 sierpnia 2023 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach","url":"/web/gmina-kobior/informacja-okregowej-komisji-wyborczej-w-bielsku-bialej-i-z-dnia-30-sierpnia-2023-r-o-skladzie-siedzibie-i-pelnionych-dyzurach","pageId":20141183,"parentPageId":20115838,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I z dnia 15 września 2023 r. dot. dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych","url":"/web/gmina-kobior/informacja-komisarza-wyborczego-w-bielsku-bialej-i-z-dnia-15-wrzesnia-2023-r-dot-dodatkowych-zgloszen-kandydatow-na-czlonkow-obwodowych-komisji-wyborczych","pageId":20143006,"parentPageId":20115838,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika","url":"/web/gmina-kobior/informacja-o-numerach-oraz-granicach-obwodow-glosowania-wyznaczonych-siedzibach-obwodowych-komisji-wyborczych-oraz-mozliwosci-glosowania-korespondencyjnego-i-przez-pelnomocnika","pageId":20144180,"parentPageId":20115838,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Postanowienie nr 91/2023 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych","url":"/web/gmina-kobior/postanowienie-nr-912023-komisarza-wyborczego-w-bielsku-bialej-i-z-dnia-25-wrzesnia-2023-r-w-sprawie-powolania-obwodowych-komisji-wyborczych","pageId":20144320,"parentPageId":20115838,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacje obwodowych komisji wyborczych nr 1,2,3 o siedzibie, składzie i godzinie rozpoczęcia pracy w dniu głosowania 15 października 2023 r.","url":"/web/gmina-kobior/informacje-obwodowych-komisji-wyborczych-nr-123-o-siedzibie-skladzie-i-godzinie-rozpoczecia-pracy-w-dniu-glosowania-15-pazdziernika-2023-r","pageId":20144766,"parentPageId":20115838,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Komunikat w sprawie możliwości umieszczania materiałów wyborczych na urządzeniach stanowiących własność Gminy Kobiór","url":"/web/gmina-kobior/komunikat-w-sprawie-mozliwosci-umieszczania-materialow-wyborczych-na-urzadzeniach-stanowiacych-wlasnosc-gminy-kobior","pageId":20145299,"parentPageId":20115838,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informacja o organizacji w gminie Kobiór bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów","url":"/web/gmina-kobior/informacja-o-organizacji-w-gminie-kobior-bezplatnego-gminnego-przewozu-pasazerskiego-w-dniu-wyborow","pageId":20145902,"parentPageId":20115838,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Frekwencja w Gminie Kobiór na godzinę 12:00","url":"/web/gmina-kobior/frekwencja-w-gminie-kobior-na-godzine-1200","pageId":20146944,"parentPageId":20115838,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Frekwencja w Gminie Kobiór na godzinę 17:00","url":"/web/gmina-kobior/frekwencja-w-gminie-kobior-na-godzine-1700","pageId":20146945,"parentPageId":20115838,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wyniki wyborów w Gminie Kobiór","url":"/web/gmina-kobior/wyniki-wyborow-w-gminie-kobior","pageId":20146946,"parentPageId":20115838,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa","url":"/web/gmina-kobior/uchwala-sejmu-rzeczypospolitej-polskiej-z-dnia-17-sierpnia-2023-r-o-zarzadzeniu-referendum-ogolnokrajowego-w-sprawach-o-szczegolnym-znaczeniu-dla-panstwa","pageId":20138276,"parentPageId":20122593,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wyniki referendum w Gminie Kobiór","url":"/web/gmina-kobior/wyniki-referendum-w-gminie-kobior","pageId":20146947,"parentPageId":20122593,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wyższe świadczenia KRUS od 1 marca 2023 r.","url":"/web/gmina-kobior/wyzsze-swiadczenia-krus-od-1-marca-2023-r","pageId":20117773,"parentPageId":20116198,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 marca 2023 r.","url":"/web/gmina-kobior/nowe-kwoty-przychodu-decydujace-o-zmniejszeniu-lub-zawieszeniu-swiadczen-emerytalno-rentowych-od-dnia-1-marca-2023-r","pageId":20117774,"parentPageId":20116198,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informacja o wysokości rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego za 2023 r.","url":"/web/gmina-kobior/informacja-o-wysokosci-rocznej-kwoty-granicznej-podatku-dochodowego-za-2023-r","pageId":20121631,"parentPageId":20116198,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zmiany dotyczące zasiłku pogrzebowego wypłacanego przez KRUS","url":"/web/gmina-kobior/zmiany-dotyczace-zasilku-pogrzebowego-wyplacanego-przez-krus","pageId":20122829,"parentPageId":20116198,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zmiany dla rolników w 2023","url":"/web/gmina-kobior/zmiany-dla-rolnikow-w-2023","pageId":20133445,"parentPageId":20116198,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Nowy adres strony internetowej KRUS","url":"/web/gmina-kobior/nowy-adres-strony-internetowej-krus","pageId":20135496,"parentPageId":20116198,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego obliczy podatek dochodowy za 2023 rok od większości wypłaconych emerytur i rent oraz rodzicielskich świadczeń uzupełniających","url":"/web/gmina-kobior/kasa-rolniczego-ubezpieczenia-spolecznego-obliczy-podatek-dochodowy-za-2023-rok-od-wiekszosci-wyplaconych-emerytur-i-rent-oraz-rodzicielskich-swiadczen-uzupelniajacych","pageId":20163110,"parentPageId":20116198,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zwrot podatku akcyzowego","url":"/web/gmina-kobior/zwrot-podatku-akcyzowego","pageId":20165831,"parentPageId":20116198,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Dopłaty do kukurydzy – wnioski do 29 lutego, biura powiatowe czynne dłużej","url":"/web/gmina-kobior/doplaty-do-kukurydzy--wnioski-do-29-lutego-biura-powiatowe-czynne-dluzej","pageId":20169542,"parentPageId":20116198,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego","url":"/web/gmina-kobior/badanie-poglowia-swin-oraz-produkcji-zywca-wieprzowego","pageId":20184475,"parentPageId":20116198,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Obwieszczenie IFXV.7840.5.16.2022 z dnia 1 grudnia 2022 r.","url":"/web/gmina-kobior/obwieszczenie-ifxv78405162022-z-dnia-1-grudnia-2022-r","pageId":20118367,"parentPageId":20116709,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie IFXIII.747.54.2022 z dnia 19 lipca 2023 r.","url":"/web/gmina-kobior/obwieszczenie-ifxiii747542022-z-dnia-19-lipca-2023-r","pageId":20134208,"parentPageId":20116709,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie IFXIII.747.54.2022 z dnia 19 lipca 2023 r.","url":"/web/gmina-kobior/obwieszczenie-ifxiii747542022-z-dnia-19-lipca-2023-r2","pageId":20134209,"parentPageId":20116709,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie GP.6220.02.05.2023 z dnia 8 sierpnia 2023 r.","url":"/web/gmina-kobior/obwieszczenie","pageId":20136787,"parentPageId":20116709,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Obwieszczenie IFXIII.747.54.2022 z dnia 16 sierpnia 2023 r.","url":"/web/gmina-kobior/obwieszczenie-ifxiii747542022-z-dnia-16-sierpnia-2023-r","pageId":20138232,"parentPageId":20116709,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie DLI-I.7620.31.2022.LB.6 z dnia 20 września 2023 r.","url":"/web/gmina-kobior/obwieszczenie-dli-i7620312022lb6-z-dnia-20-wrzesnia-2023-r","pageId":20144468,"parentPageId":20116709,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie GP.6220.02.06.2023 z dnia 15.09.2023 r.","url":"/web/gmina-kobior/obwieszczenie-gp622002062023-z-dnia-15092023-r","pageId":20147446,"parentPageId":20116709,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie GP.6220.02.07.2023 z dnia 15.09.2023 r.","url":"/web/gmina-kobior/obwieszczenie-gp622002072023-z-dnia-15092023-r","pageId":20147450,"parentPageId":20116709,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z 12 stycznia 2024 r.","url":"/web/gmina-kobior/obwieszczenie-wojewody-slaskiego-z-12-stycznia-2024-r","pageId":20162506,"parentPageId":20116709,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Kobiór z dnia 3.04.2024 r.","url":"/web/gmina-kobior/obwieszczenie-wojta-gminy-kobior-z-dnia-3042024-r","pageId":20175045,"parentPageId":20116709,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Kościół p.w. Najświętszej Maryi Panny w Kobiórze","url":"/web/gmina-kobior/kosciol-pw-najswietszej-maryi-panny-w-kobiorze","pageId":20122027,"parentPageId":20122091,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Grota Matki Boskiej z Lourdes","url":"/web/gmina-kobior/grota-matki-boskiej-z-lourdes","pageId":20119059,"parentPageId":20122091,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Dąb papieski","url":"/web/gmina-kobior/dab-papieski","pageId":20122083,"parentPageId":20122091,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zameczek Myśliwski Promnice","url":"/web/gmina-kobior/zameczek-mysliwski-promnice","pageId":20113451,"parentPageId":20122091,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Izba Regionalna - Smolarnia","url":"/web/gmina-kobior/izba-regionalna-smolarnia","pageId":20120436,"parentPageId":20122091,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Obelisk upamiętniający więźniów podobozu KL Auschwitz-Birkenau w Kobiórze","url":"/web/gmina-kobior/obelisk-upamietniajacy-wiezniow-podobozu-kl-auschwitz-birkenau-w-kobiorze","pageId":20122086,"parentPageId":20122091,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Krzyż przydrożny","url":"/web/gmina-kobior/krzyz-przydrozny","pageId":20122076,"parentPageId":20122091,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zbiorniki wodne - \"Dolina Trzech Stawów\"","url":"/web/gmina-kobior/zbiorniki-wodne---dolina-trzech-stawow","pageId":20122085,"parentPageId":20122091,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Rezerwat Przyrody \"Babczyna Dolina\"","url":"/web/gmina-kobior/rezerwat-przyrody-babczyna-dolina","pageId":20122084,"parentPageId":20122091,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":" Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobiór","url":"/web/gmina-kobior/regulamin-utrzymania-czystosci-i-porzadku-na-terenie-gminy-kobior","pageId":20115036,"parentPageId":20115310,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informacje o jakości powietrza","url":"/web/gmina-kobior/informacje-o-jakosci-powietrza","pageId":20115823,"parentPageId":20115310,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zalecane środki w przypadku wystąpienia poziomu II i III zanieczyszczeń","url":"/web/gmina-kobior/zalecane-srodki-w-przypadku-wystapienia-poziomu-ii-iii-zanieczyszczen","pageId":20113724,"parentPageId":20115310,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Program Czyste Powietrze ↗","url":"/web/gmina-kobior/program-czyste-powietrze-","pageId":20117788,"parentPageId":20115310,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Program ograniczania niskiej emisji dla Gminy Kobiór na lata 2021-2023","url":"/web/gmina-kobior/program-ograniczania-niskiej-emisji-dla-gminy-kobior-na-lata-2021-2023","pageId":20117789,"parentPageId":20115310,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Opieka nad zwierzętami bezdomnymi","url":"/web/gmina-kobior/opieka-nad-zwierzetami-bezdomnymi","pageId":20120056,"parentPageId":20115310,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Kastracja zwierząt","url":"/web/gmina-kobior/kastracja-zwierzat","pageId":20118560,"parentPageId":20115310,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Plany polowań kół łowieckich","url":"/web/gmina-kobior/plany-polowan-kol-lowieckich","pageId":20113719,"parentPageId":20115310,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ogłoszenia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ↗","url":"/web/gmina-kobior/ogloszenia-agencji-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa","pageId":20119051,"parentPageId":20115310,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informacje o planowanych pomiarach PEM ↗","url":"/web/gmina-kobior/informacje-o-planowanych-pomiarach-pem-","pageId":20182758,"parentPageId":20115310,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zgłaszanie naruszeń przepisów o ochronie powietrza","url":"/web/gmina-kobior/zglaszanie-naruszen-przepisow-o-ochronie-powietrza","pageId":20113723,"parentPageId":20115310,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Nazwa i Herb","url":"/web/gmina-kobior/artykul03","pageId":20110334,"parentPageId":20114540,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Położenie","url":"/web/gmina-kobior/polozenie","pageId":20113441,"parentPageId":20114540,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Historia","url":"/web/gmina-kobior/historia","pageId":20113447,"parentPageId":20114540,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Trasy rowerowe","url":"/web/gmina-kobior/trasy-rowerowe","pageId":20113450,"parentPageId":20114540,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zabytki i atrakcje turystyczne","url":"/web/gmina-kobior/zabytki-i-atrakcje-turystyczne","pageId":20122091,"parentPageId":20114540,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zapytanie ofertowe","url":"/web/gmina-kobior/zapytanie-ofertowe","pageId":20125021,"parentPageId":20117334,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zaproszenie do złożenia oferty","url":"/web/gmina-kobior/zaproszenie-do-zlozenia-oferty","pageId":20127094,"parentPageId":20117334,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zaproszenie do złożenia oferty","url":"/web/gmina-kobior/zaproszenie-do-zlozenia-oferty2","pageId":20127105,"parentPageId":20117334,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zapytanie ofertowe","url":"/web/gmina-kobior/zapytanie-ofertowe2","pageId":20133451,"parentPageId":20117334,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zapytanie ofertowe","url":"/web/gmina-kobior/zapytanie-ofertowe3","pageId":20133729,"parentPageId":20117334,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zaproszenie do składania ofert","url":"/web/gmina-kobior/zaproszenie-do-skladania-ofert","pageId":20146127,"parentPageId":20117334,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zaproszenie do złożenia oferty","url":"/web/gmina-kobior/zaproszenie-do-zlozenia-oferty3","pageId":20162147,"parentPageId":20117334,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zaproszenie do złożenia oferty","url":"/web/gmina-kobior/zaproszenie-do-zlozenia-oferty4","pageId":20162148,"parentPageId":20117334,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zaproszenie do złożenia oferty","url":"/web/gmina-kobior/zaproszenie-do-zlozenia-oferty5","pageId":20162149,"parentPageId":20117334,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zaproszenie do złożenia oferty","url":"/web/gmina-kobior/zaproszenie-do-zlozenia-oferty6","pageId":20162150,"parentPageId":20117334,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zapytanie ofertowe","url":"/web/gmina-kobior/zapytanie-ofertowe4","pageId":20166217,"parentPageId":20117334,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zapytanie ofertowe","url":"/web/gmina-kobior/zapytanie-ofertowe5","pageId":20169576,"parentPageId":20117334,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zapytanie ofertowe","url":"/web/gmina-kobior/zapytanie-ofertowe6","pageId":20177050,"parentPageId":20117334,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o stanie mienia Gminy Kobiór wg stanu na dzień 31.12.2023 roku","url":"/web/gmina-kobior/informacja-o-stanie-mienia-gminy-kobior-wg-stanu-na-dzien-31122023-roku","pageId":20176909,"parentPageId":20117335,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wniosek o udostępnienie informacji publicznej","url":"/web/gmina-kobior/wniosek-o-udostepnienie-informacji-publicznej","pageId":20115034,"parentPageId":20115031,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ewidencja ludności, dowody osobiste, wybory","url":"/web/gmina-kobior/ewidencja-ludnosci-dowody-osobiste-wybory","pageId":20117573,"parentPageId":20115031,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Karta dużej rodziny","url":"/web/gmina-kobior/karta-duzej-rodziny","pageId":20119967,"parentPageId":20115031,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników","url":"/web/gmina-kobior/dofinansowanie-kosztow-ksztalcenia-mlodocianych-pracownikow","pageId":20119393,"parentPageId":20115031,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Stypendium Gminy Kobiór za szczególne osiągnięcia w nauce oraz sportowe","url":"/web/gmina-kobior/stypendium-gminy-kobior-za-szczegolne-osiagniecia-w-nauce-oraz-sportowe","pageId":20119085,"parentPageId":20115031,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Działalność gospodarcza","url":"/web/gmina-kobior/dzialalnosc-gospodarcza","pageId":20117278,"parentPageId":20115031,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych","url":"/web/gmina-kobior/wydanie-zezwolenia-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych","pageId":20120536,"parentPageId":20115031,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych","url":"/web/gmina-kobior/wpis-do-rejestru-zlobkow-i-klubow-dzieciecych","pageId":20130542,"parentPageId":20115031,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Budżet Gminy","url":"/web/gmina-kobior/budzet-gminy","pageId":20117333,"parentPageId":20117332,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej","url":"/web/gmina-kobior/opinie-regionalnej-izby-obrachunkowej","pageId":20122327,"parentPageId":20117332,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o stanie mienia","url":"/web/gmina-kobior/informacja-o-stanie-mienia","pageId":20117335,"parentPageId":20117332,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Sprawozdania finansowe jednostki","url":"/web/gmina-kobior/sprawozdania-finansowe-jednostki","pageId":20117336,"parentPageId":20117332,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Budżet w roku 2023","url":"/web/gmina-kobior/budzet-w-roku-2023","pageId":20117597,"parentPageId":20117333,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Budżet w roku 2024","url":"/web/gmina-kobior/budzet-w-roku-2024","pageId":20164979,"parentPageId":20117333,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Deklaracja o wysokości opłaty za odpady","url":"/web/gmina-kobior/deklaracja-o-wysokosci-oplaty-za-odpady","pageId":20115312,"parentPageId":20115035,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego, lokalu socjalnego, pomieszczenia tymczasowego","url":"/web/gmina-kobior/wniosek-o-przydzial-lokalu-mieszkalnego-lokalu-socjalnego-pomieszczenia-tymczasowego","pageId":20136894,"parentPageId":20115035,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zajęcie pasa drogowego drogi publicznej (gminnej)","url":"/web/gmina-kobior/zajecie-pasa-drogowego-drogi-publicznej-gminnej","pageId":20110345,"parentPageId":20115035,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Budowa, przebudowa zjazdu z drogi publicznej (gminnej)","url":"/web/gmina-kobior/budowa-przebudowa-zjazdu-z-drogi-publicznej-gminnej","pageId":20119087,"parentPageId":20115035,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia docelowego działki od strony drogi gminnej","url":"/web/gmina-kobior/uzgodnienie-lokalizacji-ogrodzenia-docelowego-dzialki-od-strony-drogi-gminnej","pageId":20119088,"parentPageId":20115035,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Sprawozdanie finansowe za rok 2022","url":"/web/gmina-kobior/sprawozdanie-finansowe-za-rok-2022","pageId":20122329,"parentPageId":20117336,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Sprawozdanie finansowe za rok 2023","url":"/web/gmina-kobior/sprawozdanie-finansowe-za-rok-2023","pageId":20176911,"parentPageId":20117336,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego","url":"/web/gmina-kobior/postanowienie-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej-z-dnia-11-marca-2024-r-w-sprawie-zarzadzenia-wyborow-poslow-do-parlamentu-europejskiego","pageId":20172635,"parentPageId":20172633,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej nr 29 w Bielsku-Białej z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie składu, siedziby, terytorialnego zasięgu działania i dyżurów pełnionych przez Komisję","url":"/web/gmina-kobior/komunikat-rejonowej-komisji-wyborczej-nr-29-w-bielsku-bialej-z-dnia-23-kwietnia-2019-r-w-sprawie-skladu-siedziby-terytorialnego-zasiegu-dzialania-i-dyzurow-pelnionych-przez-komisje","pageId":20178308,"parentPageId":20172633,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zarządzenie nr 56/V/2024 Wójta Gminy Kobiór z dnia 25 kwietnia 2024r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych","url":"/web/gmina-kobior/zarzadzenie-nr-56v2024-wojta-gminy-kobior-z-dnia-25-kwietnia-2024r-w-sprawie-wyznaczenia-miejsc-przeznaczonych-na-bezplatne-umieszczanie-urzedowych-obwieszczen-wyborczych-i-plakatow-wszystkich-komitetow-wyborczych","pageId":20178313,"parentPageId":20172633,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Postanowienie nr 273/2024 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Kobiór","url":"/web/gmina-kobior/postanowienie-nr-2732024-komisarza-wyborczego-w-bielsku-bialej-i-z-dnia-26-kwietnia-2024-r-w-sprawie-utworzenia-odrebnego-obwodu-glosowania-w-gminie-kobior","pageId":20179244,"parentPageId":20172633,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Kobiór z dnia 29 kwietnia 2024 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika","url":"/web/gmina-kobior/obwieszczenie-wojta-gminy-kobior-z-dnia-29-kwietnia-2024-r-o-numerach-i-granicach-obwodow-glosowania-oraz-o-siedzibach-obwodowych-komisji-wyborczych-w-tym-o-lokalach-przystosowanych-do-potrzeb-osob-niepelnosprawnych-a-takze-o-mozliwosci-glosowania-korespondencyjnego-i-glosowania-przez-pelnomocnika","pageId":20179245,"parentPageId":20172633,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I z dnia 8 maja 2024 r. dotycząca powołania w gminie Kobiór obwodowych komisji wyborczych","url":"/web/gmina-kobior/informacja-komisarza-wyborczego-w-bielsku-bialej-i-z-dnia-8-maja-2024-r-dotyczaca-powolania-w-gminie-kobior-obwodowych-komisji-wyborczych","pageId":20180320,"parentPageId":20172633,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Postanowienie nr 279/2024 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych","url":"/web/gmina-kobior/postanowienie-nr-2792024-komisarza-wyborczego-w-bielsku-bialej-i-z-dnia-17-maja-2024-r-w-sprawie-powolania-obwodowych-komisji-wyborczych","pageId":20182755,"parentPageId":20172633,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Postanowienie nr 280/2024 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych","url":"/web/gmina-kobior/postanowienie-nr-2802024-komisarza-wyborczego-w-bielsku-bialej-i-z-dnia-17-maja-2024-r-w-sprawie-zwolania-pierwszych-posiedzen-obwodowych-komisji-wyborczych","pageId":20182756,"parentPageId":20172633,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Postanowienie nr 294/2024 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Kobiór","url":"/web/gmina-kobior/postanowienie-nr-2942024-komisarza-wyborczego-w-bielsku-bialej-i-z-dnia-22-maja-2024-r-w-sprawie-zmiany-w-skladzie-obwodowej-komisji-wyborczej-nr-1-w-gminie-kobior","pageId":20183127,"parentPageId":20172633,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o siedzibach, składach i godzinie rozpoczęcia pracy w dniu 9 czerwca 2024 r. Obwodowych Komisji Wyborczych w Kobiórze","url":"/web/gmina-kobior/informacja-o-siedzibach-skladach-i-godzinie-rozpoczecia-pracy-w-dniu-9-czerwca-2024-r-obwodowych-komisji-wyborczych-w-kobiorze","pageId":20183282,"parentPageId":20172633,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach z dnia 15 maja 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów","url":"/web/gmina-kobior/obwieszczenie-okregowej-komisji-wyborczej-w-katowicach-z-dnia-15-maja-2024-r-o-zarejestrowanych-listach-kandydatow-na-poslow","pageId":20184134,"parentPageId":20172633,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o organizacji w gminie Kobiór bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów","url":"/web/gmina-kobior/informacja-o-organizacji-w-gminie-kobior-bezplatnego-gminnego-przewozu-pasazerskiego-w-dniu-wyborow3","pageId":20184206,"parentPageId":20172633,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o siedzibie, składzie i zmianie godziny rozpoczęcia pracy w dniu 9 czerwca 2024 r. Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Kobiórze","url":"/web/gmina-kobior/informacja-o-siedzibie-skladzie-i-zmianie-godziny-rozpoczecia-pracy-w-dniu-9-czerwca-2024-r-obwodowej-komisji-wyborczej-nr-4-w-kobiorze","pageId":20186021,"parentPageId":20172633,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Frekwencja w Gminie Kobiór na godzinę 12:00","url":"/web/gmina-kobior/frekwencja-w-gminie-kobior-na-godzine-1203","pageId":20186103,"parentPageId":20172633,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Frekwencja w Gminie Kobiór na godzinę 17:00","url":"/web/gmina-kobior/frekwencja-w-gminie-kobior-na-godzine-1703","pageId":20186104,"parentPageId":20172633,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wyniki wyborów w Gminie Kobiór","url":"/web/gmina-kobior/wyniki-wyborow-w-gminie-kobior2","pageId":20186125,"parentPageId":20172633,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informacje dla inwestorów zamierzających budować w Kobiórze","url":"/web/gmina-kobior/informacje-dla-inwestorow-zamierzajacych-budowac-w-kobiorze","pageId":20117054,"parentPageId":20115032,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wniosek o przyznanie miejsca handlowego","url":"/web/gmina-kobior/wniosek-o-przyznanie-miejsca-handlowego","pageId":20119937,"parentPageId":20115032,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku","url":"/web/gmina-kobior/wniosek-o-ustalenie-numeru-porzadkowego-budynku","pageId":20119940,"parentPageId":20115032,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie podziału nieruchomości","url":"/web/gmina-kobior/wniosek-o-wszczecie-postepowania-w-sprawie-podzialu-nieruchomosci","pageId":20119941,"parentPageId":20115032,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy","url":"/web/gmina-kobior/wniosek-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-albo-warunkow-zabudowy","pageId":20119943,"parentPageId":20115032,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Prośba o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że działka znajduje się lub nie znajduje na obszarze rewitalizacji i/lub w Specjalnej Stefie Rewitalizacji","url":"/web/gmina-kobior/prosba-o-wydanie-zaswiadczenia-potwierdzajacego-ze-dzialka-znajduje-sie-lub-nie-znajduje-na-obszarze-rewitalizacji-ilub-w-specjalnej-stefie-rewitalizacji","pageId":20119945,"parentPageId":20115032,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Prośba o wydanie zaświadczenia w sprawie przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobiór","url":"/web/gmina-kobior/prosba-o-wydanie-zaswiadczenia-w-sprawie-przeznaczenia-terenu-w-miejscowym-planie-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-kobior","pageId":20119958,"parentPageId":20115032,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Prośba o wydanie pełnej informacji w sprawie przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobiór","url":"/web/gmina-kobior/prosba-o-wydanie-pelnej-informacji-w-sprawie-przeznaczenia-terenu-w-miejscowym-planie-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-kobior","pageId":20119959,"parentPageId":20115032,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Prośba o zmianę zapisu, dotyczącego sposobu zagospodarowania terenu nieruchomości","url":"/web/gmina-kobior/prosba-o-zmiane-zapisu-dotyczacego-sposobu-zagospodarowania-terenu-nieruchomosci","pageId":20119960,"parentPageId":20115032,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zawiadomienie o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej nr 928","url":"/web/gmina-kobior/zawiadomienie-o-wprowadzeniu-zmiany-organizacji-ruchu-na-drodze-wojewodzkiej-nr-928","pageId":20122152,"parentPageId":20122585,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Budimex SA informuje o kolejnych zmianach organizacji ruchu na DW 928","url":"/web/gmina-kobior/budimex-sa-informuje-o-kolejnych-zmianach-organizacji-ruchu-na-dw-928","pageId":20132585,"parentPageId":20122585,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Od poniedziałku 24.07.2023r. kolejne utrudnienia na DW 928","url":"/web/gmina-kobior/od-poniedzialku-24072023r-kolejne-utrudnienia-na-dw-928","pageId":20134093,"parentPageId":20122585,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informacja o zmianach w organizacji ruchu na DW 928","url":"/web/gmina-kobior/informacja-o-zmianach-w-organizacji-ruchu-na-dw-928","pageId":20138239,"parentPageId":20122585,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Plan orientacyjny przebudowy drogi wojewódzkiej nr 928 od DK 44 do skrzyżowania z DK 1","url":"/web/gmina-kobior/plan-orientacyjny-przebudowy-drogi-wojewodzkiej-nr-928-od-dk-44-do-skrzyzowania-z-dk-1","pageId":20140998,"parentPageId":20122585,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Od poniedziałku 04.09.2023r. kolejne utrudnienia na DW 928 przy wyjeździe z Kobióra w stronę DK1","url":"/web/gmina-kobior/od-poniedzialku-04092023r-kolejne-utrudnienia-na-dw-928-przy-wyjezdzie-z-kobiora-w-strone-dk1","pageId":20141046,"parentPageId":20122585,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"W dniu 04.08.2023 r. wystąpią dodatkowe utrudnienia w lesie na drodze Kobiór-Gostyń","url":"/web/gmina-kobior/w-dniu04-092023-r-wystapia-dodatkowe-utrudnienia-w-lesie-na-drodze-kobior-gostyn","pageId":20141049,"parentPageId":20122585,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Utrudnienia na ul. Centralnej w Kobiórze","url":"/web/gmina-kobior/utrudnienia-na-ul-centralnej-w-kobiorze","pageId":20142552,"parentPageId":20122585,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zawiadomienie o przedłużeniu zmiany organizacji ruchu","url":"/web/gmina-kobior/zawiadomienie-o-przedluzeniu-zmiany-organizacji-ruchu","pageId":20142806,"parentPageId":20122585,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zawiadomienie o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu","url":"/web/gmina-kobior/zawiadomienie-o-wprowadzeniu-zmiany-organizacji-ruchu","pageId":20144197,"parentPageId":20122585,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zamknięcie DW928 Kobiór - Mikołów","url":"/web/gmina-kobior/zamkniecie-dw928-kobior---mikolow","pageId":20144358,"parentPageId":20122585,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zawiadomienie o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu","url":"/web/gmina-kobior/zawiadomienie-o-wprowadzeniu-zmiany-organizacji-ruchu2","pageId":20145304,"parentPageId":20122585,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zawiadomienie o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu","url":"/web/gmina-kobior/zawiadomienie-o-wprowadzeniu-zmiany-organizacji-ruchu3","pageId":20145691,"parentPageId":20122585,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zawiadomienie o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu","url":"/web/gmina-kobior/zawiadomienie-o-wprowadzeniu-zmiany-organizacji-ruchu4","pageId":20147464,"parentPageId":20122585,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zawiadomienie o przedłużeniu zmiany organizacji ruchu","url":"/web/gmina-kobior/zawiadomienie-o-przedluzeniu-zmiany-organizacji-ruchu2","pageId":20147466,"parentPageId":20122585,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informacja o czasowej organizacji ruchu na DW 928","url":"/web/gmina-kobior/informacja-o-czasowej-organizacji-ruchu-na-dw-928","pageId":20148009,"parentPageId":20122585,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zawiadomienie o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu","url":"/web/gmina-kobior/zawiadomienie-o-wprowadzeniu-zmiany-organizacji-ruchu5","pageId":20150375,"parentPageId":20122585,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zawiadomienie o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu","url":"/web/gmina-kobior/zawiadomienie-o-wprowadzeniu-zmiany-organizacji-ruchu6","pageId":20156462,"parentPageId":20122585,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zawiadomienie o przedłużeniu zmian organizacji ruchu","url":"/web/gmina-kobior/zawiadomienie-o-przedluzeniu-zmian-organizacji-ruchu","pageId":20159832,"parentPageId":20122585,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zawiadomienie o całkowitym zakmnięciu drogi Gostyń - Kobiór","url":"/web/gmina-kobior/zawiadomienie-o-calkowitym-zakmnieciu-drogi-gostyn---kobior","pageId":20161241,"parentPageId":20122585,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zawiadomienie o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu","url":"/web/gmina-kobior/zawiadomienie-o-wprowadzeniu-zmiany-organizacji-ruchu7","pageId":20162364,"parentPageId":20122585,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zawiadomienie o zamknięciu drogi w Gostyni","url":"/web/gmina-kobior/zawiadomienie-o-zamknieciu-drogi-w-gostyni","pageId":20166102,"parentPageId":20122585,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zawiadomienie o całkowitym zakmnięciu drogi Gostyń - Kobiór","url":"/web/gmina-kobior/zawiadomienie-o-calkowitym-zakmnieciu-drogi-gostyn---kobior3","pageId":20179252,"parentPageId":20122585,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zawiadomienie o zmianie terminu całkowitego zakmnięcia drogi Gostyń - Kobiór","url":"/web/gmina-kobior/zawiadomienie-o-zmianie-terminu-calkowitego-zakmniecia-drogi-gostyn---kobior","pageId":20179680,"parentPageId":20122585,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zawiadomienie o rezygnacji z całkowitego zakmnięcia drogi Gostyń - Kobiór","url":"/web/gmina-kobior/zawiadomienie-o-rezygnacji-z-calkowitego-zakmniecia-drogi-gostyn---kobior","pageId":20185687,"parentPageId":20122585,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zawiadomienie o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu","url":"/web/gmina-kobior/zawiadomienie-o-wprowadzeniu-zmiany-organizacji-ruchu9","pageId":20185726,"parentPageId":20122585,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zawiadomienie o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu","url":"/web/gmina-kobior/zawiadomienie-o-wprowadzeniu-zmiany-organizacji-ruchu8","pageId":20185695,"parentPageId":20122585,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zawiadomienie o zamknięciu wyjazdu z ul. Leśników","url":"/web/gmina-kobior/zawiadomienie-o-zamknieciu-wyjazdu-z-ul-lesnikow","pageId":20186301,"parentPageId":20122585,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zawiadomienie o zamknięciu wyjazdów z posesji na ul. Centralną na Osiedlu","url":"/web/gmina-kobior/zawiadomienie-o-zamknieciu-wyjazdow-z-posesji-na-ul-centralna-na-osiedlu","pageId":20186311,"parentPageId":20122585,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informacje dotyczące ślubu wyznaniowego ↗","url":"/web/gmina-kobior/informacje-dotyczace-slubu-wyznaniowego","pageId":20117568,"parentPageId":20115033,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informacje dotyczące ślubu cywilnego ↗","url":"/web/gmina-kobior/informacje-dotyczace-slubu-cywilnego","pageId":20117569,"parentPageId":20115033,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informacje dotyczące zgłaszania zgonu ↗","url":"/web/gmina-kobior/informacje-dotyczace-zglaszania-zgonu","pageId":20117570,"parentPageId":20115033,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego","url":"/web/gmina-kobior/wniosek-o-wydanie-odpisu-aktu-stanu-cywilnego","pageId":20117295,"parentPageId":20115033,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego","url":"/web/gmina-kobior/wniosek-o-uzupelnienie-aktu-stanu-cywilnego","pageId":20117310,"parentPageId":20115033,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wniosek o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego","url":"/web/gmina-kobior/wniosek-o-sprostowanie-oczywistego-bledu-pisarskiego-w-akcie-stanu-cywilnego","pageId":20117311,"parentPageId":20115033,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wniosek o przeniesienie do rejestru stanu cywilnego (transkrypcję) treści aktu urodzenia","url":"/web/gmina-kobior/wniosek-o-przeniesienie-do-rejestru-stanu-cywilnego-transkrypcje-tresci-aktu-urodzenia","pageId":20117312,"parentPageId":20115033,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wniosek o przeniesienie do rejestru stanu cywilnego (transkrypcję) treści aktu zgonu","url":"/web/gmina-kobior/wniosek-o-przeniesienie-do-rejestru-stanu-cywilnego-transkrypcje-tresci-aktu-zgonu","pageId":20117313,"parentPageId":20115033,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wniosek o przeniesienie do rejestru stanu cywilnego (transkrypcję) treści aktu małżeństwa","url":"/web/gmina-kobior/wniosek-o-przeniesienie-do-rejestru-stanu-cywilnego-transkrypcje-tresci-aktu-malzenstwa","pageId":20117314,"parentPageId":20115033,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym","url":"/web/gmina-kobior/wniosek-o-wydanie-zaswiadczenia-o-stanie-cywilnym","pageId":20117315,"parentPageId":20115033,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wniosek o skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego","url":"/web/gmina-kobior/wniosek-o-skrocenie-miesiecznego-terminu-oczekiwania-na-zawarcie-zwiazku-malzenskiego-w-urzedzie-stanu-cywilnego","pageId":20117316,"parentPageId":20115033,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wniosek o przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa","url":"/web/gmina-kobior/wniosek-o-przyjecie-oswiadczenia-o-powrocie-do-nazwiska-noszonego-przed-zawarciem-malzenstwa","pageId":20117317,"parentPageId":20115033,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wniosek o wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą","url":"/web/gmina-kobior/wniosek-o-wydanie-zaswiadczenia-o-moznosci-prawnej-do-zawarcia-zwiazku-malzenskiego-za-granica","pageId":20117318,"parentPageId":20115033,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wniosek o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego","url":"/web/gmina-kobior/wniosek-o-uznanie-zagranicznego-wyroku-rozwodowego","pageId":20117319,"parentPageId":20115033,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wniosek o zmianę imienia/nazwiska","url":"/web/gmina-kobior/wniosek-o-zmiane-imienianazwiska","pageId":20117320,"parentPageId":20115033,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wniosek o zmianę imienia/nazwiska dziecka","url":"/web/gmina-kobior/wniosek-o-zmiane-imienianazwiska-dziecka","pageId":20117321,"parentPageId":20115033,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wniosek o uznanie ojcostwa (dziecka poczętego, narodzonego, nie pochodzącego z małżeństwa)","url":"/web/gmina-kobior/wniosek-o-uznanie-ojcostwa-dziecka-poczetego-narodzonego-nie-pochodzacego-z-malzenstwa","pageId":20117322,"parentPageId":20115033,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wniosek o nadanie dziecku nazwiska męża matki","url":"/web/gmina-kobior/wniosek-o-nadanie-dziecku-nazwiska-meza-matki","pageId":20117323,"parentPageId":20115033,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Podatek od nieruchomości","url":"/web/gmina-kobior/podatki-i-oplaty-za-rok-2023","pageId":20113466,"parentPageId":20115037,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Podatek od środków transportowych","url":"/web/gmina-kobior/podatek-od-srodkow-transportowych","pageId":20113488,"parentPageId":20115037,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Podatek leśny","url":"/web/gmina-kobior/podatek-lesny","pageId":20113486,"parentPageId":20115037,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Podatek rolny","url":"/web/gmina-kobior/podatek-rolny","pageId":20113487,"parentPageId":20115037,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej","url":"/web/gmina-kobior/gminny-osrodek-pomocy-spolecznej2","pageId":20115039,"parentPageId":20113476,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Kobiórski Zakład Komunalny","url":"/web/gmina-kobior/kobiorski-zaklad-komunalny2","pageId":20115040,"parentPageId":20113476,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Gminna Biblioteka Publiczna","url":"/web/gmina-kobior/gminna-biblioteka-publiczna2","pageId":20115041,"parentPageId":20113476,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Gminny Dom Kultury","url":"/web/gmina-kobior/gminny-dom-kultury2","pageId":20115042,"parentPageId":20113476,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Szkoła Podstawowa","url":"/web/gmina-kobior/szkola-podstawowa2","pageId":20115043,"parentPageId":20113476,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Gminne Przedszkole","url":"/web/gmina-kobior/gminne-przedszkole2","pageId":20115044,"parentPageId":20113476,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zamelduj się na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące","url":"/web/gmina-kobior/zamelduj-sie-na-pobyt-staly-lub-czasowy-dluzszy-niz-3-miesiace","pageId":20117574,"parentPageId":20117573,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wymelduj się z pobytu stałego","url":"/web/gmina-kobior/wymelduj-sie-z-pobytu-stalego","pageId":20117575,"parentPageId":20117573,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wymelduj się z pobytu czasowego","url":"/web/gmina-kobior/wymelduj-sie-z-pobytu-czasowego","pageId":20117576,"parentPageId":20117573,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zgłoś wyjazd za granicę","url":"/web/gmina-kobior/zglos-wyjazd-za-granice","pageId":20117577,"parentPageId":20117573,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zgłoś powrót z zagranicy","url":"/web/gmina-kobior/zglos-powrot-z-zagranicy","pageId":20117578,"parentPageId":20117573,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zamelduj się na pobyt czasowy (dla cudzoziemców)","url":"/web/gmina-kobior/zamelduj-sie-na-pobyt-czasowy-dla-cudzoziemcow","pageId":20117579,"parentPageId":20117573,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zamelduj się na pobyt stały (dla cudzoziemców)","url":"/web/gmina-kobior/zamelduj-sie-na-pobyt-staly-dla-cudzoziemcow","pageId":20117580,"parentPageId":20117573,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Dowód osobisty – informacje","url":"/web/gmina-kobior/dowod-osobisty--informacje","pageId":20117583,"parentPageId":20117573,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Uzyskaj dowód osobisty","url":"/web/gmina-kobior/uzyskaj-dowod-osobisty","pageId":20117584,"parentPageId":20117573,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zgłoś utratę lub uszkodzenie swojego dowodu osobistego – unieważnij dowód","url":"/web/gmina-kobior/zglos-utrate-lub-uszkodzenie-swojego-dowodu-osobistego--uniewaznij-dowod","pageId":20117585,"parentPageId":20117573,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców","url":"/web/gmina-kobior/zloz-wniosek-o-wpisanie-do-rejestru-wyborcow","pageId":20117581,"parentPageId":20117573,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Złóż wniosek o dopisanie do spisu wyborców","url":"/web/gmina-kobior/zloz-wniosek-o-dopisanie-do-spisu-wyborcow","pageId":20117582,"parentPageId":20117573,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Podatek od nieruchomości","url":"/web/gmina-kobior/podatek-od-nieruchomosci","pageId":20136076,"parentPageId":20151759,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Podatek od środków transportowych","url":"/web/gmina-kobior/podatek-od-srodkow-transportowych2","pageId":20136694,"parentPageId":20151759,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Podatek leśny","url":"/web/gmina-kobior/podatek-lesny2","pageId":20136698,"parentPageId":20151759,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Podatek rolny","url":"/web/gmina-kobior/podatek-rolny2","pageId":20135425,"parentPageId":20151759,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Kobiór przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym w 2023 roku","url":"/web/gmina-kobior/wykaz-nieruchomosci-stanowiacych-mienie-komunalne-gminy-kobior-przeznaczonych-do-sprzedazy-w-trybie-przetargowym-w-2023-roku","pageId":20117053,"parentPageId":20116813,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Kobiór przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym w 2023 roku","url":"/web/gmina-kobior/wykaz-nieruchomosci-stanowiacych-mienie-komunalne-gminy-kobior-przeznaczonych-do-dzierzawy","pageId":20136337,"parentPageId":20116813,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Przetarg ofertowy na sprzedaż mienia ruchomego (używanego samochodu ciężarowego)","url":"/web/gmina-kobior/przetarg-ofertowy-na-sprzedaz-mienia-ruchomego-uzywanego-samochodu-ciezarowego","pageId":20136948,"parentPageId":20116813,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego","url":"/web/gmina-kobior/przetarg-nieograniczony-na-najem-lokalu-uzytkowego","pageId":20144697,"parentPageId":20116813,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"I przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego","url":"/web/gmina-kobior/i-przetarg-nieograniczony-na-najem-lokalu-uzytkowego","pageId":20148772,"parentPageId":20116813,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Kobiór przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w 2024 roku","url":"/web/gmina-kobior/wykaz-nieruchomosci-stanowiacych-mienie-komunalne-gminy-kobior-przeznaczonych-do-sprzedazy-w-trybie-bezprzetargowym-w-2024-roku","pageId":20157933,"parentPageId":20116813,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Przetarg ofertowy na sprzedaż mienia ruchomego","url":"/web/gmina-kobior/przetarg-ofertowy-na-sprzedaz-mienia-ruchomego","pageId":20159813,"parentPageId":20116813,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Kobiór","url":"/web/gmina-kobior/przetarg-ustny-nieograniczony-na-zbycie-nieruchomosci-stanowiacych-mienie-komunalne-gminy-kobior","pageId":20165833,"parentPageId":20116813,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Przetarg ofertowy na sprzedaż mienia ruchomego: brama przesuwna stalowa + przęsła ogrodzeniowe stalowe","url":"/web/gmina-kobior/przetarg-ofertowy-na-sprzedaz-mienia-ruchomego-brama-przesuwna-stalowa--przesla-ogrodzeniowe-stalowe","pageId":20177319,"parentPageId":20116813,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Kobiór przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w 2024 roku","url":"/web/gmina-kobior/wykaz-nieruchomosci-stanowiacych-mienie-komunalne-gminy-kobior-przeznaczonych-do-sprzedazy-w-trybie-bezprzetargowym-w-2024-roku2","pageId":20185898,"parentPageId":20116813,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true}]
{"register":{"columns":[]}}