W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2024 r.

04.01.2024

W odpowiedzi na pytania ze strony mieszkańców informujemy, że stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie w stosunku do roku ubiegłego.

Kolorowe pojemniki na odpady a obok brązowy portfel z wystającymi banknotami

Wynoszą one odpowiednio:

dla nieruchomości zamieszkałych:

  • 37,50 zł miesięcznie, gdy nieruchomość zamieszkuje 1 mieszkaniec
  • 32,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 2 mieszkańców
  • 29,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 3 mieszkańców
  • 27,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 4 mieszkańców
  • 25,50 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 5 mieszkańców
  • 24,50 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 6 mieszkańców
  • 24,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 7 mieszkańców
  • 23,50 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 8 mieszkańców i więcej.

Jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny, wysokość stawek opłat stanowi dwukrotność w/w stawek.

dla nieruchomości niezamieszkałych:

Wielkość pojemnika

Odpady zbierane selektywnie (zł) Odpady nie zbierane selektywnie (zł)
120 l 15,00 60,00
240 l 30,00 120,00
500 l 62,50 250,00
1100 l 137,50 550,00
7,0 m3 875,00 3500,00

Jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny, wysokość stawek opłat stanowi czterokrotność w/w stawek.

W przypadku uchwalenia nowej stawi opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wójt zawiadomi właściciela nieruchomości o wysokości opłaty wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych podanych w deklaracji.

W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę w wysokości podanej w zawiadomieniu.

 

{"register":{"columns":[]}}