W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Uchwały Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy Kobiór z dnia 28 marca 2024 r.

Materiały

UCHWAŁA NR RG.0007.441.2024 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie skargi na działanie Wójta Gminy Kobiór
RG00074412024.pdf 0.35MB
UCHWAŁA NR RG.0007.440.2024 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zwolnienia dyrektora Gminnego Przedszkola w Kobiórze z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
RG00074402024.pdf 0.31MB
UCHWAŁA NR RG.0007.439.2024 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przekształcenia Gminnego Przedszkola w Kobiórze poprzez zmianę jego siedziby
RG00074392024.pdf 0.32MB
UCHWAŁA NR RG.0007.438.2024 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z dotychczasowym dzierżawcą gruntów stanowiących własność Gminy Kobiór
RG00074382024.pdf 0.20MB
UCHWAŁA NR RG.0007.437.2024 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobiór"
RG00074372024.pdf 0.58MB
UCHWAŁA NR RG.0007.436.2024 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu przez Gminę Kobiór
RG00074362024.pdf 0.20MB
UCHWAŁA NR RG.0007.435.2024 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2024 - 2031
RG00074352024.pdf 1.09MB
UCHWAŁA NR RG.0007.434.2024 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2024 rok
RG00074342024.pdf 2.31MB

Uchwały Rady Gminy Kobiór z dnia 29 lutego 2024 r.

Materiały

UCHWAŁA NR RG.0007.433.2024 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok
RG00074332024.pdf 0.39MB
UCHWAŁA NR RG.0007.432.2024 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
RG00074322024.pdf 0.21MB
UCHWAŁA NR RG.0007.431.2024 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobiór
RG00074312024.pdf 0.21MB
UCHWAŁA NR RG.0007.430.2024 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2024 - 2031
RG00074302024.pdf 0.71MB
UCHWAŁA NR RG.0007.429.2024 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2024 rok
RG00074292024.pdf 1.81MB
UCHWAŁA NR RG.0007.428.2024 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznego Przedszkola w Kobiórze poprzez zmianę siedziby
RG00074282024.pdf 0.30MB

Uchwały Rady Gminy Kobiór z dnia 25 stycznia 2024 r.

Materiały

UCHWAŁA NR RG.0007.427.2024 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości przy ul. Centralnej 12 w Kobiórze
RG00074272024.pdf 0.20MB
UCHWAŁA NR RG.0007.426.2024 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych w Gminie Kobiór na latach 2023-2027 (od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2027r.)
RG00074262024.pdf 3.32MB
UCHWAŁA NR RG.0007.425.2024 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu przez Gminę Kobiór
RG00074252024.pdf 0.30MB
UCHWAŁA NR RG.0007.424.2024 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
RG00074242024.pdf 0.31MB
UCHWAŁA NR RG.0007.423.2024 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2024 - 2031
RG00074232024.pdf 0.91MB
UCHWAŁA NR RG.0007.422.2024 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2024 rok
RG00074222024.pdf 1.38MB

Uchwały Rady Gminy Kobiór z dnia 28 grudnia 2023 r.

Materiały

UCHWAŁA NR RG.0007.421.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kobiór do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024
RG00074212023.pdf 0.20MB
UCHWAŁA NR RG.0007.420.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028
RG00074202023.pdf 0.20MB
UCHWAŁA NR RG.0007.419.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028
RG00074192023.pdf 0.36MB
UCHWAŁA NR RG.0007.418.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zgody na wydzierżawienie gruntu stanowiącego własność Gminy Kobiór przy ul. Centralnej 57A
RG00074182023.pdf 0.20MB
UCHWAŁA NR RG.0007.417.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zgody na najem lokalu użytkowego położonego w budynku komunalnym przy ul. Centralnej 57
RG00074172023.pdf 0.20MB
UCHWAŁA NR RG.0007.416.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2024 rok
RG00074162023.pdf 3.65MB
UCHWAŁA NR RG.0007.415.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2024-2031
RG00074152023.pdf 1.37MB
UCHWAŁA NR RG.0007.414.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie pokrycia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
RG00074142023.pdf 0.29MB
UCHWAŁA NR RG.0007.413.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
RG00074132023.pdf 0.54MB
UCHWAŁA NR RG.0007.412.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2023 - 2031
RG00074122023.pdf 0.93MB
UCHWAŁA NR RG.0007.411.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2023 rok
RG00074112023.pdf 1.49MB

Uchwały Rady Gminy Kobiór z dnia 30 listopada 2023 r.

Materiały

UCHWAŁA NR RG.0007.410.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2023 - 2031
RG00074102023.pdf 0.92MB
UCHWAŁA NR RG.0007.409.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2023 rok
RG00074092023.pdf 1.25MB
UCHWAŁA NR RG.0007.408.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok
RG00074082023.pdf 0.39MB
UCHWAŁA NR RG.0007.407.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Kobiór w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
RG00074072023.pdf 0.21MB
UCHWAŁA NR RG.0007.406.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przekazania Gminie Tychy realizacji zadania zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Kobiór
RG00074062023.pdf 0.20MB

Uchwały Rady Gminy Kobiór z dnia 26 października 2023 r.

Materiały

UCHWAŁA NR RG.0007.405.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym
RG00074052023.pdf 0.20MB
UCHWAŁA NR RG.0007.404.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr RG.0007.393.2023 Rady Gminy Kobiór z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kobiór
RG00074042023.pdf 0.30MB
UCHWAŁA NR RG.0007.403.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 26 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok
RG00074032023.pdf 0.35MB
UCHWAŁA NR RG.0007.402.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2023 - 2031
RG00074022023.pdf 1.08MB
UCHWAŁA NR RG.0007.401.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2023 rok
RG00074012023.pdf 1.46MB

Uchwały Rady Gminy Kobiór z dnia 21 września 2023 r.

Materiały

UCHWAŁA NR RG.0007.400.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 21 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z dotychczasowym dzierżawcą gruntów stanowiących własność Gminy Kobiór
RG00074002023.pdf 0.20MB
UCHWAŁA NR RG.0007.399.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 21 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
RG00073992023.pdf 1.01MB
UCHWAŁA NR RG.0007.398.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 21 września 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2023 - 2031
RG00073982023.pdf 0.95MB
UCHWAŁA NR RG.0007.397.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 21 września 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2023 rok
RG00073972023.pdf 1.10MB

Uchwały Rady Gminy Kobiór z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Materiały

UCHWAŁA NR RG.0007.396.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.667.2023 z dnia 29 czerwca 2023r.
RG00073962023.pdf 0.29MB
UCHWAŁA NR RG.0007.395.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Kobiór
RG00073952023.pdf 0.31MB
UCHWAŁA NR RG.0007.394.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/6/150/05 Rady Gminy Kobiór z dnia 20 października 2005r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobiór
RG00073942023.pdf 0.30MB
UCHWAŁA NR RG.0007.393.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kobiór
RG00073932023.pdf 0.30MB
UCHWAŁA NR RG.0007.392.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
RG00073922023.pdf 0.31MB
UCHWAŁA NR RG.0007.391.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie regulaminu dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Kobiór.
RG00073912023.pdf 0.77MB
UCHWAŁA NR RG.0007.390.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobiór"
RG00073902023.pdf 0.85MB
UCHWAŁA NR RG.0007.389.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu przez Gminę Kobiór
RG00073892023.pdf 0.29MB
UCHWAŁA NR RG.0007.388.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2023 - 2031
RG00073882023.pdf 1.08MB
UCHWAŁA NR RG.0007.387.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2023 rok
RG00073872023.pdf 1.99MB

Uchwały Rady Gminy Kobiór z dnia 29 czerwca 2023 r.

Materiały

UCHWAŁA NR RG.0007.386.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie skargi na działanie Wójta Gminy Kobiór
RG00073862023.pdf 0.31MB
UCHWAŁA NR RG.0007.385.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
RG00073852023.pdf 0.43MB
UCHWAŁA NR RG.0007.384.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kobiór
RG00073842023.pdf 0.36MB
UCHWAŁA NR RG.0007.383.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z dotychczasowym dzierżawcą gruntów stanowiących własność Gminy Kobiór
RG00073832023.pdf 0.20MB
UCHWAŁA NR RG.0007.382.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Kobiór
RG00073822023.pdf 0.19MB
UCHWAŁA NR RG.0007.381.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Kobiór
RG00073812023.pdf 0.20MB
UCHWAŁA NR RG.0007.380.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2023 - 2031
RG00073802023.pdf 1.07MB
UCHWAŁA NR RG.0007.379.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2023 rok
RG00073792023.pdf 2.04MB
UCHWAŁA NR RG.0007.378.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2022 rok
RG00073782023.pdf 0.20MB
UCHWAŁA NR RG.0007.377.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobiór za 2022r.
RG00073772023.pdf 0.20MB
UCHWAŁA NR RG.0007.376.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi
RG00073762023.pdf 0.19MB

Uchwały Rady Gminy Kobiór z dnia 25 maja 2023 r.

Materiały

UCHWAŁA NR RG.0007.375.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
RG00073752023.pdf 0.16MB
UCHWAŁA NR RG.0007.374.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej w Kobiórze z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2023/2024
RG00073742023.pdf 0.26MB
UCHWAŁA NR RG.0007.373.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
RG00073732023.pdf 0.17MB
UCHWAŁA NR RG.0007.372.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie opłaty za przyjęcie nieczystości ciekłych, przez stację zlewną gminnej oczyszczalni ścieków „Wschód” w Kobiórze
RG00073722023.pdf 0.43MB
UCHWAŁA NR RG.0007.371.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2023 - 2031
RG00073712023.pdf 0.97MB
UCHWAŁA NR RG.0007.370.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2023 rok
RG00073702023.pdf 1.63MB

Uchwały Rady Gminy Kobiór z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Materiały

UCHWAŁA NR RG.0007.369.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w formie posiłku i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
RG00073692023.pdf 0.17MB
UCHWAŁA NR RG.0007.368.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Kobiór pomiędzy ulicami Centralną i Plichtowicką
RG00073682023.pdf 14.52MB
UCHWAŁA NR RG.0007.367.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2023 - 2031
RG00073672023.pdf 0.79MB
UCHWAŁA NR RG.0007.366.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2023 rok
RG00073662023.pdf 0.64MB

Uchwały Rady Gminy Kobiór z dnia 30 marca 2023 r.

Materiały

UCHWAŁA NR RG.0007.365.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu dla celów zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych
RG00073652023.pdf 0.17MB
UCHWAŁA NR RG.0007.364.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie uchylenia uchwały nr RG.0007.351.2023 Rady Gminy Kobiór z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty opłaty planistycznej
RG00073642023.pdf 0.16MB
UCHWAŁA NR RG.0007.363.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobiór"
RG00073632023.pdf 0.73MB
UCHWAŁA NR RG.0007.362.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy - ul. Leśna
RG00073622023.pdf 0.45MB
UCHWAŁA NR RG.0007.361.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy - ul. Platanowa
RG00073612023.pdf 0.50MB
UCHWAŁA NR RG.0007.360.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z dotychczasowym dzierżawcą gruntów stanowiących własność Gminy Kobiór
RG00073602023.pdf 0.17MB
UCHWAŁA NR RG.0007.359.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zbycia działki nr 1672/44
RG00073592023.pdf 0.16MB
UCHWAŁA NR RG.0007.358.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zamiany nieruchomości
RG00073582023.pdf 0.16MB
UCHWAŁA NR RG.0007.357.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2023 - 2031
RG00073572023.pdf 0.80MB
UCHWAŁA NR RG.0007.356.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2023 rok
RG00073562023.pdf 1.46MB

Uchwały Rady Gminy Kobiór z dnia 2 marca 2023 r.

Materiały

UCHWAŁA NR RG.0007.355.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności
RG00073552023.pdf 0.25MB
UCHWAŁA NR RG.0007.354.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznego Przedszkola w Kobiórze poprzez zmianę siedziby
RG00073542023.pdf 0.26MB
UCHWAŁA NR RG.0007.353.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG.0007.24.2019 Rady Gminy Kobiór z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
RG00073532023.pdf 0.17MB
UCHWAŁA NR RG.0007.352.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie w sprawie górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
RG00073522023.pdf 0.17MB
UCHWAŁA NR RG.0007.351.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty opłaty planistycznej
RG00073512023.pdf 0.17MB
UCHWAŁA NR RG.0007.350.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2023 - 2031
RG00073502023.pdf 1.12MB
UCHWAŁA NR RG.0007.349.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2023 rok
RG00073492023.pdf 1.18MB

Uchwały Rady Gminy Kobiór z dnia 26 stycznia 2023 r.

Materiały

UCHWAŁA NR RG.0007.348.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu przez Gminę Kobiór
RG00073482023.pdf 0.16MB
UCHWAŁA NR RG.0007.347.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu przez Gminę Kobiór
RG00073472023.pdf 0.16MB
UCHWAŁA NR RG.0007.346.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia programu mediacji z dłużnikami Gminy Kobiór
RG00073462023.pdf 0.27MB
UCHWAŁA NR RG.0007.345.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
RG00073452023.pdf 0.16MB
UCHWAŁA NR RG.0007.344.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego
RG00073442023.pdf 0.20MB
UCHWAŁA NR RG.0007.343.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
RG00073432023.pdf 0.16MB
UCHWAŁA NR RG.0007.342.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2023 rok
RG00073422023.pdf 0.26MB
UCHWAŁA NR RG.0007.341.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobiór”
RG00073412023.pdf 0.25MB
UCHWAŁA NR RG.0007.340.2023 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobiór”
RG00073402023.pdf 0.25MB

Uchwały Rady Gminy Kobiór z dnia 29 grudnia 2022 r.

Materiały

UCHWAŁA NR RG.0007.339.2022 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Kobiór
RG00073392022.pdf 0.26MB
UCHWAŁA NR RG.0007.338.2022 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr RG.0007.314.2022 Rady Gminy Kobiór z dnia 29 września 2022r. w sprawie diet dla radnych
RG00073382022.pdf 0.26MB
UCHWAŁA NR RG.0007.337.2022 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/254/10 Rady Gminy Kobiór z dnia 27 maja 2010r. w sprawie szczególnych zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
RG00073372022.pdf 0.17MB
UCHWAŁA NR RG.0007.336.2022 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2023 rok
RG00073362022.pdf 2.72MB
UCHWAŁA NR RG.0007.335.2022 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2023-2031
RG00073352022.pdf 1.44MB
UCHWAŁA NR RG.0007.334.2022 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie pokrycia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
RG00073342022.pdf 0.25MB
UCHWAŁA NR RG.0007.333.2022 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
RG00073332022.pdf 0.39MB
UCHWAŁA NR RG.0007.332.2022 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2022 - 2031
RG00073322022.pdf 0.81MB
UCHWAŁA NR RG.0007.331.2022 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2022 rok
RG00073312022.pdf 1.15MB

Uchwały Rady Gminy Kobiór z dnia 30 listopada 2022 r.

Materiały

UCHWAŁA NR RG.0007.330.2022 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok
RG00073302022.pdf 0.28MB
UCHWAŁA NR RG.0007.329.2022 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przekazania Gminie Tychy realizacji zadania zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Kobiór
RG00073292022.pdf 0.17MB
UCHWAŁA NR RG.0007.328.2022 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe
RG00073282022.pdf 0.17MB
UCHWAŁA NR RG.0007.327.2022 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
RG00073272022.pdf 0.18MB
UCHWAŁA NR RG.0007.326.2022 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobiór
RG00073262022.pdf 0.18MB
UCHWAŁA NR RG.0007.325.2022 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały nr RG.0007.320.2022 Rady Gminy Kobiór z dnia 27 października 2022r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2022 rok
RG00073252022.pdf 0.16MB
UCHWAŁA NR RG.0007.324.2022 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2022 - 2031
RG00073242022.pdf 0.81MB
UCHWAŁA NR RG.0007.323.2022 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2022 rok
RG00073232022.pdf 0.99MB

Uchwały Rady Gminy Kobiór z dnia 27 października 2022 r

Materiały

UCHWAŁA NR RG.0007.322.2022 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty opłaty planistycznej
RG00073222022.pdf 0.17MB
UCHWAŁA NR RG.0007.321.2022 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok
RG00073212022.pdf 0.20MB
UCHWAŁA NR RG.0007.320.2022 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2022 rok
RG00073202022.pdf 0.25MB
UCHWAŁA NR RG.0007.319.2022 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2022 rok
RG00073192022.pdf 0.80MB

Uchwały Rady Gminy Kobiór z dnia 17 października 2022 r

Materiały

UCHWAŁA NR RG.0007.318.2022 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 17 października 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2022 rok
RG00073182022.pdf 0.55MB

Uchwały Rady Gminy Kobiór z dnia 29 września 2022 r.

Materiały

UCHWAŁA NR RG.0007.317.2022 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 września 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży działek z przeznaczeniem na polepszenie warunków korzystania z nieruchomości przyległych położonych przy ul. Leśników w Kobiórze
RG00073172022.pdf 0.17MB
UCHWAŁA NR RG.0007.316.2022 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 września 2022 r. w sprawie nieuwzględnienia wniosku o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy
RG00073162022.pdf 0.26MB
UCHWAŁA NR RG.0007.315.2022 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z dotychczasowym dzierżawcą gruntów stanowiących własność Gminy Kobiór
RG0007315202.pdf 0.17MB
UCHWAŁA NR RG.0007.314.2022 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 września 2022 r. w sprawie diet dla radnych
RG00073142022.pdf 0.26MB
UCHWAŁA NR RG.0007.313.2022 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2022 - 2031
RG00073132022.pdf 0.82MB
UCHWAŁA NR RG.0007.312.2022 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2022 rok
RG00073122022.pdf 1.06MB

Uchwały Rady Gminy Kobiór z dnia 25 sierpnia 2022 r

Materiały

UCHWAŁA NR RG.0007.311.2022 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedy i doradcy zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobiór
RG00073112022.pdf 0.17MB
UCHWAŁA NR RG.0007.310.2022 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych w Gminie Kobiór na latach 2022-2026 (od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2026r.)
RG00073102022.pdf 3.32MB
UCHWAŁA NR RG.0007.309.2022 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
RG00073092022.pdf 0.18MB
UCHWAŁA NR RG.0007.308.2022 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kobiór na rok szkolny 2022/2023
RG00073082022.pdf 0.35MB
UCHWAŁA NR RG.0007.307.2022 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2022 - 2031
RG00073072022.pdf 0.82MB
UCHWAŁA NR RG.0007.306.2022 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2022 rok
RG00073062022.pdf 1.47MB

Uchwały Rady Gminy Kobiór z dnia 30 czerwca 2022 r.

Materiały

UCHWAŁA NR RG.0007.305.2022 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Kobiór do Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Międzygminny Do Pomocy Społecznej"
RG00073052022.pdf 0.26MB
UCHWAŁA NR RG.0007.304.2022 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Kobiór w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego
RG00073042022.pdf 0.26MB
UCHWAŁA NR RG.0007.303.2022 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej w Kobiórze z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2022/2023
RG00073032022.pdf 0.26MB
UCHWAŁA NR RG.0007.302.2022 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/5/172/06 z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie usług opiekuńczych i kosztów sprawienia pogrzebu
RG00073022022.pdf 0.17MB
UCHWAŁA NR RG.0007.301.2022 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy
RG00073012022.pdf 0.16MB
UCHWAŁA NR RG.0007.300.2022 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia zadania zarządzania przystankami w ciągu dróg wojewódzkich w granicach Gminy Kobiór
RG00073002022.pdf 0.16MB
UCHWAŁA NR RG.0007.299.2022 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2022 - 2031
RG00072992022.pdf 0.70MB
UCHWAŁA NR RG.0007.298.2022 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2022 rok
RG00072982022.pdf 1.32MB
UCHWAŁA NR RG.0007.297.2022 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2021 rok
RG00072972022.pdf 0.16MB
UCHWAŁA NR RG.0007.296.2022 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobiór za 2021r.
RG00072962022.pdf 0.16MB
UCHWAŁA NR RG.0007.295.2022 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi
RG00072952022.pdf 0.16MB

Uchwały Rady Gminy Kobiór z dnia 23 maja 2022 r.

Materiały

UCHWAŁA NR RG.0007.294.2022 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla pomnika przyrody
RG00072942022.pdf 0.26MB
UCHWAŁA NR RG.0007.293.2022 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
RG00072932022.pdf 9.97MB
UCHWAŁA NR RG.0007.292.2022 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego położonego w budynku komunalnym przy ul. Centralnej 57
RG00072922022.pdf 0.16MB
UCHWAŁA NR RG.0007.291.2022 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2022 - 2031
RG00072912022.pdf 0.83MB
UCHWAŁA NR RG.0007.290.2022 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2022 rok
RG00072902022.pdf 1.35MB

Uchwały Rady Gminy Kobiór z dnia 11 kwietnia 2022 r.

Materiały

UCHWAŁA NR RG.0007.289.2022 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2022 rok
RG00072892022.pdf 0.26MB

Uchwały Rady Gminy Kobiór z dnia 31 marca 2022 r.

Materiały

UCHWAŁA NR RG.0007.288.2022 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Beskidzkiej
RG00072882022.pdf 0.39MB
UCHWAŁA NR RG.0007.287.2022 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Kobiór, w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
RG00072872022.pdf 0.17MB
UCHWAŁA NR RG.0007.286.2022 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym Gminy Kobiór na lata 2022-2025
RG00072862022.pdf 1.18MB
UCHWAŁA NR RG.0007.285.2022 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą „Międzygminny Dom Pomocy Społecznej” oraz przyjęcia jego statutu
RG00072852022.pdf 0.65MB
UCHWAŁA NR RG.0007.284.2022 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobiór"
RG00072842022.pdf 0.67MB
UCHWAŁA NR RG.0007.283.2022 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
RG00072832022.pdf 1.64MB
UCHWAŁA NR RG.0007.282.2022 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki z przeznaczeniem pod drogę gminną
RG00072822022.pdf 0.16MB
UCHWAŁA NR RG.0007.281.2022 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Programu restrukturyzacji zadłużenia osób korzystających z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kobiór obowiązujący na lata 2020 - 2022"
RG00072812022.pdf 0.41MB
UCHWAŁA NR RG.0007.280.2022 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych, przy sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kobiór przy ulicy Centralnej
RG00072802022.pdf 0.18MB
UCHWAŁA NR RG.0007.279.2022 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2022 - 2031
RG00072792022.pdf 0.82MB
UCHWAŁA NR RG.0007.278.2022 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2022 rok
RG00072782022.pdf 1.39MB

Uchwały Rady Gminy Kobiór z dnia 3 lutego 2022 r.

Materiały

UCHWAŁA NR RG.0007.277.2022 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie nabycia działek w drodze komunalizacji
RG00072772022.pdf 5.43MB
UCHWAŁA NR RG.0007.276.2022 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2022-2031
RG00072762022.pdf 0.81MB
UCHWAŁA NR RG.0007.275.2022 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2022 rok
RG00072752022.pdf 0.41MB
UCHWAŁA NR RG.0007.274.2022 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia
RG00072742022.pdf 0.26MB
UCHWAŁA NR RG.0007.273.2022 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok
RG00072732022.pdf 0.29MB
UCHWAŁA NR RG.0007.272.2022 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz Regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników w tym miejscu
RG00072722022.pdf 0.39MB
UCHWAŁA NR RG.0007.271.2022 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym
RG00072712022.pdf 0.51MB

Uchwały Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2021 r.

Materiały

UCHWAŁA NR RG.0007.270.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie umorzenia odsetek od zaległości czynszowych
RG00072702021.pdf 0.16MB
UCHWAŁA NR RG.0007.269.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie nabycia w drodze komunalizacji działek
RG00072692021.pdf 0.42MB
UCHWAŁA NR RG.0007.268.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/60/11 Rady Gminy Kobiór z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
RG00072682021.pdf 0.19MB
UCHWAŁA NR RG.0007.267.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok
RG00072672021.pdf 0.31MB
UCHWAŁA NR RG.0007.266.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kobiór na lata 2022÷2025 z uwzględnieniem perspektywy lat 2026÷2029".
RG00072662021.pdf 2.35MB
UCHWAŁA NR RG.0007.265.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne
RG00072652021.pdf 0.17MB
UCHWAŁA NR RG.0007.264.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
RG00072642021.pdf 0.18MB
UCHWAŁA NR RG.0007.263.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobiór
RG00072632021.pdf 0.17MB
UCHWAŁA NR RG.0007.262.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu przez Gminę Kobiór
RG00072622021.pdf 0.16MB
UCHWAŁA NR RG.0007.261.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
RG00072612021.pdf 0.16MB
UCHWAŁA NR RG.0007.260.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2022 rok
RG00072602021.pdf 2.64MB
UCHWAŁA NR RG.0007.259.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2022-2031 Na
RG00072592021.pdf 1.18MB
UCHWAŁA NR RG.0007.258.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
RG00072582021.pdf 0.24MB
UCHWAŁA NR RG.0007.257.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2021 - 2031
RG00072572021.pdf 0.73MB
UCHWAŁA NR RG.0007.256.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok
RG00072562021.pdf 1.21MB

Uchwały Rady Gminy Kobiór z dnia 2 grudnia 2021 r.

Materiały

UCHWAŁA NR RG.0007.255.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
RG00072552021.pdf 0.16MB
UCHWAŁA NR RG.0007.254.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych w Gminie Kobiór na lata 2018-2025 (od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2025r. )"
RG00072542021.pdf 3.40MB
UCHWAŁA NR RG.0007.253.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok
RG00072532021.pdf 0.29MB
UCHWAŁA NR RG.0007.252.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie przekazania Gminie Tychy realizacji zadania zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Kobiór
RG00072522021.pdf 0.17MB
UCHWAŁA NR RG.0007.251.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
RG00072512021.pdf 0.17MB
UCHWAŁA NR RG.0007.250.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
RG00072502021.pdf 1.16MB
UCHWAŁA NR RG.0007.249.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale RG.0007.233.2021 Rady Gminy Kobiór z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok
RG00072492021.pdf 0.16MB
UCHWAŁA NR RG.0007.248.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Kobiór
RG00072482021.pdf 0.29MB
UCHWAŁA NR RG.0007.247.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
RG00072472021.pdf 0.37MB
UCHWAŁA NR RG.0007.246.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2021 - 2031
RG00072462021.pdf 0.81MB
UCHWAŁA NR RG.0007.245.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr RG.0007.231.2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok oraz zmiany budżetu Gminy na 2021 rok
RG00072452021.pdf 0.80MB

Uchwały Rady Gminy Kobiór z dnia 10 listopada 2021 r.

Materiały

UCHWAŁA NR RG.0007.244.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobiór” Na
RG00072442021.pdf 0.20MB
UCHWAŁA NR RG.0007.243.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobiór”
RG00072432021.pdf 0.20MB
UCHWAŁA NR RG.0007.242.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobiór”
RG00072422021.pdf 0.20MB
UCHWAŁA NR RG.0007.241.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobiór” Na
RG00072412021.pdf 0.20MB
UCHWAŁA NR RG.0007.240.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobiór”
RG00072402021.pdf 0.20MB
UCHWAŁA NR RG.0007.239.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobiór”
RG00072392021.pdf 0.20MB
UCHWAŁA NR RG.0007.238.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobiór”
RG00072382021.pdf 0.20MB
UCHWAŁA NR RG.0007.237.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Kobiór
RG00072372021.pdf 0.21MB
UCHWAŁA NR RG.0007.236.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie nieuwzględnienia wniosku fundacji „Nowe Spektrum”
RG00072362021.pdf 0.23MB
UCHWAŁA NR RG.0007.235.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
RG00072352021.pdf 0.13MB
UCHWAŁA NR RG.0007.234.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Kobiórskiego Zakładu Komunalnego z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Kobiór nadwyżki środków obrotowych za kolejne okresy sprawozdawcze począwszy od 2021 roku.
RG00072342021.pdf 0.20MB
UCHWAŁA NR RG.0007.233.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok
RG00072332021.pdf 0.28MB
UCHWAŁA NR RG.0007.232.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2021 - 2031
RG00072322021.pdf 0.79MB
UCHWAŁA NR RG.0007.231.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok
RG00072312021.pdf 0.65MB
UCHWAŁA NR RG.0007.230.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały nr RG.0007.213.2021 Rady Gminy Kobiór z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
RG00072302021.pdf 0.20MB

Uchwały Rady Gminy Kobiór z dnia 2 listopada 2021 r.

Materiały

UCHWAŁA NR RG.0007.229.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2021 - 2031
RG00072292021.pdf 0.57MB
UCHWAŁA NR RG.0007.228.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok
RG00072282021.pdf 0.35MB

Uchwały Rady Gminy Kobiór z dnia 30 września 2021 r.

Materiały

UCHWAŁA NR RG.0007.227.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kobiór
RG00072272021.pdf 0.12MB
UCHWAŁA NR RG.0007.226.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 września 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobiór dla określonych terenów
RG00072262021.pdf 38.65MB
UCHWAŁA NR RG.0007.225.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kobiór
RG00072252021.pdf 0.13MB
UCHWAŁA NR RG.0007.224.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym
RG00072242021.pdf 0.12MB
UCHWAŁA NR RG.0007.223.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z dotychczasowym dzierżawcą gruntów stanowiących własność Gminy Kobiór
RG00072232021.pdf 0.12MB
UCHWAŁA NR RG.0007.222.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 września 2021 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego położonego w budynku komunalnym przy ul. Centralnej 57
RG00072222021.pdf 0.12MB
UCHWAŁA NR RG.0007.221.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 września 2021 r. w sprawie umorzenia zaległości czynszowych
RG00072212021.pdf 0.12MB
UCHWAŁA NR RG.0007.220.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 września 2021 r. w sprawie umorzenia zaległości czynszowych
RG00072202021.pdf 0.12MB
UCHWAŁA NR RG.0007.219.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2021 - 2031
RG00072192021.pdf 0.77MB
UCHWAŁA NR RG.0007.218.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG.0007.211.2021 Rady Gminy Kobiór z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok oraz zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok
RG00072182021.pdf 0.47MB

Uchwały Rady Gminy Kobiór z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Materiały

UCHWAŁA NR RG.0007.217.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości przy ul. Centralnej 12 w Kobiórze
RG00072172021.pdf 0.12MB
UCHWAŁA NR RG.0007.216.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kobiór na rok szkolny 2021/2022
RG00072162021.pdf 0.25MB
UCHWAŁA NR RG.0007.215.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kobiór
RG00072152021.pdf 0.18MB
UCHWAŁA NR RG.0007.214.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Gminy Kobiór inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w roku 2021
RG00072142021.pdf 0.50MB
UCHWAŁA NR RG.0007.213.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
RG00072132021.pdf 0.25MB
UCHWAŁA NR RG.0007.212.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2021 - 2027
RG00072122021.pdf 0.77MB
UCHWAŁA NR RG.0007.211.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok
RG00072112021.pdf 0.79MB

Uchwały Rady Gminy Kobiór z dnia 30 czerwca 2021 r

Materiały

UCHWAŁA NR RG.0007.210.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od ronda do parkingu kościelnego
RG00072102021.pdf 0.21MB
UCHWAŁA NR RG.0007.209.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2021 - 2027
RG00072092021.pdf 0.59MB
UCHWAŁA NR RG.0007.208.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok
RG00072082021.pdf 0.81MB
UCHWAŁA NR RG.0007.207.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2020 rok
RG00072072021.pdf 0.16MB
UCHWAŁA NR RG.0007.206.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobiór za 2020r
RG00072062021.pdf 0.16MB
UCHWAŁA NR RG.0007.205.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi
RG00072052021.pdf 0.13MB

Uchwały Rady Gminy Kobiór z dnia 27 maja 2021 r.

Materiały

UCHWAŁA NR RG.0007.204.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobiór
RG00072042021.pdf 4.98MB
UCHWAŁA NR RG.0007.203.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej w Kobiórze z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
RG00072032021.pdf 0.17MB
UCHWAŁA NR RG.0007.202.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobiór
RG00072022021.pdf 0.48MB
UCHWAŁA NR RG.0007.201.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających złożenie niniejszego wniosku
RG00072012021.pdf 0.24MB
UCHWAŁA NR RG.0007.200.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok
RG00072002021.pdf 0.28MB

Uchwały Rady Gminy Kobiór z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Materiały

UCHWAŁA NR RG.0007.199.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie skargi na działanie dyrektorów Gminnego Przedszkola w Kobiórze i Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kobiórze
RG00071992021.pdf 0.18MB
UCHWAŁA NR RG.0007.197.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kobiór na lata 2021 - 2027
RG00071972021.pdf 0.80MB
UCHWAŁA NR RG.0007.196.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok
RG00071962021.pdf 0.66MB

Uchwały Rady Gminy Kobiór z dnia 25 marca 2021 r.

Materiały

UCHWAŁA NR RG.0007.195.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobiór
RG00071952021.pdf 0.35MB
UCHWAŁA NR RG.0007.194.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Kobiór na lata 2021-2026
RG00071942021.pdf 1.36MB
UCHWAŁA NR RG.0007.193.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy - ul. Wiśniowa
RG00071932021.pdf 2.11MB
UCHWAŁA NR RG.0007.192.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego
RG00071922021.pdf 0.13MB
UCHWAŁA NR RG.0007.191.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mieszkania komunalnego w trybie przetargowym
RG00071912021.pdf 0.12MB
UCHWAŁA NR RG.0007.190.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie udzielenia bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych, przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kobiór przy ulicy Centralnej
RG00071902021.pdf 0.17MB
UCHWAŁA NR RG.0007.189.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 25 marca 2021 r. w sprawiew zmiany uchwały nr RG.0007.172.2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
RG00071892021.pdf 0.17MB
UCHWAŁA NR RG.0007.188.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2021 - 2027
RG00071882021.pdf 0.81MB
UCHWAŁA NR RG.0007.187.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok
RG00071872021.pdf 0.86MB

Uchwały Rady Gminy Kobiór z dnia 25 lutego 2021 r.

Materiały

UCHWAŁA NR RG.0007.186.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Kobiór na lata 2021-2026
RG00071862021.pdf 0.19MB
UCHWAŁA NR RG.0007.185.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia z opłaty pobieranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży należnej za 2021r.
RG00071852021.pdf 0.14MB
UCHWAŁA NR RG.0007.184.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego przy ulicy Kobiórskiej 5, w Kobiórze
RG00071842021.pdf 0.13MB
UCHWAŁA NR RG.0007.183.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu położonego w Kobiórze przy ul. Tuwima, stanowiącego część działki nr 1932/37 k.m. 1, przeznaczonego pod garaż murowany, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
RG00071832021.pdf 0.13MB
UCHWAŁA NR RG.0007.182.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów komunalnych położonych w Kobiórze przy ul. Tuwima - teren stanowiący część działki nr 1468/37 k.m. 1 oraz teren położony przy ul. Centralnej 59, stanowiący część działki 1433/39 k.m. 1, przeznaczonych pod ustawienie przenośnych garaży, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
RG00071822021.pdf 0.14MB
UCHWAŁA NR RG.0007.181.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2021-2027
RG00071812021.pdf 3.20MB
UCHWAŁA NR RG.0007.180.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok
RG00071802021.pdf 0.32MB

Uchwały Rady Gminy Kobiór z dnia 28 stycznia 2021 r.

Materiały

UCHWAŁA NR RG.0007.179.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek z przeznaczeniem pod drogi gminne
RG00071792021.pdf 0.61MB
UCHWAŁA NR RG.0007.178.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Kobiór na rok 2021
RG00071782021.pdf 0.86MB
UCHWAŁA NR RG.0007.177.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Kobiór na lata 2021-2026
RG00071772021.pdf 1.07MB
UCHWAŁA NR RG.0007.176.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie Programu wspierania rodziny Gminy Kobiór na lata 2021-2023
RG00071762021.pdf 0.75MB
UCHWAŁA NR RG.0007.175.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Kobiór na lata 2021-2026
RG00071752021.pdf 1.39MB
UCHWAŁA NR RG.0007.174.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia jakie są brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Kobiór
RG00071742021.pdf 0.18MB
UCHWAŁA NR RG.0007.173.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofiansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
RG00071732021.pdf 0.13MB
UCHWAŁA NR RG.0007.172.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
RG00071722021.pdf 0.18MB
UCHWAŁA NR RG.0007.171.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2021 - 2027
RG00071712021.pdf 0.80MB
UCHWAŁA NR RG.0007.170.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok
RG00071702021.pdf 0.73MB

Uchwały Rady Gminy Kobiór z dnia 29 grudnia 2020 r.

Materiały

UCHWAŁA NR RG.0007.169.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia gruntu komunalnego położonego w Kobiórze przy ul. Tuwima - teren stanowiący część działki nr 1468/37 k.m. 1, przeznaczonego na „altanę na odpady komunalne”
RG00071692020.pdf 0.13MB
UCHWAŁA NR RG.0007.168.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego położonego w budynku komunalnym przy ul. Centralnej 57
RG00071682020.pdf 0.13MB
UCHWAŁA NR RG.0007.167.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego położonego w budynku komunalnym przy ul. Centralnej 57
RG00071672020.pdf 0.13MB
UCHWAŁA NR RG.0007.166.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego położonego w budynku komunalnym przy ul. Centralnej 57
RG00071662020.pdf 0.13MB
UCHWAŁA NR RG.0007.165.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
RG00071652020.pdf 0.29MB
UCHWAŁA NR RG.0007.164.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Kobiór
RG00071642020.pdf 4.87MB
UCHWAŁA NR RG.0007.163.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kobiór na lata 2021- 2023"
RG00071632020.pdf 1.27MB
UCHWAŁA NR RG.0007.162.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Gminy Kobiór inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w roku 2021
RG00071622020.pdf 0.55MB
UCHWAŁA NR RG.0007.161.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
RG00071612020.pdf 0.17MB
UCHWAŁA NR RG.0007.160.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Kobiórskiego Zakładu Komunalnego z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Kobiór nadwyżki środków obrotowych za 2020 rok
RG00071602020.pdf 0.17MB
UCHWAŁA NR RG.0007.159.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok
RG00071592020.pdf 2.40MB
UCHWAŁA NR RG.0007.158.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawieWieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2021-2027
RG00071582020.pdf 1.20MB
UCHWAŁA NR RG.0007.157.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia w 2021 roku pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu z przeznaczeniem na przebudowę ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1
RG00071572020.pdf 0.18MB
UCHWAŁA NR RG.0007.156.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr RG.0007.117.2020 Rady Gminy Kobiór w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu z przeznaczeniem na przebudowę ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1
RG00071562020.pdf 0.19MB
UCHWAŁA NR RG.0007.155.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2020-2027
RG00071552020.pdf 0.77MB
UCHWAŁA NR RG.0007.154.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr RG.0007.145.2020 Rady Gminy Kobiór z dnia 26 listopada 2020 r. oraz zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok
RG00071542020.pdf 0.69MB

Uchwały Rady Gminy Kobiór z dnia 26 listopada 2020 r.

Materiały

UCHWAŁA NR RG.0007.153.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie nabycia w drodze komunalizacji działek przeznaczonych pod drogę
RG00071532020.pdf 0.46MB
UCHWAŁA NR RG.0007.152.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek z przeznaczeniem pod drogi gminne
RG00071522020.pdf 0.24MB
UCHWAŁA NR RG.0007.151.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego położonego w budynku komunalnym przy ul. Centralnej 57
RG00071512020.pdf 0.25MB
UCHWAŁA NR RG.0007.150.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok
RG00071502020.pdf 0.46MB
UCHWAŁA NR RG.0007.149.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
RG00071492020.pdf 2.70MB
UCHWAŁA NR RG.0007.148.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG.0007.141.2020 Rady Gminy Kobiór z dnia 29 października 2020r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym
RG00071482020.pdf 0.26MB
UCHWAŁA NR RG.0007.147.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne
RG00071472020.pdf 0.27MB
UCHWAŁA NR RG.0007.146.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok
RG00071462020.pdf 0.34MB
UCHWAŁA NR RG.0007.145.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr RG.0007.138.2020 z dnia 29 października 2020 roku oraz zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok
RG00071452020.pdf 0.68MB

Uchwały Rady Gminy Kobiór z dnia 29 października 2020 r.

Materiały

UCHWAŁA NR RG.0007.144.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu restrukturyzacji zadłużenia osób korzystających z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kobiór obowiązujący w latach 2020-2022”
RG00071442020.pdf 0.26MB
UCHWAŁA NR RG.0007.143.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego przy ul. Tuwima, o powierzchni 40,28 m2, stanowiącego część działki 1400/37 k.m.1 na okres 10 lat
RG00071432020.pdf 0.15MB
UCHWAŁA NR RG.0007.142.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
RG00071422020.pdf 0.77MB
UCHWAŁA NR RG.0007.141.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym
RG00071412020.pdf 0.16MB
UCHWAŁA NR RG.0007.140.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów Ordynacja podatkowa
RG00071402020.pdf 0.22MB
UCHWAŁA NR RG.0007.139.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 października 2020 r. w sprawie sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2020-2027
RG00071392020.pdf 0.95MB
UCHWAŁA NR RG.0007.138.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok
RG00071382020.pdf 2.30MB

Uchwały Rady Gminy Kobiór z dnia 29 września 2020 r.

Materiały

UCHWAŁA NR RG.0007.137.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Pszczyńskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych
RG00071372020.pdf 0.11MB
UCHWAŁA NR RG.0007.136.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 września 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
RG00071362020.pdf 0.17MB
UCHWAŁA NR RG.0007.135.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 września 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobiór
RG00071352020.pdf 0.35MB
UCHWAŁA NR RG.0007.134.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2020-2026
RG00071342020.pdf 0.82MB
UCHWAŁA NR RG.0007.133.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr RG.0007.126.2020 Rady Gminy Kobiór w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok oraz zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok
RG00071332020.pdf 0.42MB

Uchwały Rady Gminy Kobiór z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Materiały

UCHWAŁA NR RG.0007.132.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie sprzeciwu wobec przebiegu linii kolejowej na odcinku Katowice - Jastrzębie - Zdrój - granica Rzeczypospolitej Polskiej - Ostrawa przez gminę Kobiór
RG00071322020.pdf 1.75MB
UCHWAŁA NR RG.0007.131.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
RG00071312020.pdf 0.10MB
UCHWAŁA NR RG.0007.130.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kobiór na rok szkolny 2020/2021
RG00071302020.pdf 0.11MB
UCHWAŁA NR RG.0007.129.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych w Gminie Kobiór na lata 2018-2025 (od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2025r. )"
RG00071292020.pdf 0.58MB
UCHWAŁA NR RG.0007.128.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Gminy Kobiór inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w roku 2020
RG00071282020.pdf 0.11MB
UCHWAŁA NR RG.0007.127.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2020-2026
RG00071272020.pdf 0.68MB
UCHWAŁA NR RG.0007.126.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr RG.0007.121.2020 Rady Gminy Kobiór w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok oraz zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok
RG00071262020.pdf 0.69MB

Uchwały Rady Gminy Kobiór z dnia 11 sierpnia 2020 r.

Materiały

UCHWAŁA NR RG.0007.125.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy kobiór na lata 2020-2026
RG00071252020.pdf 0.66MB

Uchwały Rady Gminy Kobiór z dnia 30 czerwca 2020 r.

Materiały

UCHWAŁA NR RG.0007.124.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Kobiórskiego Zakładu Komunalnego z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Kobiór nadwyżki środków obrotowych za 2019 rok
RG00071242020.pdf 0.19MB
UCHWAŁA NR RG.0007.123.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kobiór
RG00071232020.pdf 0.28MB
UCHWAŁA NR RG.0007.122.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2020-2026
RG00071222020.pdf 0.65MB
UCHWAŁA NR RG.0007.121.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok
RG00071212020.pdf 0.51MB
UCHWAŁA NR RG.0007.120.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2019 rok
RG00071202020.pdf 0.11MB
UCHWAŁA NR RG.0007.119.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobiór za 2019r.
RG00071192020.pdf 0.11MB
UCHWAŁA NR RG.0007.118.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Na
RG00071182020.pdf 0.10MB

Uchwały Rady Gminy Kobiór z dnia 28 maja 2020 r.

Materiały

UCHWAŁA NR RG.0007.117.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu z przeznaczeniem na przebudowę ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1
RG00071172020.pdf 0.21MB
UCHWAŁA NR RG.0007.116.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad wsparcia dla podmiotów wynajmujących lokale użytkowe lub dzierżawiących bądź użytkujących nieruchomości zasobu gminnego, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
RG00071162020.pdf 0.60MB
UCHWAŁA NR RG.0007.115.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej w Kobiórze z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
RG00071152020.pdf 0.11MB
UCHWAŁA NR RG.0007.114.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkola prowadzonego przez Gminę Kobiór, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
RG00071142020.pdf 0.11MB
UCHWAŁA NR RG.0007.113.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kobiór na okres 1.07.2020 - 31.12.2025
RG00071132020.pdf 0.35MB
UCHWAŁA NR RG.0007.112.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
RG00071122020.pdf 0.20MB
UCHWAŁA NR RG.0007.111.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
RG00071112020.pdf 0.20MB
UCHWAŁA NR RG.0007.110.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2020-2026
RG00071102020.pdf 0.74MB
UCHWAŁA NR RG.0007.109.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok oraz zmiany uchwał w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok
RG00071092020.pdf 0.28MB

Uchwały Rady Gminy Kobiór z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Materiały

UCHWAŁA NR RG.0007.108.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
RG00071082020.pdf 0.21MB
UCHWAŁA NR RG.0007107.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie nabycia w drodze komunalizacji działek przeznaczonych pod drogi
RG00071072020.pdf 0.32MB
UCHWAŁA NR RG.0007.106.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu restrukturyzacji zadłużenia osób korzystających z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kobior obowiązujący w latach 2020-2022”
RG00071062020.pdf 0.26MB
UCHWAŁA NR RG.0007.105.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobiór dla określonych terenów
RG00071052020.pdf 0.78MB
UCHWAŁA NR RG.0007.104.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
RG00071042020.pdf 0.33MB
UCHWAŁA NR RG.0007.103.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie, za czas służby przekraczającej normę
RG00071032020.pdf 0.11MB
UCHWAŁA NR RG.0007.102.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2020-2026
RG00071022020.pdf 0.58MB
UCHWAŁA NR RG.0007.101.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok Na
RG00071012020.pdf 0.21MB

Uchwały Rady Gminy Kobiór z dnia 27 lutego 2020 r.

Materiały

UCHWAŁA NR RG.0007.100.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie nabycia w drodze komunalizacji działek nr 1856/37, 1857/37, 1864/37 i 1866/37 położonych przy ul. Kobiórskiej w Kobiórze
RG00071002020.pdf 0.11MB
UCHWAŁA NR RG.0007.99.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kobiór
RG0007992020.pdf 0.11MB
UCHWAŁA NR RG.0007.98.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy - ul. Wrzosowa Na
RG0007982020.pdf 0.22MB
UCHWAŁA NR RG.0007.97.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek pod ul. Wodną w Kobiórze
RG0007972020.pdf 0.11MB
UCHWAŁA NR RG.0007.96.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie nabycia w drodze komunalizacji działki nr 948/5 położonej przy ul. Rodzinnej w Kobiórze
RG0007962020.pdf 0.11MB
UCHWAŁA NR RG.0007.95.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr X/60/11 Rady Gminy Kobiór z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
RG0007952020.pdf 0.12MB
UCHWAŁA NR RG.0007.94.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobiór w roku 2020
RG0007942020.pdf 0.27MB
UCHWAŁA NR RG.0007.93.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobiór dla określonych terenów
RG0007932020.pdf 0.60MB
UCHWAŁA NR RG.0007.92.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2020-2026
RG0007922020.pdf 0.59MB
UCHWAŁA NR RG.0007.91.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok
RG0007912020.pdf 0.87MB

Uchwały Rady Gminy Kobiór z dnia 30 stycznia 2020 r.

Materiały

UCHWAŁA NR RG.0007.90.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloetniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2020-2026
RG0007902020.pdf 0.48MB
UCHWAŁA NR RG.0007.89.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020r
RG0007892020.pdf 0.19MB
UCHWAŁA NR RG.0007.88.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kobiór w roku szkolnym 2019/2020
RG0007882020.pdf 0.10MB
UCHWAŁA NR RG.0007.87.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
RG0007872020.pdf 0.10MB
UCHWAŁA NR RG.0007.86.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie
RG0007862020.pdf 0.10MB
UCHWAŁA NR RG.0007.85.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok
RG0007852020.pdf 0.10MB

Uchwały Rady Gminy Kobiór z dnia 12 grudnia 2019 r.

Materiały

UCHWAŁA NR RG.0007.84.2019 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Kobiór
RG0007842019.pdf 0.10MB
UCHWAŁA NR RG.0007.83.2019 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
RG0007832019.pdf 0.23MB
UCHWAŁA NR RG.0007.82.2019 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Gminy Kobiór inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w roku 2020
RG0007822019.pdf 0.57MB
UCHWAŁA NR RG.0007.81.2019 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
RG0007812019.pdf 0.10MB
UCHWAŁA NR RG.0007.80.2019 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
RG0007802019.pdf 0.10MB
UCHWAŁA NR RG.0007.79.2019 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok
RG0007792019.pdf 1.25MB
UCHWAŁA NR RG.0007.78.2019 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2020-2026
RG0007782019.pdf 0.60MB

Uchwały Rady Gminy Kobiór z dnia 28 listopada 2019 r.

Materiały

UCHWAŁA NR RG.0007.77.2019 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr RG.0007.54.2019 Rady Gminy Kobiór z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności zabudowy drogi ul. Żelazna w Kobiórze
RG0007772019.pdf 0.10MB
UCHWAŁA NR RG.0007.76.2019 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych, przy sprzedaży nieruchomości mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kobiór przy ulicy Centralnej
RG0007762019.pdf 0.11MB
UCHWAŁA NR RG.0007.75.2019 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami położonymi na terenie Gminy Kobiór na lata 2020-2023
RG0007752019.pdf 2.55MB
UCHWAŁA NR RG.0007.74.2019 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Domu Kultury w Kobiórze
RG0007742019.pdf 0.10MB
UCHWAŁA NR RG.0007.73.2019 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kobiór
RG0007732019.pdf 0.11MB
UCHWAŁA NR RG.0007.72.2019 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
RG0007722019.pdf 0.20MB

Uchwały Rady Gminy Kobiór z dnia 31 października 2019 r.

Materiały

UCHWAŁA NR RG.0007.71.2019 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 31 października 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
RG0007712019.pdf 0.10MB
UCHWAŁA NR RG.0007.70.2019 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 31 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
RG0007702019.pdf 0.10MB
UCHWAŁA NR RG.0007.69.2019 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 31 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
RG0007692019.pdf 0.12MB
UCHWAŁA NR RG.0007.68.2019 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2019-2026
RG0007682019.pdf 0.69MB
UCHWAŁA NR RG.0007.67.2019 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2019 rok
RG0007672019.pdf 0.10MB

Uchwały Rady Gminy Kobiór z dnia 10 października 2019 r.

Materiały

UCHWAŁA NR RG.0007.66.2019 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wyrażenia stanowiska wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
RG0007662019.pdf 0.19MB

Uchwały Rady Gminy Kobiór z dnia 26 września 2019 r.

Materiały

UCHWAŁA NR RG.0007.65.2019 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Pszczyńskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych
RG0007652019.pdf 0.10MB
UCHWAŁA NR RG.0007.64.2019 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gmminy Kobiór nr RG0007.44.2019 z dnia 30 maja 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Gminy Kobiór inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w roku 2019
RG0007642019.pdf 0.10MB
UCHWAŁA NR RG.0007.63.2019 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2019 rok
RG0007632019.pdf 0.10MB

Uchwały Rady Gminy Kobiór z dnia 22 sierpnia 2019 r.

Materiały

UCHWAŁA NR RG.0007.62.2019 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości z przeznaczeniem pod plac zabaw
RG0007622019.pdf 0.10MB
UCHWAŁA NR RG.0007.61.2019 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji stałej - Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
RG0007612019.pdf 0.10MB
UCHWAŁA NR RG.0007.60.2019 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu z przeznaczeniem na przebudowę ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1
RG0007602019.pdf 0.19MB
UCHWAŁA NR RG.0007.59.2019 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2019-2026
RG0007592019.pdf 0.69MB
UCHWAŁA NR RG.0007.58.2019 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2019 rok
RG0007582019.pdf 0.31MB

Uchwały Rady Gminy Kobiór z dnia 27 czerwca 2019 r.

Materiały

UCHWAŁA NR RG.0007.57.2019 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie negatywnego stanowiska dla przebiegu trasy Kanału Śląskiego łączącego górną Odrę z górną Wisłą przez centrum gminy Kobiór
RG0007572019.pdf 0.19MB
UCHWAŁA NR RG.0007.56.2019 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2019 rok
RG0007562019.pdf 0.19MB
UCHWAŁA NR RG.0007.55.2019 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2019-2026
RG0007552019.pdf 0.51MB
UCHWAŁA NR RG.0007.54.2019 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności zabudowy drogi ul. Żelazna w Kobiórze
RG0007542019.pdf 0.10MB
UCHWAŁA NR RG.0007.53.2019 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie diet dla radnych
RG0007532019.pdf 0.10MB
UCHWAŁA NR RG.0007.52.2019 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji stałej - Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
RG0007522019.pdf 0.10MB
UCHWAŁA NR RG.0007.51.2019 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2018 rok
RG0007512019.pdf 0.10MB
UCHWAŁA NR RG.0007.50.2019 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobiór za 2018r.
RG0007502019.pdf 0.10MB
UCHWAŁA NR RG.0007.49.2019 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi gminy Kobiór Na
RG0007492019.pdf 0.10MB

Uchwały Rady Gminy Kobiór z dnia 30 maja 2019 r.

Materiały

UCHWAŁA NR RG.0007.48.2019 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych w Gminie Kobiór na lata 2018 - 2025 przedłożonego przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A
RG0007482019.pdf 0.67MB
UCHWAŁA NR RG.0007.47.2019 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów z dotychczasowymi dzierżawcami gruntów stanowiących własność Gminy Kobiór
RG0007472019.pdf 0.10MB
UCHWAŁA NR RG.0007.46.2019 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogę
RG0007462019.pdf 0.10MB
UCHWAŁA NR RG.0007.45.2019 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów ochronnych drzew i krzewów uznanych za pomnik przyrody na terenie parku otaczajacego Zameczek Myśliwski Promnice
RG0007452019.pdf 0.80MB
UCHWAŁA NR RG.0007.44.2019 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Gminy Kobiór inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w roku 2019
RG0007442019.pdf 0.72MB
UCHWAŁA NR RG.0007.43.2019 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji
RG0007432019.pdf 0.10MB
UCHWAŁA NR RG.0007.42.2019 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2019 - 2026
RG0007422019.pdf 0.44MB
UCHWAŁA NR RG.0007.41.2019 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kobiór na 2019 rok
RG0007412019.pdf 0.22MB

Uchwały Rady Gminy Kobiór z dnia 27 marca 2019 r.

Materiały

UCHWAŁA NR RG.0007.40.2019 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny
RG0007402019.pdf 0.10MB
UCHWAŁA NR RG.0007.39.2019 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogę
RG0007392019.pdf 0.10MB
UCHWAŁA NR RG.0007.38.2019 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobiór oraz określenia granicy obwodu publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
RG0007382019.pdf 0.19MB
UCHWAŁA NR RG.0007.37.2019 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie
RG0007372019.pdf 0.18MB
UCHWAŁA NR RG.0007.36.2019 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu z przeznaczeniem na przebudowę ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1
RG0007362019.pdf 0.19MB
UCHWAŁA NR RG.0007.35.2019 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2019-2026
RG0007352019.pdf 0.52MB
UCHWAŁA NR RG.0007.34.2019 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2019 rok
RG0007342019.pdf 0.30MB

Uchwały Rady Gminy Kobiór z dnia 28 lutego 2019 r.

Materiały

UCHWAŁA NR RG.0007.33.2019 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobiór w roku 2019
RG0007332019.pdf 0.23MB
UCHWAŁA NR RG.0007.32.2019 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019r.
RG0007322019.pdf 0.11MB
UCHWAŁA NR RG.0007.31.2019 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kobiór
RG0007312019.pdf 0.24MB
UCHWAŁA NR RG.0007.30.2019 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kobiór
RG0007302019.pdf 0.67MB
UCHWAŁA NR RG.0007.29.2019 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany składu komisji stałej - Komisji Budżetu i Finansów
RG0007292019.pdf 0.10MB
UCHWAŁA NR RG.007.28.2019 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany składu komisji stałej - Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia
RG0007282019.pdf 0.10MB

Uchwały Rady Gminy Kobiór z dnia 31 stycznia 2019 r.

Materiały

UCHWAŁA NR RG.0007.27.2019 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy - ul.Piękna
RG0007272019.pdf 0.29MB
UCHWAŁA NR RG.0007.26.2019 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr RG.007.291.2018 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kobiór
RG0007262019.pdf 0.10MB
UCHWAŁA NR RG.0007.25.2019 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
RG0007252019.pdf 0.11MB
UCHWAŁA NR RG.0007.24.2019 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
RG0007242019.pdf 0.10MB
UCHWAŁA NR RG.0007.23.2019 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wieloletniego gminnego „Programu osłonowego posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
RG0007232019.pdf 0.21MB
UCHWAŁA NR RG.0007.22.2019 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2019-2026
RG0007222019.pdf 0.44MB
UCHWAŁA NR RG.0007.21.2019 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2019 rok
RG0007212019.pdf 0.21MB
UCHWAŁA NR RG.0007.20.2019 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobiór - III edycja"
RG0007202019.pdf 35.57MB

Uchwały Rady Gminy Kobiór z dnia 28 grudnia 2018 r.

Materiały

UCHWAŁA NR RG.0007.19.2018 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kobiór
RG0007192018.pdf 0.21MB
UCHWAŁA NR RG.0007.18.2018 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego znajdującego się w podpiwniczeniu budynku przy ul. Centralnej 57
RG0007182018.pdf 0.09MB
UCHWAŁA NR RG.0007.17.2018 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wydzierżawienia gruntu komunalnego przy ul. Centralnej 57A, o powierzchni 95,86 m2 stanowiący część działki nr 1434/39 k.m. 1 obręb Kobiór
RG0007172018.pdf 0.10MB
UCHWAŁA NR RG.0007.16.2018 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany składu komisji stałej - Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia
RG0007162018.pdf 0.10MB
UCHWAŁA NR RG.0007.15.2018 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany składu komisji stałej - Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa
RG0007152018.pdf 0.10MB
UCHWAŁA NR RG.0007.14.2018 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu Tychy zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej
RG0007142018.pdf 0.10MB
UCHWAŁA NR RG.0007.13.2018 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
RG0007132018.pdf 0.10MB
UCHWAŁA NR RG.0007.12.2018 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
RG0007122018.pdf 0.23MB
UCHWAŁA NR RG.0007.11.2018 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2019 - 2026
RG0007112018.pdf 0.69MB
UCHWAŁA NR RG.0007.10.2018 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2019 rok
RG0007102018.pdf 2.02MB
UCHWAŁA NR RG.0007.9.2018 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasajacych z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
RG000792018.pdf 0.36MB

Uchwały Rady Gminy Kobiór z dnia 22 listopada 2018 r.

Materiały

UCHWAŁA NR RG.0007.8.2018 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji stałej - Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia
RG000782018.pdf 0.10MB
UCHWAŁA NR RG.0007.7.2018 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji stałej - Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa
RG000772018.pdf 0.10MB
UCHWAŁA NR RG.0007.6.2018 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji stałej - Komisji Budżetu i Finansów
RG000762018.pdf 0.10MB
UCHWAŁA NR RG.0007.5.2018 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji stałej - Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
RG000752018.pdf 0.10MB
UCHWAŁA NR RG.0007.4.2018 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
RG000742018.pdf 0.10MB
UCHWAŁA NR RG.0007.3.2018 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Kobiór
RG000732018.pdf 0.10MB
UCHWAŁA NR RG.0007.2.2018 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kobiór
RG000722018.pdf 0.10MB
UCHWAŁA NR RG.0007.1.2018 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Kobiór
RG000712018.pdf 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.04.2023 13:24 Grzegorz Strączek
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Mirosław Dziech
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwały Rady Gminy 14.0 17.04.2024 13:16 Grzegorz Strączek
Uchwały Rady Gminy 13.0 14.03.2024 11:14 Grzegorz Strączek
Uchwały Rady Gminy 12.0 08.03.2024 09:54 Grzegorz Strączek
Uchwały Rady Gminy 11.0 08.03.2024 09:51 Grzegorz Strączek
Uchwały Rady Gminy 10.0 05.02.2024 08:32 Grzegorz Strączek
Uchwały Rady Gminy 9.0 11.01.2024 08:42 Grzegorz Strączek
Uchwały Rady Gminy 8.0 11.01.2024 08:41 Grzegorz Strączek
Uchwały Rady Gminy 7.0 15.12.2023 10:18 Grzegorz Strączek
Uchwały Rady Gminy 6.0 05.10.2023 09:36 Grzegorz Strączek
Uchwały Rady Gminy 5.0 05.09.2023 07:53 Grzegorz Strączek
Uchwały Rady Gminy 4.0 05.06.2023 09:21 Grzegorz Strączek
Uchwały Rady Gminy 3.0 09.05.2023 12:45 Grzegorz Strączek
Uchwały Rady Gminy 2.0 12.04.2023 13:47 Grzegorz Strączek
Uchwały Rady Gminy 1.0 12.04.2023 13:24 Grzegorz Strączek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}