W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zamówienie publiczne

Nazwa zamówienia

Modernizacja energetyczna dwóch budynków komunalnych w Kobiórze

  • Status zamówienia: Zakończone
  • Numer zamówienia:GP.271.09.2023
  • Data rozpoczęcia: 16.05.2023
  • Jednostka publikująca:Urząd Gminy Kobiór
  • Rodzaj ogłoszenia:Ogłoszenie o zamówieniu
  • Tryb zamówienia:Tryb podstawowy
  • Opis zamówienia:Postępowanie prowadzone jest na platformie e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-09c44cd5-ee4f-11ed-9355-06954b8c6cb9

Materiały

Ogłoszenie o zamówieniu
OGŁOSZENIE​_O​_ZAMÓWIENIU.pdf 0.18MB
Specyfikacja Warunków Zamówienia
SWZ​_.pdf 0.27MB
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Wersja​_1​_-​_Oferta​_(aktualna​_1605.pdf 0.14MB
Załącznik nr 2 - Oświadczenie
Załącznik​_nr​_2​_-​_Oświadczenie.docx 0.03MB
Załącznik nr 3 - wzór umowy
Załącznik​_nr​_3​_-​_wzór​_umowy.pdf 1.03MB
Załącznik nr 4 - Dokumentacja projektowa
Załącznik​_nr​_4​_-​_Dokumentacja​_projektowa.zip 19.51MB
Załącznik 4a - Opis przedmiotu zamówienia z załącznikami
4a​_Opis​_przedmiotu​_zamówienia​_z​_załącznikami.zip 2.10MB
Załącznik nr 5 - STWIORB
Załącznik​_nr​_5​_-​_STWIORB.pdf 4.70MB
Załącznik nr 6 - Przedmiar - Wymiana stolarki ul. Centralna 59
Załącznik​_nr​_6​_-​_Przedmiar​_-​_Wymiana​_stolarki​_ul​_Centralna​_59.pdf 0.24MB
Załącznik nr 7 - Grupa kapitałowa
Załącznik​_nr​_7​_-​_Grupa​_kapitałowa.doc 0.03MB
Załącznik nr 8 - Wykaz robót
Załącznik​_nr​_8​_-​_Wykaz​_robót.doc 0.04MB
Załącznik nr 9 - Wykaz osób
Załącznik​_nr​_9​_-​_Wykaz​_osób.doc 0.04MB
Załącznik nr 10 - Oświadczenie dot. zatrudnienia osób
Załącznik​_nr​_10​_-​_Oświadczenie​_dot​_zatrudnienia​_osób.docx 0.02MB
Załącznik nr 11 - harmonogram
Załącznik​_nr​_11​_-​_harmonogram​_.xls 0.04MB
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja​_o​_kwocie​_.pdf 0.06MB Data dodania załącznika: 2023-06-01
Informacja z otwarcia ofert
Informacja​_z​_otwarcia​_ofert​_.pdf 0.07MB Data dodania załącznika: 2023-06-01
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
informacja​_o​_wyborze​_​_.pdf 0.08MB Data dodania załącznika: 2023-06-20
Ogłoszenie o wyniku postępowania
OGŁOSZENIE​_O​_WYNIKU​_POSTĘPOWANIA​_-​_okna.pdf 0.07MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
16.05.2023 12:15 Grzegorz Strączek
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Agnieszka Młocek
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Modernizacja energetyczna dwóch budynków komunalnych w Kobiórze 6.0 06.12.2023 07:05 Grzegorz Strączek
Modernizacja energetyczna dwóch budynków komunalnych w Kobiórze 5.0 26.07.2023 13:44 Grzegorz Strączek
Modernizacja energetyczna dwóch budynków komunalnych w Kobiórze 4.0 20.06.2023 16:18 Grzegorz Strączek
Modernizacja energetyczna dwóch budynków komunalnych w Kobiórze 3.0 01.06.2023 19:10 Grzegorz Strączek
Modernizacja energetyczna dwóch budynków komunalnych w Kobiórze 2.0 01.06.2023 10:07 Grzegorz Strączek
Modernizacja energetyczna dwóch budynków komunalnych w Kobiórze 1.0 16.05.2023 12:15 Grzegorz Strączek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}