W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Budżet w roku 2023

Budżet, Wieloletnia Prognoza Finansowa, Sprawozdania budżetowe

Budżet

Materiały

Zarządzenie Nr 126/V/2022 Wójta Gminy Kobiór z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Kobiór na 2023 rok
Zarządzenie126V20222022-11-15.pdf 5.51MB
UCHWAŁA NR RG.0007.336.2022 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2023 rok
RG00073362022.pdf 2.72MB

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Materiały

Zarządzenie Nr 127/V/2022 Wójta Gminy Kobiór z dnia 15 listopada 2022 roku w sprawie: projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2023 – 2031
projekt​_WPF​_na​_2023​_rok.pdf 0.89MB
UCHWAŁA NR RG.0007.335.2022 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2023-2031
uchwała​_w​_sprawie​_Wieloletniej​_Prognozy​_Finansowej​_Gminy​_Kobiór​_na​_2023​_rok.pdf 0.90MB

Sprawozdania budżetowe

Materiały

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kobiór za 2023 rok
sprawozdanie​_z​_wykonania​_budzetu​_Gminy​_Kobiór​_za​_2023​_rok.doc 1.95MB
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kobiór na dzień 31 grudnia 2022 roku według działów i źródeł dochodów
tabela​_nr​_1​_-​_wykonanie​_dochodów​_budżetu​_za​_​_2023.xls 0.07MB
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kobiór na dzień 31 grudnia 2023 roku
tabela​_nr​_2​_-​_wykonanie​_wydatków​_budżetu​_za​_​_2023.xls 0.07MB
Informacje o wykonaniu budżetu Gminy Kobiór za 2023 rok wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
informacja​_art​_35​_uofp.docx 0.93MB
Rb-27S sprawozdanie wykonana planu dochodów budżetowych Gminy Kobiór na dzień 31 marca 2023 r.
Rb-27S​_sprawozdanie​_​_wykonana​_planu​_dochodów​_budżetowych​_Gminy​_Kobiór​_na​_dzień​_31​_marca​_2023​_r.pdf 0.48MB
Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wtdatków Gminy Kbiór któe nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022 wg stanu na dzień 31 marca 2023 r.
Rb-28NWS​_sprawozdanie​_z​_wykonania​_planu​_wtdatków​_Gminy​_Kbiór​_któe​_nie​_wygasły​_z​_upływem​_roku​_budżetowego​_2022​_wg​_stanu​_na​_dzień​_31​_marca​_2023​_r.pdf 0.39MB
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków Gminy Kobiór na dzień 31 marca 2023r.
Rb-28S​_sprawozdanie​_z​_wykonania​_planu​_wydatków​_Gminy​_Kobiór​_na​_dzień​_31​_marca​_2023r.pdf 0.73MB
Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finanswych samorządowych zakładów budżetowych na dzień 31 marca 2023 r.
Rb-30S​_sprawozdanie​_z​_wykonania​_planów​_finanswych​_samorządowych​_zakładów​_budżetowych​_na​_dzień​_31​_marca​_2023​_r.pdf 0.29MB
Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku dochodów oświatowych na dzień 31 marca 2023 r.
Rb-34S​_sprawozdanie​_z​_wykonania​_dochodów​_i​_wydatków​_na​_rachunku​_dochodów​_oświatowych​_na​_dzień​_31​_marca​_2023​_r.pdf 0.27MB
Rb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Gminy Kobiór na dzień 31 marca 2023 r.
Rb-N​_sprawozdanie​_o​_stanie​_należności​_oraz​_wybranych​_aktywów​_finansowych​_Gminy​_Kobiór​_na​_dzień​_31​_marca​_2023​_r.pdf 0.27MB
Rb-NDS sprawozdanie o deficycie Gminy Kobiór na dzień 31 marca 2023 r.
Rb-NDS​_​_sprawozdanie​_o​_deficycie​_Gminy​_Kobiór​_na​_dzień​_31​_marca​_2023​_r.pdf 0.27MB
Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń Gminy Kobióe na dzień 31 marca 2023 r.
Rb-Z​_sprawozdanie​_o​_stanie​_zobowiązań​_wg​_tytułów​_dłużnych​_oraz​_poręczeń​_Gminy​_Kobióe​_na​_dzień​_31​_marca​_2023​_r.pdf 0.29MB
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów Gminy Kobiór na dzień 30 czerwca 2023 r.
Rb-27S​_sprawozdanie​_z​_wykonania​_planu​_dochodów​_Gminy​_Kobiór​_na​_dzień​_30​_czerwca​_2023​_r.pdf 0.49MB
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków Gminy Kobiór na dzień 30 czerwca 2023 r.
Rb-28S​_sprawozdanie​_z​_wykonania​_planu​_wydatków​_Gminy​_Kobiór​_na​_dzień​_30​_czerwca​_2023​_r.pdf 0.74MB
Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowego zakładu budżetowego na dzień 30 czerwca 2023 r.
Rb-30S​_sprawozdanie​_z​_wykonania​_planów​_finansowych​_samorządowego​_zakładu​_budżetowego​_na​_dzień​_30​_czerwca​_2023​_r.pdf 0.29MB
Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków o którym mowa w art 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych na dzień 30 czerwca 2023 r.
Rb-34S​_sprawozdanie​_z​_wykonania​_dochodów​_i​_wydatków​_o​_którym​_mowa​_w​_art​_223​_ust1​_ustawy​_o​_finansach​_publicznych​_na​_dzień​_30​_czerwca​_2023​_r.pdf 0.27MB
Rb-N sprawozdanie o stanie należności Gminy Kobiór na dzień 30 czerwca 2023 r.
Rb-N​_sprawozdanie​_o​_stanie​_należności​_Gminy​_Kobiór​_na​_dzień​_30​_czerwca​_2023​_r.pdf 0.27MB
Rb-NDS sprawozdanie o deficycie Gminy Kobiór na dzień 30 czerwca 2023 r.
Rb-NDS​_sprawozdanie​_o​_deficycie​_Gminy​_Kobiór​_na​_dzień​_30​_czerwca​_2023​_r.pdf 0.27MB
Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań Gminy Kobiór na dzień 30 czerwca 2023 r.
Rb-Z​_sprawozdanie​_o​_stanie​_zobowiązań​_Gminy​_Kobiór​_na​_dzień​_30​_czerwca​_2023​_r.pdf 0.29MB
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów Gminy Kobiór na dzień 30 września 2023 r.
sprawozdanie​_Rb-27S​_z​_wykonania​_planu​_dochodów​_Gminy​_Kobiór​_na​_dzień​_30​_września​_2023​_r.pdf 0.50MB
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków Gminy Kobiór na dzień 30 września 2023 r.
sprawozdanie​_Rb-28S​_z​_wykonania​_planu​_wydatków​_Gminy​_Kobiór​_na​_dzień​_30​_września​_2023​_r.pdf 0.75MB
Sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządzowych zakładów budżetowych na dzień 30 września 2023 r.
sprawozdanie​_Rb-30S​_z​_wykonania​_planów​_finansowych​_samorządzowych​_zakładów​_budżetowych​_na​_dzień​_30​_września​_2023​_r.pdf 0.29MB
Sprawozdanie Rb-34S z wykonania dochodów i wydatków rachunków oświatowych na dzień 30 września 2023 r.
sprawozdanie​_Rb-34S​_z​_wykonania​_dochodów​_i​_wydatków​_rachunków​_oświatowych​_na​_dzień​_30​_września​_2023​_r.pdf 0.27MB
Sprawozdanie Rb-N o stanie należności Gminy Kobiór na dzień 30 września 2023 r.
sprawozdanie​_Rb-N​_o​_stanie​_należności​_Gminy​_Kobiór​_na​_dzień​_30​_września​_2023​_r.pdf 0.27MB
Sprawozdanie Rb-NDS o deficycie Gminy Kobiór na dzień 30 września 2023 r.
sprawozdanie​_Rb-NDS​_o​_deficycie​_Gminy​_Kobiór​_na​_dzień​_30​_września​_2023​_r.pdf 0.27MB
Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań Gminy Kobiór na dzień 30 września 2023 r.
sprawozdanie​_Rb-Z​_o​_stanie​_zobowiązań​_Gminy​_Kobiór​_na​_dzień​_30​_września​_2023​_r.pdf 0.29MB
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów Gminy Kobiór na dzień 31 grudnia 2023 r.
sprawozdanie​_Rb-27S​_z​_wykonania​_planu​_dochodów​_Gminy​_Kobiór​_na​_dzień​_31​_grudnia​_2023​_r.pdf 0.50MB
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków Gminy Kobiór na dzień 31 grudnia 2023 r.
sprawozdanie​_Rb-28S​_z​_wykonania​_planu​_wydatków​_Gminy​_Kobiór​_na​_dzień​_31​_grudnia​_2023​_r.pdf 0.75MB
Sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządzowych zakładów budżetowych na dzień 31 grudnia 2023 r.
sprawozdanie​_Rb-30S​_z​_wykonania​_planów​_finansowych​_samorządzowych​_zakładów​_budżetowych​_na​_dzień​_31​_grudnia​_2023​_r.pdf 0.29MB
Sprawozdanie Rb-34S z wykonania dochodów i wydatków rachunków oświatowych na dzień 31 grudnia 2023 r.
sprawozdanie​_Rb-34S​_z​_wykonania​_dochodów​_i​_wydatków​_rachunków​_oświatowych​_na​_dzień​_31​_grudnia​_2023​_r.pdf 0.27MB
Sprawozdanie Rb-N o stanie należności Gminy Kobiór na dzień 31 grudnia 2023 r.
sprawozdanie​_Rb-N​_o​_stanie​_należności​_Gminy​_Kobiór​_na​_dzień​_31​_grudnia​_2023​_r.pdf 0.27MB
Sprawozdanie Rb-NDS o deficycie Gminy Kobiór na dzień 31 grudnia 2023 r.
sprawozdanie​_Rb-NDS​_o​_deficycie​_Gminy​_Kobiór​_na​_dzień​_31​_grudnia​_2023​_r.pdf 0.27MB
Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań Gminy Kobiór na dzień 31 grudnia 2023 r.
sprawozdanie​_Rb-Z​_o​_stanie​_zobowiązań​_Gminy​_Kobiór​_na​_dzień​_31​_grudnia​_2023​_r.pdf 0.29MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
02.05.2023 17:49 Grzegorz Strączek
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Gabriela Zając
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Budżet w roku 2023 12.0 17.04.2024 12:48 Grzegorz Strączek
Budżet w roku 2023 11.0 23.02.2024 09:54 Grzegorz Strączek
Budżet w roku 2023 10.0 15.12.2023 10:15 Grzegorz Strączek
Budżet w roku 2023 9.0 05.09.2023 07:28 Grzegorz Strączek
Budżet w roku 2023 8.0 05.09.2023 07:26 Grzegorz Strączek
Budżet w roku 2023 7.0 23.05.2023 09:48 Grzegorz Strączek
Budżet w roku 2023 6.0 23.05.2023 09:39 Grzegorz Strączek
Budżet w roku 2023 5.0 23.05.2023 09:27 Grzegorz Strączek
Budżet w roku 2023 4.0 03.05.2023 09:27 Grzegorz Strączek
Budżet w roku 2023 3.0 02.05.2023 22:02 Grzegorz Strączek
Budżet w roku 2023 2.0 02.05.2023 22:00 Grzegorz Strączek
Budżet w roku 2023 1.0 02.05.2023 17:49 Grzegorz Strączek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}