W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Kobiór

28.08.2023

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobiór informuje mieszkańców w dniu 31.08.2023r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy odbędzie się sesja Rady Gminy Kobiór. Transmisja obrad będzie dostępna na stronie www.kobior.posiedzenia.pl

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie wymaganego kworum.   
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29.06.2023r.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  zmiany budżetu gminy Kobiór na 2023 rok
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu przez Gminę Kobiór
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobiór"
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiana wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Kobiór
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  trybu i sposobu powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kobiór
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały XXXI/6/150/05 Rady Gminy Kobiór z dnia 20 października 2005r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobiór
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Kobiór
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.667.2023 z dnia 29 czerwca 2023r.
 14. Sprawy bieżące.
 15. Interpelacje, zapytania i wnioski.
 16. Zakończenie obrad.

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.08.2023 08:52 Grzegorz Strączek
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Mirosław Dziech
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Kobiór 1.0 28.08.2023 08:52 Grzegorz Strączek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}