W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Kobiór

30.05.2024

Przewodniczący Rady Gminy Kobiór informuje mieszkańców, że w dniu 5.06.2024r. o godz. 15:30 w Urzędzie Gminy odbędzie się sesja Rady Gminy Kobiór. Transmisja obrad będzie dostępna na stronie www.kobior.posiedzenia.pl.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie wymaganego kworum.   
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 7.05.2024r.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kobiór na lata 2024-2026"
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Gminy Kobiór inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w roku 2024
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z dotychczasowym dzierżawcą gruntów stanowiących własność Gminy Kobiór
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach wspomaganych
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Placówki Wsparcia Dziennego, świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Kobiórze
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2024r.
 11. Sprawy bieżące.
 12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Przemysław Leszczyński

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
30.05.2024 07:29 Grzegorz Strączek
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Mirosław Dziech
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Kobiór 1.0 30.05.2024 07:29 Grzegorz Strączek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}