W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Modernizacja energetyczna dwóch budynków komunalnych w Kobiórze

Metropolitalny program działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji

Budynek ze zniszczoną szarą elewacją

Realizację projektu rozpoczęto w 2022 r., jednakże nie udało się go w tym roku w pełni zrealizować. Pierwotny wniosek zakładał, oprócz wymiany stolarki okiennej w budynku komunalnym
przy ul. Centralnej 59, instalację kotła c.o. co w sierpniu, w związku z przedłużającymi się terminami oczekiwania na wydanie warunków przyłączenia gazu przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. uznano za niemożliwe do wykonania do końca 2022 r. W związku z czym zdecydowano się na zmianę zakresu zadania, które objęło wymianę stolarki okiennej w budynku przy ul. Centralnej 59 oraz częściową wymianę stolarki okiennej w budynku przy ul. Rodzinnej 1. Przystąpiono do postępowania przetargowego, jednakże nie wpłynęła żadna oferta. Problemem okazał się wydłużony termin produkcji stolarki okiennej, który uniemożliwiał realizację inwestycji przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. Władze metropolitalne przychyliły się do złożonego przez nas wniosku i  zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej GZM na lata 2022-2023 jako inwestycja dwuletnia. W ramach umowy o udzieleniu dotacji celowej nr PI/119/2022 z dnia 28.12.2022 r. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia sfinansowała koszty realizacji I etapu projektu zakładającego opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 12 000,00 zł, który został zrealizowany i rozliczony.

W dniu 17 maja 2023 r. podpisano z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią umowę Nr PI/58/2023 o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację inwestycji.

W dniu 30 czerwca 2023 r., w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, podpisano umowę na realizację zadania pn. „Modernizacja energetyczna dwóch budynków komunalnych w Kobiórze” na kwotę brutto 177 803,90 zł dofinansowanego ze środków dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w kwocie 133 080,00 zł. Zamówienie obejmowało wymianę stolarki okiennej w budynku przy ul. Centralnej 59 oraz częściowa wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Rodzinnej 1 w Kobiórze. W przypadku budynku komunalnego przy ul. Centralnej 59 jest to pierwszy etap projektu zmierzającego do przebudowy całego obiektu. Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca dokonał szczegółowych pomiarów bezpośrednio na budowie, w miejscu docelowego montażu wykazanej do wymiany stolarki okiennej. Roboty budowlane zostały zrealizowane w terminie i odebrane w dniu 6 listopada 2023 r. 

Okres realizacji projektu:  7 marca 2022 r. – 6 listopada 2023 r.

Zdjęcia (2)

{"register":{"columns":[]}}