W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Trasy rowerowe

Niewątpliwą zaletą gminy Kobiór jest jej położenie wśród lasów gęsto poprzecinanych duktami leśnymi dającymi świetne warunki do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej. Przez Gminę Kobiór przebiega sieć tras rowerowych oznaczonych na mapie kolorami.

Tabliczki z symbolem roweru pokazujące kolor i kierunek trasy rowerowej, w tle rozmyte drzewa

Wojewódzka trasa rowerowa nr 1 („Książęca”) – łączy Katowice, Tychy, Kobiór, Pszczynę, Goczałkowice i docelowo Bielsko. Długość trasy na obszarze Powiatu Pszczyńskiego wynosi: ok. 16 km. Jej  przebieg na odcinku gminy Kobiór zaczyna się w Promnicach. W tym miejscu można podziwiać położony nad Jeziorem Paprocańskim zabytkowy pałacyk myśliwski z 1861 r., w którym obecnie mieści się hotel Noma Residence. Pałacyk  wraz z otoczeniem stanowi  jedną z największych atrakcji Kobióra. Na uwagę zasługuje pomnik św. Huberta stojący naprzeciw głównego wejścia do pałacu oraz otaczający starodrzew stanowiący w całości pomnik przyrody przyjęty pod ochronę uchwałą Rady Gminy Kobiór. Z tego miejsca, kierując się na południe, dojedziemy do skrzyżowania z drogą  książęcą, na którym jest usytuowana drewniana rzeźba halabardników. Skręcając na zachód drogą asfaltową obsadzoną pięknymi drzewami, dojedziemy do skrzyżowania z drogą powiatową relacji Kobiór–Tychy. Jadąc dalej prosto ul. Żelazną  można dotrzeć do dworca kolejowego w Kobiórze, a stąd  przejeżdżając pod wiaduktem ścieżką równoległą do torów kolejowych, dojechać do zabytkowego mostu kolejowego na rzece Korzeniec. Pod mostem została wykonana drewniana kładka, po której bezpiecznie można przekroczyć równocześnie rzekę i linię kolejową. Za mostem trasa skręca  w lewo do granicy administracyjnej z Gminą Pszczyna. Niedaleko stąd trasa skręca na południe w kierunku Czarkowa i  Pszczyny.

Międzygminna Trasa Rowerowa w Powiecie Pszczyńskim „Plessówka”, relacji Pawłowice Rynek – Suszec – Kobiór – Pszczyna Zamek. Długość trasy: ok. 44,5 km. Na terenie gminy Kobiór trasa zaczyna się w rejonie „Doliny Trzech Stawów”. Wjeżdżamy do niej przez kratownicowy most na Korzeńcu północnym. Po lewej stronie można zobaczyć jaz piętrzący wodę. Po prawej stronie zbiornik górny z ujęciem wody dla celów przeciwpożarowych. W tym miejscu zaczyna się również ścieżka dydaktyczna prowadząca do rezerwatu „Babczyna Dolina”. Kierując się na wschód  ul. Leśników, wyjeżdżamy z lasu. Po prawej stronie widzimy  zbiornik środkowy wykorzystywany rekreacyjnie przez wędkarzy. Następnie mijamy tzw. Kąty oraz skrzyżowanie z drogą Na Kąty obsadzoną szpalerem dębów szypułkowych - uznanym przez Radę Gminy za pomnik przyrody- prowadzącą w kierunku północnym pod kaplicę św. Antoniego i dalej na Starą Piłę. Jadąc prosto ul. Leśników po lewej stronie zobaczymy obelisk upamiętniający lokalizację w tym miejscu w czasie okupacji podobozu KL Auschwitz. Następnie wjeżdżamy  w rejon siedziby Nadleśnictwa. Tutaj na skrzyżowaniu dróg można zauważyć kamienny głaz  postawiony dla upamiętnienia potyczki leśników z hitlerowcami w czasie kampanii wrześniowej. Aby bezkolizyjnie przeprawić się przez linię kolejową, należy pojechać w prawo i dalej w kierunku południowym równolegle do linii PKP, aż do mostku na Korzeńcu. Tutaj po lewej stronie zauważymy zabytkowy most kolejowy oraz kładkę drewnianą w korycie rzeki. Po przekroczeniu linii kolejowej można dojechać  ul. Łukową aż do skrzyżowania z  ul. Bartniczą. W Tym miejscu na południe odbija żółta trasa lokalna w kierunku Muzeum Regionalnego „Smolarnia”. Jadąc dalej na wschód ul. Łukową, dojedziemy do skrzyżowania z ul. Przelotową, po czym prosto ul. Ołtuszewskiego przez tzw. Zagrodniki w rejon drogi krajowej nr 1 – ul. Beskidzka. Przejściem dla pieszych, oznaczonym pulsującymi światłami, przekraczamy „1” i po przejechaniu drogą wiodąca przy granicy lasu odcinka ok. 700 m, skręcamy w prawo na bezpieczną i wygodną asfaltową drogę technologiczną, prowadzącą wzdłuż wodociągu „Gocza”. Po przebyciu ok. 1300 m szlak przecina prostopadle drogę biegnącą z leśniczówki „Osowiec” do stawu „Żebrok”. Przemierzając dalej w kierunku południowym odcinek ok. 1400 m, docieramy do skrzyżowania duktów. Niedaleko stąd możemy schronić się i odpocząć na polu biwakowym.  Dalej w kierunku południowym przez Studzienice i Jankowice, oznakowaną trasą możemy dotrzeć do zamku w Pszczynie.

Okrężna tematyczna trasa rowerowa Gminy Kobiór „Niedźwiedziówka”, relacji Kobiór Żorek – Zgoń – Las Kobiór – Miręgówka – Kobiór. Długość trasy: ok. 8,8 km. Jest to odgałęzienie od Międzygminnej Trasy Rowerowej „Plessówka”. Ze skrzyżowania dróg w górnej części Doliny Trzech Stawów należy kierować się drogą leśną na zachód w kierunku Zgonia, wzdłuż doliny Korzeńca. Po przejechaniu odcinka ok. 1700 m wśród lasu szlak skręca na północ, a następnie po ok. 800 m w lewo pod kątem prostym. W dalszym rozwinięciu trasa biegnie na zachód. Po przebyciu ok. 2200 m wyjeżdżamy na skraju lasu w Zgoniu. Skręcając w lewo jedziemy wzdłuż krawędzi lasu ok. 300 m, po czym wyjeżdżamy na drogę asfaltową – ul. Turystyczną, która prowadzi wśród rzadko usytuowanych gospodarstw do skrzyżowania z ul. Akacjową i dalej ok. 300 m przez wieś. Następnie skręty  w prawo i w lewo do lasu, skąd kręta droga leśna doprowadzi nas do skrzyżowania  przy leśniczówce zwanej Mitręgówka. Tu następuje połączenie z trasą rowerową „Plessówka”.

Łącznik rowerowy Gminy Kobiór „Stara Piła”, relacji Dolina Trzech Stawów – Stara Piła. Długość trasy: ok. 3,5 km. Jest to kolejne odgałęzienie Międzygminnego Szlaku Rowerowego „Plessówka”. Początek trasy znajduje się na wysokości środkowego stawu, przy skrzyżowaniu ul. Leśników z ul. Na Kąty. W tym miejscu skręcamy na północ i wzdłuż szpaleru starych dębów pomnikowych, dojeżdżamy do ul. Cichej. Jadąc w prawo docieramy w pobliże kaplicy św. Antoniego i dalej do skrzyżowania z ul. Centralną (DW 928). Po przekroczeniu tej drogi w prawo chodnikiem dojeżdżamy do skrzyżowania z ul. Żołędziową, tutaj skręcamy w lewo, w drogę obsadzoną również szpalerem dębów szypułkowych, objętych ochroną. Po przejechaniu odcinka ok. 500 m przez zabudowę osiedlową w rejonie skrzyżowania z ul. Zachodnią  następuje łagodny skręt w lewo w kierunku lasu. Dalej w kierunku północnym duktem leśnym, o nienajlepszej nawierzchni, po przejechaniu ok. 1600 m, znajdujemy się na łąkach nad Gostynką, zwanych Starą Piłą. Przed nami zabudowania stadniny koni. Stąd, tą samą trasą można wrócić do Kobióra. Alternatywny przebieg tej trasy, z bezkolizyjnym przekroczeniem ul. Centralnej, prowadzi od Nadleśnictwa Kobiór, pod wiaduktem kolejowym – wzdłuż ul. Składowej i torów PKP – koło boiska sportowego, do skrzyżowania z ul. Zachodnią, na którym następuje połączenie z trasą opisaną powyżej.

Okrężna tematyczna trasa rowerowa Gminy Kobiór „Smolarnia”, relacji ul.Leśników (przy wiadukcie) – Smolarnia – Kościół – Droga Książęca – Kobiór Centrum. Długość trasy: ok. 8,6 km. Od głazu upamiętniającego potyczkę kobiórskich leśników z hitlerowcami, usytuowanym przy Nadleśnictwie Kobiór, trasa pokrywa się z trasą „Plessówka”. Prowadzi w kierunku południowym, wzdłuż torów kolejowych do mostu na rzecze Korzeniec. Tutaj należy przeprawić się po kładce ułożonej w korycie rzeki pod zabytkowym mostem kolejowym, w kierunku dzielnicy Kajzerowiec. Po przejechaniu ok. 150 m, ścieżką wzdłuż koryta Korzeńca dojeżdżamy do ul. Łukowej i dalej w kierunku wschodnim (ok. 300 m) do skrzyżowania z ul. Bartniczą. W tym miejscu następuje rozdzielenie „Plessówki” z trasą „Smolarnia”, która skręca w prawo. Na końcu ul. Bartniczej trasa skręca w prawo, a następnie w lewo do lasu i ścieżką gruntową, prowadzącą starymi groblami, do skrzyżowania duktów leśnych. Tutaj w lewo trawiastą szutrówką jedziemy w kierunku północnym  do skraju lasu, gdzie znajduje się drewniany budynek Muzeum Regionalnego „Smolarnia”. Stąd prosto ul. Zmienną ok. 450 m do skrzyżowania z ul. Łukową. Następnie w lewo do skrzyżowania ul. Łukowej z ul. Ołtuszewkiego, na którym opisywana trasa przecina się z „Plessówką”. Dalej traktem pieszo-rowerowym przez mostek na Korzeńcu, docieramy w rejon ronda, gdzie po przekroczeniu ul. Przelotowej (DW928) dojeżdżamy w sąsiedztwo kościoła parafialnego przy ul. Rodzinnej. Stąd prosto ul. Rodzinną (obok cmentarza) do skrzyżowania z ul. Błękitną. W tym miejscu trasa skręca na północ, by po ok. 1300 m skręcić w lewo w Drogę Książęcą. Następnie prosto przez skrzyżowanie z ul. Przelotową trasa prowadzi ul. Żelazną w pobliże dworca PKP w Kobiórze. Z tego miejsca przejeżdżając pod wiaduktem kolejowym, można bezkolizyjnie dojechać w pobliże Nadleśnictwa, przy którym zamyka się pętla trasy „Smolarnia”.

Materiały

Mapa tras rowerowych w Kobiórze
mapatrasy.pdf 4.82MB
{"register":{"columns":[]}}