W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zamówienie publiczne

Nazwa zamówienia

Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kobiór w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024

  • Status zamówienia: Zakończone
  • Numer zamówienia:GK.271.02.2023
  • Data rozpoczęcia: 27.09.2023
  • Data zakończenia: 14.11.2023
  • Jednostka publikująca:Urząd Gminy Kobiór
  • Rodzaj ogłoszenia:Ogłoszenie o zamówieniu
  • Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
  • Opis zamówienia:Postępowanie prowadzone jest na platformie e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9efb0d23-513a-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Materiały

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu​_2023-OJS186-581833-pl.pdf 0.14MB
Specyfikacja warunków zamówienia
SWZ​_Kobiór.pdf 1.34MB
Załącznik nr 1 - OPZ
Zał​_nr​_1​_do​_SWZ​_OPZ.pdf 0.86MB
Załącznik nr 1 do OPZ - wykaz nieruchomości
Zał​_nr​_1​_do​_OPZ​_wykaz​_nieruchomości.pdf 0.50MB
Załącznik nr 2 - PPU
Zał​_nr​_2​_do​_SWZ​_PPU.pdf 0.82MB
Załącznik nr 3 - formularz oferty
Zał​_nr​_3​_do​_SWZ​_Formularz​_oferty.doc 0.13MB
Załącznik nr 4 - JEDZ
Zał​_nr​_4​_do​_SWZ​_JEDZ.zip 0.08MB
Załącznik nr 5 - oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ
Zał​_nr​_5​_do​_SWZ​_Oświadczenie​_o​_aktualności​_inf​_zawartych​_w​_JEDZ.docx 0.02MB
Załącznik nr 6 - oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Zał​_nr​_6​_do​_SWZ​_Oświadczenie​_Wykonawcy​_o​_braku​_przynależności​_do​_tej​_samej​_grupy​_kapitałowej.docx 0.02MB
Załącznik nr 7 - oświadczenie z art. 117, ust. 4
Zał​_nr​_7​_do​_SWZ​_Oświadczenie​_z​_art117,​_ust​_4.docx 0.02MB
Załącznik nr 8 - wykaz usług
Zał​_nr​_8​_do​_SWZ​_Wykaz​_usług.docx 0.02MB
Załącznik nr 9 - wykaz narzędzi
Zał​_nr​_9​_do​_SWZ​_Wykaz​_narzędzi.docx 0.02MB
Załącznik nr 10 - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Zał​_nr​_10​_do​_SWZ​_Umowa​_powierzenia​_przetwarzania​_danych​_osobowych.pdf 0.66MB
Załącznik nr 11 - oświadczenie z art. 125, ust. 1
Zał​_nr​_11​_do​_SWZ​_Oświadczenia​_wykonawcy​_wykonawców​_art125​_ust1.docx 0.02MB
Załącznik nr 12 - oświadczenie z art. 125, ust. 5
Zał​_nr​_12​_do​_SWZ​_​_Oświadczenia​_podmiotu​_udostępniającego​_zasoby​_art125​_ust5.docx 0.02MB
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
informacja​_o​_kwocie​_GK271022023.docx 0.01MB
Informacja z otwarcia ofert
Informacja​_z​_otwarcia​_ofert​_25102023​_.doc 0.03MB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
informacja​_o​_wyborze​_najkorzystniejszej​_oferty.pdf 0.39MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
27.09.2023 18:28 Grzegorz Strączek
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Bożena Utrata
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kobiór w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 5.0 14.11.2023 15:10 Grzegorz Strączek
Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kobiór w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 4.0 25.10.2023 12:52 Grzegorz Strączek
Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kobiór w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 3.0 25.10.2023 10:09 Grzegorz Strączek
Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kobiór w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 2.0 27.09.2023 19:51 Grzegorz Strączek
Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kobiór w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 1.0 27.09.2023 18:28 Grzegorz Strączek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}