W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Komisje Rady

Komisja Rewizyjna

 1. Amadeusz Kubiński - przewodniczący
 2. Grażyna Kubas - wiceprzewodnicząca
 3. Mateusz Konieczny - członek
 4. Dawid Zien - członek

Komisja Rewizyjna kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. Opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Adam Jonkisz - przewodniczący
 2. Grażyna Kubas - członek
 3. Mateusz Konieczny - członek
 4. Amadeusz Kubiński - członek
 5. Kamil Granica - członek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli.

Komisja Budżetu i Finansów

 1. Justyna Orzeł - przewodnicząca
 2. Przemysław Leszczyński
 3. Izabela Otręba
 4. Beata Grolik
 5. Wojciech Strączek

Przedmiotem działania Komisji są sprawy budżetu i finansów Gminy, analiza dochodów i wydatków, opiniowanie sprawozdań z wykonania budżetu, planowania finansowego, programów gospodarczych, podatków i opłat oraz raportu o stanie gminy.

Komisja Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa

 1. Dawid Zien - przewodniczący
 2. Adam Jonkisz - członek
 3. Grażyna Kubas - członek
 4. Przemysław Leszczyński - członek
 5. Paweł Ryguła - członek
 6. Ewa Ryguła-Jankowska - członek
 7. Izabela Otręba - członek
 8. Beata Grolik - członek
 9. Marcin Koterla - członek
 10. Mateusz Konieczny - członek
 11. Amadeusz Kubiński - członek
 12. Justyna Orzeł - członek

Przedmiotem działania Komisji są sprawy związane z gospodarką nieruchomościami, inwestycjami, ładu przestrzennego gospodarką komunalną, mieszkaniową, gospodarką wodną, zieleni gminnej i zadrzewień, rolnictwem, ochroną środowiska i przyrody, dróg gminnych i mostów oraz organizacji ruchu drogowego, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji i usuwania ścieków, działalności w zakresie telekomunikacji, lokalnego transportu zbiorowego, targowisk.

Komisja Kultury, Oświaty i Zdrowia

 1. Ewa Ryguła-Jankowska - przewodnicząca
 2. Grażyna Kubas - członek
 3. Dawid Zien - członek
 4. Izabela Otręba - członek
 5. Beata Grolik - członek
 6. Wojciech Strączek - członek
 7. Kamil Granica - członek
 8. Marcin Koterla - członek
 9. Mateusz Konieczny - członek
 10. Marcin Krysta - członek
 11. Amadeusz Kubiński - członek
 12. Justyna Orzeł - członek

Przedmiotem działania Komisji są sprawy edukacji publicznej, kultury, kultury fizycznej i turystyki, ochrony zdrowia, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, pomocy społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, promocji gminy, wspierania idei samorządowej, współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
10.05.2024 11:48 Grzegorz Strączek
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Mirosław Dziech
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Komisje Rady 2.0 10.05.2024 11:51 Grzegorz Strączek
Komisje Rady 1.0 10.05.2024 11:48 Grzegorz Strączek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}