W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wymiana oświetlenia w Szkole Podstawowej

Metropolitalny Fundusz Odporności

Lampy ledowe w sali lekcyjnej na białym suficie. Poniżej tablica gabloty i ławki oraz krzesła.

Projekt dofinansowany został ze środków dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności w kwocie około 80 125,00 zł, środków umorzenia pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 126 207,42 zł oraz środków własnych Gminy Kobiór w kwocie  12 939,60 zł.

Okres realizacji projektu:  17 maja 2023 r. – 19 grudnia 2023 r.

Wartość projektu ogółem: 219 210,60 zł
W dniu 17 maja 2023 r. podpisano z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią umowę Nr PI/57/2023 o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację inwestycji.

W dniu 17 lipca 2023 r. zawarto z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umowę nr 37/2023/31/OA/oe/U z dnia 17.07.2023 r. w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki udzielonej na podstawie umowy nr 14/2015/31/OW/ot-st/ P z dnia 24.03.2015 r. na częściowe sfinansowanie przedmiotowego zadania.

W dniu 6 czerwca 2023 r., w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, podpisano umowę na realizację zadania polegającego na wymianie oświetlenia w Szkole Podstawowej przy ul. Tuwima 33 w Kobiórze na energooszczędne na kwotę brutto 161 991,00 zł. Zakres robót obejmował: demontaż opraw oświetleniowych przeznaczonych do wymiany, montaż nowych opraw z ledowym źródłem światła (267 szt.),  montaż dodatkowych opraw z ledowym źródłem światła (13 szt.), montaż oświetlenia awaryjnego (61 szt. opraw) oraz pomiar natężenia oświetlenia. Wymiana oświetlenia dotyczyła pomieszczeń zlokalizowanych na parterze i piętrze budynku szkoły. Pomieszczenia, w których montowano oświetlenie energooszczędne to sale lekcyjne, sala gimnastyczna, korytarze oraz kuchnia. Prace zostały zrealizowane terminowo i odebrane w dniu 28 sierpnia 2023 r.
W związku z oszczędnościami w projekcie wystąpiono do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii o wyrażenie zgody na przeznaczenie pozostałych środków dotacji na wykonanie pomiarów oraz dostawę i montaż aktywnych kompensatorów mocy biernej. Umowę na realizację zadania na kwotę 44 280,00 zł zawarto w dniu 20 listopada 2023 r. Urządzenia służące redukcji mocy biernej, które znajdują się przy głównym wejściu do szkoły oraz przy rozdzielni elektrycznej nowej sali gimnastycznej dobrano z uwzględnieniem planowanych inwestycji związanych z montażem instalacji fotowoltaicznej o mocy około 60 kWp oraz możliwej do realizacji w przyszłości klimatyzacji w budynku szkolnym. Mają one zmniejszyć koszty energii elektrycznej i utrzymania obiektu. Roboty zakończono w terminie i odebrano w dniu 19 grudnia 2023 r.

Zdjęcia (3)

{"register":{"columns":[]}}